Projectmanagement

Management van projecten

Uw bedrijfsresultaten stagneren? Uw eigen personeel heeft de oplossingen! Het is tijd om stil te staan, goed u positie bepalen, uw perspectie definiëren en opnieuw koers te bepalen. ! Soms biedt u de ondersteuning, diensten en producten die u hiervoor nodig heeft.

Blik op de toekomst.

Na een gedegen scan van uw bedrijf en de markt waarin deze zich bevindt, richten wij onze blik op haar toekomst. Op basis daarvan presenteren wij u een gedetailleerd plan van aanpak in een heldere taal. Creativiteit is hierin het sleutelwoord. De kracht en wijsheid voor een nog succesvoller bedrijf zijn vaak binnen uw bedrijf aanwezig. Dit oplossend vermogen halen we boven. We koesteren, stimuleren en voeden het. Ideeën komen tot bloei. Na overleg wordt dit het uitgangspunt voor de nieuwe koers, de toekomstvisie, gedragen door uw medewerkers.

Jarenlange ervaring.

! Soms heeft jarenlange kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsprocessen- en concepten in diverse branches. We bekijken de nieuwe koers vanuit een industriële, zakelijke, juridische en/of financiële invalshoek. Met deze input werken wij de nieuwe koers uit tot een gedegen bedrijfsplan en/of -concept.

Uitwerking van het bedrijfsplan.

Het uitwerken van uw bedrijfsplan kan binnen of buiten uw bedrijf plaatsvinden. Als u besluit het bedrijfsplan binnen uw bedrijf uit te laten werken dan treden wij op als projectleider. Vaak zijn wij katalysator bij de veranderingsprocessen. Ook opereren we als begeleider, coach, deskundige, coördinator of manager. In sommige gevallen kunnen we uw bedrijfsplan buiten uw bedrijf uitwerken. ! Soms neemt het bedrijfsplan dan van u over, ontwikkelt het en biedt het u aan. Na akkoord, wordt het binnen uw bedrijf geïmplementeerd.

Wat levert het u op?

Gemak.

Met een minimale inspanning van uw eigen personeel maakt de scan de huidige situatie duidelijk

en worden de bedrijfs- en personeelscompetenties ontwikkeld tot nieuwe bedrijfsconcepten.

Genot.

Er ontstaat een gedegen plan van aanpak gevolg door een boeiende uitwerking en samenwerking.

Gewin.

Door creativiteit komen ideeën tot bloei. Een transparante en pragmatische aanpak leidt tot een tastbaar rendement. Op deze wijze groeit uw bedrijf naar een nog succesvoller resultaat.