zelfvertrouwen

Als u de vorm beheerst bent u de inhoud meesterNatuurlijk maken we het bovenstaande allemaal wel eens mee.Een door u genomen besluit pakt anders uit dan u had gehoopt. U heeft uw best gedaan om iedereen aan boord te krijgen. Immers draagvlak creeren voor besluiten neemt ook jouw onzekerheid weg.Nu dat de gevolgen de gehele organisatie treffen staat u er weer alleen voor en wijst iedereen naar u. Ú had dat besluit toch genomen.

U af en toe onzeker voelen is heel gewoon. Niemand is 100 procent zeker van zichzelf. Vervelend wordt het als u zo onzeker bent, dat u er dagelijks last van heeft. Waar komt die onzekerheid vandaan en hoe gaat u die te lijf.

Wat is onzekerheid?

Als u zich onzeker voelt, gaat u twijfelen aan wat er wel en niet kan.Onzekerheid heeft te maken met angst. Angst dat u niet goed genoeg bent, onvoldoende kennis heeft of de situatie niet kan overzien. Het zelfvertrouwen neemt af en kan uw eigen effectiviteit danig in de weg staan.

Er zijn grofweg drie gebieden van onzekerheid. Ze hebben betrekking tot personen, taken en/of situaties.

Zelfvertrouwen, zelfinzicht en zelfbeeld

Hoeveel zelfvertrouwen u heeft is gebaseerd op ervaringen uit je verleden. Hoe vaker u heeft gemerkt dat u iets goed kan, hoe makkelijker het is om te geloven dat u het deze keer ook wel zal lukken. Ook complimenten en steun van anderen hebben invloed op uw zelfvertrouwen.

Met veel vertrouwen
Als u veel zelfvertrouwen heeft, dan is het makkelijker om aan uw onzekerheid te werken. U durft te werken aan zaken waar u onzeker over bent.
Met weinig vertrouwen
Heeft u weinig zelfvertrouwen, dan is dat veel moeilijker. U ziet dan vooral wat u niet kan, in plaats van wat u wel kan.

Zelfinzicht

Het is de kunst om juist in te schatten wat u zelf kan. Het bewust worden van hoe u zelf bent en wat u kan is een belangrijk onderdeel van zelfinzicht.

Dat maakt het hebben van zelfinzicht een goed inzicht in uw stabiele persoonseigenschappen en de bepalende factoren van uw identiteit. Zelfinzicht begint naar onze mening bij het toelaten van bewustwording.

Zelfinzicht ontstaat/ontwikkelt zich dan ook als u goed in staat bent te reflecteren ten aanzien van je eigen handelen (zelfreflectie emotie en gedrag). Het bewust zijn van deze aspecten staat aan de basis van uw zelfbeeld.

Zelfinzicht; persoonlijk en identiteit geven dan ook de inzichten in werkelijke doelen (wat wel doen en wat niet doen). Voor een succesvol ondernemer is het belangrijk dat hij of zij goed weet wat hij of zij zelf moet doen of moet uitbesteden.

Wat bepaald de identiteit van mensen?

Persoonlijkheidseigenschappen blijven een leven lang stabiel. De eigenschappen liggen aan de basis van gedrag (wat u doet heeft te maken met wie u bent). Gedrag is te veranderen/beïnvloedbaar door de ingegeven situatie (tot op zekere hoogte/sociaal verkeer).
Identiteit is een optelsom van een veelheid van factoren;
 • Persoonlijkheid
 • Genoten opvoeding
 • Ervaringen als individu, ondernemer
 • Cultuur
 • Subcultuur
 • Huidige leeftijd
 • Je rol/taak/positie
 • Geslacht

Oordeelsvorming van de directie

Om een onderneming goed te kunnen leiden en issues te kunnen beslechten, is er naast het zelfvertrouwen van de ondernemer nog een belangrijk aspect: Oordeelsvorming.

Oordeelsvorming is het vermogen om gegevens en handelswijzen in het kader van relevante criteria tegen elkaar af te wegen en zo tot onderbouwende beoordelingen te komen. Kortom: overzien wat goede of slechte impact heeft op de organisatie.

De methode voor volledige oordeelsvorming

1:Probleemanalyse

Het analyseren van een probleem is de eerste stap op weg naar de oplossing ervan. Hoewel het verleidelijk is om bij problemen direct over mogelijke oplossingen na te denken, is het veel beter om eerst na te denken over het probleem op zich. Met andere woorden, waarom is de situatie anders dan wat u wilt of verwacht? Wat gebeurt er dat niet zou moeten gebeuren en andersom? Pas na een grondige probleemanalyse kunt u een passende oplossing bedenken.

2:Informatie verzamelen

Informatie verzamelen is een kunst op zich. Het is erg belangrijk dat u een plan maakt voor het verzamelen van informatie. Alle mogelijke invalshoeken van het vraagstuk zijn dan relevant. ( financieel, mens, organisatie, klant, leverancier, maatschappij etc.) pas als u zeker weet dat u alle informatie beschikbaar heeft kunt u zich voorbereiden op het nemen van een goed besluit.

3:Oordeel vormen

Oordeelsvorming is een competentie waarbij je gegevens en mogelijke alternatieven in het licht van relevante criteria tegen elkaar kan afwegen en tot een realistische beoordeling kan komen Je vermogen om een oordeel te vormen is van groot belang bij het oplossen van problemen en het nemen van besluiten. Dankzij dit vermogen kun je beter inschatten hoe groot het probleem werkelijk is, kun je duidelijker aangeven wat het doel is van je besluit en kun je de beste keuze maken uit de mogelijke oplossingen of besluiten.
Indicatoren van iemand die een goede oordeelsvorming hanteert:
 • Bekijkt situaties en vraagstukken vanuit verschillende gezichtspunten.
 • Weegt mogelijkheden en risico’s af alvorens te beslissen.
 • Komt met een goed afgewogen oordeel.
 • Gebruikt alle beschikbare informatie bij het trekken van de conclusie.
 • Benoemt al zijn eigen oplossingen, zowel de voor- als de nadelen.
 • Houdt rekening met een praktische haalbaarheid van een oplossing.
 • Schat capaciteiten en mogelijkheden van medewerkers en anderen goed in.
 • Neemt de juiste mensen aan (weinig verloop).
 • Kan duidelijk aangeven op basis waarvan hij tot een bepaald besluit is gekomen. Hierover een Youtube filmpje hieronder.

4:Concluderen

Een conclusie is een gevoelige beslissing, die u neemt op basis van details of feiten die u heeft gevonden. Bij het nemen van een besluit is concluderen de laatste stap. Nadat u; 1. het probleem heeft gedefinieerd, 2. informatie heeft verzameld en 3. een oordeel heeft gevormd over de ernst van het probleem, over de oorzaak en over de bruikbaarheid van oplossingen, kunt u een conclusie trekken en een goed besluit nemen.
Geplaatst in Uncategorized en getagd met , , , , .