onderneming

Hallo 2015….. Eindelijk een stralende onderneming!

Ook al weer druk in de weer om nu eindelijk die stralende onderneming te bouwen. Die onderneming die vanuit zichzelf klanten aantrekt en zichzelf tot een goed rendement manoeuvreert? (relevantie, reputatie en onderscheidend vermogen )
De eerste maand van een veelbelovend jaar is alweer bijna voorbij. Heerlijk cliché maar wat gaat de tijd toch hard. Hoe bent u dit jaar begonnen? U heeft nieuwe voornemens, maar ja nu nog uitvoeren. Liggen die voornemens alweer onderaan een stapel? Kans dat de moed u de volgende maand al in de schoenen schiet. Tijd om nu echt maatregelen te nemen lijkt ons het beste voornemen van februari 2015.

Terugblik

Ondernemend Nederland heeft grotendeels te maken met overeenkomende situaties aan het begin van een nieuw jaar. Een terugblik naar het jaar ervoor zorgt voor conclusies die om verbeteringen vragen. Wat ging er goed en wat niet? Wat goed ging kan altijd beter en wat niet goed ging moet aangepakt worden. Tevens zijn we het afgelopen jaar via diverse bronnen geattendeerd op de veranderende economie en maatschappij.
Maar jammer genoeg brengen de dagelijkse bezigheden vaak een kink in de kabel wat betreft de goede ideeën voor de start van een nieuw jaar. Ideeën worden vastgelegd in een project die vervolgens blijft liggen. Dit is zo zonde.

Risico’s

Wat veel ondernemers door de dagelijkse beslommeringen vergeten is het in kaart brengen van de risico’s die in 2015 door de onderneming worden gelopen. Misschien wel in grote lijnen maar niet de diepte in. Dit kan zorgen voor een ongestructureerde paniek als er iets voor valt. En dit kost een onderneming meer schade dan men lief is. Zorg dat ook uw onderneming een gedegen risicomanagement heeft zodat op ieder vlak op de juiste manier kan worden ingesprongen als er onverhoopt situaties ontstaan die risicovol zijn voor uw onderneming.
Onze tip; start eens bij het huidige inkoopbeleid en inkoopmanagement. Beoordeel dit eens kritisch op de echte “spends” en waardetoevoeging. Tien tegen 1 dat hier een significant inkoopvoordeel te realiseren is dat direct aan het rendement is toe te voegen. Hoe? Vertellen wij u graag.

Kansen

Maar naast de risico’s moeten ook zeker de kansen in kaart worden gebracht. Doet een onderneming dit niet dan zullen eventuele mogelijke kansen aan hun neus voorbij gaan. Er zal niet op een adequate manier worden omgegaan waardoor potentiële nieuwe geldstromen verloren gaan. Zorg dus ook dat uw de kansen van nieuwe geldstromen in kaart brengt voor 2015 zodat u zodra deze zich aanmelden op de goede manier hiermee om kan gaan en die kansen kunt grijpen!
Onze tip; beoordeel eens alle bedrijfs-competenties. Benut u deze ten volle? Is er nog enig verborgen kapitaal te benutten? Waar? Vertellen wij u graag.

Hulp nodig met uw onderneming?

Dat is wat Maximum Nederland doet voor ondernemend Nederland. De expertises van onze business units zorgen dat u op elk vlak in uw business goed voorbereid 2015 in gaat. Wij kunnen u helpen met uw goede voornemens! Neem eens vrijblijvend contact op, wij sparren graag met u!

Mega Issue voor ondernemend Nederland

Mega Issue voor ondernemend Nederland

“De Economie op zijn keerpunt”

Het is goed mogelijk dat u het bijgaande bericht van Minister Asscher gemist heeft. Als dat inderdaad het geval is maken wij graag gebruik van de gelegenheid om u te informeren over dit enorm belangrijke onderwerp en wij willen met u na denken over de impact voor onze huidige economie en uw organisatie.

In eerdere blog berichten dit jaar hebben wij al aangegeven dat er een nieuwe economie in opbouw is. Hierin  hebben we afstand genomen van het Angelsaksische en het Rijnlands model en de Nuts economie, die gepaard zal gaan met participatie en deeleconomie.

“Sluimerend lijkt de economie zich te ontwikkelen tot een monster dat een onheilspellend perspectief tot gevolg kan hebben.”

Robotisering & digitale ontwikkeling

In de toespraak van 29 september jongstleden orakelt Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) de toekomst en omarmt de toenemende robotisering. Tevens waarschuwt  hij voor de extreme ongelijkheid die daarvan het gevolg kan zijn.

Tijdens het congres dat zijn ministerie over dit onderwerp organiseerde, zegt Asscher dat de digitale ontwikkeling “op een keerpunt is beland” en de “verregaande effecten nu pas goed zichtbaar worden”. De technologische ontwikkelingen raken volgens hem vooral aan de inkomens en werkgelegenheid aan de ‘onderkant’ en van de ‘middenklasse’.

Tegelijkertijd ziet Asscher de robotisering als een grote kans. Nederland moet er met zijn open en ontwikkelde economie juist van profiteren, vindt hij. “We kunnen geen robotvrij eiland worden in Europa. Technologische vooruitgang zorgt voor meer welvaart, meer veiligheid en een hogere levensverwachting.”

De educatie zal vanaf de basisschool al moeten gaan veranderen

Volgens hem is het dringend nodig dat het middelbaar beroepsonderwijs “een kwaliteitssprong” maakt. Op basisscholen zouden kinderen vaardigheden aangeleerd moeten krijgen waar behoefte aan is in “het tweede machinetijdperk”. Lezen, schrijven en rekenen is belangrijk, zegt Asscher, “maar in de digitale economie komt het steeds meer aan op conceptueel denken, brede patroonherkenning en complexe communicatie”.

De opbrengst van nieuwe techniek moet eerlijk verdeeld zijn

Asscher ziet nog een ander groot gevolg van de robotisering: de balans tussen arbeid en kapitaal komt volgens hem onder druk te staan. Als de productiviteit in bedrijven sterk stijgt door nieuwe technologie, komt “de rijkdom vooral terecht bij de profiterende kapitaalbezitters: de eigenaren van de robots”. Ook hoogopgeleide werknemers hebben er voordeel bij: zij laten robots functioneren.

Oppassen voor extreme ongelijkheid

Laagopgeleide werknemers krijgen steeds vaker een los contract en ze verdienen minder.
Volgens Asscher “is het zaak om ervoor te zorgen dat technologie hand in hand blijft gaan met een eerlijke verdeling van de resulterende welvaart”. Hij vindt dat de zeggenschap van werknemers in een bedrijf – “op de werkvloer en in georganiseerd verband” – internationaal beter moet worden geregeld. Hij waarschuwt voor “extreme ongelijkheid”. “Dat is niet alleen economisch schadelijk maar ook maatschappelijk ongewenst.”

Ondernemers moeten anticiperen & zich voorbereiden

Als ondernemer is moet u wel anticiperen op deze komende ontwikkelingen. Doet u dat niet en gaat u gewoon door zoals u nu doet zal dat absoluut grote gevolgen hebben. De nieuwe economie is in aantocht, daar doet u niets aan. Bedrijven en instellingen zullen massaal overstappen op de nieuwe technologie en hierdoor hun productiviteit positief beïnvloeden. De Smart industrie heeft lak aan regels en grenzen.  Hierdoor zal iedere verstandige ondernemer zich moeten gaan bezig houden met innoveren of zichzelf opnieuw moeten uitvinden.

Hoe bereid een ondernemer zich voor op deze nieuwe economie?
Het is dan ook tijd om de nieuwe economie in al haar facetten te beoordelen en te bezien wat de impact is op korte en langere termijn voor u, uw medewerkers en de organisatie in haar omgeving.

Stel u zelf als onderneming de volgende vragen;

  • Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen voor ons bedrijf?
  • Wat zijn de gevolgen voor ons strategische personeelsbeleid?
  • Hoe zorgen we dat we deze ontwikkelingen volgen, adopteren en er een concurrentievoorsprong mee creëren?
  • Wat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als bedrijf naar de medewerkers als het gaat om werkgelegenheid en skills?
  • Wat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid naar de samenleving?

Wij helpen u graag met onze dienst verlening ! Ambities en ! Daadkracht.  De Business Creation Architects helpen u aan een passend model voor high performance businessmod
el dat stand zal houden in het komende periodes.

Toespraak van minister Asscher tijdens het SZW congres

Beeldmerk ambities

Beeldmerk daadkraccht

Actief Issue beleid

Actief Issue beleid

“Een op de drie bedrijven heeft een achterhaald business model”  “Met regelmaat ervaren we dat we om hulp gevraagd worden op een moment dat lastig is om drastisch van koers te veranderen. Als we dan toch moeten veranderen wordt de nieuwe koers  ervaren als een reorganisatie. Het woord reorganisatie brengt weer andere krachten tot leven binnen en buiten een organisatie. Een dergelijke situatie is te voorkomen met een actief issuebeleid”.Bart Mijnster.  Waarom is het verstandig om Issuemanagement aan een externe partij over te laten? Iedere organisatie heeft een strategie. Een visie en/of missie over hoe de uiteindelijke doelstellingen zullen worden behaald. In een goed opgestelde en realistische bedrijfsstrategie wordt al rekening gehouden met diverse situaties en mogelijke gebeurtenissen die de strategie basis zouden kunnen beïnvloeden. Op die manier is er voor alle denkbare situaties al een voorbereiding in kaart gebracht waardoor op het moment zelf direct actie kan worden ondernomen die in de strategie is uitgestippeld. In ieder gezond bedrijf zullen er altijd onverwachte situaties voorkomen die niet van te voren zijn ingecalculeerd in de bedrijfsstrategie. Dat is ook niet zo gek omdat we ons nu eenmaal in een zeer beïnvloedbaar tijdperk bevinden. Veel invloeden als personeel, internet, financiële perikelen en technologische vooruitgang zijn nu eenmaal niet altijd van te voren te bepalen. Die invloeden zorgen voor onverwachte situaties en komen bij iedere organisatie nu eenmaal voor. Men spreekt hier dan over issues. Een issue is vaak een uitdaging voor het management van een organisatie en zal moeten worden behandeld en opgelost. Het kan gaan om een issue die door een bepaalde afdeling intern kan worden opgelost. Maar vaak is het een issue die een bepaalde expertise nodig heeft of dat het oplossen van de situatie een hoop veranderingen met zich mee zal brengen waardoor het verstandig is om externe hulp op het gebied van issuemanagement in te schakelen. Issuemanagement is een proces waarin bekeken wordt hoe de actuele issues wel of niet passen in de bestaande bedrijfsstrategie en waar uiteindelijk de knelpunten liggen. Er wordt in kaart gebracht wat de issue betekent voor de omgeving en hoe deze op de meest logische manier kan worden opgelost waarbij alle partijen worden betrokken zowel in- als extern. Na kort en gedegen onderzoek zal de issue in de strategie moeten worden geïmplementeerd waardoor deze zal veranderen. Natuurlijk behoort een uitgebreide evaluatie tot één van de meest belangrijke onderdelen van issuemanagement. Issuemanagement is een cruciaal proces wat een bedrijf doorloopt als er knelpunten ontstaan binnen een organisatie. Door Maximum Nederland in te schakelen wordt het proces van verbeteren en oplossen van deze knelpunten in goede banen geleid waarbij rekening wordt gehouden met de opinies van alle voor- en tegenstanders van de veranderingen die de oplossing van de betreffende issue met zich meebrengt. Er wordt gezocht naar een oplossing die het bedrijf behoed voor eventuele herhalingen van de issue in de toekomst.

hoofdpijn

Hoofdpijn 2013

2013 is gewoon een lastig jaar maar….. tijden veranderen erg snel.

Vandaag bereiden we ons voor op de participatiemaatschappij en de deeleconomie.

  • Wat zijn voor u de consequenties?
  • Hoe komt u tot (blijvende)beter prestaties in 2014?

Je hebt lef en visie nodig om de juiste keuzes te maken als je de kansen van 2014 wil verzilveren.

Keuzes maken is soms lastig, omdat de consequenties van je keuze niet altijd gelijk zichtbaar zijn.

Aan de andere kant leidt het maken van keuzes ook tot een nieuwe toekomst.

Het is tijd om alles op alles te zetten, zodat u de kansen die 2014 gaat bieden naar u toe trekt.

Ambities waar maken is en blijft een kwestie van goed voorbereid zijn op datgene wat gaat komen.

Gelukkig biedt Maximum Nederland u het voordeel van resultaat gerichte producten & professionals.

Maximum Nederland helpt u met kennis,  kunde, en de noodzakelijke daadkracht om 2014, voor u, succesvol te maken!

HPO

Record aantal faillissementen eerste helft van 2013

14 % meer faillissementen meer dan in de eerste helft van 2012

Vooral handel en bouw getroffen
In het eerste half jaar van 2013 is een recordaantal faillissementen van bedrijven en instellingen uitgesproken. Bij 4 op de 10 faillissementen betrof het een bedrijf uit de bouw of de handel.

In de eerste helft van 2013 zijn 4983 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat is 14% meer dan in dezelfde periode van 2012. Sinds het begin van de meting (1983) gingen er niet zoveel bedrijven in een halfjaar failliet. Bij de eenmanszaken bleef de toename van het aantal faillissementen beperkt tot 1 %. Bij de overige bedrijven en instellingen was de stijging 16%.In de handel betrof het aantal faillissementen 1040 voornamelijk de kleding,bouw,doe het zelf en woninginrichters. De meeste faillisementen werden uitgesproken in Zuid-Holland,Noord-Brabant en Noord Holland.

bron cbc 11 juli 2013

Voorkom dat u dit overkomt: kijk even naar daadkracht-nu.nl en anticipeer tijdig B.Mijnster