Eindelijk……De Doorbraak!

Ontwikkelingen … en nog eens ontwikkelingen

We zijn echt wel wat gewend maar de afgelopen periode zijn de vragen van opdrachtgevers zeer uitdagend.
Groeien, krimpen, doorstarten. Nieuwe ideeën, innovaties, strategie- ontwikkelingen, -kanteling en aanpassingen. trainen & ontwikkelen van ondernemers en medewerkers, nieuwe verdienmodellen. Ontwikkeling van producten en diensten, inkoopafdelingen opzetten en verbeteren, managers aantrekken en tot succes begeleiden, uitbreiden van bestaande activiteiten, verkoop van uw bedrijf etc. etc. ………….

Ook de maatschappelijke trends waar je als ondernemer op korte en lange termijn op in moet kunnen spelen vragen ontwikkelingen. De vierde industriële revolutie, Sociale innovatie en entrepeneurship, robots in het MKB, zelfrijdend transport, 3D printen, Biotechnologie, Nano technologie, ondernemen zonder bank, multiculturele vraagstukken, etc. etc. ………….
Pffff…….Het gaat maar door.

Het maakt ondernemen toch echt wel interessant en dynamisch.
Maximum krijgt de vraag van bestaande en nieuwe klanten om onze visie, inzichten en expertise te tonen over alle veel van de genoemde vraagstukken. Het biedt ons dan wel de gelegenheid om andere te laten profiteren van de opgedane kennis en ervaring.
De komende maanden zullen we verschillende onderwerpen beschrijven. Hier een random voorbeeld:

Visie: 100.000 bedrijven kunnen nu gered worden van onnodige sluiting d.m.v. van Sociale innovatie

Begin 2016 heeft het aantal bedrijven in Nederland een record bereikt.
Wat hierbij opvalt, is het toenemend aantal vrouwelijke ondernemers en startende 65-plussers. Volgens de Kamer van Koophandel (KvK) telt Nederland krap 1,8 miljoen bedrijven. Dat zijn er ruim 385.000 meer dan begin 2010.
Deze groei is vooral veroorzaakt door het nog steeds toenemend aantal ZZP-ers in Nederland. Naar verwachting is in 2017 dit aantal met 6% toegenomen tot bijna 930.000.

65-plussers
Uit cijfers van de KvK blijkt ook dat het aantal startende 65-plussers in absolute en relatieve zin toeneemt. In 2010 was dit nog 5,1% van het totaal aantal ondernemingen, op 1 januari 2017 is dit maar liefst 8,0%. De KvK geeft aan dat dit komt doordat zij lastig opvolging voor hun bedrijf kunnen vinden of graag nog even door willen werken.

Door vergrijzing neemt het aantal ondernemers dat wil stoppen met werken en het bedrijf wil verkopen toe. Bedrijven om over te nemen zijn er genoeg. Maar hoe draag je je bedrijf over aan iemand die je het echt gunt? En iemand die in staat is het bedrijf succesvol voort te zetten?
-Maximum heeft onder leiding van B. Veldhuis een Multidisciplinair team  om uw bedrijfsopvolging zeer snel tot stand te brengen.
Kent u de opvolgers van uw bedrijf al? Als de opvolger het bedrijf al kent kan dit een belangrijk voordeel zijn voor alle partijen. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de ondernemers een verkoop wil overwegen bij een goed bod, echter in werkelijkheid staan maar weinig bedrijven te koop.Ondernemers willen wel verkopen, maar niet ‘te koop’ staan. Ze zijn huiverig, omdat ze vrezen dat ‘te koop’ staan negatieve associaties oproept over het bedrijf.

Een doorbraak is mogelijk!
Hierdoor kunnen 100.000 bedrijven gered worden van onnodige sluiting.

Hoe heet het: Sociaal entrepeneurship en sociale innovatie
Wat is het: Een vorm van ‘stille diplomatie’ binnen de bedrijfsovername wereld die er voor zorgt dat uw organisatie geheel kantelt.
Wat kan het resultaat zijn:
A. Uw huidige medewerkers nemen uw bedrijf over en u krijgt de welverdiende vrijheid terug.
B. Het bedrijf met ondernemende werknemers krijgt de potentie om minimaal 30% beter te renderen.  (Deze organisaties zijn beter in staat te ontwikkelen & innoveren en kansen te verzilveren).
C.De medewerkers gaan met meer plezier naar hun werk als ze meer vertrouwen en verantwoordelijkheden krijgen.(Bij een gemiddelde organisatie gaat meer dan de helft van de mensen met tegenzin naar het werk).
D.Talenten en competenties van medewerkers worden beter benut als medewerkers meer invloed krijgen op het vormgeven van hun eigen werkomgeving.(Meer dan de helft van de kwaliteiten van medewerkers worden niet benut).
E.Klanten merken het verschil als een ondernemende medewerker met plezier voor de klant aan het werk is. (De medewerker straalt dit uit en bij oprechte betrokkenheid neemt de Gun factor substantieel toe).
F.Innovatie is de basis voor een toekomstbestendige organisatie(Ontwikkeling en innovatie houdt de organisatie vrij van vastgeroeste patronen, overbodige franje & gedoe).

Hoe werkt het:
1.Vraag ons even om de detail informatie. Het team neemt contact op om de mogelijkheden te bespreken voor uw klanten of voor uw eigen organisatie.
2.Wij helpen u graag met de weg naar een mogelijke subsidie: ESF sociale innovatie (voor 14 november 2016 inschrijven)
3.Het team, dat klaar staat, helpt u met het Feeling owner programma. Medewerkers voelen zich eigenaar van het bedrijf terwijl de eigendomsstructuur niet veranderd.
4.Ons team helpt u ook graag met een opvolgingsvraagstuk. Doormiddel van het Being owner programma. Het is mogelijk om medewerkers het bedrijf te laten overnemen van de baas in de vorm van een coöperatief verband.

Interesse of vragen en/of opmerkingen?

Geplaatst in maximum nederland.