Topjaar voor een stralende onderneming

Weer een jaar achter de rug achter de rug! We kunnen eindelijk aan de slag met de voornemens voor de toekomst. Het is namelijk zo dat alle lichten op groen staan om er geen geweldig jaar van te maken. Eindelijk op weg naar die lang gekoesterde stralende onderneming.

Perspectief 2018
De Nederlandsche Bank voorspelt zelfs dat de hoge economische groei waarvan we dit jaar hebben mogen genieten, nog zeker tot 2020 aanhoudt. 2018 en 2019 worden dus ook topjaren De prognose voor 2018 is +3,1% en +2,3% voor 2019.
ZEER GOED NIEUWS is dat de consumptie van huishoudens tot 2020 toeneemt, net als de beschikbare inkomens ten gevolge van hogere lonen, lagere inkomstenbelastingen en lagere werkloosheid. Want dat betekent bedrijvigheid, kansen, mogelijkheden en werk voor een ieder.
De werkloosheid daalt in 2019 naar verwachting tot 3,5%, een percentage dat erg laag is voor onze begrippen.

Oorzaak van de opleving 2017
We moeten wel constateren dat de huizenprijzen de hefboom was een belangrijk een deel van de economische groei. DNB het zegt: ‘Het herstel van de huizenprijzen heeft tot nu toe een significante bijdrage aan de economische groei geleverd, via hogere vermogens van huishoudens, gestegen consumentenvertrouwen en toegenomen woninginvesteringen. In de raming neemt de huizenprijsstijging geleidelijk af,
Als we inzoemen op dit gegeven, blijkt dat Nederland eigenlijk aan een huizenprijsinfuus ligt.  DNB beschrijft het als volgt:. ‘Uit de analyse volgt dat ruim een kwart van de tot nu toe gerealiseerde conjuncturele opleving van het BBP aan het herstel van de woningmarkt kan worden toegeschreven. De invloed op consumptiegroei is aanzienlijk groter: zonder woningmarktherstel zou de particuliere consumptie 60% minder zijn toegenomen.’

Resultaat 2017 en perspectief voor u in 2018
Oeps!, Die uitspraak van DNB klinkt zorgwekkend. Heeft het overheidsbeleid van de afgelopen jaren een gedwongen schaarste gecreëerd en hierdoor herstel gerealiseerd?  Waar zouden we dan zijn zonder deze economische bijdrage van de huizenmarkt?
Heeft u nou echt veel gemerkt van de opleving in 2017? Heeft u werkelijk kunnen profiteren van rollende gelden?

Die nieuwe economie, die ons beloofd is, blijft een grote uitdaging! 
Uw omgeving is zich continu en onherroepelijk aan het veranderen. Zakelijke ambities om willen zetten in succes vraagt om vernieuwde inzichten. Alle hulp zullen we nodig hebben om relevant en onderscheidend te zijn ( en te blijven) Wij zullen u de komende maanden informeren over de nieuwe initiaiieiven waardoor u nog beter de kansen van de toekomst naar u toe kunt trekken. We zullen er over bloggen.

U wil al snel aan de slag met het bouwen aan een stralende onderneming? 
Download dan het GRATIS E-book ‘8 tips voor een stralende organisatie’ van Maximum Nederland.E BOOK MAXIMUM NEDERLAND
Een stralende onderneming manoeuvreert zich tot resultaten die boven de benchmark uitkomen en vanuit zichtzelf nieuwe klanten aantrekt.
Het E-Book staat vol met praktische tips en inspirerende inzichten om uw onderneming weer optimaal te laten renderen. ( zie link onderstaand) De kans dat u na het lezen van dit E-Book ook de wens uitspreekt dat u een “stralende” onderneming wil besturen is groot. Begin dan ook maar met lezen en laat ons weten wat u nog nodig heeft om uw persoonlijke en zakelijke idealen te realiseren. 10 tegen 1 dat ik u op weg kan helpen met de realisatie en het elimineren van ‘gedoe’**

** “het gedoe” staat synoniem voor alle activiteiten die u afhouden van uw focus: uw kerntaken waaronder sturen/leiden projecten rompslomp, aandacht voor personeelsgedoe, optimalisatie van proces, structuur struggel, achterblijvende resultaten, laatbetalers en kwakkelende kwaliteit en zo meer.

Download hier het gratis E-book voor een stralende organisatie. Een doe het zelfpakket voor het aanleggen van een Duurzaam Rendement.
Vraag hier informatie aan over Maximum Nederland waardoor u voor 395,- per maand verzekerd bent dat u de juiste personen om u heen heeft om snel en adequaat uw knelpunten op te lossen en de kansen tot succes in 2018-2021 vergroten tot 110%. ( Geen dikke rapporten, geen theoretische adviezen of aanbevelingen. Wel adequate ondersteuning en blijvende verbeteringen doorvoeren tot de resultaten tastbaar worden)

Stralende groet
Bart Mijnster

MT blokkeert innovaties

Elon Musk staat natuurlijk bekend om zijn baanbrekende innovaties zoals de Tesla auto’s, de Mars Oasis als eenmalige busrit naar Mars en tientallen andere uitdagingen.
Is het eigenlijk wel  mogelijk, dat iedere ondernemer, met de juiste mensen en middelen om zich heen, een Elon Musk  kan worden?

Regelmatig schrijven we in onze blogs over het belang van innovatief vermogen binnen de onderneming.* Recent zijn er onderzoeken uitgevoerd die aantonen dat 56% van de directies ontevreden is over het innovatief vermogen van haar organisatie.
Wat ons opvalt binnen deze publicatie is het feit dat de onderzoekers met de vinger wijzen naar de CEO. De directie zou volgens de onderzoekers onder druk staan van de waan van de dag, zijnde: de aandeelhoudersbelangen op korte termijn te moeten dienen. Tevens zou men te weinig investeren in innovaties. Creativiteit zou doodgeslagen worden door verkeerde timing en prioritering.
Advies: Inspirerend management is in staat om alle operationele taken te delegeren aan zijn managementteam (MT) waardoor de inzichten voor langere termijn de nodige ruimte kunnen krijgen. Wellicht moet men binnen de organisaties hier eens aan werken.
Tip: Het CBS heeft onlangs aangegeven dat er 1,7miljoen bedrijven zijn. Maximum is er op ingericht om de 950.000 bedrijven( 56%) bij te staan.  We nemen het dagelijkse ‘gedoe’voor uw weg. Het resultaat zal zijn dat u wél tijd heeft om het innovatieve vermogen van uw onderneming te dienen.

Managementteam blokkeert innovaties
Wij hebben echter ook andere ervaringen dan die uit het bijgevoegde onderzoek. Wij ervaren dat ondernemers juist veel ideeën hebben voor de ontwikkelingen van hun bedrijfsactiviteiten. De ondernemers willen echt wel investeren, maar worden regelmatig in hun ‘hok’ teruggeduwd door het eigen MT. Het MT neemt een houding aan van: ”daar komt hij weer met een nieuw idee/plan/project. Ziet hij niet dat wij ons geheel over de kop werken om zijn bedrijf draaiende te houden? Ziet hij niet dat we dergelijke projecten er niet even bij kunnen doen?” Resultaat: De ondernemer wordt ontmoedigd en trekt zijn investering weer in. Gevolg: geen innovatie en hommeles in de tent.

Business Development
Maximum is de laatste jaren succesvol door het innovatief vermogen van ondernemingen en instellingen daadkrachtig te ondersteunen. In een vroeg stadium onderzoeken we het DNA en de kerncompetenties van de onderneming en de ondernemer. We onderzoeken de klant en de marktwensen en kansen om vervolgens nieuwe/vernieuwde business cases en verdienmodellen tot nieuwe geldstromen te verheffen.
Desgewenst vormen we een multidisciplinair projectteam om de ambities buiten zijn bedrijf te ontwikkelen tot winstgevende omzet/afzet te realiseren. Het MT wordt dus niet belast.
Pas als resultaten tastbaar zijn, presteren we de businesscases aan het MT.

U wilt ook werken aan uw broodnodige innovaties?
Onze bedrijfsadviseurs staan u graag bij met raad en daad; nemen het ‘gedoe’ bij u weg. Niet alleen als sparringpartners, maar ook als ondernemers die zelf ‘de handen uit de mouwen willen steken’.
Het uiteindelijke doel: is om ook van uw onderneming weer een gezond en goed winstgevend bedrijf te maken.

Hoe gaat dit precies in zijn werk?
Om precies te weten hoe dit in zijn werk gaat neem je contact op voor een vrijblijvend en vertrouwelijk gesprek.

Oplossing? Dat doen we samen
Vraag hier informatie aan over Maximum Nederland waardoor u  voor 395,- per maand verzekerd bent dat u de juiste personen om u heen heeft om snel en adequaat uw knelpunten op te lossen en de kansen tot succes in 2017 vergroten tot 110%. ( Geen dikke rapporten, geen theoretische adviezen of aanbevelingen. Wel adequate ondersteuning en blijvende verbeteringen doorvoeren tot de resultaten tastbaar worden).
! Daadkracht is een product van Maximum Nederland. www.max-ned.nl

Bart Mijnster

* Bekijk de blogs over Innovatief vermogen op de website van Maximum Nederland: www.max-ned.nlInterne link
Bron onderzoeken innovatief vermogen: http://www.ad.nl/economie/ceo-s-houden-innovatie-tegen~a6a65f2e/

Toekomst bestendig!

Perspectief 2017, en wat kunt u daar mee doen?
Democratisch
Europa kraakt in al zijn voegen. Veel landen zullen serieuze problemen moeten aanpakken.
Veel inwoners van Europa voelen zich niet gehoord door de huidige volksvertegenwoordigers en uiten dit op hun eigen manier.In Nederland lijkt dat niet anders te zijn. Maar liefst 81 politieke partijen willen meedoen aan de verkiezingen in maart 2017. Dat zijn veel en meer bewegingen dan voorgaande verkiezingen. Je zou kunnen zeggen dat dit wildgroei is en/of de versplintering van politiek Nederland betekend. Misschien is dit ook wel waar. De grotere partijen horen de burgers en ondernemers wel maar luisteren ze ook?
Wellicht accepteert de bezorgde burger en ondernemer het niet langer om op de democratische manier gehoord te worden. Je start dan gewoon een eigen beweging of nieuwe politieke partij. De basis van onze democratie is toch dat iedereen mag meepraten. Ons allen bekend als het poldermodel. Mooi toch?
Wat kan dit voor uw onderneming betekenen?Economisch
Ondanks de turbulente gedachten en gevoelens lijken alle economische indicatoren ons goed gezind. Kijk maar eens naar de conjunctuur. Door middel van de conjunctuurklok kunnen we de ontwikkelingen tot op dit moment volgen.
Hier kunt u het feitelijke herstel van Nederland waarnemen. Bekijk hier de video in relatie tot de economische crisis van 2008 https://www.youtube.com/watch?v=Ud9DcmDxYqU
Hebt u de positieve resultaten al binnen?Groei van de wereldeconomie en wereldhandel
In 2017 wordt de Europese economische groei gedrukt door de toegenomen onzekerheid als gevolg van de Brexit. Maar wat dacht u van de turbulentie in Frankrijk, de chaos in Italië en verkiezingsperikelen in Duitsland. Het werkt hier allemaal aan mee.Problemen in de Europese bankensector en onzekerheid over de ontwikkeling van de Chinese economie vormen neerwaartse risico’s voor de wereldeconomie. De effecten voor de Nederlandse economie op een rijtje.

 1. De Nederlandse economie blijft gestaag groeien met 1,7%, ondanks een drukkend effect van het referendum over de Brexit en de lagere gasproductie in 2017.
 2. De investeringsgroei was in 2016 groot maar zal naar verwachting afvlakken in 2017.
 3. De overheidsbestedingen zullen ook bijdragen aan de groei, mede dankzij een positieve impuls vanuit de begroting voor 2017.
 4. De werkloosheid daalt  naar 5,4 % en stabiliseert in 2017.
 5. De toename van de koopkracht is ongeveer 1,2%

Zijn dit nu kansen of bedreigingen voor u?  Eén ding is wel helder; Uw klanten zijn op zoek naar toegevoegde waarde. Voor u en ons zaak om de behoefte van klanten goed op het netvlies te hebben en houden. Alleen op deze manier kunnen we er voor zorgen dat een stukje van de koopkrachtontwikkeling bij uw bedrijf terecht komt. Het is dan ook van belang dat u op de hoogte bent wat deze economische ontwikkeling voor u zal betekenen Onderscheidend vermogen aanleggen dat voldoende concurrentie voordeel oplevert waardoor de investeringen bij u geplaatst wordt schreeuwt om uw aandacht ?

Een bedrijf dat de ambities heeft om in de toekomst grote winsten te behalen zal zijn verborgen talenten ontwikkelen tot nieuwe competenties. Bedrijven die de nodige competenties niet ontwikkelen lopen grote kans dat anderen hun plaats op de markt innemen.

Bedrijfscompetenties zijn de basis voor een stralend succes.
Knelpunt? Tijd vrijmaken voor strategie;
Knelpunt nummer 1 voor het realiseren van uw plannen voor 2017-2021 is “tijd vrijmaken voor strategieontwikkelingen”.
De waan van de dag neemt vaak de overhand terwijl de tijd nemen om na te denken over de toekomst van uw organisatie meer aandacht verdiend. Vaak wordt er automatisch meer aandacht aan sales en marketing besteed, puur omdat dit direct resultaat oplevert.

Oplossing? Dat doen we samen;
De creatieve bedrijfsadviseurs van Maximum Nederland hebben dermate veel transferable skills dat ze zelfstandig of in teamverband 99,9% van alle issues kunnen wegnemen waardoor uw bedrijf ongeremd kan doen wat het moet doen; Duurzaam Rendement realiseren.
Download hier het gratis E-book voor een stralende organisatie. Een doe het zelfpakket voor het aanleggen van een Duurzaam Rendement.
Vraag hier informatie aan over Maximum Nederland waardoor u voor 395,- per maand verzekerd bent dat u de juiste personen om u heen heeft om snel en adequaat uw knelpunten op te lossen en de kansen tot succes in 2017-2021 vergroten tot 110%. ( Geen dikke rapporten, geen theoretische adviezen of aanbevelingen. Wel adequate ondersteuning en blijvende verbeteringen doorvoeren tot de resultaten tastbaar worden).
! Daadkracht is een product van Maximum Nederland. www.max-ned.nl

Tot snel; Bart Mijnster

Ze komen er aan! Generatie Z

Leiderschap gaat niet over de volgende verkiezingen, maar over de volgende generatie!

Afgelopen weken met een aantal ondernemers in gespek geweest met een wel zeer uitdagend vraagstuk.

“Bart, we concluderen dat onze organisatie zich moet voorbereiden op de Z generatie. We hebben ons verdiept in de diverse generatie ontwikkelingen, zelfs scholen benaderd waar de Z generatie op dit moment wordt klaargestoomd. Maar we hebben toch veel moeite met het leiderschapsmodel wat er zal moeten komen om met deze generatie ook succesvol te kunnen zijn. Help je ons?“

z-generatie

Wie is generatie Z?                                                                                                                     

Iedereen die tussen 1996 en heden is geboren wordt gerekend tot de Z generatie. In 2020, het jaar waar we naar toe kijken, zal deze groep tussen de 10 en 28 jaar oud zijn. Met andere woorden:De eerste leden van deze generatie zijn dan de werkvloer opgestroomd. Het is mogelijk dat ze al stage lopen bij u.

Generatie Z heeft een aantal kenmerken: De meest gebruikte en meest invloedrijke is “Digital Natives”, bedacht door Marc Prensky (2001). Generatie Z groeit natuurlijk op in een wereld van overvloed en met relatief weinig beperkingen. Generaliserend kunnen we stellen dat Generatie Z opgroeit in een 24/7 informatie maatschappij. Vaak wordt gesteld dat Generatie Z wordt gekenmerkt door een korte aandachtsboog. Ze vervelen zich snel en ze zappen door het leven. Dit leidt automatisch naar het snel vinden en filteren van informatie. Al betekent dat soms ook dat informatie oppervlakkig wordt verwerkt

Kortom; Generatie Z is toekomstgericht, net als alle jongeren uit de geschiedenis, en wil graag leren. Als je Generatie Z weet te inspireren, hangen ze aan je lippen.

Generatie Z op de werkvloer

Generatie Y bestaat uit dromers terwijl Generatie Z uit realisten bestaat;

 • Generatie Z is een open wereldburger met een grote handigheid in interactieve en nieuwe media, die graag zijn steentje aan de samenleving bijdraagt. Dit alles zolang dat maar met eigen initiatief gepaard kan gaan;
 • De recessie heeft Generatie Z sociaal bewust gemaakt;
 • Generatie Z moeten we als echte netwerkers zien die niet heel erg geïnteresseerd is in hiërarchische structuren;
 • Lijn verantwoordelijkheden en organogrammen kunnen ze niet erg boeien.
 • De logica van getrapte organisaties ontgaat ze.
 • Ze zitten het liefst bij de baas aan tafel.
 • Hoe platter de organisatie, hoe beter.

“Generatie Z wordt in loopbaan gerelateerde beslissingen het meest beïnvloed door ouders (30%), Managers (17%) en vrienden (17%)”

Herkent u het volgende?

De organisatie is operationeel, u hebt een mooi span van medewerkers aan boord, maar om de toekomst adequaat tegemoet te treden en succesvol te blijven zal het huidige leiderschapsmodel toch een update moeten krijgen.       Heeft u het juiste leiderschapsmodel om zowel de baby boomers als X, Y en Z generaties te kunnen aansturen?

Met de vergrijzing van de baby boomers in volle gang komen de tekorten op de arbeidsmarkt in hoog tempo op ons af. Generatie Z vraagt om duidelijkheid en wil weten waar ze aan toe is, maar zal tegelijkertijd meer op zoek zijn naar ‘inspirators’ dan naar ‘bazen’ met een focus die uitsluitend gericht is op target en omzet!

Generatie Z heeft vaak niet één baan, maar meerdere. Een dag wordt gewerkt aan iets dat ze echt leuk vinden en de vijfde dag wordt besteed aan het algemeen belang. Generatie Z heeft het besef dat er ook bijgedragen moet worden aan de maatschappij.

Maximum/! DOEN, biedt u de handvaten om Generatie Z te begeleiden en binnen uw organisatie te implementeren om uw business -zoals zij gewend zijn- snel te laten groeien.

Denk anders, doe anders!

Een bedrijf dat de ambities heeft om in de toekomst grote winsten te behalen zal zijn verborgen talenten ontwikkelen tot nieuwe competenties. Bedrijfscompetenties zijn de basis voor een stralend succes. Bedrijven die de nodige competenties niet ontwikkelen lopen grote kans dat anderen hun plaats op de markt zullen innemen.

Knelpunt? Tijd vrijmaken voor strategie

Het nummer 1 knelpunt voor het realiseren van plannen voor 2016 is “tijd vrijmaken voor strategieontwikkelingen”.
De waan van de dag wint het toch vaak van tijd nemen om na te denken over de toekomst van de organisatie. Vaak wordt er daarom meer aandacht aan sales en marketing besteed, puur omdat dit direct resultaat oplevert.

Oplossing? Dat doen we samen;

Download hier het gratis E-book voor een stralende organisatie. Een doe het zelfpakket voor het aanleggen van een Duurzaam Rendement.
De creatieve bedrijfsadviseurs van Maximum Nederland hebben dermate veel transferable skills dat ze zelfstandig of in teamverband 99,9% van alle issues kunnen wegnemen waardoor uw bedrijf ongeremd kan doen wat het moet doen; Duurzaam Rendement realiseren.
Vraag hier informatie aan over Maximum Nederland waardoor u voor 395,- per maand verzekerd bent dat u de juiste personen om u heen heeft om snel en adequaat uw knelpunten op te lossen en de kansen tot succes in 2016-2017 vergroten tot 110%. ( Geen dikke rapporten, geen theoretische adviezen of aanbevelingen. Wel adequate ondersteuning en blijvende verbeteringen doorvoeren tot de resultaten tastbaar worden).

! Daadkracht is een product van Maximum Nederland. www.max-ned.nl

Tot snel; Bart Mijnster

Overzicht Open Trainingen 2016 ! Doen

Iemand met de ambitie om in de toekomst het verschil te kunnen maken zal zijn (verborgen) talenten ontwikkelen tot competenties. Kerncompetenties zijn de basis voor een stralend succes. Als je de talenten niet tijdig ontwikkelt loop je grote kans dat anderen je plaats innemen.

Hierbij een overzicht van onze open trainingen voor 2016:

Time management in één dag
Start datums: 19/2 of 18/3 of 15/4 of 5/9 of 3/11
Plaats: Utrecht of Breda
Prijs: € 255,- per persoon
Klik hier voor meer informatie

direct_inschrijven_button

 

 

 

Omgaan met stress (2 dagen)
Datum: 29/4+20/5 of 8+22/6
Plaats: Utrecht of Breda
Prijs: € 368,- per persoon
Klik hier voor meer informatie

direct_inschrijven_button

 

 

Inkoopmanagement (3 dagen)
Datum: 9/3+23/3+6/4  of  11/4+2/5+23/5  of 12+26/5+2/6
Plaats: Utrecht of Breda
Prijs: € 475,- per persoon
Klik hier voor meer informatie

direct_inschrijven_button

 

 

 

 

Inspirerend leiderschap (3 dagen)
Datum: 18/2+3/3+17/3 of  21/4+6/5+19/5 of 10+24/5+14/6
Plaats: Utrecht of Breda
Prijs: € 475,- per persoon
Klik hier voor meer informatie

direct_inschrijven_button

 

 

 

 

Presentatievaardigheden ( 2 dgn)
Start datum: 25/2+10/3 of 24/3+7/4 of 14/4+28/4
Plaats: Utrecht of Breda
Prijs: € 365,- per persoon
Klik hier voor meer informatie

direct_inschrijven_button

sparren

Soms wil je gewoon even sparren!

Soms wil je gewoon even sparren!

Wat ons opvalt is dat iedere ondernemer wel iets heeft waar hij ‘mee omhoog zit’. Het zijn vaak zaken die hem/haar afhouden van de kernactiviteiten omdat men niet direct een adequate oplossing ziet voor de situatie. De eigen organisatie belasten met het vraagstuk is niet altijd de beste oplossing.Even kort sparren met als doel nieuwe inzichten te krijgen zijn dan welkom. Dan kunnen er weloverwogen besluiten genomen worden.
In voorkomende gevallen draag je het vraagstuk over om tot een goed resultaat te komen.Weet u dat we met het product ! Daadkracht ook voor u een stralende onderneming met duurzaam rendement realiseren?  Kosten 395,- per maand.
De creatieve bedrijfsadviseurs van Maximum Nederland hebben dermate veel transferable skills dat ze zelfstandig of in teamverband 99,9% van alle issues kunnen wegnemen waardoor uw bedrijf ongeremd kan doen wat het moet doen; Duurzaam Rendement realiseren.Download hier het gratis E-book voor een stralende organisatie. Een doe het zelfpakket voor het aanleggen van een Duurzaam Rendement.Vraag hier informatie aan over Maximum Nederland waardoor u voor 395,- per maand verzekerd bent dat u de juiste personen om u heen heeft om snel en adequaat uw knelpunten op te lossen en de kansen tot succes in 2016-2017 vergroten tot 110%. ( Geen dikke rapporten, geen theoretische adviezen of aanbevelingen. Wel adequate ondersteuning en blijvende verbeteringen doorvoeren tot de resultaten tastbaar worden).

www.daadkracht-nu.nl
! Daadkracht is een product van Maximum Nederland. www.max-ned.nl

De economie op zijn keerpunt

Eerder dit jaar berichtte ik u al dat er een nieuwe economie in opbouw is. Prinsjesdag heeft het zelfde uitgangspunt en kan een bevestiging voor u zijn. Binnen deze nieuwe economie nemen we afstand van het Angelsaksische en het Rijnlands model. De Nuts economie, die gepaard zal gaan met participatie en deeleconomie, bouwt zich langzaam maar zeker op.

Ik kan me voorstellen dat de term Nuts economie u niet echt comfortabel overkomt. Wat is dat? Hoe werkt dat dan? Wat betekent dat dan voor mij en mijn bedrijf. Onzekerheden dus!

Maar de enige zekerheid is nu juist de aanwezigheid van onzekerheden. En die horen bij het ondernemerschap!

U moet als zelfstandig ondernemer heel sterk in de schoenen staan, nietwaar?

Uw persoonlijk inkomen is toch afhankelijk van de mate waarin u succesvol bent;

 • in het aantrekken van klanten
 • de verkoop van een product of een dienst
 • het excellent vervullen van de wensen van uw klanten waardoor u ambassadeurs bouwt die weer zorgen voor nieuwe opdrachten.

… en als dat nu even niet lukt? Want we hebben allemaal wel eens tegenspoed toch?

… dan moet u erg goed met die onzekerheid kunnen omgaan, vindt u ook niet?

FOUT!

U moet juist goed kunnen omgaan met de ZEKERHEDEN die de nieuwe economie u bieden als u op de juiste manier onderneemt.

Veel mensen denken dat ondernemen gaat over risico’s nemen en de sprong in het diepe maken, lef hebben en daadkracht tonen.

Niets is minder waar!……..

De huidige economie lijkt in geen opzicht op het Wilde Westen en je hoeft als ondernemer helemaal geen cowboymentaliteit te hebben.

Integendeel!

In deze tijd slaagt u juist met een gedegen aanpak, door het volgen van een formule die u de hoogst mogelijk zekerheid op succes biedt:

 • De juiste mensen om u heen die uw competenties aanvullen
 • Personen die durven tegen te spreken, u afremmen bij onverantwoorde beslissingen
 • Iemand die wil en kan helpen om verder te komen

Het goede nieuws voor u is dat ik een krachtige formule heb die de houvast geeft die u nodig heeft om weer tot de gewenste resultaten te komen.

Alles vraagt om een eerste stap

Het begint met zelfinzicht. Heldere bedrijfsinzichten, tastbare competenties, onophoudelijke inzet en creativiteit. Daar helpen we u me!

Stap 2 is benader een Creatieve Bedrijfsadviseur

Onze Creatieve Bedrijfsadviseurs zijn personen die niet alleen methodieken, trucjes en kennis inzetten. Ze vormen ze de flexibele schil voor die ondernemer die zaken wil afmaken, wil realiseren in teamverband ( zonder dat u de grip verliest)

De Creatieve bedrijfsadviseurs hebben dermate veel transferable skills dat ze zelfstandig of in teamverband 99,9% van alle issues kunnen wegnemen waardoor uw bedrijf WEL gaat doen wat het moet doen. En dat op een DUURZAME manier.

INDERDAAD!…. stap 2 doet wonderen.

De voorspelbaarheid van de resultaten die u krijgt door samen te werken met creatieve bedrijfsadviseurs van Maximum Nederland maakt dat u de doelen zonder extreme offers kan realiseren.

Daarom verbaast het ons ook nooit wanneer  iemand als u meer klanten, meer inkomen, meer voldoening, vrije tijd, etc. heeft gekregen… dankzij de samenwerking met Maximum Nederland!

Een onbezorgde zomer werkt een stuk prettiger

Heerlijk!………U en uw team mogen op vakantie en komen daarna geheel uitgerust terug om de draad weer op te pakken. Wat een heerlijk vooruitzicht.

Wij nemen tijdelijk de doelstellingen waar

Tijdens de vakantieperiode loopt uw bedrijfsactiviteit gewoon door zonder u en uw team! De vakanties zullen verdeeld zijn over de zomerperiode waardoor de afdelingen soms op halve kracht draaien. Met Maximum Nederland blijft uw maandelijkse omzet gelijk met minder kosten dan normaal. Tevens voorzien we u van tips en trucs om na de zomer te kunnen excelleren.

Dit zonnige vooruitzicht is eenvoudig te realiseren. Het wordt een ontspannen zomer voor u en de vakantiegangers en thuisblijvers van uw bedrijf, zodra u een tijdelijke kracht van Maximum Nederland inschakelt. Met Daadkracht organiseren we op ieder specialisme en in ieder vakgebied op management en operationele ondersteuning. Onze specialisten zijn door heel Nederland aanwezig en inzetbaar.

Gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers zijn voor veel ondernemingen een doorslaggevende succesfactor. In veel branches wordt het daarbij moeilijker en moeilijker om passende kandidaten te vinden, voornamelijk in de vakantie periodes. Ondersteuning vanuit Maximum Nederland komt bij u versterkt in het middelpunt van de ondernemingsactiviteiten te staan, nieuwe trends en innovatieve maatregelen worden besproken en in de praktijk toegepast.

Kortom; U heeft de juiste persoon op de juiste plek. Bovendien hoeft u zich geen zorgen te maken over vervanging bij ziekte of onderbezetting. De administratieve zaken er omheen regelen wij voor u.

Indien u iemand nodig heeft; staan wij voor u klaar. U kunt contact met ons opnemen door een email te sturen aan max-ned@live.nl. Wij nemen contact met u op om uw wensen te inventariseren.

Wilt u direct zelf actie ondernemen, Bart Mijnster is telefonisch bereikbaar via 06-81882678

doorgroeien

En nu vort met de geit! Doorgroeien!

Doorgroeien met ambities en de top bereiken

Natuurlijk heeft u als ondernemer de ambities om door te groeien tot een organisatie met aanzien. Wellicht wel tot een High Performance Organization?

Vijf jaar wetenschappelijk- en praktijkonderzoek laat zien dat High Performance Organisaties beter presteren t.o.v. niet HPO’s:

 • Omzet groeit 4 tot 16% harder
 • Winstgevendheid is 14 tot 44% hoger
 • ROA (Return on Assets) is 1 tot 12 % hoger
 • ROE (Return on Equity) 9 tot 25% hoger
 • ROI (Return on Investment) 15 tot 26% hoger
 • ROS (Return on Sales) 2 tot 18% hoger
 • TSR (Total Shareholder Return) 4 tot 42% hoger

Betere resultaten op o.a op het gebied van.:

 • Klanttevredenheid en -loyaliteit
 • Medewerkertevredenheid
 • Kwaliteit en vernieuwing van diensten/producten (innovatie)
 • Klachtenafhandeling

Toch is dit makkelijker gezegd dan gedaan; Hoe gaat u dit bewerkstelligen? Heeft u hier al een goede strategie voor ontwikkeld waar zowel de kansen als de risico’s in zijn opgenomen?

Groei gaat nu eenmaal niet zomaar en zal niet zonder slag of stoot omarmt worden. Het brengt uiteindelijk ook weer een hoop zaken met zich mee die als ze niet goed worden opgepakt ervoor kunnen zorgen dat de groei van uw bedrijf stagneert of zelfs voor de nodige problemen zorgt.

Nu is een doorgroei per onderneming uiteraard verschillend van aard. Laten we eens kijken naar wat er zoal komt kijken bij de doorgroei van zowel kleine als de grotere bedrijven.

Statement;

¨  Geen enkel bedrijf is groot geworden en gebleven door miljoenen verslindende campagnes en een enkele briljante ingeving.

¨  Het werkelijke succes schuilt in het kernproces: verricht de dagelijkse dingen consequent, nauwgezet en met nimmer aflatende toewijding.

¨  Beter is structureel een millimeter per maand te groeien en dit jaren volhouden, dan ineens een sprong van een halve meter te maken en daarna niet meer vooruit komen.

Mooi verhaal maar u staat er nu toch voor;

U kunt groeien door die opdrachten aan te nemen maar als dat betekent dat u direct aan het einde van uw persoonlijke “span of control” en uw bedrijfsprocessen overspoeld worden,worden het ineens  risico’s.

Wat voor u op dit moment van groot belang is dat u Operational Excellence blijft nastreven en langs deze weg stap voor stap HPO nastreeft.

Operational Excellence ;is de overtuiging van een organisatie om te willen excelleren in de dienstverlening naar haar klanten. Dit betekent dat alles binnen de organisatie in één keer goed moet, op tijd is en tegen een uitstekende prijs wordt geleverd

Tevens wilt u de voordelen van uw cultuur van kleinschaligheid behouden want de klant waardeert dit zeer goed. No nonsense, waarmaken wat je zegt tegen een gunstige prijs en bijzonder klantgericht werken.

Kortom; Hoe groeit u met de wetenschap dat u tegen uw eigen grenzen zal aanlopen.

Onderstaande thema’s kom u zeker tegen als uw organisatie gaat groeien;

 • Delegeren van eigen activiteiten naar specialistische medewerkers ( MT vormen ???)
 • Welke structuur is dan de beste voor de kortere en langere termijn?
 • Communicatie met team leden wat komt hier bij kijken?
 • Opschalen van activiteiten hoe doet u dat?
 • Personeel aannemen of flexibele (schil)personeel kiezen?
 • Samenwerken of zelf blijven doen ?
 • Wat komt er financieel op u af?

Het is dus zeer belangrijk dat u deze zaken op tijd in kaart brengt en de risico’s zoveel als mogelijk beperkt. Alleen op die manier kan de groei ook voor u succesvol worden.

Voor iedere onderneming bestaat de kans op doorgroei, maar laat u zich er niet door overrompelen. Wees voorbereid en u zult de groei van uw onderneming in de juiste banen gaan leiden.

Natuurlijk zijn we beschikbaar om u de weg wijzen met het realiseren van uw High Performance Organization. Bel ons en we gaan samen aan de slag!