Turbulentie

Turbulentie verwacht in 2020

Voordat u verder leest: zeg eens eerlijk en hard op …

Wat zijn uw hart verlangens voor 2020 en 2021?

Heeft u er minimaal twee? … Heeft u die doelen gesteld, dan zal uw omgeving en het universum hun werk gaan doen.

Bent u klaar voor een woelig 2020?

Wat zijn uw organisatie en uw persoonlijke doelstellingen in 2020?

Waar liggen de risico’s? Heb ik mijn risicomanagement goed ingericht?

klik hier voor de eerdere blog beheers risicomanagement

Waar liggen voor u kansen om nieuwe geldstromen te verwezenlijken in het nieuwe jaar? Weet u al welke activiteiten & processen u hiervoor wilt gaan verbeteren? Waar verbindt u de medewerkers tot uw organisatie?

Vet op de botten

2019 stond vooral in het teken van ‘vet op de botten krijgen’ waardoor veel organisaties met de nieuwste werk- & denkwijzen aan de slag zijn gegaan om de winstgevendheid te vergroten en voldoende reserves aan te leggen. De nieuwste moderne snufjes en technologieën hebben zowel de digitale als de technische middelen binnen bedrijven sterk beïnvloed. Zo is de manier van werken, het management, de visie & de missie van veel bedrijven aan diverse invloeden onderhevig geweest. Dit is tweeledig: er zijn óf dieptepunten geweest óf successen behaald.

Maximum Nederland ziet met regelmaat dat bedrijven die de lange termijnvisie uit het oog zijn verloren, bijvoorbeeld door dagelijkse routine, niet de beoogde successen van 2019 hebben behaald.
Sterker nog, er zijn vaak meerdere uitdagingen bij gekomen waardoor die gedroomde nieuwe geldstromen zijn belemmerd. Het is noodzakelijk om de Business case te verversen of een nieuw verdienmodel te vermarkten maar dan wel goed voorbereid en zeker niet op eigen houtje. Dat is bijna vragen om problemen.

Natuurlijk wordt 2020 een bewogen jaar voor ons allen

Vele mensen zijn nog steeds op zoek naar een betere toekomst. Het Trump effect heeft de verhoudingen binnen Europa voorgoed veranderd, financiële zorgen in Italië, onrusten in Duitsland en Frankrijk, de effecten van de krapte op de Nederlandse woningmarkten en de tekorten bij onze zorgverleners.

De samenleving is dynamisch en verandert onomkeerbaar. Het thema ‘terugverdienen wat we de afgelopen jaren verloren hebben’ is bepalend geweest voor veel denkstijlen van ondernemers. De één wil nu juist doorpakken om zijn ambities waar te maken en de ander wil het liefst zijn bedrijf verkopen.

Blik op de toekomst

Vertalen we de lessen naar 2019 & verdere perspectieven dan zal het van cruciaal belang zijn om nu op de juiste manier naar het komend jaar te kijken. Organisaties die overeind willen blijven en willen excelleren staan in deze dynamische & bewegende tijden voor uitdagingen. Zij mogen de toekomst niet meer uit het oog verliezen en dienen tijdig te anticiperen op veranderingen. Dat maakt 2020 dan ook turbulent. ( vinger aan de pols en zorgen dat je optimaal wendbaar bent).

Tegenwind houdt je scherp!

Immers: “verandering is de enige constante”


In mijn eerder Blog “Bent u al crisisbestendig’ heb ik u het recept gegeven om conjunctuur ongevoelig te worden.
Immers, de dagelijkse activiteiten & processen moeten continu gevolgd worden en in goede banen worden geleid.
Daardoor is het verhogen van de kwaliteit van output noodzaak geworden. Is dit een feit dan zal dit resulteren in tijd-, geld- & energie besparingen.
De verbetering van de cashflow kan direct gebruikt worden om nieuwe uitdagingen en die gedroomde nieuwe geldstromen te gaan ontwikkelen.
Zo wordt de organisatie conjunctuur ongevoelig. Het vet op de botten wat u aangelegd heeft in 2019 zal mogelijk aangewend moeten worden om ongewenste effecten opvangen.
Als deze buffer nog niet aanwezig is neem dan snel contact met ons op want om dit te bereiken zullen wel alle ogen en zielen gericht moeten zijn op verbetering & innovatie.
Het is dan noodzaak om de toekomstige uitdagingen concreet te maken, te zorgen dat deze uitdagingen geaccepteerd worden door personeel en andere stakeholders en vervolgens supersnel te werken aan de stralende onderneming.

Laat het nou ons vak zijn om de hartverlangens van ondernemers te realiseren!

Maximum Nederland is u graag van dienst met de nodige inspiratie, innovatie & daadkracht. We zijn gewend om lastige issues te benoemen en op te ruimen.

HOE? Verzamel de juiste instrumenten om u heen.

Wij weten dat het klaarstomen van een organisatie voor de uitdagingen die het nieuwe jaar zal brengen niet zonder slag of stoot zullen gaan. Het is niet gemakkelijk om de kwaliteit van de huidige processen in kaart te brengen, knelpunten & verbeterpunten te constateren en deze door te voeren zonder dat de dagelijkse werkzaamheden er last van hebben. Hierdoor is het aan te raden om gebruik te maken van de expertise van een betrouwbare en kundig partner zoals Maximum Nederland.

Wij wensen u, uw organisatie en uw medewerkers een zeer effectief en succesvol 2020!

Neem gerust contact op om even te sparren en snel een aantal antwoorden te krijgen waar u vandaag nog mee aan de slag kunt. Wij zijn er om u te helpen en te beschermen.

 

Crisisbestendig

Bent u al crisisbestendig?

Bent u al crisisbestendig?

Alle symtomen duiden er op dat een nieuwe crisis steeds dichterbij komt. Maximum Nederland helpt organisaties om crisisproof te worden.

Hoezo een crisis op komst?

We hanteren allemaal wel een andere definitie van wanneer iets een crisis is. Wij doelen in elk geval op factoren buiten uw onderneming om, die van invloed kunnen zijn op uw onderneming. U heeft toch echt een morele plicht om de continuïteit van uw onderneming veilig te stellen. Maximum Nederland helpt u een kast met toekomstscenario's te bouwen. We halen ze uit de kast als ze nodig zijn.

We kijken naar 6 macro economische bedreigingen

We willen u absoluut niet bang maken. We moeten wel realist blijven en ons bedrijf crisisbestendig maken. Macro economische bedreigingen waar we nu rekening mee moeten gaan houden:
Economische
In september waarschuwde oud bankieren zoals Nout Wellink en Hans Hoogervorst ons dat we niets geleerd hebben van de vorige crises. Ze schrijven dat de aanhoudend lagere rente de oorzaak is. We zijn weer als een gek gaan lenen. En dit terwijl de oorzaken van de crises van 2008 nog steeds aanwezig zijn en de globalisering een open economie zeer kwetsbaar maken.

Lees: Hans Hoogervorst en Nout Wellink slaan alarm
Woningmarkt
Volgens Nico Rietdijk is het code rood o de woningmarkt: almaar stijgende huizenprijzen, stagnerende bouwproces, bouwkosten stijgen, loonkosten stijgen en personeelstekorten. Tot 2017 was dit vooral het geval in de grote steden. Daar kan inmiddels geen woning meer gekocht worden met een modaal inkomen. Daarnaast heeft het zich als een olievlek door heel Nederland verspreid.

Lees: Nieuwe crisis dreigt op de woningmarkt
Italië
De nieuwe Italiaanse regering heeft een begroting met tekorten voorgesteld aan de EU. Ze willen dus meer uitgeven als dat er binnenkomt. Dat is tegen de Europese regels en heeft wat wenkbrauwen doen fronsen aldaar. De plannen zoals een basisinkomen voor de armen, een brede belastingverlaging en de invoering van een minimumloon zullen de staatsschuld alleen maar verder zal doen stijgen.

Beleggers hebben blijkbaar geen vertrouwen in de budgetplannen van de nieuwe regering. En als Italië een probleem heeft, dan heeft de EU dat ook: wij dus. De effecten zullen zijn dat meerdere landen meegetrokken worden in de problemen van lidstaten.

Lees: Italië stevent af op financiële crisis
Im- en exporting Nederland
De concurrentiepositie van Nederland is aan het tanen. We worden gewoon te duur voor het buitenland. Het directe gevolg is dat onze handelsbalans zich omdraait: we worden afhankelijk van import. Gevolg: hoge kosten voor levensonderhoud en de beschikbaarheid arbeid (lees inkomen) in ons land. Dat terwijl juist nu de lonen weer stijgen. Dat is de basis voor een onbetaalbare BV Nederland.
De verzorgingsstaat Nederland
Nederland staat hoog aangeschreven voor wat betreft de zorg. Het lijkt er echter wel op dat we in de afgelopen jaren het maximum hebben bereikt voor wat betreft kwaliteit en wat die mag kosten. Samen met de vergrijzing dreigt de zorg onbetaalbaar te worden. De eerste ziekenhuizen zijn vorige maand al omgevallen. Daarnaast zijn er volgens zorgverzekeraars 12 ziekenhuizen die eigenlijk ook al failliet moeten worden verklaart maar waarvan de maatschappelijke impact te groot zou zijn.
En wat als de consument stopt met uitgeven?
Een allesbepalende factor is hoeveel wij consumenten bereidt zijn uit te geven. Als we op ons geld gaan zitten loopt alles vast. Geen advies om nu naar de autodealer te rennen, het gaat om ons allemaal samen.

Een paraplu koopt u het beste vóór de storm

Conjuncturele neergang is een logisch gevolg van een oververhitte economie. En dat is die nu zeker! Dat wil niet zeggen dat we in 2019 een recessie ingaan maar een vooruitziende blik heeft elke ondernemer toch echt nodig! Een paraplu tijdens de storm kopen is ook een klein beetje nat onder een paraplu lopen. Vandaag een paraplu kopen is altijd overal droog aankomen.

Wat bedoelen wij met crisisbestendig?

We zullen een businessmodel en verdienmodel moeten opstellen dat u door een crisis heen sleept.

Dat vraagt om innovaties van die modellen maar vooral ook van u. U heeft op korte termijn voldoende winst nodig om u er bij tegenslag doorheen te loodsen. Daarnaast is het essentieel om conjunctuur stabiele activiteiten te realiseren.

Wat moet u doen om conjunctuur ongevoelig te worden?

In een omgeving die steeds sneller en ingrijpender verandert, is innovatie noodzakelijk. We ervaren iedere keer weer dat het moeilijk is voor ondernemers om het bestaande tijdig los te laten en het nieuwe in overtuiging te omarmen.

Een gestructureerd creatief proces is voorwaarde om te kunnen innoveren. Duurzame innovatie stelt ook andere eisen aan de organisatie en aan leiderschap. Wij helpen u graag de toekomstscenario’s te ontwikkelen en als nodig is met u uit te voeren. Dat doen we door;
 • Een bedrijfsDNA op te stellen: met onder andere kerncompetenties en mogelijke alternatieven.
 • Een ROB (Raming Ongewijzigd Beleid) op te stellen: Wat zijn de resultaten als we op dezelfde voet doorgaan.
 • Op basis van sectorale, regionale en lokale verwachtingen bouwen we de positieve Gap van uw bedrijf.
 • Op basis van de mogelijke effecten van een op handen zijnde crisis brengen we uw negatieve GAP in kaart
 • En op basis van bovenstaande aspecten brengen we de risico’s in kaart.
 • We bouwen aan oplossingsrichtingen en ontwikkelen nieuwe klantgestuurde businessmodellen en verdienmodellen. Maar ook te koppelen aan een aantal mogelijke strategieën en de verbinding te maken met uw huidige waardenetwerk.


Maximum is de laatste jaren succesvol door het innovatief vermogen van ondernemingen en instellingen daadkrachtig te ondersteunen. In een vroeg stadium onderzoeken we het DNA en de kerncompetenties van de onderneming en de ondernemer. We onderzoeken de klant en de marktwensen en kansen om vervolgens nieuwe/vernieuwde business cases en verdienmodellen tot nieuwe en meerdere geldstromen te verheffen.

Desgewenst vormen we een multidisciplinair projectteam om de ambities buiten zijn bedrijf te ontwikkelen tot winstgevende omzet/afzet te realiseren. Het MT wordt hiermee ontlast.

In zes stappen bent u klaar voor een stormachtige toekomst.

Meerdere businessmodellen, meerdere geldstromen uit meerdere sectoren die altijd relevant zijn, zorgen voor de mogelijkheid om schommelingen in de conjunctuur op te vangen. Maximum helpt u ideale punt te realiseren. Nog mooier: hier kan een medewerker toch geen néén tegen zeggen?

Hoezo! inkoopstrategie?

Om succesvol te kunnen zijn in zaken doen met de overheid, is het van groot belang dat u weet hoe de specialistische inkopers van de overheid denken om tot een gunning te komen.
CASE:
Kort geleden werden we gevraagd om ondernemers te helpen. De ondernemers constateerden dat er met grote regelmaat overheidsopdrachten niet meer gegund werden. De gevolgen voor de organisatie werden, volgens de directie, onhoudbaar en men was dan ook voornemens om verstrekkende maatregelen te nemen. Tijdens het gezamenlijke overleg hebben we toch een aantal alternatieve oplossingsrichtingen onderzocht met als doel de mogelijk desastreuze maatregelen te voorkomen. Net op tijd dus.
Direct nadat de directie ons gevraagd had om daadwerkelijk te helpen met het oplossen van het probleem hebben we binnen een week een plan van aanpak gepresenteerd. Het akkoord voor de uitvoering van de plannen was het startpunt om aan de slag gegaan met het (tijdelijk) verleggen van diverse activiteiten, het herijken van inkoop & productiemethodieken en het vernieuwde relatiebeheer. Tegelijkertijd is er extra focus gelegd bij de acquisitie van nieuwe markten en klanten. De interventie heeft gezorgd voor ontspanning en tastbaar resultaat voor de korte termijn.
We zijn nu druk doende om de werkmethode van inschrijven op aanbestedingen te corrigeren. Doel is dat aanbestedingen weer aan gegund worden. Tevens is er een vernieuwd systeem voor inkoop & contractmanagement in de maak.
Wat hebben we geleerd?
Voor de acquisitie van overheidsopdrachten is het van groot belang om te weten: Hoe denken en doen inkopers van de overheid!
We hebben gemerkt dat de instructie aan inkopers van de overheid, op dit moment, heel kort en duidelijk is. Namelijk: Hanteer als enige gunningcriterium het EMVI principe.
EMVI is het Economisch Meest Voordelige Inschrijving model. Alle, en dan ook alle aanbestedingen worden gegund aan de inschrijver die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving heeft gedaan.
Deze instructie stuurt dan ook de denkrichtingen van de inkopers aan.
Dat u het maar even weet, u zich hier op instelt en er naar handelt.

Iets meer over EMVI?
Het begrip EMVI heeft in de aanbestedingswet wel een bredere betekenis gekregen. EMVI zal worden gebruikt als overkoepelende term om te gunnen, en kan op drie manieren worden bepaald:

 • beste prijs-kwaliteithouding: dit betreft het gunningcriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’ zoals thans is opgenomen in de Aanbestedingswet
 • laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit: naast de aanschafprijs van een product wordt ook een ander kostencriterium meegewogen, zoals de kosten die zijn verbonden aan de gehele levenscyclus van een product. (TCO=Total Cost of Ownership)
 • laagste prijs: alleen de aanschafprijs van een product is bepalend.
 Wat is TCO?
TCO is het gunningcriterium, laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit, dat opgenomen is in de aanbestedingswet. De aanbestedingswet geeft een aantal handvatten/voorwaarden waaraan de berekeningsmethode van levenscycluskosten moet voldoen, zijnde:
 • gebaseerd zijn op objectief controleerbare en niet-discriminerende criteria
 • toegankelijk voor alle partijen
 • de vereiste gegevens moeten met een redelijke inspanning verstrekt kunnen worden door normaal zorgvuldige ondernemers.

Bedrijfscompetenties zijn de basis voor een stralend succes.

Knelpunt? Tijd vrijmaken voor inkoopstrategie;
Knelpunt nummer 1 voor het realiseren van uw plannen voor 2017-2021 is “tijd vrijmaken voor inkoopstrategieontwikkelingen”.
De waan van de dag neemt vaak de overhand terwijl de tijd nemen om na te denken over de toekomst van uw organisatie meer aandacht verdiend. Vaak wordt er automatisch meer aandacht aan sales en marketing besteed, puur omdat dit direct resultaat oplevert.

Oplossing? Dat doen we samen;

De creatieve bedrijfsadviseurs van Maximum Nederland hebben dermate veel transferable skills dat ze zelfstandig of in teamverband 99,9% van alle issues kunnen wegnemen waardoor uw bedrijf ongeremd kan doen wat het moet doen; Duurzaam Rendement realiseren.
Download hier het gratis E-book voor een stralende organisatie. Een doe het zelfpakket voor het aanleggen van een Duurzaam Rendement.
Vraag hier informatie aan over Maximum Nederland waardoor u voor 395,- per maand verzekerd bent dat u de juiste personen om u heen heeft om snel en adequaat uw knelpunten op te lossen en de kansen tot succes in 2017-2021 vergroten tot 110%. ( Geen dikke rapporten, geen theoretische adviezen of aanbevelingen. Wel adequate ondersteuning en blijvende verbeteringen doorvoeren tot de resultaten tastbaar worden).
! Daadkracht is een product van Maximum Nederland. www.max-ned.nl
Bart Mijnster

We kijken weer uit naar een fijne & succesvolle samenwerking in 2017 

Voor u verder leest, zeg eens eerlijk en hard op … Wat zijn uw hart verlangens voor 2017?
Heeft u er minimaal twee? ……… Heeft u die doelen gesteld, dan zal uw omgeving en het universum hun werk gaan doen.

Bent u klaar voor nieuwe geldstromen in 2017?
Wat zijn uw organisatie en uw persoonlijke doelstellingen in 2017? Waar liggen voor u kansen om nieuwe geldstromen te verwezenlijken in het nieuwe jaar? Weet u al welke activiteiten & processen u hiervoor wilt gaan verbeteren?

Heel even terug kijken …
2016 stond vooral in het teken van ‘de nieuwe Economie’ waardoor veel organisaties met de nieuwste werk- & denkwijzen aan de slag zijn gegaan. De nieuwste moderne snufjes en technologieën hebben zowel de digitale als de technische middelen binnen bedrijven sterk beïnvloed in 2016. Zo is de manier van werken, het management, de visie & de missie van veel bedrijven aan diverse invloeden onderhevig geweest. Dit is tweeledig, er zijn of dieptepunten geweest of successen behaalt.
Maximum Nederland ziet met regelmaat dat bedrijven die de lange termijn visie uit het oog zijn verloren, bijvoorbeeld door dagelijkse routine, niet de beoogde successen in 2016 hebben behaald.
Sterker nog, er zijn vaak meerdere uitdagingen bijgekomen waardoor die gedroomde nieuwe geldstromen zijn belemmerd.Het is noodzakelijk om de Business case te verversen of een nieuw verdienmodel te vermarkten maar dan wel goed voorbereid en zeker niet op eigen houtje. Dat is bijna vragen om problemen.
Natuurlijk was 2016 een bewogen jaar voor ons allen. Vele mensen op zoek naar een betere toekomst, de Brexit, de couppoging in Turkije en het Trump effect zullen de verhoudingen binnen Europa voor goed veranderen. De samenleving is dynamisch en verandert onomkeerbaar. Het thema ‘Tolerantie’ is bepalend voor vele denkstijlen van ondernemers. De één wil nu juist doorpakken om zijn ambities waar te maken en de ander wil het liefst zijn bedrijf verkopen.

Blik op de toekomst
Vertalen we de lessen naar 2017 & verdere toekomst dan zal het van cruciaal belang zijn om nu op de juiste manier naar het komend jaar te kijken en zal blijken of we de wake-up call ** van Dik Bijl niet uit het oog verloren zijn.
**= Dik Bijl is een organisatiepsycholoog die de vierde industriële revolutie voorspelt in zijn boek ’alles wordt anders’. Hierin beschrijft hij de maatschappelijke trends waar je als ondernemer op korte en lange termijn op in moet kunnen spelen, vragen & ontwikkelingen. Zoals: Sociale innovatie en Entrepreneurship, robots in het MKB, zelfrijdend transport, 3D printen, Biotechnologie, Nano technologie, ondernemen zonder bank, multiculturele vraagstukken, etc.
Organisaties die overeind willen blijven en willen excelleren staan in deze dynamische & bewegende  tijden voor uitdagingen. Zij mogen de toekomst niet meer uit het oog verliezen.
Immers de verandering is de enige constante.
Dagelijkse activiteiten & processen moeten continu gevolgd worden en in goede banen worden geleid waardoor de kwaliteit van output verhoogt. Met succes zal dit dan resulteren in tijd, geld & energie besparingen. De verbetering van de cashflow kan direct gebruikt worden om nieuwe uitdagingen en die gedroomde nieuwe geldstromen te gaan ontwikkelen. Zo wordt de organisatie conjunctuur ongevoelig. Vet op de botten en we kunnen weer een stootje opvangen.
Om dit te bereiken zullen wel alle ogen en zielen gericht moeten zijn op verbetering & innovatie om zo toekomstige uitdagingen te zien, te accepteren en aan te kunnen (de continu lerende organisatie).
Om nu eindelijk aan de slag te gaan met voornoemde verbeteringen is het verstandig om een externe professional mee te laten kijken naar de huidige situatie. Laat het nu ons vak zijn om de hartverlangens van ondernemers te realiseren. Maximum Nederland is u graag van dienst met de nodige inspiratie, innovatie & daadkracht. We zijn gewend om lastige issues te benoemen en op te ruimen.

HOE:
!SOMS tijdelijk management geeft u direct toegang tot een ervaren, hoog gekwalificeerde manager die u helpt bij het wegnemen van ‘gedoe’ waardoor u handen en tijd vrij houdt om ongeremd te kunnen groeien.

!Doen helpt u om uw medewerkers te ontwikkelen, te trainen, op te leiden of zelfs om te scholen waardoor toekomstplannen een betere fundering krijgen. Veranderingen succesvol implementeren begint met acceptatie van de verandering.

Met onze business unit !Daadkracht zult u een duidelijk inzicht krijgen van de mogelijkheden en nieuwe kansen voor nieuwe geldstromen binnen uw organisatie. !Daadkracht ververst, vernieuwt bestaande verdienmodellen en realiseert creatieve bedrijfsconcepten met als doel nieuwe geldstromen te realiseren. Tevens helpen wij met een onderscheidende positie in de markt te realiseren. Het onderscheidende vermogen, ontwikkelen & implementeren we tot winstgevende businessconcepten binnen of buiten de bestaande organisatie.

Wij weten dat het klaarstomen van een organisatie voor de uitdagingen die het nieuwe jaar zullen brengen niet zonder slag of stoot zullen gaan. Het is niet gemakkelijk om de kwaliteit van de huidige processen in kaart te brengen, knelpunten & verbeterpunten te constateren en deze door te voeren zonder dat de dagelijkse werkzaamheden er last van hebben. Hierdoor is het aan te raden om gebruik te maken van de expertise van een betrouwbare en kundig partner zoals Maximum Nederland.
Wij wensen u, uw organisatie en uw medewerkers een zeer effectief en succesvol 2017!
Neem gerust contact op om even te sparren en snel een aantal antwoorden te krijgen waar u vandaag nog mee aan de slag kunt. Wij zijn er om u te helpen en te beschermen.

“Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes.”
Henry Ford

                                                                                                                           Op een fijne samenwerking in 2017

Ze komen er aan! Generatie Z

Leiderschap gaat niet over de volgende verkiezingen, maar over de volgende generatie!

Afgelopen weken met een aantal ondernemers in gespek geweest met een wel zeer uitdagend vraagstuk.

“Bart, we concluderen dat onze organisatie zich moet voorbereiden op de Z generatie. We hebben ons verdiept in de diverse generatie ontwikkelingen, zelfs scholen benaderd waar de Z generatie op dit moment wordt klaargestoomd. Maar we hebben toch veel moeite met het leiderschapsmodel wat er zal moeten komen om met deze generatie ook succesvol te kunnen zijn. Help je ons?“

z-generatie

Wie is generatie Z?                                                                                                                     

Iedereen die tussen 1996 en heden is geboren wordt gerekend tot de Z generatie. In 2020, het jaar waar we naar toe kijken, zal deze groep tussen de 10 en 28 jaar oud zijn. Met andere woorden:De eerste leden van deze generatie zijn dan de werkvloer opgestroomd. Het is mogelijk dat ze al stage lopen bij u.

Generatie Z heeft een aantal kenmerken: De meest gebruikte en meest invloedrijke is “Digital Natives”, bedacht door Marc Prensky (2001). Generatie Z groeit natuurlijk op in een wereld van overvloed en met relatief weinig beperkingen. Generaliserend kunnen we stellen dat Generatie Z opgroeit in een 24/7 informatie maatschappij. Vaak wordt gesteld dat Generatie Z wordt gekenmerkt door een korte aandachtsboog. Ze vervelen zich snel en ze zappen door het leven. Dit leidt automatisch naar het snel vinden en filteren van informatie. Al betekent dat soms ook dat informatie oppervlakkig wordt verwerkt

Kortom; Generatie Z is toekomstgericht, net als alle jongeren uit de geschiedenis, en wil graag leren. Als je Generatie Z weet te inspireren, hangen ze aan je lippen.

Generatie Z op de werkvloer

Generatie Y bestaat uit dromers terwijl Generatie Z uit realisten bestaat;

 • Generatie Z is een open wereldburger met een grote handigheid in interactieve en nieuwe media, die graag zijn steentje aan de samenleving bijdraagt. Dit alles zolang dat maar met eigen initiatief gepaard kan gaan;
 • De recessie heeft Generatie Z sociaal bewust gemaakt;
 • Generatie Z moeten we als echte netwerkers zien die niet heel erg geïnteresseerd is in hiërarchische structuren;
 • Lijn verantwoordelijkheden en organogrammen kunnen ze niet erg boeien.
 • De logica van getrapte organisaties ontgaat ze.
 • Ze zitten het liefst bij de baas aan tafel.
 • Hoe platter de organisatie, hoe beter.

“Generatie Z wordt in loopbaan gerelateerde beslissingen het meest beïnvloed door ouders (30%), Managers (17%) en vrienden (17%)”

Herkent u het volgende?

De organisatie is operationeel, u hebt een mooi span van medewerkers aan boord, maar om de toekomst adequaat tegemoet te treden en succesvol te blijven zal het huidige leiderschapsmodel toch een update moeten krijgen.       Heeft u het juiste leiderschapsmodel om zowel de baby boomers als X, Y en Z generaties te kunnen aansturen?

Met de vergrijzing van de baby boomers in volle gang komen de tekorten op de arbeidsmarkt in hoog tempo op ons af. Generatie Z vraagt om duidelijkheid en wil weten waar ze aan toe is, maar zal tegelijkertijd meer op zoek zijn naar ‘inspirators’ dan naar ‘bazen’ met een focus die uitsluitend gericht is op target en omzet!

Generatie Z heeft vaak niet één baan, maar meerdere. Een dag wordt gewerkt aan iets dat ze echt leuk vinden en de vijfde dag wordt besteed aan het algemeen belang. Generatie Z heeft het besef dat er ook bijgedragen moet worden aan de maatschappij.

Maximum/! DOEN, biedt u de handvaten om Generatie Z te begeleiden en binnen uw organisatie te implementeren om uw business -zoals zij gewend zijn- snel te laten groeien.

Eindelijk……De Doorbraak!

Ontwikkelingen … en nog eens ontwikkelingen

We zijn echt wel wat gewend maar de afgelopen periode zijn de vragen van opdrachtgevers zeer uitdagend.
Groeien, krimpen, doorstarten. Nieuwe ideeën, innovaties, strategie- ontwikkelingen, -kanteling en aanpassingen. trainen & ontwikkelen van ondernemers en medewerkers, nieuwe verdienmodellen. Ontwikkeling van producten en diensten, inkoopafdelingen opzetten en verbeteren, managers aantrekken en tot succes begeleiden, uitbreiden van bestaande activiteiten, verkoop van uw bedrijf etc. etc. ………….

Ook de maatschappelijke trends waar je als ondernemer op korte en lange termijn op in moet kunnen spelen vragen ontwikkelingen. De vierde industriële revolutie, Sociale innovatie en entrepeneurship, robots in het MKB, zelfrijdend transport, 3D printen, Biotechnologie, Nano technologie, ondernemen zonder bank, multiculturele vraagstukken, etc. etc. ………….
Pffff…….Het gaat maar door.

Het maakt ondernemen toch echt wel interessant en dynamisch.
Maximum krijgt de vraag van bestaande en nieuwe klanten om onze visie, inzichten en expertise te tonen over alle veel van de genoemde vraagstukken. Het biedt ons dan wel de gelegenheid om andere te laten profiteren van de opgedane kennis en ervaring.
De komende maanden zullen we verschillende onderwerpen beschrijven. Hier een random voorbeeld:

Visie: 100.000 bedrijven kunnen nu gered worden van onnodige sluiting d.m.v. van Sociale innovatie

Begin 2016 heeft het aantal bedrijven in Nederland een record bereikt.
Wat hierbij opvalt, is het toenemend aantal vrouwelijke ondernemers en startende 65-plussers. Volgens de Kamer van Koophandel (KvK) telt Nederland krap 1,8 miljoen bedrijven. Dat zijn er ruim 385.000 meer dan begin 2010.
Deze groei is vooral veroorzaakt door het nog steeds toenemend aantal ZZP-ers in Nederland. Naar verwachting is in 2017 dit aantal met 6% toegenomen tot bijna 930.000.

65-plussers
Uit cijfers van de KvK blijkt ook dat het aantal startende 65-plussers in absolute en relatieve zin toeneemt. In 2010 was dit nog 5,1% van het totaal aantal ondernemingen, op 1 januari 2017 is dit maar liefst 8,0%. De KvK geeft aan dat dit komt doordat zij lastig opvolging voor hun bedrijf kunnen vinden of graag nog even door willen werken.

Door vergrijzing neemt het aantal ondernemers dat wil stoppen met werken en het bedrijf wil verkopen toe. Bedrijven om over te nemen zijn er genoeg. Maar hoe draag je je bedrijf over aan iemand die je het echt gunt? En iemand die in staat is het bedrijf succesvol voort te zetten?
-Maximum heeft onder leiding van B. Veldhuis een Multidisciplinair team  om uw bedrijfsopvolging zeer snel tot stand te brengen.
Kent u de opvolgers van uw bedrijf al? Als de opvolger het bedrijf al kent kan dit een belangrijk voordeel zijn voor alle partijen. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de ondernemers een verkoop wil overwegen bij een goed bod, echter in werkelijkheid staan maar weinig bedrijven te koop.Ondernemers willen wel verkopen, maar niet ‘te koop’ staan. Ze zijn huiverig, omdat ze vrezen dat ‘te koop’ staan negatieve associaties oproept over het bedrijf.

Een doorbraak is mogelijk!
Hierdoor kunnen 100.000 bedrijven gered worden van onnodige sluiting.

Hoe heet het: Sociaal entrepeneurship en sociale innovatie
Wat is het: Een vorm van ‘stille diplomatie’ binnen de bedrijfsovername wereld die er voor zorgt dat uw organisatie geheel kantelt.
Wat kan het resultaat zijn:
A. Uw huidige medewerkers nemen uw bedrijf over en u krijgt de welverdiende vrijheid terug.
B. Het bedrijf met ondernemende werknemers krijgt de potentie om minimaal 30% beter te renderen.  (Deze organisaties zijn beter in staat te ontwikkelen & innoveren en kansen te verzilveren).
C.De medewerkers gaan met meer plezier naar hun werk als ze meer vertrouwen en verantwoordelijkheden krijgen.(Bij een gemiddelde organisatie gaat meer dan de helft van de mensen met tegenzin naar het werk).
D.Talenten en competenties van medewerkers worden beter benut als medewerkers meer invloed krijgen op het vormgeven van hun eigen werkomgeving.(Meer dan de helft van de kwaliteiten van medewerkers worden niet benut).
E.Klanten merken het verschil als een ondernemende medewerker met plezier voor de klant aan het werk is. (De medewerker straalt dit uit en bij oprechte betrokkenheid neemt de Gun factor substantieel toe).
F.Innovatie is de basis voor een toekomstbestendige organisatie(Ontwikkeling en innovatie houdt de organisatie vrij van vastgeroeste patronen, overbodige franje & gedoe).

Hoe werkt het:
1.Vraag ons even om de detail informatie. Het team neemt contact op om de mogelijkheden te bespreken voor uw klanten of voor uw eigen organisatie.
2.Wij helpen u graag met de weg naar een mogelijke subsidie: ESF sociale innovatie (voor 14 november 2016 inschrijven)
3.Het team, dat klaar staat, helpt u met het Feeling owner programma. Medewerkers voelen zich eigenaar van het bedrijf terwijl de eigendomsstructuur niet veranderd.
4.Ons team helpt u ook graag met een opvolgingsvraagstuk. Doormiddel van het Being owner programma. Het is mogelijk om medewerkers het bedrijf te laten overnemen van de baas in de vorm van een coöperatief verband.

Interesse of vragen en/of opmerkingen?

“Internationaliseren” Het is tijd voor u om er iets aan te doen!

In toenemende mate wordt het onderwerp door opdrachtgevers op de agenda gezet.

Bedrijven willen om verschillende redenen buitenlandse activiteiten ontplooien: toegang tot nieuwe en grotere markten voor producten en diensten, toegang tot kennis en technologie, groeidrang van de ondernemer, toenemende concurrentie op binnenlandse markt…..

MKB

Het blijkt dat Nederlandse MKB-bedrijven inmiddels al goed zijn voor ongeveer 60 procent van de waarde van de door Nederland uitgevoerde producten. De Nederlandse economie staat vijfde in The Global Competitiveness Report van het World Economic Forum. Nederland is hiermee gestegen op de jaarlijkse ranglijst van meest concurrerende economieën ter wereld. Dat is toch niet niks!

Uitdagingen ondernemend Nederland;

De Top 5 positie toont aan dat Nederland een geavanceerde en innovatieve economieën van de wereld is, met concurrerende en open markten.
Wat de motivatie voor de internationalisatie van een bedrijf ook is, we kunnen over het algemeen de volgende vormen van internationalisering onderscheiden:

 • Exporteren van producten.
 • Exporteren van kennis.
 • Internationale samenwerkingsverbanden (bijv. clusters en strategische allianties)
 • Directe buitenlandse investeringen (bijv. vestigingen, filialen, overnames en joint ventures in het buitenland).

Veel bedrijven passen nog een traditionele strategie van internationalisering toe waarbij ze pas internationaliseren na jaren van uitsluitend binnenlandse activiteit.

U bocht

Toch zijn er ook een aantal bedrijven die internationalisering op een andere manier aanpakken. Zij beginnen te internationaliseren kort na de bedrijfsoprichting en in veel gevallen zelfs binnen het eerste jaar dat ze operationeel zijn. Hun producten of diensten hebben vaak een snellere internationalisering dan bedrijven die volgens eerdere traditionele manieren produceerden en exporteerden. Het komt voor dat deze bedrijven pas na een internationaal avontuur op de thuismarkt goed landen.

Knelpunt? Tijd vrijmaken voor exportstrategieën
Hoewel internationalisatie op lange termijn noodzakelijk kan zijn voor ondernemingen om te groeien en te overleven, is het geen garantie voor succes. Deze belangrijke stap in het leven van een onderneming dient dan ook voldoende voorbereid te worden.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat hét nummer één knelpunt voor ondernemers is;  “tijd vrijmaken voor strategie ontwikkelingen”. De waan van de dag wint het toch vaak van het tijd nemen om na te denken over de toekomst van de organisatie. Vaak wordt er daarom meer aandacht aan sales en marketing besteed, puur omdat dit direct resultaat oplevert.

 Oplossing?

 1. Download hier het gratis E-book voor een stralende organisatie. Een doe het zelfpakket voor het aanleggen van een Duurzaam Rendement.
 2. Vraag hier informatie aan over Maximum Nederland waardoor u de juiste personen om u heen verzamelt met als doel: snel en adequaat uw knelpunten oplossen en de kansen tot succes in 2016-2017 vergroten tot 110%. Geen dikke rapporten, geen theoretische adviezen of aanbevelingen. Wel adequate ondersteuning en blijvende verbeteringen doorvoeren tot de resultaten tastbaar worden.

De creatieve bedrijfsadviseurs van Maximum Nederland hebben dermate veel transferable skills dat ze zelfstandig of in teamverband 99,9% van alle issues kunnen wegnemen waardoor uw bedrijf ongeremd kan doen wat het moet doen; Duurzaam Rendement realiseren.
BEL ONS NU!  06-81882678

 

2016 en 2017 de jaren van de waarheid! De nieuwe economie komt krachtig op stoom

Bent u klaar voor Duurzaam Rendement?

Waarom?

De Nederlandse Bank (DNB) heeft de verwachtingen voor de economische groei weer onder de loep genomen. Gerekend wordt nu op een groei op eigen kracht van 1,9 procent in 2016. Koopkracht herstel voor consumenten, licht herstel van werkgelegenheid, aantrekkende woningmarkt en toenemende investeringen.

Bovenstaande blijkt uit de halfjaarlijkse publicatie ‘Economische ontwikkelingen en vooruitzichten nr.10.

Ten aanzien van 2017 is DNB iets enthousiaster: een groei van 2,2 procent.  De groei over 2017 zal de hoogste zijn in tien jaar.

Toch is de toekomst anders

We moeten ons wel bewust zijn dat de economie er geheel anders uitziet dan in het verleden.

De uitdagingen om tot succes te komen zijn dan ook groot te noemen.

Wat betekent de nieuwe economie voor u? Klopt uw verdienmodel nog wel? Is de strategie future proof?  Het is dan ook niet vreemd dat een groot aantal ondernemers hun twijfels hebben over hoe het nu verder moet. Ze merken iedere dag dat de huidige klanten een gedaantewisseling ondergaan maar weten hier niet goed raad mee.

Top-5 Uitdagingen voor 2016

Vandaar dat ondernemers zich uitspreken over hun uitdagingen voor de toekomst. Onlangs is er uitgebreid onderzocht verricht onder het MKB. De resultaten liegen er niet om. Er is veel werk aan de winkel.

De onderzoeken wijzen uit dat de noodzaak voor vernieuwing en innovatie bij driekwart van de ondernemers speelt. De Top-5 van uitdagingen voor de toekomst van hun bedrijf liggen in het MKB met name op het gebied van:

 1. Strategie van het bedrijf (45%)
 2. Innovatie van producten & diensten (34%)
 3. Kwaliteit van het team (33%)
 4. Sales & Marketing beleid (28%)
 5. Technologische ontwikkelingen (26%)

Op het gebied van strategie denken de ondernemers met name aan het vernieuwen van hun business model, het innoveren van producten en diensten en keuzes maken om bepaalde dingen juist niet meer te doen.

De nieuwe technologische ontwikkelingen en de internettechnologie blijken duidelijke drivers om te innoveren. 74% van de ondervraagden geeft aan dat zij internettechnologie willen omarmen voor vernieuwing van producten en diensten.

Ook gaan ondernemers aandacht besteden aan hun team. Van belang daarbij is het motiveren van hun huidige team, het ontwikkelen van hun eigen leiderschap en de organisatiestructuur beter opzetten.

Knelpunt? Tijd vrijmaken voor strategie

Het nummer 1 knelpunt voor het realiseren van hun plannen voor 2016 is “tijd vrijmaken voor strategieontwikkelingen”. De waan van de dag wint het toch vaak van tijd nemen om na te denken over de toekomst van de organisatie. Vaak wordt er daarom meer aandacht aan sales en marketing besteed, puur omdat dit direct resultaat oplevert.

Oplossing?E BOOK MAXIMUM NEDERLAND

 1. Download hier het gratis E-book voor een stralende organisatie. Een doe het zelfpakket voor het aanleggen van een Duurzaam Rendement.
 2. Vraag hier informatie aan over Maximum Nederland waardoor u de juiste personen om u heen verzamelt met als doel om snel en adequaat uw knelpunten op te lossen en de kansen tot succes in 2016-2017 vergroten tot 110%. ( Geen dikke rapporten,geen theoretische adviezen of aanbevelingen. Wel adequate ondersteuning en blijvende verbeteringen doorvoeren tot de resultaten tastbaar worden).

De creatieve bedrijfsadviseurs van Maximum Nederland hebben dermate veel transferable skills dat ze zelfstandig of in teamverband 99,9% van alle issues kunnen wegnemen waardoor uw bedrijf ongeremd kan doen wat het moet doen; Duurzaam Rendement realiseren.

BEL ONS NU!  06-81882678

Gratis E-book Maximum Nederland: 8 tips voor een stralende organisatie die van uit zich zelf zijn succes realiseert.

De nieuwe economie is een grote uitdaging! Uw omgeving is zich continu en onherroepelijk aan het veranderen. Zakelijke ambities om willen zetten in succes vraagt om vernieuwde inzichten. Alle hulp zullen we nodig hebben om relevant en onderscheidend te zijn ( en te blijven)

Download het GRATIS E-book ‘8 tips voor een stralende organisatie’ van Maximum Nederland. Vol met praktische tips en inspirerende inzichten om uw onderneming weer optimaal te laten renderen.

Wij ondersteunen ondernemers met het realiseren van hun hartverlangens maar ook bedrijven, instellingen en business teams met het realiseren van (vernieuwde)doelstellingen. Nieuwe geldstromen realiseren met bestaande middelen binnen de organisatie als uitgangspunt.

De kans dat u na het lezen van dit E-Book ook de wens uitspreekt dat u een Stralende onderneming wil besturen is groot. Begin dan ook maar met lezen en laat ons weten wat u nog nodig heeft om uw persoonlijke en zakelijke idealen te realiseren. 10 tegen 1 dat ik u op weg kan helpen.

Met stralende groet,

Bart Mijnster

BUTTON'VOOR BLOG

! Ya está…..en we gaan gewoon weer aan het werk

Na een onbezorgde zomer hebben we weer helder zicht op de toekomst.

Welkom terug, of nog een fijne vakantie, hoe zal ik nu openen, dat zal er om hangen deze keer zo half augustus. Maar ik wens het je beide even graag toe. Of je nu van een actieve vakantie houd of liever aan het strand ligt, dat maakt allemaal niet uit.

Weer terug en het hoofd helemaal leeg, uitgerust, en in een ontspannen sfeer weer aan het werk. Warm welkom geheten door uw collega’s en een opgeruimd bureau.

Vaak duurt dit ontspannen uitgeruste gevoel niet heel lang door een (te) volle email inbox, een lange to do lijst en verschillende brandjes die geblust dienen te worden. Ondernemers zijn hebben vaak binnen een paar dagen alweer het gevoel weken aan het werk te zijn.

Door structuur te brengen in de chaos en eerst de primaire activiteiten aan te pakken na uw welverdiende vakantie kunt u langer nagenieten van uw rust. Maar hoe maakt u nu de juiste keuzes? Welke activiteiten hebben voorrang?

Het is belangrijk om eerst een gedegen inventarisatie te doen van de status van de klanten en van uw interne organisatie.

• Volgen de afdelingen en/of medewerkers nog de juiste koers?
• Wie heeft er hulp, sturing of advies nodig?
• Welke activiteit heeft focus nodig ?
• Voor welke activiteit is het 5 voor twaalf? Waar zitten de knelpunten?
• Welke klanten zijn niet goed voor uw organisatie en zou u op gepaste wijze afstand van moeten nemen?

Zo zijn er nog veel andere vraagstukken die u kunt hanteren in de status update die u na uw vakantie doet. Na het verzamelen en onderzoeken van de verschillende ( knel ) punten is het zaak om deze goed in kaart te brengen en duidelijk te maken waar de nood het hoogst is.

De voorbereiding van een goed uitgeruste vakantie begint al voordat u op vakantie gaat. Het lijkt wellicht een uitdaging in de drukte van het alledaagse leven maar Maximum Nederland biedt u verschillende producten en diensten om u en uw organisatie tijdig te helpen.

Het wordt ontspannen resultaten boeken voor u, als u de extra daadkracht van Maximum Nederland inschakelt.
U heeft dan de beschikking over juiste personen, producten en diensten om uw organisatie vanuit elke denkbare situatie te helpen en op het groeipad te houden.

Maximum Nederland biedt u al meer dan 15 jaar het voordeel van resultaat gerichte producten, diensten en professionals.
Maximum Nederland helpt u en uw organisatie met kennis, kunde, lef en de noodzakelijke daadkracht.