Hoezo! inkoopstrategie?

Om succesvol te kunnen zijn in zaken doen met de overheid, is het van groot belang dat u weet hoe de specialistische inkopers van de overheid denken om tot een gunning te komen.
CASE:
Kort geleden werden we gevraagd om ondernemers te helpen. De ondernemers constateerden dat er met grote regelmaat overheidsopdrachten niet meer gegund werden. De gevolgen voor de organisatie werden, volgens de directie, onhoudbaar en men was dan ook voornemens om verstrekkende maatregelen te nemen. Tijdens het gezamenlijke overleg hebben we toch een aantal alternatieve oplossingsrichtingen onderzocht met als doel de mogelijk desastreuze maatregelen te voorkomen. Net op tijd dus.
Direct nadat de directie ons gevraagd had om daadwerkelijk te helpen met het oplossen van het probleem hebben we binnen een week een plan van aanpak gepresenteerd. Het akkoord voor de uitvoering van de plannen was het startpunt om aan de slag gegaan met het (tijdelijk) verleggen van diverse activiteiten, het herijken van inkoop & productiemethodieken en het vernieuwde relatiebeheer. Tegelijkertijd is er extra focus gelegd bij de acquisitie van nieuwe markten en klanten. De interventie heeft gezorgd voor ontspanning en tastbaar resultaat voor de korte termijn.
We zijn nu druk doende om de werkmethode van inschrijven op aanbestedingen te corrigeren. Doel is dat aanbestedingen weer aan gegund worden. Tevens is er een vernieuwd systeem voor inkoop & contractmanagement in de maak.
Wat hebben we geleerd?
Voor de acquisitie van overheidsopdrachten is het van groot belang om te weten: Hoe denken en doen inkopers van de overheid!
We hebben gemerkt dat de instructie aan inkopers van de overheid, op dit moment, heel kort en duidelijk is. Namelijk: Hanteer als enige gunningcriterium het EMVI principe.
EMVI is het Economisch Meest Voordelige Inschrijving model. Alle, en dan ook alle aanbestedingen worden gegund aan de inschrijver die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving heeft gedaan.
Deze instructie stuurt dan ook de denkrichtingen van de inkopers aan.
Dat u het maar even weet, u zich hier op instelt en er naar handelt.

Iets meer over EMVI?
Het begrip EMVI heeft in de aanbestedingswet wel een bredere betekenis gekregen. EMVI zal worden gebruikt als overkoepelende term om te gunnen, en kan op drie manieren worden bepaald:

  • beste prijs-kwaliteithouding: dit betreft het gunningcriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’ zoals thans is opgenomen in de Aanbestedingswet
  • laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit: naast de aanschafprijs van een product wordt ook een ander kostencriterium meegewogen, zoals de kosten die zijn verbonden aan de gehele levenscyclus van een product. (TCO=Total Cost of Ownership)
  • laagste prijs: alleen de aanschafprijs van een product is bepalend.
 Wat is TCO?
TCO is het gunningcriterium, laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit, dat opgenomen is in de aanbestedingswet. De aanbestedingswet geeft een aantal handvatten/voorwaarden waaraan de berekeningsmethode van levenscycluskosten moet voldoen, zijnde:
  • gebaseerd zijn op objectief controleerbare en niet-discriminerende criteria
  • toegankelijk voor alle partijen
  • de vereiste gegevens moeten met een redelijke inspanning verstrekt kunnen worden door normaal zorgvuldige ondernemers.

Bedrijfscompetenties zijn de basis voor een stralend succes.

Knelpunt? Tijd vrijmaken voor inkoopstrategie;
Knelpunt nummer 1 voor het realiseren van uw plannen voor 2017-2021 is “tijd vrijmaken voor inkoopstrategieontwikkelingen”.
De waan van de dag neemt vaak de overhand terwijl de tijd nemen om na te denken over de toekomst van uw organisatie meer aandacht verdiend. Vaak wordt er automatisch meer aandacht aan sales en marketing besteed, puur omdat dit direct resultaat oplevert.

Oplossing? Dat doen we samen;

De creatieve bedrijfsadviseurs van Maximum Nederland hebben dermate veel transferable skills dat ze zelfstandig of in teamverband 99,9% van alle issues kunnen wegnemen waardoor uw bedrijf ongeremd kan doen wat het moet doen; Duurzaam Rendement realiseren.
Download hier het gratis E-book voor een stralende organisatie. Een doe het zelfpakket voor het aanleggen van een Duurzaam Rendement.
Vraag hier informatie aan over Maximum Nederland waardoor u voor 395,- per maand verzekerd bent dat u de juiste personen om u heen heeft om snel en adequaat uw knelpunten op te lossen en de kansen tot succes in 2017-2021 vergroten tot 110%. ( Geen dikke rapporten, geen theoretische adviezen of aanbevelingen. Wel adequate ondersteuning en blijvende verbeteringen doorvoeren tot de resultaten tastbaar worden).
! Daadkracht is een product van Maximum Nederland. www.max-ned.nl
Bart Mijnster
Geplaatst in maximum nederland.