Wat kan ik doen om mijn supply chain processen te optimaliseren?

Dit moet ik u even vertellen!

Onlangs heb ik kennis mogen maken met de organisatie MedTronic.

Deze wereldwijd toonaangevende organisatie, actief in 150 landen, heeft een groot marktaandeel in de medische technologie. Ik heb in Medtronic kennis mogen maken met een wel zeer interessant business- en verdienmodel. Doormiddel van een zeer goed werkend knowlegde based informatiesysteem zijn ze in staat om “omgekeerde innovaties” te initiëren, te ontwikkelen en succesvol te vermarkten. Het lijkt wel een perpetuum mobile. De belofte die zij maken is dat zij werken aan Value-Based-Healthcare en hiermee de kosten voor de gezondheidzorg in de wereld zullen verlagen. Gelukkig, een bedrijf die ook inziet dat het zo niet langer mag doorgaan. Dat is maar goed ook want ook in Nederland dreigen de zorgkosten na Corona te exploderen. Anno 2020 bedragen de zorgkosten 86 miljard euro (nu al 4 miljard boven de begroting). Stel je voor dat de ramingen van het RIVM en het CBS-juist zijn?

Enfin, even terug naar Medtronic. Binnen de innovaties van Medtronic is co-creatie een belangrijk aspect. Hierbij deel je kosten van innovaties met je leveranciers (in ruil voor langdurige relatie met Medtronic).

Laat dit een introductie zijn, want het beste wat ik ervaren heb, moet nog komen.

Wat blijkt namelijk; eén van de basispunten van succesvolle innovaties is de relatie met leveranciers; de inkopers dus! Inkopers onderhouden namelijk deze relaties en prestaties.

Ook blijkt dat Value-Based-Purchasing de basis vormt. Dit bieden we al jaren voor opdrachtgevers.

En nu de praktijk van morgen: Alles zal anders zijn als de Nederlandse economie weer op volle toeren draait. Je hebt jezelf opnieuw moeten uitvinden om weer relevant te kunnen zijn voor je markt. In de vorige Blog hebben we u dan ook geïnformeerd over wat u kunt doen om de verkoop weer op gang kunt krijgen in het nieuwe tijdperk. Het volledige herstel van uw reputatie, relevantie en onderscheidend vermogen vraagt om de juiste strategieën. Medtronic is dan ook de aanleiding om u bewust te maken van een GoudHaantje; innoveren van uw inkopers en hun avtiviteiten. Vandaag kunt u starten met een belangrijke stap in de voorbereidingen van een duurzaam herstel van uw organisatie.

Wat kan ik doen om mijn supply chain processen te optimaliseren?

Vanuit de gedachte – netto besparing is gelijk aan netto winst – weten wij voor onze opdrachtgevers het verschil te maken. Forse inkoopbesparingen (gemiddeld 15-35%) die we realiseren, beïnvloeden het bedrijfsresultaat significant. Dit doen we door Value-Based-Purchase Excellence; de aanwezigheid van een best practice inkoopproces, inkoopsoftware om het proces te ondersteunen en de juiste medewerkers en competenties.

Wilt u ook fors en blijvend besparen op uw directe en indirecte inkoop uitgaven?

Zullen we eens overleggen over de businessmodellen en verdienmodellen van de toekomst? Tijdelijk maken we een gratis Quick Scan van uw inkooporganisatie. Aan de hand van het ‘’8 stappenplan’’ berekenen we hoeveel uw bedrijf kan besparen. Ook helpen we uw inkoopteam met het bouwen en uitvoeren van het verbeterplan, zodat de inkoopbesparingen niet eenmalig zijn. Dit wordt gedaan door workshops en training on the job.

Het 8 stappenplan:

1. Gratis virtuele kennismaking: Bespreken proces van scan naar het opleiden en professionaliseren van inkopers.
2. Gratis Pre-scan van het bespaarpotentieel voor : O.b.v. deze pre-scan kunt u beoordelen hoe zinvol de stap kan zijn voor uw bedrijf.
3. Gratis bedrijfsbezoek: Het gesprek aangaan met u en uw inkoper(s) en het maken van een compacte spend- en bespaaranalyse.
4. Uitwerking plan in het kort en introductieplan aan inkoopteam.
5. Opzetten en uitvoeren workshops en trainingen.
6. Uitwerken inkoopplan en verbeterplan dat aansluit op de organisatiedoelen.
7. Implementeren aanbevelingen.
8. Oplevering resultaten en planning van de nazorg.

Ik wil een gratis Quick Scan aanvragen.
Kom in contact door te mailen naar max-ned@live.nl of te bellen met 06-81882678.

Wat kan ik doen om mijn verkoop weer op gang te brengen?

De economie werd kunstmatig in coma gebracht. Het is maar de vraag welke bedrijven weer volledig kunnen excelleren als ze geheel ontwaakt is. Wat gaat het de ondernemer kosten om weer tot groei te komen. Klanten van morgen denken steeds meer in termen van NUT*; De mens zal zodanig handelen dat zijn daden welzijn en geluk scheppen voor zichzelf en zijn naasten. *goed, gunstig, nuttig, welbesteed waardevol, bruikbaarheid, functioneel.

Tijdens dit besluitvormingsproces kan de klant de volgende vragen overdenken;

 • waarom heb ik het nodig?
 • is het duurzaam gemaakt? Is dit wel ecologisch verantwoord?
 • is het ethisch verantwoord?
 • wat gebeurt er als ik het niet meer nodig heb?

Alles is anders als de Nederlandse economie weer draait.

Als je naar je huidige producten en diensten kijkt dan kan dit betekenen dan je deze zal moeten updaten, herijken, herontwikkelen. Het kan zelf zo ver gaan dat je je bewust wordt dat je jezelf opnieuw moet uitvinden om hiermee relevant zijn voor je markt.  Dat vraagt om een gedegen vraagt voorbereiding.

Vandaag starten we met de eerste voorbereidingen voor het succes van uw bedrijfsactiviteiten. De komende weken zullen we u informeren over diverse aspecten die een positieve bijdrage kunnen leveren aan volledig herstel van uw reputatie, relevantie en onderscheiden vermogen.
Denk hier onder andere aan:

 • Wat kan ik doen om mijn verkoop op gang te brengen in dit nieuwe tijdperk?
 • Wat kan ik doen om mijn supply chain processen te optimaliseren?
 • Wat kan ik doen om mijn geldstromen te optimaliseren binnen de nieuwe werkelijkheid?

Vandaag: onderwerp 1; Wat kan ik doen om mijn verkoop op gang te brengen in dit nieuwe tijdperk? Hier een vijfstappen plan om een voorsprong te kunnen nemen op uw concurrentie.

Vijf stappen om een voorsprong te nemen op uw concurrentie. 

1 – Focus op waar klanten nu behoefte aan hebben
Als er mindere economische tijden aankomen verschuiven de prioriteiten van je prospect en klanten. Hun oude problemen bestaan nog wel, maar zijn mogelijk geen prioriteit meer. Er komen nieuwe problemen en verlangens naar boven die nu aandacht nodig hebben. Zorg dat u de pijn van u klanten kent en focus hierop. Zorg dat u exact weet wie uw (nieuwe)klant. Ontwikkel hier uw producten en diensten voor.

2 – Check de (digitale) klantenreis op basis van de vernieuwde behoefte.
Als blijkt dat het beslissingsproces van potentiele en/of bestaande klanten veranderd is, mag je ervan uitgaan dat je meerdere Touch momenten* nodig hebt om klanten te overtuigen van het nut van je producten en diensten. Desgewenst pas je de Touch momenten aan. Zorg voor de juiste reactie gereed hebt op alle mogelijke vragen, de juiste documenten gereed hebt om adequaat de vraag te kunnen opvolgen met relevante informatie. Het moet je doel zijn om Customer Delight na te streven (een positieve emotionele en relationele staat van de klant die leidt tot enthousiasme over de organisatie).

3 – Wees helder in het resultaat dat je biedt
Over het algemeen zijn bedrijven, instellingen en specialisten vol lof over hun kennis en kunde. Natuurlijk is het prettig om veel te vernemen en alle activiteiten, processen benoemen via de websites en brochures waar prospect en klanten doorheen gaan. Zo krijgen ze een compleet beeld van wat je te bieden hebt en kan doen voor hen. Echter!…… Waak ervoor dat je snel tot de essentie komt van datgene wat je aanbiedt. Klanten denkn nu uitsluitend in termen van NUT. Check of uw aanbod de volgende elementen in zich draagt;

  • wat de toegevoegde waarde (of kracht) is van je aanbod,
  • waarom het nu zo belangrijk is dat de men overgaat tot een positief besluit,
  • wie kan helpen met dat besluit (referenties)
  • hoe jij met dat besluit kan helpen (drempel-verlagers)

Desgewenst toelichten: Wat is dat dan tot je essentie komen? In je kracht komen te staan? De vraag is wat levert het concreet op? Kan je het resultaat vertalen naar hun leven, hun werk, hun relatie, hun bedrijf etc.?

4 – Ga (online) aan de slag met een niche die bij je past
Je oude markten zijn er even niet meer. Dus concentreer je op de niches die je gedetecteerd hebt. Je niche is een specifiek en afgebakend deel binnen al jouw totale kennis, gaven en talenten.
Met het kiezen van een specifiekere positie via jouw kennis, gaven en talenten, krijg je sneller die enorme expertstatus en een grotere aantrekkingskracht, veel meer onderscheidend vermogen en smoel in de markt. Je legt meteen de basis voor een sterk merk. Want jij zit niet alleen in het brein van je doelklant, maar ook in die van journalisten en de media.

5 – Wat u even moet weten over de (Online) ontwikkeling van uw nieuwe niche.
Anno 2020 zijn er nog steeds veel bedrijven die twijfelen aan het nut van digital marketing. Aan de andere kant zijn er ook ondernemingen die digital hebben ingebed in hun strategie. Recent onderzoek van Beeckestijn Business School naar de verschillende digital marketing maturiteitsfases bij ondernemingen. Een van de resultaten is dat er nu een indeling gemaakt kan worden in de fase waarin digitale marketingactiviteiten van bedrijven zich bevinden. 

Oplossing? Dat doen we samen.
Vraag hier informatie aan over Maximum Nederland waardoor u verzekerd bent dat u de juiste personen om u heen heeft om snel en adequaat uw knelpunten op te lossen en de kansen tot succes, weerbaar voor het ergste, in 2020 – 2025 vergroten tot 110%. Geen dikke rapporten, geen theoretische adviezen of aanbevelingen. Wel adequate ondersteuning en blijvende verbeteringen doorvoeren tot de resultaten tastbaar worden!

Kom in contact door te mailen naar max-ned@live.nl of te bellen met 06-81882678.