Project Management

Deze training kan alleen in-company gegeven worden.

Managers, staffunctionarissen en medewerkers zijn regelmatig betrokken bij projecten en innovaties. Projectteams komen meestal voort uit verschillende afdelingen. De uitdaging om een overeengekomen projectresultaat goed voor te bereiden en te realiseren vraagt om slagvaardig projectleiderschap. Een succesvolle implementatie vraagt om daadkracht.

Wat betekent dit nu concreet?
Hoe organiseert u een projectteam?
Hoe structureert u een project?
Hoe kunt u het resultaat positief sturen?

Doelgroep

De training is bestemd voor (aankomende)managers en staffunctionarissen die zich willen ontwikkelen tot een daadkrachtig projectmanager.

Resultaten en competenties

Na afloop van deze praktijkgerichte training bent u in staat om op een doeltreffende wijze leiding te geven aan een project- of innovatieteam. Onder leiding van een deskundig en ervaren projectleider leert u hoe u projecten budgettair, kwalitatief en organisatorisch het beste aanstuurt. U heeft inzicht in gangbare theorieën en modellen over projectmanagement en de wijze waarop u die concepten in de praktijk toepast. U bent in staat om effectief leiding te geven en ontwikkelt vaardigheden die essentieel zijn voor het slagen van uw projecten.

Te ontwikkelen competenties: daadkracht, contactuele vaardigheden, rol- en stijlafwisseling en omgaan met weerstand.

Inhoud

 • Wat is projectmanagement?
 • Hoe gaat u effectief om met opdrachtgever(s)?
 • Leiderschapstijlen als projectleider
 • Hoe geeft u een project vorm?
 • Hoe maakt u een goede analyse van de projectomgeving?
 • Hoe zet u een projectorganisatie op?
 • Hoe geeft u een project vorm op de aspecten doel, resultaat, fasering en andere beheersonderdelen?
 • Uitbesteden of zelf doen?
 • Hoe beheerst u een project qua tijd, geld, kwaliteit en informatie?
 • Hoe maakt u een risicoanalyse van een project en hoe past u risicomanagement toe?
 • Hoe herkent u en gaat u om met stagnaties en weerstanden.

Werkwijze

Voorafgaand aan de training vullen deelnemers een vragenlijst in om hun reeds aanwezige kennis in kaart te brengen. Theorie en oefeningen wisselen elkaar af. Deelnemers werken aan de hand van eigen projecten.

Duur en tijden

In overleg

Plaats en data

In-company en data in overleg

Aantal deelnemers

Maximaal 12

Kosten

€ 700,- per dagdeel excl. btw en verblijf

Prijs: € 847,00

direct_inschrijven_button