optimaal rendement

Succesvol de nieuwe economie tegemoet  treden met winstgevendheid en optimaal rendement!

Creatieve en daadkrachtige ondernemers helpen u aan duurzaam & optimaal rendement door middel van business modelling.

Toch even voor het centrale begrip; Wat is het rendement?

Rendement was tot nu toe het centrale begrip binnen de beleggingswereld.

Tot nu toe was voor u ook de vraag;”wat heeft het belegde vermogen nu opgebracht?”

Er is een investering, een belegging geweest; op een later meetmoment heeft dat een andere waarde, hopelijk een hogere dan aan het begin. Maar hoeveel heeft het nu exact opgebracht? Het blijkt opvallend moeilijk te zijn om tot een eenduidige methode van rendementsberekening te komen.

Bouwen en investeren

Het begrip rendement is in geen geval alleen in geldelijk gewin uit te drukken. Immers bent u aan het bouwen aan de onderneming. U investeert heel veel in uw organisatie en dat komt er beslist nog niet uit. Wel is het zo dat bouwen,offers leveren en uw investeringen u een ander soort rendement oplevert.

 • Marktaandeel ( aantal klanten t.o.v uw marktdelers).
 • Reputatie (ambassadeurs).
 • Relevantie van uw producten en diensten nemen toe ( olie vlek).
 • Onderscheidend vermogen wordt bevestigd en het vertrouwen groeit.

Maatschappelijk rendement

Weet u waar u staat met uw sociaal maatschappelijk rendement? Hoe relevant bent u voor de gemeenschap? Onderstaande factoren zijn cruciaal om uw maatschappelijk rendement te bepalen.

 1. Meten is weten.
 2. Weten is richten.
 3. Richten is succesvol zijn en rendement ontvangen.

Maatschappelijk rendement kunt u ook ontvangen als u maatschappelijk verantwoord onderneemt. Hierbij neemt u als organisatie de verantwoordelijkheid over de effecten die uw activiteiten en besluiten op het milieu en de maatschappij hebben. Een aantal interessante voordelen van MVO voor uw organisatie kunnen zijn:

 • Kostenbesparing door efficiënter om te gaan met energie, afval en water
 • MVO kan u marktkansen bieden door duurzame producten te leveren
 • MVO is zeer goed voor uw imago en reputatie
 • U wordt aantrekkelijker als werkgever voor zowel nieuwe werknemers als bestaande

MVO is een manier van zaken doen die niet alleen financieel rendement, maatschappelijk rendement maar ook prachtige voordelen levert voor uw werknemers, het milieu en de samenleving. Deze strategie levert een rendement verhogende bijdrage aan de continuïteit van uw organisatie!

Maar wat is dan Optimaal Rendement?

We hebben het hier over een aantal zaken;

 1. Financieel rendement ( winstgevendheid, ROI, etc)
 2. Marketing rendement ( marktaandeel, zichtbaarheid, etc)
 3. Communicatie rendement ( reputatie,imago,identiteit, etc)
 4. Sociaal maatschappelijk rendement ( wederkerigheid, etc)
 5. Persoonlijk rendement ( job satisfaction, trots, perspectief, etc)

Optimaal rendement is de goede balans tussen alle bovenstaande en dan uitgedrukt in een cijfer. We spreken van optimaal rendement als de uiteindelijke opbrengst of winst  van alle elementen groter is dan de gemaakte offers. Oftewel de output is groter dan de input.

Wilt u ook optimaal rendement uit uw investeringen halen?

Natuurlijk wilt u dat. Als gezonde onderneming streeft u naar optimaal rendement waarbij u winst behaalt op de investeringen die u doet.

Maar hoe doet u dat? Hoe zorgt u dat uw investeringen resulteren in winst? Hoe beperkt u de offers? Hoe pakt u dit aan? Maximum Nederland kan u hiermee helpen. Met onze expertise en ervaring onderzoeken we samen met u de mogelijkheden  om op korte termijn duurzaam en optimaal rendement te realiseren.

Bel ons nu en we gaan aan de slag!

Bart Mijnster 06-81882678.

Geplaatst in maximum nederland en getagd met .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.