! Doen

Tijdig omscholing of ontslag?

Bron/ Gelderlander: UTRECHT – De vakbond CNV vreest dat er na 1 juli 2015 ‘veel massaontslagen komen, zoals dit jaar bij Philip Morris in Bergen op Zoom’. Grote bedrijven zouden, om minder geld kwijt te zijn aan dure ontslagvergoedingen, wachten met reorganisaties tot de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

We weten allemaal dat het werken voor uw bedrijf altijd tijdelijk is. Voor de één is dat een periode van een paar maanden, voor de ander tientallen jaren.

Als werkgever heeft u,mede, de verantwoordelijkheid om deze fase van tijdelijkheid goed te managen en een ieder optimaal voor te bereiden op een vervolg carrière.  Door medewerkers te helpen met hun persoonlijke ontwikkeling helpt u hen aan vernieuwde inzichten & skills. Tevens verbreed u de horizon voor hen en stoomt u een ieder klaar voor de fase na de arbeidsperiode binnen uw organisatie  Op het moment dat u tijdig met deze voorbereiding start is het realistisch  om tevreden te kunnen terugkijken op de samenwerking tussen u en uw werknemers.

Bent u bang voor een dergelijke situatie? Is het mogelijk dat uw onderneming een zelfde moeilijke tijd, als in dit artikel beschreven, boven het hoofd hangt

Wij kunnen u helpen!

!Doen levert (in company) trainingen, cursussen en workshops die organisaties en haar medewerkers voorzien van de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en zich voor te bereiden op een vernieuwde economie.

Omscholingstraject door !Doen

Onlangs heeft !Doen voor één van haar opdrachtgevers een omscholingstraject ontwikkeld en  voor meer dan 100 specialisten. Op deze manier is er een geruisloze afvloeiing van personeel gerealiseerd voor bedrijven en een concreet perspectief geboden aan de deelnemers (inclusief inkomen).

Bovenstaande situatie is realiteit. Dat kan ook voor uw organisatie en medewerkers bewerkstelligd worden. Wij raden u aan om tijdig te starten om echte kosten te voorkomen.

Neem contact met ons op voor meer informatie:

www.nu-doen.nl