ware voorspoed

Ware voorspoed

zelfvertrouwen

Ware voorspoed

Voor u verder leest, zeg eens eerlijk tegen uzelf wat uw hart verlangens voor 2019 zijn? Als u minimaal 2 doelstellingen heeft en ze deelt met alles en iedereen dan zult u deze gemakkelijker realiseren als wanneer u dat niet doet. Een positieve "self fulfilling prophecy".

Bent u klaar voor nieuwe geldstromen in 2019?

Wat zijn uw organisatie en uw persoonlijke doelstellingen in 2019? Waar liggen voor u kansen om nieuwe geldstromen te verwezenlijken in het nieuwe jaar? Weet u al welke activiteiten en processen u hiervoor wilt gaan verbeteren? Waar verbindt u medewerkers met uw organisatie?

Nog even terugkijken

2018 stond vooral in het teken van ‘Eindelijk oogsten’. Hierdoor zijn veel organisaties met de nieuwste werk- en denkwijzen aan de slag gegaan. De nieuwste moderne snufjes en technologieën hebben zowel digitale als de technische middelen binnen bedrijven sterk beïnvloed. Zo is de manier van werken, het management, de visie en missie van veel bedrijven aan diverse invloeden onderhavig geweest. Dit is tweeledig, er zijn dieptepunten geweest maar ook successen behaalt.

Maximum Nederland ziet met regelmaat dat bedrijven die de lange termijnvisie uit het oog zijn verloren, bijvoorbeeld door dagelijkse routine, niet de beoogde successen van 2018 hebben behaald.

Sterker nog, er zijn vaak meerdere uitdagingen bijgekomen waardoor die gedroomde nieuwe geldstromen zijn belemmerd. Dan is het noodzakelijk om de Business case te verversen of een nieuw verdienmodel te vermarkten. Maar dan wel goed voorbereid en zeker niet op eigen houtje.

Natuurlijk was 2018 een bewogen jaar voor ons allen.

Veel mensen zijn nog steeds op zoek naar een betere toekomst. Het Trump effect hebben de verhoudingen binnen Europa voorgoed veranderd. Financiële zorgen in Italië, onrusten in Duitsland en Frankrijk, de effecten van de krapte op de Nederlandse woningmarkt en de tekorten bij onze zorgverleners.

De samenleving is dynamisch en ze veranderd onomkeerbaar. Het thema ‘terugverdienen wat we de afgelopen jaren verloren hebben’ is bepalend voor vele denkstijlen van ondernemers. De één wil nu juist doorpakken om zijn ambities waar te maken, de ander wil het liefst zijn bedrijf verkopen.

Blik op de toekomst

Vertalen we de lessen naar 2019 en verder dan zal het van cruciaal belang zijn om nu op de juiste manier naar het komend jaar te kijken en zal blijken of we de wake-up call ** van Dik Bijl niet uit het oog verloren zijn. **= Dik Bijl is een organisatiepsycholoog die de vierde industriële revolutie voorspelt in zijn boek ’alles wordt anders’. Hierin beschrijft hij de maatschappelijke trends waar je als ondernemer op korte en lange termijn op in moet kunnen spelen, vragen en ontwikkelingen. Zoals: Sociale innovatie en Entrepreneurship, robots in het MKB, zelfrijdend transport, 3D printen, Biotechnologie, Nanotechnologie, ondernemen zonder bank, multiculturele vraagstukken, etc. Organisaties die overeind willen blijven en willen excelleren staan in deze dynamische en bewegende tijden voor uitdagingen. Zij mogen de toekomst niet meer uit het oog verliezen en dienen tijdig voldoende vet op de botten te krijgen.   

Verandering de enige constante.

In mijn eerder Blog “Bent u al crises bestendig’ heb ik u het recept gegeven om conjunctuur ongevoeligheid te worden. Immers moeten de dagelijkse activiteiten & processen continu gevolgd worden en in goede banen worden geleid. Daardoor verhoogt de kwaliteit van output wat noodzaak is geworden. Is dit een feit dan zal dit dan resulteren in tijd, geld en energie besparingen. De verbetering van de cashflow kunnen direct gebruikt worden om nieuwe uitdagingen en die gedroomde nieuwe geldstromen te gaan ontwikkelen. Zo wordt de organisatie conjunctuur ongevoelig. Met vet op de botten kunnen weer wat stoten opvangen.

Om dit te bereiken zullen wel alle ogen en zielen gericht moeten zijn op verbetering & innovatie om zo toekomstige uitdagingen te zien, te accepteren en aan te kunnen (de stralende onderneming).

Om eindelijk aan de slag te kunnen gaan met voornoemde verbeteringen is het verstandig om externe professionals mee te laten kijken naar uw huidige situatie.   

Laat het nu ons vak zijn om de hartverlangens van ondernemers te realiseren.

Maximum Nederland is u graag van dienst met de nodige inspiratie, innovatie en daadkracht. We zijn gewend om lastige issues te benoemen en op te ruimen.

HOE? verzamel de juiste instrumenten om u heen.

 • !SOMS tijdelijk management geeft u direct toegang tot een ervaren, hooggekwalificeerde manager die u helpt bij het wegnemen van ‘gedoe’ waardoor u handen en tijd vrijhoudt om ongeremd te kunnen groeien.
 • Met Columbus 2.0 zorgen we dat u de juiste medewerkers selecteren om de toekomst effectief te zijn. Desgewenst leiden we ze vooraf op, scholen ze om tot specialist.Maximum Nederland helpt u ook graag met het groeien van de kennis en vaardigheden binnen uw organisatie.
 • !DOEN helpt u om uw medewerkers te ontwikkelen, te trainen, op te leiden of zelfs om te scholen waardoor toekomstplannen een betere fundering krijgen. Veranderingen succesvol implementeren begint met acceptatie van de verandering. Acceptatie realiseren is voor !Doen dagelijks werk.
 • Met onze businessunit !DAADKRACHT zult u een duidelijk inzicht krijgen van de mogelijkheden en nieuwe kansen voor nieuwe geldstromen binnen uw organisatie. ! Daadkracht ververst, vernieuwt bestaande verdienmodellen en realiseert creatieve bedrijfsconcepten met als doel nieuwe geldstromen te realiseren. Tevens helpen wij met een onderscheidende positie in de markt te realiseren. Het onderscheidende vermogen, ontwikkelen en implementeren we tot winstgevende businessconcepten binnen of buiten de bestaande organisatie.


 • Wij weten dat het klaarstomen van een organisatie voor de uitdagingen die het nieuwe jaar zullen brengen niet zonder slag of stoot zullen gaan. Het is niet gemakkelijk om de kwaliteit van de huidige processen in kaart te brengen, knelpunten en verbeterpunten te constateren en deze door te voeren zonder dat de dagelijkse werkzaamheden er last van hebben. Hierdoor is het aan te raden om gebruik te maken van de expertise van een betrouwbare en kundig partner zoals Maximum Nederland.

Als u de vorm beheerst bent u de inhoud meester.

zelfvertrouwen

Als u de vorm beheerst bent u de inhoud meesterNatuurlijk maken we het bovenstaande allemaal wel eens mee.Een door u genomen besluit pakt anders uit dan u had gehoopt. U heeft uw best gedaan om iedereen aan boord te krijgen. Immers draagvlak creeren voor besluiten neemt ook jouw onzekerheid weg.Nu dat de gevolgen de gehele organisatie treffen staat u er weer alleen voor en wijst iedereen naar u. Ú had dat besluit toch genomen.

U af en toe onzeker voelen is heel gewoon. Niemand is 100 procent zeker van zichzelf. Vervelend wordt het als u zo onzeker bent, dat u er dagelijks last van heeft. Waar komt die onzekerheid vandaan en hoe gaat u die te lijf.

Wat is onzekerheid?

Als u zich onzeker voelt, gaat u twijfelen aan wat er wel en niet kan.Onzekerheid heeft te maken met angst. Angst dat u niet goed genoeg bent, onvoldoende kennis heeft of de situatie niet kan overzien. Het zelfvertrouwen neemt af en kan uw eigen effectiviteit danig in de weg staan.

Er zijn grofweg drie gebieden van onzekerheid. Ze hebben betrekking tot personen, taken en/of situaties.

Zelfvertrouwen, zelfinzicht en zelfbeeld

Hoeveel zelfvertrouwen u heeft is gebaseerd op ervaringen uit je verleden. Hoe vaker u heeft gemerkt dat u iets goed kan, hoe makkelijker het is om te geloven dat u het deze keer ook wel zal lukken. Ook complimenten en steun van anderen hebben invloed op uw zelfvertrouwen.

Met veel vertrouwen
Als u veel zelfvertrouwen heeft, dan is het makkelijker om aan uw onzekerheid te werken. U durft te werken aan zaken waar u onzeker over bent.
Met weinig vertrouwen
Heeft u weinig zelfvertrouwen, dan is dat veel moeilijker. U ziet dan vooral wat u niet kan, in plaats van wat u wel kan.

Zelfinzicht

Het is de kunst om juist in te schatten wat u zelf kan. Het bewust worden van hoe u zelf bent en wat u kan is een belangrijk onderdeel van zelfinzicht.

Dat maakt het hebben van zelfinzicht een goed inzicht in uw stabiele persoonseigenschappen en de bepalende factoren van uw identiteit. Zelfinzicht begint naar onze mening bij het toelaten van bewustwording.

Zelfinzicht ontstaat/ontwikkelt zich dan ook als u goed in staat bent te reflecteren ten aanzien van je eigen handelen (zelfreflectie emotie en gedrag). Het bewust zijn van deze aspecten staat aan de basis van uw zelfbeeld.

Zelfinzicht; persoonlijk en identiteit geven dan ook de inzichten in werkelijke doelen (wat wel doen en wat niet doen). Voor een succesvol ondernemer is het belangrijk dat hij of zij goed weet wat hij of zij zelf moet doen of moet uitbesteden.

Wat bepaald de identiteit van mensen?

Persoonlijkheidseigenschappen blijven een leven lang stabiel. De eigenschappen liggen aan de basis van gedrag (wat u doet heeft te maken met wie u bent). Gedrag is te veranderen/beïnvloedbaar door de ingegeven situatie (tot op zekere hoogte/sociaal verkeer).
Identiteit is een optelsom van een veelheid van factoren;
 • Persoonlijkheid
 • Genoten opvoeding
 • Ervaringen als individu, ondernemer
 • Cultuur
 • Subcultuur
 • Huidige leeftijd
 • Je rol/taak/positie
 • Geslacht

Oordeelsvorming van de directie

Om een onderneming goed te kunnen leiden en issues te kunnen beslechten, is er naast het zelfvertrouwen van de ondernemer nog een belangrijk aspect: Oordeelsvorming.

Oordeelsvorming is het vermogen om gegevens en handelswijzen in het kader van relevante criteria tegen elkaar af te wegen en zo tot onderbouwende beoordelingen te komen. Kortom: overzien wat goede of slechte impact heeft op de organisatie.

De methode voor volledige oordeelsvorming

1:Probleemanalyse

Het analyseren van een probleem is de eerste stap op weg naar de oplossing ervan. Hoewel het verleidelijk is om bij problemen direct over mogelijke oplossingen na te denken, is het veel beter om eerst na te denken over het probleem op zich. Met andere woorden, waarom is de situatie anders dan wat u wilt of verwacht? Wat gebeurt er dat niet zou moeten gebeuren en andersom? Pas na een grondige probleemanalyse kunt u een passende oplossing bedenken.

2:Informatie verzamelen

Informatie verzamelen is een kunst op zich. Het is erg belangrijk dat u een plan maakt voor het verzamelen van informatie. Alle mogelijke invalshoeken van het vraagstuk zijn dan relevant. ( financieel, mens, organisatie, klant, leverancier, maatschappij etc.) pas als u zeker weet dat u alle informatie beschikbaar heeft kunt u zich voorbereiden op het nemen van een goed besluit.

3:Oordeel vormen

Oordeelsvorming is een competentie waarbij je gegevens en mogelijke alternatieven in het licht van relevante criteria tegen elkaar kan afwegen en tot een realistische beoordeling kan komen Je vermogen om een oordeel te vormen is van groot belang bij het oplossen van problemen en het nemen van besluiten. Dankzij dit vermogen kun je beter inschatten hoe groot het probleem werkelijk is, kun je duidelijker aangeven wat het doel is van je besluit en kun je de beste keuze maken uit de mogelijke oplossingen of besluiten.
Indicatoren van iemand die een goede oordeelsvorming hanteert:
 • Bekijkt situaties en vraagstukken vanuit verschillende gezichtspunten.
 • Weegt mogelijkheden en risico’s af alvorens te beslissen.
 • Komt met een goed afgewogen oordeel.
 • Gebruikt alle beschikbare informatie bij het trekken van de conclusie.
 • Benoemt al zijn eigen oplossingen, zowel de voor- als de nadelen.
 • Houdt rekening met een praktische haalbaarheid van een oplossing.
 • Schat capaciteiten en mogelijkheden van medewerkers en anderen goed in.
 • Neemt de juiste mensen aan (weinig verloop).
 • Kan duidelijk aangeven op basis waarvan hij tot een bepaald besluit is gekomen. Hierover een Youtube filmpje hieronder.

4:Concluderen

Een conclusie is een gevoelige beslissing, die u neemt op basis van details of feiten die u heeft gevonden. Bij het nemen van een besluit is concluderen de laatste stap. Nadat u; 1. het probleem heeft gedefinieerd, 2. informatie heeft verzameld en 3. een oordeel heeft gevormd over de ernst van het probleem, over de oorzaak en over de bruikbaarheid van oplossingen, kunt u een conclusie trekken en een goed besluit nemen.