Omgaan met stress

Inleiding

Je krijgt in je leven veel met stress te maken. Hoewel je een bepaalde hoeveelheid stress nodig hebt om goed te kunnen presteren, heeft teveel stress juist een averechts effect. Daarnaast werkt teveel stress ook op een negatieve en sluimerende manier jarenlang in op je gezondheid. Je hebt het dikwijls niet zo in de gaten dat je al gedurende langere tijd onder teveel stress staat.

Stress klachten kun je ook beschouwen als een energieprobleem, aangezien (onderhuidse) spanningen en zorgen te veel energie kosten. Verder blijkt dat je in situaties met teveel stress je te weinig aan ontspanning overgeeft of dat je je gewoon niet meer kunt ontspannen.

Doelgroep

De training is bestemd voor medewerkers, managers, leidinggevenden en functionarissen die meer inzicht en grip willen krijgen in hun persoonlijke gedragsstijl waardoor er een innerlijke balans ontstaat. De balans zal bijdragen aan een effectievere persoonlijke ontwikkeling en een optimale zakelijke performance.

Resultaten

De deelnemer is zich bewust van zijn persoonlijke situatie, de omgeving en het effect daarvan op anderen in gunstige omstandigheden én in stress situaties. Hij (her)kent bij zichtzelf en  anderen in een vroeg stadium de stresselementen en weet hoe deze situatie voorkomen en/of opgevangen moet worden. De deelnemer heeft inzicht in strategieën om de eigen werkstijl te ontwikkelen en effectiever in te zetten.

Te ontwikkelen competenties: analyseren, zelfreflectie, aansluiten op de ander.

Inhoud dag 1

 • Kennismaking, toelichting programma.
 • Duidelijkheid in het scheppen van verwachtingen.
 • Bewustwording van eigen rol en verantwoordelijkheid in het bedrijfsproces;
 • Eigen kwaliteiten (E=KxA) en effectiviteit /energieritme
 • Inzichten in eigen werkstijl.
 • Wat is stress?
 • Gezonde en ongezonde stress.
 • De bronnen en de balans
 • Wat heeft stress te maken met zelfvertrouwen
 • Emotionele intelligentie
 • Symptomen en effecten van ongezonde stress.
 • Effectief omgaan met stress.

Inhoud dag 2

 • Recap dag 1 en de tussenliggende opdrachten.
 • Verbetertips en oplossingen
 • Effectief omgaan met stress; denken en voelen ( RET)
 • Energiebalans; wat levert energie en wat kost ( onnodig) energie.
 • Tijdvreters, stoorzenders en verspillers.
 • Relatie met timemanagement en planmatig werken.
 • ABC methode.
 • Assertiviteit en delegeren.
 • 7 regels voor effectieve tijdsbesteding.
 • Effectief omgaan met telefonische en email opdrachten/vragen.
 • Persoonlijk verbeterplan

Duur en data: 2 dagen van 09.00 tot 16.30

Aantal deelnemers: 10-12

Kosten: 700,- per dagdeel (ex btw

direct_inschrijven_button