Mega Issue voor ondernemend Nederland

Mega Issue voor ondernemend Nederland

“De Economie op zijn keerpunt”

Het is goed mogelijk dat u het bijgaande bericht van Minister Asscher gemist heeft. Als dat inderdaad het geval is maken wij graag gebruik van de gelegenheid om u te informeren over dit enorm belangrijke onderwerp en wij willen met u na denken over de impact voor onze huidige economie en uw organisatie.

In eerdere blog berichten dit jaar hebben wij al aangegeven dat er een nieuwe economie in opbouw is. Hierin  hebben we afstand genomen van het Angelsaksische en het Rijnlands model en de Nuts economie, die gepaard zal gaan met participatie en deeleconomie.

“Sluimerend lijkt de economie zich te ontwikkelen tot een monster dat een onheilspellend perspectief tot gevolg kan hebben.”

Robotisering & digitale ontwikkeling

In de toespraak van 29 september jongstleden orakelt Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) de toekomst en omarmt de toenemende robotisering. Tevens waarschuwt  hij voor de extreme ongelijkheid die daarvan het gevolg kan zijn.

Tijdens het congres dat zijn ministerie over dit onderwerp organiseerde, zegt Asscher dat de digitale ontwikkeling “op een keerpunt is beland” en de “verregaande effecten nu pas goed zichtbaar worden”. De technologische ontwikkelingen raken volgens hem vooral aan de inkomens en werkgelegenheid aan de ‘onderkant’ en van de ‘middenklasse’.

Tegelijkertijd ziet Asscher de robotisering als een grote kans. Nederland moet er met zijn open en ontwikkelde economie juist van profiteren, vindt hij. “We kunnen geen robotvrij eiland worden in Europa. Technologische vooruitgang zorgt voor meer welvaart, meer veiligheid en een hogere levensverwachting.”

De educatie zal vanaf de basisschool al moeten gaan veranderen

Volgens hem is het dringend nodig dat het middelbaar beroepsonderwijs “een kwaliteitssprong” maakt. Op basisscholen zouden kinderen vaardigheden aangeleerd moeten krijgen waar behoefte aan is in “het tweede machinetijdperk”. Lezen, schrijven en rekenen is belangrijk, zegt Asscher, “maar in de digitale economie komt het steeds meer aan op conceptueel denken, brede patroonherkenning en complexe communicatie”.

De opbrengst van nieuwe techniek moet eerlijk verdeeld zijn

Asscher ziet nog een ander groot gevolg van de robotisering: de balans tussen arbeid en kapitaal komt volgens hem onder druk te staan. Als de productiviteit in bedrijven sterk stijgt door nieuwe technologie, komt “de rijkdom vooral terecht bij de profiterende kapitaalbezitters: de eigenaren van de robots”. Ook hoogopgeleide werknemers hebben er voordeel bij: zij laten robots functioneren.

Oppassen voor extreme ongelijkheid

Laagopgeleide werknemers krijgen steeds vaker een los contract en ze verdienen minder.
Volgens Asscher “is het zaak om ervoor te zorgen dat technologie hand in hand blijft gaan met een eerlijke verdeling van de resulterende welvaart”. Hij vindt dat de zeggenschap van werknemers in een bedrijf – “op de werkvloer en in georganiseerd verband” – internationaal beter moet worden geregeld. Hij waarschuwt voor “extreme ongelijkheid”. “Dat is niet alleen economisch schadelijk maar ook maatschappelijk ongewenst.”

Ondernemers moeten anticiperen & zich voorbereiden

Als ondernemer is moet u wel anticiperen op deze komende ontwikkelingen. Doet u dat niet en gaat u gewoon door zoals u nu doet zal dat absoluut grote gevolgen hebben. De nieuwe economie is in aantocht, daar doet u niets aan. Bedrijven en instellingen zullen massaal overstappen op de nieuwe technologie en hierdoor hun productiviteit positief beïnvloeden. De Smart industrie heeft lak aan regels en grenzen.  Hierdoor zal iedere verstandige ondernemer zich moeten gaan bezig houden met innoveren of zichzelf opnieuw moeten uitvinden.

Hoe bereid een ondernemer zich voor op deze nieuwe economie?
Het is dan ook tijd om de nieuwe economie in al haar facetten te beoordelen en te bezien wat de impact is op korte en langere termijn voor u, uw medewerkers en de organisatie in haar omgeving.

Stel u zelf als onderneming de volgende vragen;

  • Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen voor ons bedrijf?
  • Wat zijn de gevolgen voor ons strategische personeelsbeleid?
  • Hoe zorgen we dat we deze ontwikkelingen volgen, adopteren en er een concurrentievoorsprong mee creëren?
  • Wat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als bedrijf naar de medewerkers als het gaat om werkgelegenheid en skills?
  • Wat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid naar de samenleving?

Wij helpen u graag met onze dienst verlening ! Ambities en ! Daadkracht.  De Business Creation Architects helpen u aan een passend model voor high performance businessmod
el dat stand zal houden in het komende periodes.

Toespraak van minister Asscher tijdens het SZW congres

Beeldmerk ambities

Beeldmerk daadkraccht

Geplaatst in Uncategorized en getagd met , , , , .