Visie & Missie

Visie

Wij ervaren met grote regelmaat dat elke directeur meerdere ideeën heeft om nieuwe geldstromen op gang te brengen met de al aanwezige bedrijfs-competenties. ( verborgen capaciteiten in het DNA)

Het daadwerkelijk implementeren van vernieuwende ideeën stuit in de praktijk vaak op problemen en komen vanwege verschillende redenen niet van de grond. Echter, naar onze mening, is het doorzetten van dergelijke nieuwe impulsen in een onderneming zeer belangrijk. Hoe waarborgt u anders de toekomst van uw bedrijf?

Het is goed mogelijk om kennis, kunde en kunst te kneden tot transferable skills waarmee men in staat is om de toekomst van een onderneming te waarborgen.

Missie

!Daadkracht zal ondernemers in Nederland en België actief bijstaan in het ontwikkelen en/of behouden van noodzakelijke bedrijfscreativiteit waardoor de competenties van mensen, processen en middelen volledig benut worden en de continuïteit van de onderneming gewaarborgd blijft.

Visie & missie !Daadkracht