Over ons

Als HPO professional

In onze optiek is een HPO interim-manager een organisatie professional die op tijdelijke basis expertise levert in een organisatie. Hij of zij onderscheidt zich van andere externe organisatie professionals (adviseurs) doordat hij over de bevoegdheden beschikt die nodig zijn om de (veranderingen in de) organisatie of het organisatieonderdeel aan te sturen. Daarmee is de interim-manager tevens deel van het geheel geworden en kan hij/zij verantwoordelijkheid dragen voor de effecten van zijn of haar handelen.

De vragen waarmee HPO interim-managers geconfronteerd worden zijn divers van aard. HPO Interim-managers worden gevraagd om op de winkel te passen en tevens een crisis te beslechten of om een verandering tot HPO te implementeren. Het is daarom essentieel om aan het begin van een opdracht te onderzoeken of de competenties van de beoogde persoon aansluiten bij de vraag van de opdrachtgever en de context van de opdracht. Pas dan kunnen er goede rolafspraken gemaakt worden en verwachtingen met elkaar in overeenstemming gebracht worden.

Succes van morgen

Succes of falen van interim-management bij HPO organisatieverandering is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het samenspel van de interim-manager, de betrokken organisatie(medewerkers), de opdrachtgever en het interim-managementbureau. De spelers maken het spel!

HPO professional is wendbaar

In onze visie zijn effectieve HPO interim-managers snel inzetbaar en wendbaar. Zij voelen aan wat voor bijdrage de organisatie nodig heeft. Zij kunnen duur en intensiteit bepalen en inschatten of zij die bijdrage zelf kunnen leveren. Zij kunnen van aanpak veranderen, als het toch weer anders blijkt te zijn dan gedacht. Zij kunnen goed waarnemen. Ze weten wat ze wel en niet aan kunnen en zijn wendbaar.

Effectieve HPO interim-managers beschikken over inzichten en methodieken op het gebied van diagnose, strategie en interventie en kennen hun eigen voorkeuren en stijlen. Ze kunnen de ontwikkelfase van een organisatie goed inschatten, kiezen een geschikte veranderstijl (vanuit het idee: een aanpak is geen aanpak) en kunnen in de  contracting fase voldoende handelingsruimte creëren. Ze hebben een breed gedragsrepertoire, zodat zij in diverse settings (conflicten) situationeel passend kunnen opereren. Ze kunnen hun vertrek uit de organisatie goed voorbereiden, zodat de organisatie ook verder kan na hun vertrek.

Inlevend vermogen

Een HPO interim-manager moet zich kunnen inleven (empathie) en visie hebben. Hij moet geen doener pur sang zijn, maar iemand die kan onderbouwen wat hij doet, waarom hij het doet en hoe zijn aanpak is. Daarnaast is flexibiliteit van belang. Hij is iemand die mee kan helpen ontwikkelen en kan helpen beleid te maken, maar ook van rol kan veranderen. Hij is iemand die geleerd heeft in interactie met zijn omgeving te opereren. Niet iemand met slechts een kunstje. Iemand met een groot invoelend vermogen, iemand die kan luisteren en kan reageren en vooral iemand die geleerd heeft te relativeren