Hoe haal je op dit moment duurzaam rendement uit je onderneming?

Wellicht nog belangrijker; hoe doe je dat in een zich vernieuwende economie?

 

Resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor  de toekomst van uw onderneming. Al ver voor de crisis werd er veel gespeculeerd over hoe onze economie stand moest houden.

Donald Kallf ( Modern Kapitalisme) In 2009 publiceerde Donald Kalff in zijn boek “Modern Kapatalisme” over het feit dat ondernemingen door overnames op grote schaal  economische waarde aan het vernietigen waren. Als oorzaken  gaf hij aan dat de Angelsaksische en de Rijnlandse wijze van bedrijfsvoering niet deugde. We weten inmiddels dat  hier  een waarheid in rust.
Kalff presenteerde in zijn boek ook een aantal nieuwe grondslagen voor het ondernemen en gebruikte die voor het ontwerpen van een alternatieve, zeer concurrerende onderneming.  Hij beschrijft een ander perspectief op productiviteitsverbetering, investeringsbeslissingen, innovatie en de selectie van bestuurders en managers met als gevolg een nieuwe  betekenis van rendement

 Thomas Piketty ( Capital) heeft de Nederlandse bewindslieden, wetenschappers en ondernemers een aantal simpele wijsheden bij gebracht waardoor de visie op rendement is  gaan kantelen. Hij gaf aan dat het rendement op vermogen (r) is groter dan de groei (g) van de economie. Wat weer tot gevolg heeft dat de rijken alleen maar rijker worden; de  bovenste 1 procent van de maatschappij trekt steeds meer macht naar zich toe.  Tijd voor een ieder om anders te denken en handelen.

Edin Mujagic ( Geldmoord) toont aan dat de oorsprong van onze economische problematiek te herleiden is naar het jarenlange stelselmatige financiële “Spel”tussen Centrale banken, banken en overheden. De speelbal: de samenleving. De oplossingsrichtingen zullen, evenals Kalff en Piketty aangeven, een nieuwe economie tot gevolg moeten hebben. Centrale woorden; arbeidsparticipatie, beteugeling van inflatie, duurzame echte groei nastreven.

Kortom; Natuurlijk zijn er veel meer bronnen die al jaren verkondigen dat onze economie kwetsbaar was. We weten wat het resultaat is geworden. We weten nu ook welke richting we op moeten denken en handelen. Dienstbaarheid en duurzaamheid zijn kernwoorden voor nieuwe bedrijfsactiviteiten.

Duurzaam rendement

Inmiddels is er zich een nieuwe economie aan het vormen waarbinnen ondernemersdoelstellingen, productie optimalisatie en consumenten vertrouwen een grote rol spelen.

Het is dan ook niet vreemd dat ondernemers op dit moment gedreven en doelgericht op zoek zijn volgens welke (vernieuwde) normen en waarden ze elkaar zullen beconcurreren. Ze delen ze allemaal hetzelfde doel.

 

Ondernemend Nederland gaat voor een  duurzaam rendement!

De waarde die gecreëerd wordt betekent extra opbrengsten, zowel maatschappelijk als financieel. De economie en werkgelegenheid krijgen daarbij ook een directe impuls. Wat op zich betekent dat de maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn, en zelfs winst op kunnen leveren. Daarmee rekenen we af met het dogma dat duurzaam duur is.

 

Het rendements oogmerk zal per onderneming verschillend zijn. De doelen zijn verschillend, de wijzen waarop, de tijdslimieten, de verwachtingen en de meetbare instrumenten. Maar de business modellen van de meeste ondernemingen zijn toch allemaal wel ROI gericht. We willen allemaal in ieder geval onze investeringen er duurzaam uit halen!

Duurzaam rendement in Personeel en Educatie

Eén van de belangrijkste onderdelen van een onderneming waar men streeft naar Duurzaam rendement, is het personeel. Bedrijven stoppen veel tijd, geld en energie om hun personeel te laten groeien in hun vakkennis. Je personeel is nu eenmaal een mega belangrijk onderdeel in de onderneming. Maar wordt hier wel alles aan gedaan om voor dat optimale rendement te zorgen? Zijn alle mogelijkheden in kaart gebracht? Zijn alle kansen benut?

Duurzaam rendement op financieel vlak

Hoe staat het met de investeringen? Wat leveren deze op? Deze vragen moeten allemaal omhoog komen als het financiële plaatje van 2015 duidelijk is en er al gekeken wordt naar de budgetten van dit jaar. Zijn de risico’s goed in kaart gebracht? En de kansen?

Duurzaam rendement in Marketing

Wordt er al voldoende rendement gehaald uit de digitale marketing wereld zoals Social Media en online promotie? Wat wordt er aan tijd en geld gestopt in advertising en marketing doeleinden? Is dit voldoende en brengt het de aandacht die het bedrijf nodig heeft?

Conclusie

Iedere gezonde onderneming moet zich constant de vraag stellen of er sprake is van duurzaam rendement in alle facetten van het bedrijf. Breng duidelijk in kaart waar de onderneming zich nu bevindt en waar jullie willen zijn aan het einde van 2015. Wat is voor jullie duurzaam rendement?

Wilt u meer weten over het in kaart te brengen en realiseren van duurzaam rendement?

Neem dan gerust eens contact op met Maximum Nederland!