2016 en 2017 de jaren van de waarheid! De nieuwe economie komt krachtig op stoom

Bent u klaar voor Duurzaam Rendement?

Waarom?

De Nederlandse Bank (DNB) heeft de verwachtingen voor de economische groei weer onder de loep genomen. Gerekend wordt nu op een groei op eigen kracht van 1,9 procent in 2016. Koopkracht herstel voor consumenten, licht herstel van werkgelegenheid, aantrekkende woningmarkt en toenemende investeringen.

Bovenstaande blijkt uit de halfjaarlijkse publicatie ‘Economische ontwikkelingen en vooruitzichten nr.10.

Ten aanzien van 2017 is DNB iets enthousiaster: een groei van 2,2 procent.  De groei over 2017 zal de hoogste zijn in tien jaar.

Toch is de toekomst anders

We moeten ons wel bewust zijn dat de economie er geheel anders uitziet dan in het verleden.

De uitdagingen om tot succes te komen zijn dan ook groot te noemen.

Wat betekent de nieuwe economie voor u? Klopt uw verdienmodel nog wel? Is de strategie future proof?  Het is dan ook niet vreemd dat een groot aantal ondernemers hun twijfels hebben over hoe het nu verder moet. Ze merken iedere dag dat de huidige klanten een gedaantewisseling ondergaan maar weten hier niet goed raad mee.

Top-5 Uitdagingen voor 2016

Vandaar dat ondernemers zich uitspreken over hun uitdagingen voor de toekomst. Onlangs is er uitgebreid onderzocht verricht onder het MKB. De resultaten liegen er niet om. Er is veel werk aan de winkel.

De onderzoeken wijzen uit dat de noodzaak voor vernieuwing en innovatie bij driekwart van de ondernemers speelt. De Top-5 van uitdagingen voor de toekomst van hun bedrijf liggen in het MKB met name op het gebied van:

 1. Strategie van het bedrijf (45%)
 2. Innovatie van producten & diensten (34%)
 3. Kwaliteit van het team (33%)
 4. Sales & Marketing beleid (28%)
 5. Technologische ontwikkelingen (26%)

Op het gebied van strategie denken de ondernemers met name aan het vernieuwen van hun business model, het innoveren van producten en diensten en keuzes maken om bepaalde dingen juist niet meer te doen.

De nieuwe technologische ontwikkelingen en de internettechnologie blijken duidelijke drivers om te innoveren. 74% van de ondervraagden geeft aan dat zij internettechnologie willen omarmen voor vernieuwing van producten en diensten.

Ook gaan ondernemers aandacht besteden aan hun team. Van belang daarbij is het motiveren van hun huidige team, het ontwikkelen van hun eigen leiderschap en de organisatiestructuur beter opzetten.

Knelpunt? Tijd vrijmaken voor strategie

Het nummer 1 knelpunt voor het realiseren van hun plannen voor 2016 is “tijd vrijmaken voor strategieontwikkelingen”. De waan van de dag wint het toch vaak van tijd nemen om na te denken over de toekomst van de organisatie. Vaak wordt er daarom meer aandacht aan sales en marketing besteed, puur omdat dit direct resultaat oplevert.

Oplossing?E BOOK MAXIMUM NEDERLAND

 1. Download hier het gratis E-book voor een stralende organisatie. Een doe het zelfpakket voor het aanleggen van een Duurzaam Rendement.
 2. Vraag hier informatie aan over Maximum Nederland waardoor u de juiste personen om u heen verzamelt met als doel om snel en adequaat uw knelpunten op te lossen en de kansen tot succes in 2016-2017 vergroten tot 110%. ( Geen dikke rapporten,geen theoretische adviezen of aanbevelingen. Wel adequate ondersteuning en blijvende verbeteringen doorvoeren tot de resultaten tastbaar worden).

De creatieve bedrijfsadviseurs van Maximum Nederland hebben dermate veel transferable skills dat ze zelfstandig of in teamverband 99,9% van alle issues kunnen wegnemen waardoor uw bedrijf ongeremd kan doen wat het moet doen; Duurzaam Rendement realiseren.

BEL ONS NU!  06-81882678

optimaal rendement

Succesvol de nieuwe economie tegemoet  treden met winstgevendheid en optimaal rendement!

Creatieve en daadkrachtige ondernemers helpen u aan duurzaam & optimaal rendement door middel van business modelling.

Toch even voor het centrale begrip; Wat is het rendement?

Rendement was tot nu toe het centrale begrip binnen de beleggingswereld.

Tot nu toe was voor u ook de vraag;”wat heeft het belegde vermogen nu opgebracht?”

Er is een investering, een belegging geweest; op een later meetmoment heeft dat een andere waarde, hopelijk een hogere dan aan het begin. Maar hoeveel heeft het nu exact opgebracht? Het blijkt opvallend moeilijk te zijn om tot een eenduidige methode van rendementsberekening te komen.

Bouwen en investeren

Het begrip rendement is in geen geval alleen in geldelijk gewin uit te drukken. Immers bent u aan het bouwen aan de onderneming. U investeert heel veel in uw organisatie en dat komt er beslist nog niet uit. Wel is het zo dat bouwen,offers leveren en uw investeringen u een ander soort rendement oplevert.

 • Marktaandeel ( aantal klanten t.o.v uw marktdelers).
 • Reputatie (ambassadeurs).
 • Relevantie van uw producten en diensten nemen toe ( olie vlek).
 • Onderscheidend vermogen wordt bevestigd en het vertrouwen groeit.

Maatschappelijk rendement

Weet u waar u staat met uw sociaal maatschappelijk rendement? Hoe relevant bent u voor de gemeenschap? Onderstaande factoren zijn cruciaal om uw maatschappelijk rendement te bepalen.

 1. Meten is weten.
 2. Weten is richten.
 3. Richten is succesvol zijn en rendement ontvangen.

Maatschappelijk rendement kunt u ook ontvangen als u maatschappelijk verantwoord onderneemt. Hierbij neemt u als organisatie de verantwoordelijkheid over de effecten die uw activiteiten en besluiten op het milieu en de maatschappij hebben. Een aantal interessante voordelen van MVO voor uw organisatie kunnen zijn:

 • Kostenbesparing door efficiënter om te gaan met energie, afval en water
 • MVO kan u marktkansen bieden door duurzame producten te leveren
 • MVO is zeer goed voor uw imago en reputatie
 • U wordt aantrekkelijker als werkgever voor zowel nieuwe werknemers als bestaande

MVO is een manier van zaken doen die niet alleen financieel rendement, maatschappelijk rendement maar ook prachtige voordelen levert voor uw werknemers, het milieu en de samenleving. Deze strategie levert een rendement verhogende bijdrage aan de continuïteit van uw organisatie!

Maar wat is dan Optimaal Rendement?

We hebben het hier over een aantal zaken;

 1. Financieel rendement ( winstgevendheid, ROI, etc)
 2. Marketing rendement ( marktaandeel, zichtbaarheid, etc)
 3. Communicatie rendement ( reputatie,imago,identiteit, etc)
 4. Sociaal maatschappelijk rendement ( wederkerigheid, etc)
 5. Persoonlijk rendement ( job satisfaction, trots, perspectief, etc)

Optimaal rendement is de goede balans tussen alle bovenstaande en dan uitgedrukt in een cijfer. We spreken van optimaal rendement als de uiteindelijke opbrengst of winst  van alle elementen groter is dan de gemaakte offers. Oftewel de output is groter dan de input.

Wilt u ook optimaal rendement uit uw investeringen halen?

Natuurlijk wilt u dat. Als gezonde onderneming streeft u naar optimaal rendement waarbij u winst behaalt op de investeringen die u doet.

Maar hoe doet u dat? Hoe zorgt u dat uw investeringen resulteren in winst? Hoe beperkt u de offers? Hoe pakt u dit aan? Maximum Nederland kan u hiermee helpen. Met onze expertise en ervaring onderzoeken we samen met u de mogelijkheden  om op korte termijn duurzaam en optimaal rendement te realiseren.

Bel ons nu en we gaan aan de slag!

Bart Mijnster 06-81882678.

Hoe haal je op dit moment duurzaam rendement uit je onderneming?

Wellicht nog belangrijker; hoe doe je dat in een zich vernieuwende economie?

 

Resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor  de toekomst van uw onderneming. Al ver voor de crisis werd er veel gespeculeerd over hoe onze economie stand moest houden.

Donald Kallf ( Modern Kapitalisme) In 2009 publiceerde Donald Kalff in zijn boek “Modern Kapatalisme” over het feit dat ondernemingen door overnames op grote schaal  economische waarde aan het vernietigen waren. Als oorzaken  gaf hij aan dat de Angelsaksische en de Rijnlandse wijze van bedrijfsvoering niet deugde. We weten inmiddels dat  hier  een waarheid in rust.
Kalff presenteerde in zijn boek ook een aantal nieuwe grondslagen voor het ondernemen en gebruikte die voor het ontwerpen van een alternatieve, zeer concurrerende onderneming.  Hij beschrijft een ander perspectief op productiviteitsverbetering, investeringsbeslissingen, innovatie en de selectie van bestuurders en managers met als gevolg een nieuwe  betekenis van rendement

 Thomas Piketty ( Capital) heeft de Nederlandse bewindslieden, wetenschappers en ondernemers een aantal simpele wijsheden bij gebracht waardoor de visie op rendement is  gaan kantelen. Hij gaf aan dat het rendement op vermogen (r) is groter dan de groei (g) van de economie. Wat weer tot gevolg heeft dat de rijken alleen maar rijker worden; de  bovenste 1 procent van de maatschappij trekt steeds meer macht naar zich toe.  Tijd voor een ieder om anders te denken en handelen.

Edin Mujagic ( Geldmoord) toont aan dat de oorsprong van onze economische problematiek te herleiden is naar het jarenlange stelselmatige financiële “Spel”tussen Centrale banken, banken en overheden. De speelbal: de samenleving. De oplossingsrichtingen zullen, evenals Kalff en Piketty aangeven, een nieuwe economie tot gevolg moeten hebben. Centrale woorden; arbeidsparticipatie, beteugeling van inflatie, duurzame echte groei nastreven.

Kortom; Natuurlijk zijn er veel meer bronnen die al jaren verkondigen dat onze economie kwetsbaar was. We weten wat het resultaat is geworden. We weten nu ook welke richting we op moeten denken en handelen. Dienstbaarheid en duurzaamheid zijn kernwoorden voor nieuwe bedrijfsactiviteiten.

Duurzaam rendement

Inmiddels is er zich een nieuwe economie aan het vormen waarbinnen ondernemersdoelstellingen, productie optimalisatie en consumenten vertrouwen een grote rol spelen.

Het is dan ook niet vreemd dat ondernemers op dit moment gedreven en doelgericht op zoek zijn volgens welke (vernieuwde) normen en waarden ze elkaar zullen beconcurreren. Ze delen ze allemaal hetzelfde doel.

 

Ondernemend Nederland gaat voor een  duurzaam rendement!

De waarde die gecreëerd wordt betekent extra opbrengsten, zowel maatschappelijk als financieel. De economie en werkgelegenheid krijgen daarbij ook een directe impuls. Wat op zich betekent dat de maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn, en zelfs winst op kunnen leveren. Daarmee rekenen we af met het dogma dat duurzaam duur is.

 

Het rendements oogmerk zal per onderneming verschillend zijn. De doelen zijn verschillend, de wijzen waarop, de tijdslimieten, de verwachtingen en de meetbare instrumenten. Maar de business modellen van de meeste ondernemingen zijn toch allemaal wel ROI gericht. We willen allemaal in ieder geval onze investeringen er duurzaam uit halen!

Duurzaam rendement in Personeel en Educatie

Eén van de belangrijkste onderdelen van een onderneming waar men streeft naar Duurzaam rendement, is het personeel. Bedrijven stoppen veel tijd, geld en energie om hun personeel te laten groeien in hun vakkennis. Je personeel is nu eenmaal een mega belangrijk onderdeel in de onderneming. Maar wordt hier wel alles aan gedaan om voor dat optimale rendement te zorgen? Zijn alle mogelijkheden in kaart gebracht? Zijn alle kansen benut?

Duurzaam rendement op financieel vlak

Hoe staat het met de investeringen? Wat leveren deze op? Deze vragen moeten allemaal omhoog komen als het financiële plaatje van 2015 duidelijk is en er al gekeken wordt naar de budgetten van dit jaar. Zijn de risico’s goed in kaart gebracht? En de kansen?

Duurzaam rendement in Marketing

Wordt er al voldoende rendement gehaald uit de digitale marketing wereld zoals Social Media en online promotie? Wat wordt er aan tijd en geld gestopt in advertising en marketing doeleinden? Is dit voldoende en brengt het de aandacht die het bedrijf nodig heeft?

Conclusie

Iedere gezonde onderneming moet zich constant de vraag stellen of er sprake is van duurzaam rendement in alle facetten van het bedrijf. Breng duidelijk in kaart waar de onderneming zich nu bevindt en waar jullie willen zijn aan het einde van 2015. Wat is voor jullie duurzaam rendement?

Wilt u meer weten over het in kaart te brengen en realiseren van duurzaam rendement?

Neem dan gerust eens contact op met Maximum Nederland!