2016 en 2017 de jaren van de waarheid! De nieuwe economie komt krachtig op stoom

Bent u klaar voor Duurzaam Rendement?

Waarom?

De Nederlandse Bank (DNB) heeft de verwachtingen voor de economische groei weer onder de loep genomen. Gerekend wordt nu op een groei op eigen kracht van 1,9 procent in 2016. Koopkracht herstel voor consumenten, licht herstel van werkgelegenheid, aantrekkende woningmarkt en toenemende investeringen.

Bovenstaande blijkt uit de halfjaarlijkse publicatie ‘Economische ontwikkelingen en vooruitzichten nr.10.

Ten aanzien van 2017 is DNB iets enthousiaster: een groei van 2,2 procent.  De groei over 2017 zal de hoogste zijn in tien jaar.

Toch is de toekomst anders

We moeten ons wel bewust zijn dat de economie er geheel anders uitziet dan in het verleden.

De uitdagingen om tot succes te komen zijn dan ook groot te noemen.

Wat betekent de nieuwe economie voor u? Klopt uw verdienmodel nog wel? Is de strategie future proof?  Het is dan ook niet vreemd dat een groot aantal ondernemers hun twijfels hebben over hoe het nu verder moet. Ze merken iedere dag dat de huidige klanten een gedaantewisseling ondergaan maar weten hier niet goed raad mee.

Top-5 Uitdagingen voor 2016

Vandaar dat ondernemers zich uitspreken over hun uitdagingen voor de toekomst. Onlangs is er uitgebreid onderzocht verricht onder het MKB. De resultaten liegen er niet om. Er is veel werk aan de winkel.

De onderzoeken wijzen uit dat de noodzaak voor vernieuwing en innovatie bij driekwart van de ondernemers speelt. De Top-5 van uitdagingen voor de toekomst van hun bedrijf liggen in het MKB met name op het gebied van:

 1. Strategie van het bedrijf (45%)
 2. Innovatie van producten & diensten (34%)
 3. Kwaliteit van het team (33%)
 4. Sales & Marketing beleid (28%)
 5. Technologische ontwikkelingen (26%)

Op het gebied van strategie denken de ondernemers met name aan het vernieuwen van hun business model, het innoveren van producten en diensten en keuzes maken om bepaalde dingen juist niet meer te doen.

De nieuwe technologische ontwikkelingen en de internettechnologie blijken duidelijke drivers om te innoveren. 74% van de ondervraagden geeft aan dat zij internettechnologie willen omarmen voor vernieuwing van producten en diensten.

Ook gaan ondernemers aandacht besteden aan hun team. Van belang daarbij is het motiveren van hun huidige team, het ontwikkelen van hun eigen leiderschap en de organisatiestructuur beter opzetten.

Knelpunt? Tijd vrijmaken voor strategie

Het nummer 1 knelpunt voor het realiseren van hun plannen voor 2016 is “tijd vrijmaken voor strategieontwikkelingen”. De waan van de dag wint het toch vaak van tijd nemen om na te denken over de toekomst van de organisatie. Vaak wordt er daarom meer aandacht aan sales en marketing besteed, puur omdat dit direct resultaat oplevert.

Oplossing?E BOOK MAXIMUM NEDERLAND

 1. Download hier het gratis E-book voor een stralende organisatie. Een doe het zelfpakket voor het aanleggen van een Duurzaam Rendement.
 2. Vraag hier informatie aan over Maximum Nederland waardoor u de juiste personen om u heen verzamelt met als doel om snel en adequaat uw knelpunten op te lossen en de kansen tot succes in 2016-2017 vergroten tot 110%. ( Geen dikke rapporten,geen theoretische adviezen of aanbevelingen. Wel adequate ondersteuning en blijvende verbeteringen doorvoeren tot de resultaten tastbaar worden).

De creatieve bedrijfsadviseurs van Maximum Nederland hebben dermate veel transferable skills dat ze zelfstandig of in teamverband 99,9% van alle issues kunnen wegnemen waardoor uw bedrijf ongeremd kan doen wat het moet doen; Duurzaam Rendement realiseren.

BEL ONS NU!  06-81882678

Mega Issue voor ondernemend Nederland

Mega Issue voor ondernemend Nederland

“De Economie op zijn keerpunt”

Het is goed mogelijk dat u het bijgaande bericht van Minister Asscher gemist heeft. Als dat inderdaad het geval is maken wij graag gebruik van de gelegenheid om u te informeren over dit enorm belangrijke onderwerp en wij willen met u na denken over de impact voor onze huidige economie en uw organisatie.

In eerdere blog berichten dit jaar hebben wij al aangegeven dat er een nieuwe economie in opbouw is. Hierin  hebben we afstand genomen van het Angelsaksische en het Rijnlands model en de Nuts economie, die gepaard zal gaan met participatie en deeleconomie.

“Sluimerend lijkt de economie zich te ontwikkelen tot een monster dat een onheilspellend perspectief tot gevolg kan hebben.”

Robotisering & digitale ontwikkeling

In de toespraak van 29 september jongstleden orakelt Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) de toekomst en omarmt de toenemende robotisering. Tevens waarschuwt  hij voor de extreme ongelijkheid die daarvan het gevolg kan zijn.

Tijdens het congres dat zijn ministerie over dit onderwerp organiseerde, zegt Asscher dat de digitale ontwikkeling “op een keerpunt is beland” en de “verregaande effecten nu pas goed zichtbaar worden”. De technologische ontwikkelingen raken volgens hem vooral aan de inkomens en werkgelegenheid aan de ‘onderkant’ en van de ‘middenklasse’.

Tegelijkertijd ziet Asscher de robotisering als een grote kans. Nederland moet er met zijn open en ontwikkelde economie juist van profiteren, vindt hij. “We kunnen geen robotvrij eiland worden in Europa. Technologische vooruitgang zorgt voor meer welvaart, meer veiligheid en een hogere levensverwachting.”

De educatie zal vanaf de basisschool al moeten gaan veranderen

Volgens hem is het dringend nodig dat het middelbaar beroepsonderwijs “een kwaliteitssprong” maakt. Op basisscholen zouden kinderen vaardigheden aangeleerd moeten krijgen waar behoefte aan is in “het tweede machinetijdperk”. Lezen, schrijven en rekenen is belangrijk, zegt Asscher, “maar in de digitale economie komt het steeds meer aan op conceptueel denken, brede patroonherkenning en complexe communicatie”.

De opbrengst van nieuwe techniek moet eerlijk verdeeld zijn

Asscher ziet nog een ander groot gevolg van de robotisering: de balans tussen arbeid en kapitaal komt volgens hem onder druk te staan. Als de productiviteit in bedrijven sterk stijgt door nieuwe technologie, komt “de rijkdom vooral terecht bij de profiterende kapitaalbezitters: de eigenaren van de robots”. Ook hoogopgeleide werknemers hebben er voordeel bij: zij laten robots functioneren.

Oppassen voor extreme ongelijkheid

Laagopgeleide werknemers krijgen steeds vaker een los contract en ze verdienen minder.
Volgens Asscher “is het zaak om ervoor te zorgen dat technologie hand in hand blijft gaan met een eerlijke verdeling van de resulterende welvaart”. Hij vindt dat de zeggenschap van werknemers in een bedrijf – “op de werkvloer en in georganiseerd verband” – internationaal beter moet worden geregeld. Hij waarschuwt voor “extreme ongelijkheid”. “Dat is niet alleen economisch schadelijk maar ook maatschappelijk ongewenst.”

Ondernemers moeten anticiperen & zich voorbereiden

Als ondernemer is moet u wel anticiperen op deze komende ontwikkelingen. Doet u dat niet en gaat u gewoon door zoals u nu doet zal dat absoluut grote gevolgen hebben. De nieuwe economie is in aantocht, daar doet u niets aan. Bedrijven en instellingen zullen massaal overstappen op de nieuwe technologie en hierdoor hun productiviteit positief beïnvloeden. De Smart industrie heeft lak aan regels en grenzen.  Hierdoor zal iedere verstandige ondernemer zich moeten gaan bezig houden met innoveren of zichzelf opnieuw moeten uitvinden.

Hoe bereid een ondernemer zich voor op deze nieuwe economie?
Het is dan ook tijd om de nieuwe economie in al haar facetten te beoordelen en te bezien wat de impact is op korte en langere termijn voor u, uw medewerkers en de organisatie in haar omgeving.

Stel u zelf als onderneming de volgende vragen;

 • Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen voor ons bedrijf?
 • Wat zijn de gevolgen voor ons strategische personeelsbeleid?
 • Hoe zorgen we dat we deze ontwikkelingen volgen, adopteren en er een concurrentievoorsprong mee creëren?
 • Wat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als bedrijf naar de medewerkers als het gaat om werkgelegenheid en skills?
 • Wat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid naar de samenleving?

Wij helpen u graag met onze dienst verlening ! Ambities en ! Daadkracht.  De Business Creation Architects helpen u aan een passend model voor high performance businessmod
el dat stand zal houden in het komende periodes.

Toespraak van minister Asscher tijdens het SZW congres

Beeldmerk ambities

Beeldmerk daadkraccht