HPO

HPO Onderzoeken wijzen uit dat:

 • Een HPO realiseert langdurige groei en behaalt gedurende minimal vijf jaar betere financiële prestaties dan de concurrent(en) of gelijkwaardige organisaties.
 • Een HPO is goed in staat zich snel aan te passen aan veranderingen.
 • Een HPO heeft een langer termijnoriëntatie.
 • De managementprocessen van een HPO vormen een geïntegreerd geheel. De de strategie, structuur, processen en medewerkers zijn door de gehele organisatie op elkaar afgestemd.
 • Een HPO richt zich nadrukkelijk op continue verbeteringen en op vernieuwing van de kernvaardigheden.
 • Een HPO besteedt veel aandacht aan het ontwikkelen van de competenties van bedrijf en medewerkers.

De 35 kenmerken (verdeeld over 5 High Performance Organisatie succesfactoren) zijn:

Kwaliteit van Management

 • Management geniet het vertrouwen van iedereen in de organisatie
 • Management is integer
 • Management heeft een voorbeeldrol voor medewerkers
 • Management neemt snel besluiten
 • Management onderneemt snel actie
 • Management coacht medewerkers om betere resultaten te behalen
 • Management is gericht op het behalen van resultaten
 • Management is erg effectief
 • Management bestaat uit sterke leiders
 • Management straalt zelfverzekerdheid uit
 • Management is besluitvaardig met betrekking tot ‘niet-presteerders.’

Continue verbetering en vernieuwing

 • De organisatie heeft een strategie die duidelijk onderscheidend is van andere organisaties
 • In de organisatie worden processen voortdurend verbeterd
 • In de organisatie worden processen voortdurend vereenvoudigd
 • In de organisatie worden de processen voortdurend op elkaar afgestemd
 • In de organisatie wordt alles gerapporteerd dat belangrijk is voor het halen van een goede prestatie
 • In de organisatie wordt aan managers en medewerkers zowel financiële als niet-financiële informatie gerapporteerd
 • De organisatie verbetert haar kerncompetenties voortdurend
 • De organisatie vernieuwt haar producten, diensten en processen voortdurend.

Langetermijn gerichtheid

 • De organisatie creëert groei door samenwerking met andere organisaties
 • De organisatie onderhoudt goede lange termijn relaties met alle belanghebbenden
 • De organisatie is gericht op het zo goed mogelijk bedienen van haar klanten
 • Het management werkt al lange tijd bij de organisatie
 • Nieuw management wordt van binnen de organisatie gepromoveerd
 • De organisatie vormt een veilige werkomgeving voor medewerkers.

Openheid en actiegerichtheid

 • Het management gaat vaak de dialoog aan met medewerkers
 • De medewerkers besteden veel tijd aan communiceren, kennis uitwisselen en leren
 • De medewerkers worden altijd betrokken bij belangrijke bedrijfsprocessen
 • Het management staat fouten maken toe
 • Het management staat open tegenover verandering in de organisatie
 • De organisatie is prestatiegericht.

Kwaliteit van Medewerkers

 • Medewerkers willen verantwoordelijkheid dragen en verantwoordelijk worden gehouden voor hun resultaten
 • Medewerkers willen geïnspireerd worden om zeer goede resultaten te behalen
 • Medewerkers worden getraind in het versterken van hun flexibiliteit en veerkracht
 • De organisatie heeft een divers en complementair werknemersbestand.

Meer weten? bel !Ambities 06-81882678

Bron: André de Waal (HPO Center)