Visie & Missie

Visie

1. Nederlandse bedrijven krijgen de komende jaren te maken met belangrijke trends die grote invloed zullen hebben op onze manier van ondernemen en werken. Wat zijn de trends en wat zijn de gevolgen daarvan voor het werk, mijn onderneming? Het roept vragen op als: hoe blijf ik de concurrentie voor, hoe houd ik mijn kosten op peil, hoe houd ik talentvolle werknemers aan boord? Kortom, hoe blijf ik als organisatie succesvol en productief? In een kenniseconomie zijn werknemers voor werkgevers de grootste kostenpost, maar ook het grootste kapitaal. De behoefte aan verhoging van de arbeidsproductiviteit en verlagen van de offers staan daarom hoog op de agenda van Nederlandse ondernemingen.

2. De kredietcrisis heeft er voor gezorgd dat er een keerpunt in de visie op het succesvol leiden van een onderneming in het algemeen ontstaat. Zowel de Angelsaksische- als de Rijnlandse wijze van bedrijfsvoering zijn duidelijk tekort geschoten en dat is in essentie terug te voeren op leiderschap, persoonlijke effectiviteit alsmede de wijze hoe we daarmee omgaan. De kloof tussen bestuur, management, besluitvorming en de dagelijkse operaties is groter dan ooit. Tijd om het Nederlandse consensusmodel te verlaten en de voorbereidingen te treffen voor een economisch waarde- en bestuursmodel.

3. Om lastige jaren te overbruggen en te recupereren tot een excellerende B.V. Nederland, is het noodzaak om de komende jaren het besturingsmodel van de onderneming te herijken. HPO model biedt hier uitkomst. ( high performance organisatie)

Missie in hoofdlijnen

• !Ambities is het bureau voor beleids- en organisatie ontwikkeling voor bedrijven, instellingen en directies binnen Nederland die zich willen voorbereiden op een nieuwe economie en succesvol willen zijn door een high performance organisatie te zijn.

• !Ambities wil dé sparringpartner zijn voor directies, strategische en operationele management van bedrijven en/of instellingen binnen Nederland die volgens het HPO model werken.

• !Ambities wil de prevered supplier zijn van externe HPO professionals voor topmanagement, managementteams en lijnmanagement.

Concreet

• !Ambities zal het bedrijfsleven en haar medewerkers ondersteunen in het succesvol besturen & beheersen van de onderneming. Hierdoor zal de onderneming zich optimaal kunnen voorbereiden op een nieuwe economie.

• !Ambities zal op basis van het nieuwe waarde- en besturingsmodel een aantal tijdelijke, authentieke en vaardige leiders aanbieden waardoor organisatie en medewerkers in staat worden gesteld om op een effectieve en efficiënte wijze de transitie te maken naar een excellerende organisatie binnen een nieuwe economie.