EXPORT als redding, van strategie naar executie

Export is een oplossing om uw afzet te laten groeien en stagnerende productie vlot te trekken.

De afgelopen week lazen we het zoveelste bericht over de krimp van de Nederlandse productie.


Toch vreemd dat we dan toch nog schrikken, want al maandenlang is de productie in een neerwaartse spiraal beland.
Nu is het zo ver, de Nevi PMI geeft aan dat “Krimp” in aantocht is.

In het overzicht hiernaast kunt u zien dat dit al ingezet is in de laatste periode van 2018.

Bart Vos* publiceerde de afgelopen week dat de NEVI PMI index** na twee maanden van stabilisatie op 51.6 in oktober daalde naar 50.3 en dus nog net boven de “magische” grens van 50.0 blijft.
Echter, dit is wel het laagste groeicijfer in ruim zes jaar. Deze daling komt vooral op het conto van een dalende productieomvang in de Nederlandse industrie, de eerste daling sinds april 2013 (!).
De daling was overigens gering en werd door respondenten vooral toegeschreven aan moeilijke marktomstandigheden.

*prof. dr. ir. Bart Vos, Scientific Director Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI) en verbonden aan Maastricht University 

**Waar staat Purchasing Managers Index voor?

Purchasing managers index (PMI), wordt ook wel de inkopersindex genoemd. Het indexcijfer weergeeft het vertrouwen dat inkoopmanagers hebben in de economie. Het doel van de PMI is om informatie te verstrekken over huidige en toekomstige zakelijke voorwaarden aan inkoopmanagers, besluitvormers en investeerders van bedrijven. De ontwikkeling en beweging van de PMI wordt als een belangrijke factor gezien in de economie. 

Klik hier voor publicatie van Bart Vos/NEVI

Conjunctuurklok

Als we de PMI-index nu in een wat bredere context willen bekijken moeten we de Nederlandse conjunctuurklok en de indicatoren er even bijnemen.
De Conjunctuurklokindicator is het ongewogen gemiddelde van de indicatoren in de Conjunctuurklok (CK) van CBS.
De indicator wordt elke maand aangevuld en bijgesteld met de nieuwste informatie (endtime).
De coördinaten van de Conjunctuurklok daarentegen worden eenmalig vastgesteld en daarna niet meer bijgesteld (realtime).

In de conjuctuurklokindicator kunnen we ook aflezen dat de kentering zich al aan het einde van 2018 ingezet heeft. Op zich dus geen nieuws van Bart Vos.

Maar als we nu kijken naar de conjunctuurklok dan zien we dat er iets meer aan de hand is. Aan de hand van diverse economische grootheden bepaalt het CBS voortdurend in welke fase de conjunctuur van Nederland zich bevindt. Door de golvende beweging van de bestedingen wisselen periodes van hoog- en laagconjunctuur elkaar af.

De economische groei is een  resultaat van heel veel macro-economische gebeurtenissen. Om de economische groei beter te kunnen voorspellen zet het CBS veel van deze ontwikkelingen in één grafiek. Je kunt aan zo’n conjunctuurklok heel duidelijk zien hoe de economie ervoor staat en waar hij waarschijnlijk naar toe gaat. Klik hier voor uitleg conjunctuurklok.

Wat kunnen we zien in de conjunctuurklok van oktober 2019

Drie indicatoren van de Conjunctuurklok staan in het groene, zes in het oranje en vier in het rode kwadrant.

Als u de indicator opzoekt en even terugkijk in de tijd ziet u dat deze trend ingezet is in juni/juli 2019.
We zien dan ook de diverse sectoren langzaam wegvallen van groen naar geel en van geel naar rood.
Vanaf dit moment loopt alles wat stroever binnen onze economie. Consumenten houden hun geld vast, en sparen.
Opdrachtgevers heroverwegen hun beleid, stellen doelen bij en aarzelen weer met investeren.

Wat betekent dit nu voor u als ondernemer?

Wat gaat u doen om de toekomst van uw organisatie en medewerkers veilig te stellen?

We gaan er even vanuit dat uw strategieën tot nu toe succesvol zijn geweest. U bent erin geslaagd om weer vet op de botten te realiseren met als doel mindere tijden te kunnen opvangen.

Tijd voor strategische opties;

 • U kunt meegaan met de aanstaande krimp
 • U kunt uw markt vergroten en hierdoor vanuit uw dominantie in uw huidige markt overleven
 • U kunt innoveren (differentiatie en diversificatie)
 • U kunt internationaliseren en exporteren.

Het model van Ansoff is handig voor een eerste verkenning. In het schema hiernaast zijn de strategierichtingen in kaart gebracht.

Het Ansoff-model of de Ansoff product-marktmatrix is een strategisch hulpmiddel bij het formuleren van (groei)strategieën. Door twee belangrijke strategieën aan elkaar te relateren (product/portfolio en concurrentie/markt) kan er op een logische manier nagedacht worden over de strategische ontwikkeling van een bedrijf in een markt. Op deze manier kan Maximum optimaal nadenken over de kansen voor de onderneming en op basis hiervan het groeimodel bepalen.

Marktpenetratie als strategierichting
De bedoeling van marktpenetratie is het vergroten van het marktaandeel, terwijl producten onveranderd blijven. Slagingspercentage: 50%.
Marktontwikkeling als strategierichting
Het richten op nieuwe markten met huidige producten. Slagingspercentage: 20%
Productontwikkeling als strategierichting
Het ontwikkelen van nieuwe producten, op dezelfde markt. Slagingskans: 33%.
Diversificatie als strategierichting
Een onderneming gaat een nieuw product voor een nieuwe markt ontwikkelen. Slagingskans: 5%, omdat het een combinatie van markt – en productontwikkeling betreft.

In een van onze eerdere Blogs hebben we de mogelijkheden van het internationaliseren van uw organisatie al eens aangegeven.  http://www.maximumnederland.nl/internationaliseren/

Hierin beschrijven we de positie van Nederland als exporterend land, waarbij Nederland zeer goed gewaardeerd wordt. Nederland behaalde een positie in de top 5 van innovatieve economieën van de wereld met concurrerende en open markten. We staan bekend dat we topklasse producten en diensten leveren. Wat uw ambitie en motivatie is voor de internationalisatie van uw bedrijf, we kunnen over het algemeen stellen dat hier een goede strategie te ontwikkelen is om de afzet van producten en diensten te garanderen.

Uw thuismarkt uitbouwen of kiezen voor export

Maak gebruik van ons internationaal (export)imago! Het is een uitgelezen kans om uw organisatie verder te ontwikkelen tot een conjunctuur ongevoelige machine. Het is ook een optie om uw (mogelijk) teruglopende thuismarkt te compenseren. Natuurlijk is het zaak dat u een solide businessmodel, verdienmodel en strategie voorbereid heeft wat afgestemd is op uw internationale doelmarkten.

Tja, we snappen het als geen ander. Hier zit dan ook vaak het probleem. Onderzoek heeft al meerdere keren aangetoond dat hét nummer één knelpunt voor ondernemers is; “tijd vrijmaken voor strategieontwikkelingen”. De waan van de dag wint het toch vaak van het tijd nemen om na te denken over de toekomst van de organisatie. Vaak wordt er daarom meer aandacht aan sales en marketing besteed, puur omdat dit direct resultaat oplevert.

Maar neem van ons aan dat het geen optie is om zo maar te beginnen met exporteren. De strategieën voor export van producten, diensten, kennis maar ook internationale samenwerking en buitenlandse investeringen zijn – echt waar – zeer verschillend.

Ondernemers die zich voorbereiden op internationalisering worden gedurende het uitwerken van de basisstrategieën geconfronteerd met het keuzes moeten maken van beproefde internationale businessmodellen. We noemen even de vier van de vele soorten:

 1. Het ‘op landen georiënteerde businessmodel’ wordt gekenmerkt door een hoge mate van decentralisatie. De organisatieonderdelen, actief in uiteenlopende landen, zijn verantwoordelijk voor het formuleren, uitvoeren en evalueren van hun eigen beleid. Een onderneming als Unilever maakt al sinds mensenheugenis gebruik van landenorganisaties waarin het overgrote deel van het beleid wordt vormgegeven.
 2. Het ‘mondiale niche businessmodel’ wordt door ondernemingen als Hilton International (vijfsterrenhotels) en McDonald’s (fast-food) gehanteerd. Beide ondernemingen hebben zich in een specifieke markt genesteld (i.e. een “niche”) en passen binnen die specifieke markt een vergaande mate van standaardisatie van hun dienstverlening toe.
 3. Het ‘op regio’s georiënteerde businessmodel’ wordt gehanteerd door een onderneming als Procter&Gamble. Procter&Gamble heeft de wijze van marktbewerking regionaal vormgegeven. Zo wordt bijvoorbeeld het “Europabeleid” vanuit Brussel vormgegeven. Het Azië-beleid wordt vanuit Singapore geformuleerd, uitgevoerd en aangestuurd. Het “Amerika-beleid” wordt in de Verenigde Staten (Cincinnatti) ontwikkeld en uitgevoerd.
 4. Het ‘mondiaal geïntegreerde businessmodel’ wordt gehanteerd door ondernemingen als DSM en Akzo Nobel. Beide ondernemingen hebben hun internationaal verspreide werkterrein sterk geïntegreerd. Alle organisatieonderdelen hebben goed op elkaar afgestemde “rollen”. Het beleid wordt holistisch vormgegeven. Het belang van het geheel gaat altijd voor het belang van een specifiek onderdeel.

Oplossing gewenst? Maximum doet het voor U

 1. Download hierhet gratis E-book voor een stralende organisatie. Een doe-het-zelf pakket voor het aanleggen van een duurzaam rendement.
 2. Vraag hier informatie aan over Maximum Nederland waardoor u de juiste personen om u heen verzamelt met als doel: snel en adequaat uw knelpunten oplossen en de kansen tot succes in 2020-2021 vergroten tot 110%. Geen dikke rapporten, geen theoretische adviezen of aanbevelingen. Wel adequate ondersteuning en blijvende verbeteringen doorvoeren tot de resultaten tastbaar worden.

Van strategie naar executie

De creatieve bedrijfsadviseurs van Maximum Nederland hebben dermate veel transferable skills dat ze zelfstandig of in teamverband 99,9% van alle issues kunnen wegnemen waardoor uw bedrijf ongeremd kan doen wat het moet doen; duurzaam rendement realiseren.

BEL ONS NU!  06-81882678

Het geheim van Social Entrepeneurship

Social Enterprises zijn flink in opmars. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Maximum over de ontwikkeling van de Social Enterprise in Nederland. Wat is het geheim van de Social Enterprise en hoe kan die het beste worden gerealiseerd?

We weten dat de economie continu in beweging is en permanent aan verandering onderhevig is. Een organisatie die niet tijdig wil of kan anticiperen op marktveranderingen, zal daarom eroderen of in verval geraken. Dat is immers de wet van de sterkste.

Als een onderneming eenmaal in verval raakt, is het de vraag of innovaties nog wel op hun plaats zijn: kunnen die de boedel dan nog wel redden? Vaak is dat niet het geval, zo bleek de afgelopen jaren uit de vele faillissementen van bedrijven. Veel ondernemers trokken gewoon de stekker eruit, begonnen iets nieuws en lieten anderen met de brokken zitten.

De urgentie om tijdig succesvol geïmplementeerde innovaties te realiseren, is dan ook zeer hoog.  Een organisatie staken kost immers veel geld en levert de nodige sociale onrust op. Bovendien: een moderne onderneming is continu bezig om zichzelf te verbeteren of opnieuw uit te vinden.

Natuurlijk is innoveren in een afkoelende economie risicovol. Vele ondernemers en medewerkers hebben de crisis van 2009 tot 2013 nog vers in het geheugen staan en weten dat er van alles kan misgaan. Wanneer niets doen echter geen optie meer is, weten ondernemers waar hun ondernemerschap zal stoppen. Op dat moment is het verval ingetreden en renderen traditionele organisaties  veelal niet meer.

Sociaalmaatschappelijke trend rendeert

De perspectieven voor Social Entrepeneurship en grenzeloze organisaties zijn daarentegen zeer goed, zoals het recente innovatieonderzoek van Maximum aantoont.

Volgens Schermerhorn (2016) is de grenzeloze organisatie de ondernemingsvorm van de toekomst. Het zijn professionele netwerkorganisaties, die zullen worden geleid door de Z-generatie. De evolutie van de medewerkers en de technologische ontwikkeling van het bedrijf heffen grenzen op tussen de verschillende delen van een bedrijf, evenals grenzen met de buitenwereld. Ze kunnen dan ook beschouwd worden als een combinatie tussen een team en een netwerkstructuur. Het teamwerk en de onderlinge communicatie zullen de formele gezichtslijnen vervangen. Maximum omarmt deze kerngedachte.

De onderzoekers rapporteren positieve ontwikkelingen voor zowel de maatschappelijke als bedrijfseconomische aspecten. Zo is aangetoond dat de winstgevendheid van meer dan vijfduizend bedrijven, zowel in MKB als grootbedrijf in vrijwel alle sectoren,  in de afgelopen twee jaar met 36% verbeterd is, terwijl ook de omzetverbetering 26% groei laat zien. Deze cijfers zijn opmerkelijk te noemen, omdat deze ontwikkelingen samengingen met een toename van de werkgelegenheid. Hieruit kan voorlopig geconcludeerd worden dat het model van Social Entrepreneurship voor iedere onderneming het onderzoeken waard is.

Wat is een Social Enterprise?

In het onderzoek is eerst op basis van vele verschillende (internationale) standpunten een definitie van een sociale onderneming opgesteld. Een sociale onderneming is een onderneming:

 • met de primaire doelstelling om maatschappelijke impact te realiseren, in plaats van winst te genereren voor eigenaren en aandeelhouders;
 • die in de markt opereert door goederen en diensten te produceren op een ondernemende en innovatieve manier;
 • die overschotten voornamelijk gebruikt om de maatschappelijke doelen te bereiken;
 • die op verantwoorde en transparante wijze beheerd wordt door sociale ondernemers, met name door werknemers, afnemers en belanghebbenden die verbonden zijn aan de bedrijfsactiviteit erbij te betrekken.

Zo hebben sociale ondernemingen een sociale, een ondernemende en een bestuurlijke dimensie. De onderzoekers beschrijven een combinatie van nieuwe manieren van managen, organiseren, werken en samenwerken om zo nieuwe technologische kennis succesvol aan te wenden. Hierdoor ontstaan (sociaal)innovatieve organisatievormen (zoals flexibel organiseren) en co-creatie, en worden nieuwe managementvaardigheden ontwikkeld (dynamisch managen), hoogwaardige arbeidsrelaties gerealiseerd (slimmer werken) en institutionele stakeholders gemanaged. Dit wordt sociale innovatie genoemd.

Voorwaarden voor Social Entrepeneurship

De kern van de verandering raakt de uitgangspunten van de organisatie als het gaat om missie, visie en doelstellingen.

Er ontstaat vaak een discrepantie tussen de huidige uitgangspunten van de onderneming en de uitgangspunten van de Social Enterprise die geïmplementeerd moet worden. Het businessmodel of verdienmodel van de sociale onderneming zal gebaseerd moeten zijn op de Knowledge base: een verzamelnaam voor individuele, technologische, administratieve en organisatiecompetenties. De traditionele distributiemodellen die gebruikt worden om de dienst of het product naar de klant te leveren, zullen dan zowel fysiek als virtueel beschikbaar moeten zijn, om klanten te voorzien van op kennis gebaseerde producten en diensten. Het verdienmodel (de wijze waarop de organisatie geld verdient) zal dan ook goed doordacht moeten zijn.

De bedrijfsstructuur van de organisatie zal veelal een transformatie moeten ondergaan, van een traditionele structuur naar de (sociaal)innovatieve organisatie. Deze innovatieweg zal gevolgen hebben voor de distributiemodellen en de verdienmodellen, omdat in de sociale onderneming de maatschappelijke bijdrage centraal staat, en niet het genereren van winst voor eigenaren en aandeelhouders.

Goed opletten, want het kan ook misgaan

De hierboven genoemde transformatie vraagt veel toewijding van management en medewerker. Zoals blijkt uit de diverse onderzoeken, kunnen er veel misverstanden ontstaan doordat er verkeerde interpretaties kunnen ontstaan. En ja, natuurlijk heeft iedereen een eigen agenda als er niet voldoende cohesie is. Waar moet men uitdrukkelijk op letten:

De directie van de onderneming doet er verstandig aan om de definities van Social Entrepeneurship, sociale innovatie en de grenzeloze organisatie voor de eigen organisatie vast te stellen. Deze definities moeten continu gecommuniceerd worden met management, medewerkers, klanten en stakeholders, om te voorkomen dat er eigen interpretaties ontstaan. De onderzoekers constateerden immers dat er meer dan tien verschillende definities van deze begrippen in omloop zijn; de definitie is tot op dit moment niet gestandaardiseerd en geenszins een algemeen aanvaard begrip.

De invoering van de grenzeloze organisatie en de mix van diverse generaties (babyboomers en de generaties X, Y en Z) op de werkvloer zullen het management nieuwe uitdagingen geven. Als de organisatie hier niet op voorbereid is, kan de ontwikkeling tot Social Enterprise wel eens niet datgene opleveren wat ervan verwacht wordt.

Het innovatieteam, wat beslist samengesteld moet worden, zal zorgvuldig moeten voorbereiden en een goed uitgewerkt interventieplan moeten hebben, om niet in de Valley of Death te belanden. Ondanks het feit dat de vooronderzoeken veelbelovend zijn en ondanks dat de perspectieven hoopvol zijn, ontstaat er een Impasse. Als er dan een evaluatie op losgelaten wordt zien we vaak dat er weldegelijk meerdere oorzaken zijn aan te wijzen. De onderzoeken geven deze goed weer. Van groot belang zijn daarnaast voldoende budget voor de innovatie, goed onderzoek en denken in het belang van de klant.

Wat vraagt het van bestuurders?

De transformatie naar Social Enterprise vergt een uitzonderlijk hoog niveau van innovatiebereidheid bij bestuurders; de echte wil om het anders en beter te doen is cruciaal om de transformatie te laten slagen. Deze ondernemersdrive vormt in combinatie met de urgentie tot innovatie een goed uitgangspunt voor succes. De bestuurders moeten hier dan ook echt denken als ondernemers, als het gaat om beheerst nemen van risico’s en de noodzaak tot interne en externe samenwerking (allianties). Daarbij zullen beslist offers gebracht moeten worden. De creativiteit en flexibiliteit om te komen tot TOP-innovaties heeft daarnaast alle aandacht nodig. In het rapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan om deze aspecten te kunnen ontwikkelen tot een kernwaarde, die ook blijft als de transformatie geheel afgerond is.  

Gevolgen competenties management en medewerkers

De sociale onderneming zal aan een aantal voorwaarden moeten voldoen om tot slagkracht te kunnen komen en die slagkracht te kunnen behouden. Anneloes Cordia geeft aan dat medewerkers een grote mate van vertrouwen moeten hebben om zich in te kunnen zetten voor de kanteling naar de nieuwe richting.  Zij noemt dit bevlogenheid. Ook vraagt het managen van innovaties een zodanige structuur dat er geen spanningsveld kan of mag ontstaan tussen stabiliteit en efficiëntie enerzijds en creativiteit anderzijds, en tussen exploitatie en exploratie.

De grenzeloze organisatie

In een grenzeloze organisatie zijn zowel de medewerker als de technologische ontwikkeling van het bedrijf geëvolueerd tot een organisatie die geen grenzen kent tussen de verschillende bedrijfsonderdelen en ook de grenzen met de buitenwereld heeft opgeheven. De organisatie kan dan beschouwd worden als een combinatie tussen een team en een netwerkstructuur, waarin teamwerk en onderlinge communicatie de formele gedragslijnen vervangen.

De voornaamste kenmerken van een grenzeloze organisatie zijn:

 1. afwezigheid van hiërarchie;
 2. volwaardig empowerment van teamleden;
 3. gebruik van technologie;
 4. acceptatie van tijdelijkheid.

PricewaterhouseCoopers heeft dit model in 2010 ingevoerd in 150 landen. Daarbij gaat het om 160.000 medewerkers.

Wat zijn dan nog de ‘grenzen’? Er zijn twee soorten grenzen: interne grenzen en externe grenzen. De interne grenzen zijn de horizontale grenzen die zijn opgelegd door functiespecialisatie en taakgroepering, en de verticale grenzen die medewerkers scheiden in organisatorische niveaus en hiërarchieën. De externe grenzen zijn de grenzen die de organisatie scheiden van haar klanten, leveranciers en andere stakeholders. Om deze grenzen te minimaliseren of elimineren, kunnen managers virtuele of netwerkontwerpen gebruiken.

De transformatie is eigenlijk een voorbereiding op de komst van de Z-generatie op de werkvloer. De kern van de (sociale) innovatie heeft gevolgen voor de competenties van businessunitmanagers en medewerkers. Daardoor komen de instroom, doorstroom en uitstroom van mensen, en hun opleiding en training, centraal te staan bij de implementatie van de veranderingen. De Z-generatie doet op korte termijn haar intrede in organisaties en zal een andere leiderschapsstijl opeisen. Leidinggeven aan deze a-typische groep kan leiden tot een nieuw leiderschapsformat. Het onderzoek beschrijft handvatten om de instroom van nieuwe medewerkers goed te begeleiden door middel van dienend leiderschap. Wanneer een onderneming een sociale onderneming wil worden, zullen de kenmerkende uitgangspunten voor de onderneming moeten bestaan uit slimmer werken, flexibel organiseren, dynamisch managen en optimale bevlogenheid realiseren door vergaande betrokkenheid.

Volharden om tot succes te komen

De transformatie van een traditioneel ingerichte organisatie naar Social Entrepeneurship en de grenzeloze organisatie is een kwestie van zeer zorgvuldig en planmatig voorbereid werken aan de toekomst. De vele innovatieaspecten zullen tot een werkbaar model gesmeed moeten worden, om te kunnen leiden tot een succesvolle (sociaal) duurzame organisatie met een sociale reputatie, een sociale relevantie en een sociaal onderscheidend vermogen. Ondanks dat de vooronderzoeken veelbelovend zijn en de perspectieven hoopvol, kan een impasse ontstaan. Wanneer die geëvalueerd wordt, zijn vaak wel degelijk oorzaken aan te wijzen. De onderzoekers beschrijven de faalfactoren van Paul Trott als oorzaken van een falende sociale innovatie tot Social Enterprise:

 1. De innovatie is niet vernieuwend genoeg.
 2. Er is beperkt budget beschikbaar.
 3. Er is sprake van slechte markt- en productonderzoeken.
 4. De innovatie is niet in het belang van de klanten.
 5. Wet- en regelgeving roept de innovatie een halt toe.
 6. De markt is te klein.
 7. Er vindt geen adoptie door ketenpartners plaats.
 8. De concurrentie is te sterk.
 9. De return on investment is te laag.
 10. Er is een abrupte verandering in de markt of in de eisen en wensen

Sociale kwaliteit

De concurrentievoorsprong van een onderneming herstellen of verbeteren, vraagt om offers. Het creëren van een sociale reputatie, sociale relevantie en een sociaal onderscheidend aanbod van producten en diensten voor de organisatie, vraagt een flinke inspanning van medewerkers en management. Het kernpunt is dat een nieuwe definitie van kwaliteit ontstaat: sociale kwaliteit. Deze vorm van kwaliteit blijkt namelijk door klanten gewaardeerd te worden. Om de gewenste kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie aan te leggen en te borgen in de onderneming, is dus lef en daadkracht nodig.

Bewustwording

Het rapport wil ondernemers bewustmaken van het fenomeen Social Enterprise. Dat kan leiden tot een actief beleid met betrekking tot innovaties in bedrijven of tot korte termijn inzichten voor noodzakelijke innovaties. Aan de hand van de feiten in het rapport, de uitgangspunten voor de Social Enterprise die geformuleerd zijn, en een aantal randvoorwaarden die in het rapport gesteld worden, kan iedere onderneming een goed innovatieplan formuleren.

Zowel op basis van resultaten als internationale onderkenning kan het proces van duurzaam ondernemen nu echt beginnen. Het hiernaast geplaatste krantenbericht is een publicatie in het AD van 19 augustus 2019. De Business Roundtable neemt het voortouw.

!que foi

Welkom terug!
Of mag je nog nazomeren? Hoe dan ook hoop ik dat je tot nu toe in ieder geval kunt terugkijken op een geslaagde zomerperiode.
Een zomerperiode waarin het werk gewoon doorgaat. Voor mij is dit in ieder geval een periode waarin ik met nieuwe dingen bezig ben. Ideeën verzinnen en uitwerken en alvast bedenken wat ik de laatste maanden van het jaar in de praktijk ga brengen.
De eerste dagen na je vakantie weer aan het werk. Weer terug en je hoofd helemaal leeg, uitgerust, en in een ontspannen sfeer weer aan het werk. Warm welkom geheten door je collega’s en je opgeruimde bureau.

Vaak duurt dit ontspannen uitgeruste gevoel helaas niet lang; door een (te) volle mailbox, een lange to-do-lijst en verschillende brandjes die geblust dienen te worden. Als ondernemer heb je vaak binnen een paar dagen alweer het gevoel weken aan het werk te zijn.

Inmiddels is de temperatuur weer gezakt van tropisch niveau naar lage-landen niveau.
Tijd dus weer om aan te pakken.
Door structuur aan te brengen in de (nazomer)chaos en eerst de primaire activiteiten aan te pakken kan je langer nagenieten van je rust. Maar hoe maak je nu de juiste keuzes? Welke activiteiten hebben voorrang? Het is belangrijk om eerst een gedegen inventarisatie te doen van de status van de klanten en de interne organisatie.

Stel jezelf de volgende vragen en kom tot de gewenste inzichten;
• Volgen de afdelingen en/of medewerkers nog de juiste koers?
• Wie heeft er hulp, sturing of advies nodig?
• Welke activiteit heeft focus nodig?
• Voor welke activiteit is het 5 voor twaalf? Waar zitten de knelpunten?
• Wat zijn de gevolgen van de aanstaande Brexit, de oplaaiende handelsoorlog tussen China en Amerika en de afzwakkende Europese economie voor mijn klanten, maar ook voor de eigen organisatie?
• Welke klanten zijn niet goed voor mijn organisatie (en zou ik op gepaste wijze afstand van moeten nemen)?
• Welke doelen en strategieën moet ik ontwikkelen voor 2020?
Zo zijn er nog meer en andere vraagstukken die een update nodig hebben. Na het verzamelen en onderzoeken van de verschillende (knel) punten is het zaak om deze goed in kaart te brengen en duidelijk te maken waar de nood het hoogst is.

Maximum Nederland helpt je om ontspannen resultaten te boeken als je onze extra daadkracht inschakelt. Je hebt dan de beschikking over juiste personen, producten en diensten om de organisatie vanuit elke denkbare situatie te helpen en op het groeipad te houden. Hierdoor ontstaat er rust en ruimte om te doen in de onderneming waar het allemaal om is begonnen. Het zorgt tevens voor de nodige rust voor directie, bestuurders, aandeelhouders en medewerkers.

Maximum Nederland helpt u en uw organisatie met kennis, kunde, lef en de noodzakelijke daadkracht.
Volgende vakantie dat uitgeruste gevoel langer vasthouden? Onthoudt dan dat de voorbereiding van een goed uitgeruste vakantie al begint voordat je op vakantie gaat. Het lijkt wellicht een uitdaging in de drukte van het alledaagse leven, maar Maximum Nederland biedt verschillende producten en diensten om jezelf en je organisatie tijdig te helpen.

Hoe houden we de toekomst bij?

de toekomst

De toekomst begint vandaag

Heeft u de toekomst van uw bedrijf goed op uw netvlies

Dan weet u dat er in 2022 minimaal 75% van alle B2B-kopers millenial zijn (geboren na 1985). En dat deze millenials hun kennis en connecties halen van internet en social media,ze zijn beslist niet merktrouw. Maar realiseert u zich dan ook dat er in 2022 meer dan 60% van het gehele salesproces zich zonder verkoper voltrekt. Dan bent u ook bezig met de vraag; Hoe presenteer ik mijn bedrijf eigenlijk online? Weet ik wel hoe er over mij, over mijn bedrijf wordt gepraat? Zijn Social Selling en Social Listening al werkwoorden binnen onze organisatie? Wat is onze reputatie eigenlijk? Waar haal ik de medewerkers van de toekomst vandaan? Klanten hebben veel meer macht en invloed dan vroeger. Ze hebben meer kennis van u en uw concurrenten. Ze hebben een stem en geven hun mening op sites en via social media. En pas als ze dan super tevreden over u zijn, zullen ze dit ook laten weten via diverse kanalen. Zowel online als offline. Dus focus op bestaande klanten, hou de achterdeur dicht en zorg tegelijkertijd dat ze extreem tevreden zijn.

Tip 1: Noodzaak tot innovatie

2022 lijkt nog ver weg maar het klantenlandschap verandert razendsnel. Kijk dus nog eens goed naar uw huidige marketingprocessen om te bepalen hoe je ze kunt verbeteren, optimaliseren en uiteindelijk automatiseren. Bedenk dat automatisering slechts een optimaliseringsproces is, de marketingprincipes zelf zijn al 30 jaar niet gewijzigd maar de manier waarop des te meer. Leer inzien waarover klanten en prospecten nadenken om tot een beslissing te komen om met jou zaken te gaan doen. En welke informatie en content zij in de verschillende fases van hun klantreis hiervoor nodig hebben. Uit onze ervaring en klantcases weten we dat zonder de juiste inzet van strategie en marketing, het praktisch onmogelijk wordt om nieuwe klanten aan te trekken. Maar dat is niet alles. Alles moet kloppen want de klant van morgen heeft duurzaamheid in zijn genen gekregen.
de toekomst

Tip 2: Het succes schuilt in het optimaliseren van het kernproces

2022 lijkt nog ver weg. Toch zijn de veranderingen dagelijks voelbaar. Verandering van omgeving vraagt om verandering van ondernemerschap. Realiseert u zich wel dat geen enkel bedrijf groot is begonnen. Geen enkel bedrijf is groot geworden en gebleven door miljoenen verslindende campagnes en een enkele briljante ingeving. Het werkelijke succes schuilt in het kernproces: verricht de dagelijkse dingen consequent, nauwgezet en met nimmer aflatende toewijding voor de wensen van klanten. Beter is structureel een millimeter per maand te groeien en dit jaren volhouden, dan ineens een sprong van een halve meter te maken en daarna niet meer vooruitkomen. Innovatie is de geslaagde invoering van nieuwe en nuttige ideeën.
 1. Nuttig is (toegevoegde waarde heeft)
 2. Met succes in ingevoerd (dit onderscheidt de innovatie van het idee)
Op het eerste gezicht lijkt innovatie toch wel eenvoudig. Heeft u op dit moment voldoende innovatievermogen in huis? waardoor u:
 • continu met nieuwe producten en diensten kunt komen.
 • continu relevant bent voor de markt, relevant in de ogen van de klant
  Terug naar oprechte en authentieke interesse in je bestaande klant, want:
 • op dit moment reageert 90% niet meer op zomaar een boodschap uitzenden;
 • 85% van alle Sales in 2022 zal zonder tussenkomst van een verkoper plaatsvinden;
 • 89% wisselt van leverancier na één slechte ervaring;

Tip 3: Werk aan de winkel? Laat het ons weten en we helpen

Daadkracht realiseert creatieve bedrijfsconcepten die gaan leiden tot nieuwe geldstromen. We helpen uw organisatie om een onderscheidende positie in de markt te realiseren. Dit doen wij door het ontwikkelen en implementeren van winstgevende business-concepten binnen uw bestaande organisatie.
Top 10 bedrijven

Wordt een top 10 groeibedrijf

top 10 bedrijven

Voort met de geit

Hoe wordt u een top 10 groeibedrijf.

U heeft het goed voor elkaar. Uw bedrijf loopt op rolletjes, u heeft genoeg klanten en eigenlijk voelt u dat er meer mogelijk is. U wilt groeien, zo ver als mogelijk. Hoe pak u zoiets aan en hoe voorkom u dat u misstappen maakt?

In deze Blog leggen we u uit welke knelpunten u als ondernemer tegenkomt bij de groei van je onderneming en geven we tips om groeipijntjes te voorkomen.


Wellicht kent u het principe van de levenscyclus van producten

Het leven van een bedrijf, haar producten en diensten bestaat uit vier fasen: ontwikkeling, groei, volwassenheid en uiteindelijk de neergang. In de groeifase verandert er veel binnen uw bedrijf. Om die groei goed te begeleiden, heeft u structuur, geld en een goed plan nodig. Niet elke ondernemer wil dat. Uw bedrijf (snel) laten groeien heeft dan ook veel te maken met ambitie.

Product Life Cycle

Donderslag bij heldere hemel

Om de levenscyclus van uw bedrijf te verlengen bent u druk in de weer om een groter marktaandeel te verwerven, meer klanten te verbinden. De groei zit er al aardig in. Zonder tegenslag is the SKY the Limit.

En dan merkt u opeens dat u veel te veel werk hebt. Misschien moet u (extra) personeel aannemen om alles te kunnen bolwerken. U groeit en krijgt (meer) mensen onder uw hoede die aangestuurd moeten worden. Dat betekent dat uw rol als ondernemer verandert. U bent niet meer die pionier die aan niemand verantwoording hoeft af te leggen maar moet opeens dienend leider zijn. U wordt ervan bewust dat dat vraagt om een gestructureerde manier van werken. Daar is niet elke ondernemer even goed in. Bovendien is het moeilijk om 'jouw kindje' los te laten. Toch is dat noodzakelijk als u verder wilt groeien. U kunt nu eenmaal niet altijd alles in de hand blijven houden en u moet werknemers leren vertrouwen. Maar u moet ook de regie vasthouden.

U weet inmiddels dat uw organisatie zal moeten professionaliseren. De High Performance Organisatie* is wellicht iets om over na te denken.
High performance organisation

*High performance organisation (HPO of in het Nederlands hoog presterende organisatie):

HPO's zijn organisaties die ten minste 5 tot 10 jaar betere financiele en niet-financiele resultaten bereikt dan andere organisaties in dezelfde branch.

5 jaar wetenschappelijk- en praktijkonderzoek laat zien dat HPO's beter presteren t.o.v. niet HPO’s:
 • Omzet groeit 4 tot 16% harder
 • Winstgevendheid is 14 tot 44% hoger
 • ROA (Return on Assets) is 1 tot 12 % hoger
 • ROE (Return on Equity) 9 tot 25% hoger
 • ROI (Return on Investment) 15 tot 26% hoger
 • ROS (Return on Sales) 2 tot 18% hoger
 • TSR (Total Shareholder Return) 4 tot 42% hoger
Maar HPO-aanpak laat ook betere resultaten zien op het gebied van:
 • Klanttevredenheid en -loyaliteit
 • Medewerker tevredenheid
 • Kwaliteit en vernieuwing van diensten/producten (innovatie)
 • Klachtenafhandeling

Statement

Geen enkel bedrijf is groot geworden en gebleven door miljoenen verslindende campagnes en een enkele briljante ingeving.

Het werkelijke succes schuilt in het kernproces: verricht de dagelijkse dingen consequent, nauwgezet en met nimmer aflatende toewijding.

Beter is structureel een millimeter per maand te groeien en dit jaren volhouden, dan ineens een sprong van een halve meter te maken en daarna niet meer vooruitkomen.

Mooi verhaal maar u staat er nu toch alleen voor

U kunt groeien door die opdrachten aan te nemen maar als dat betekent dat u direct aan het einde van uw persoonlijke “span of control” en uw bedrijfsprocessen overspoeld worden, worden het ineens risico’s. Wat u het beste kunt doen op dit moment is dat u Operational Excellence* blijft nastreven en langs deze weg stap voor stap HPO nastreeft.

*Operational Excellence; is de overtuiging van een organisatie om te willen excelleren in de dienstverlening naar haar klanten. Dit betekent dat alles binnen de organisatie in één keer goed moet, op tijd is en tegen een uitstekende prijs wordt geleverd. Tevens wilt u de voordelen van uw cultuur van kleinschaligheid behouden want de klant waardeert dit zeer goed. No nonsense, waarmaken wat u zegt tegen een gunstige prijs en bijzonder klantgericht werken.

Top 10 groeibedrijven

 1. Picnic
 2. Takeaway
 3. Rituals
 4. Action
 5. Young Capital
 6. Elastic
 7. Coolbleu
 8. Calco
 9. Adyen
 10. BasicFit
Kortom; Hoe groei je met de wetenschap dat u tegen uw eigen grenzen zal aanlopen.
Natuurlijk is dit niet nieuw. Maar u moet wel even weten hoe hier mee om kunt of moet gaan. Het kan niet zo zijn dat de hiernaast genoemde bedrijven zonder offers in de top van groeibedrijven* 2019 terecht zijn gekomen.

*Deze bedrijven realiseerden in de periode van december 2014 tot en met december 2018 jaarlijks een groei van minimaal 20% in FTE en/of omzet.

Bron: NLgroei-02-04-2019

Onderstaande thema’s die te top 10 groeibedrijven beslist tegengekomen zijn en ook je zal tegenkomen als de organisatie groeit;

 • Waar wil en kan ik groeien? Praat hierover met meegroeiers, leveranciers.
 • Wil ik meer omzet, meer klanten of beide?
 • Welke strategieën/scenario’s passen hierbij? Focus op datgene wat echt werkt?
 • Welke structuur is dan de beste voor de kortere en langere termijn? (tijd voor Social Enterprise of niet?)
 • Hoe kom ik aan de juiste mensen? Personeel aannemen of flexibele (schil)personeel kiezen? Selecteer ik op de juiste transferabele skills?
 • Is mijn organisatiedoelstelling wel helder voor iedereen, zijn de doelstellingen acceptabel en realistisch?
 • Hebben we door het jaar heen voldoende meetpunten aangelegd en hebben we voldoende tijd voor strategie ingepland?
 • Delegeren van eigen activiteiten naar specialistische medewerkers? Werk u in het bedrijf of aan het bedrijf?
 • Matchen de persoonlijke doelen van personeel bij de organisatiedoelstellingen? (sleutelwoorden: vertrouwen, samenwerken en communicatie)
 • Communicatie met team leden wat komt hierbij kijken? Wordt er voldoende gelachen, plezier gemaakt? Zorg voor een goede sfeer en diversiteit
 • Opschalen van activiteiten hoe doet u dat? Zijn de processen lean?
 • Hebben we onze knelpunten, verbeterpunten en issues goed op het netvlies?
 • Betrekken van klanten en leveranciers bij mijn organisatie en organisatiedoelen, hoe doe je dat?
 • Sturen op prestaties en resultaat, wat betekent dat voor mij? Dienend leiderschap of niet?
 • Samenwerken of zelf blijven doen?
 • Wat komt er financieel op u af?
Het is dus zeer belangrijk dat je deze zaken op tijd in kaart brengt en de risico’s zoveel als mogelijk beperkt. Alleen op die manier kan de groei ook voor u succesvol worden. Voor iedere onderneming bestaat de kans op doorgroei, maar laat je er niet door overrompelen. Wees voorbereid en je zal de groei van de onderneming in de juiste banen gaan leiden. Natuurlijk zijn we beschikbaar om te helpen met het realiseren van uw High Performance Organization. Bel ons en we gaan samen aan de slag!
angst

Onderneming zonder faalangst

Stralende onderneming zonder faalangst

faalangst

Stralende onderneming zonder faalangst

Faalangst

De meeste echte ondernemers kennen een vorm van angst om te falen. Dat ze dat goed weten te maskeren is ook waar. Daar praat je niet over tijdens een MT-vergadering of met klanten. Of deze angst nu latent schuilgaat achter een krachtig imago of duidelijk in de voorgrond optreedt, doet er niet toe. Raar maar waar; faalangst is goed!

Faalangst kan ondernemers dichter bij hun doel brengen. Het houdt hem scherp tenzij de angst gaat domineren. Als de angst de regie overneemt kan het logische stappen en plannen gaan dwarsbomen. Dan werkt het contraproductief en verlammend.

Het omzetten van angst in kracht zal elke ondernemer met grote stappen verder brengen in het realiseren van zijn dromen. Het brengt je naar het leiden van een stralende onderneming*.

*Een stralende onderneming manoeuvreert zich tot resultaten die boven de benchmark uitkomen en vanuit zichzelf nieuwe klanten aantrekt.

Wat zijn de top 3 angst valkuilen voor de ondernemers en bestuurders. De startende ondernemer zal zich herkennen in één of meerdere van de volgende angst patronen:

 • Angst voor kritiek en afgaan voor de omgeving.
  Elke stalende ondernemer kan met argusogen in de gaten gehouden worden door zijn of haar omgeving. Vaak bemoedigend maar soms ook jaloesie opwekkend. Dit heeft een directe weerslag op de echte ondernemer, want deze druk is voelbaar.
 • Angst voor succes.
  Vreemde eend in de bijt? Nee. De angst voor succes is vaak even groot als de angst voor het falen. Waarom? De mens zit complex in elkaar. Wat als de onderneming nu eens gigantisch succesvol wordt? Wat betekent dat voor de ondernemer zelf? Moeten er dan mensen worden aangenomen en blijft er niets meer over van die mooie onderneming waarmee het begon? De angst voor succes is even belangrijk als de angst om te falen. Kan men wel omgaan met het succes? Neemt de druk dan geen buitengewone proporties aan? Het verwachtingsniveau van iedereen stijgt en wie hoog klimt kan veel harder en dieper vallen.
 • Angst voor verkeerde beslissingen met grote impact op anderen.
  Je kan bijvoorbeeld bang zijn om een beslissing te nemen als je niet overtuigd bent. Of juist wel overtuigd bent maar anderen zijn dat niet. Bij onomkeerbare beslissingen kan de schrik zelfs nog erger zijn. Het kan ervoor zorgen dat je de beslissing uitstelt. Maar je kan daardoor ook een onbehaaglijk gevoel ervaren. Toch doen we het vaak: als ik niet weet wat ik moet doen of welke weg ik moet nemen, dan stel ik de beslissing tot later uit.
Bestaat er een combinatie van bovenstaande angsten? Geen nood. Bijna elke ondernemer herkent zichzelf hier wel in. Het is nu een angst. Breng hem onder controle en het wordt uw kracht.

Faalangst omzetten in creatie en realisatie van dromen en doelstellingen

De kern van het realiseren van dromen en doelstellingen zit altijd in het eerst lokaliseren van de ondermijners. Wat zijn die ondermijners zoal? De top 3 valkuilen zijn hierboven genoemd. Andere ondermijners houden vaak verband met zichzelf niet slim genoeg vinden, niet handig genoeg, een te klein netwerk, niet communicatief genoeg etc. Alle ondermijners voor een gouden toekomst moeten worden opgezocht en worden opgeschreven.

Succes en introspectie gaan hand in hand. Lef en ondernemen horen bij elkaar: het lef om te kijken naar de eigen innerlijke wereld. Vaak liggen aan de ondermijners ervaringen ten grondslag en aan deze ervaringen vaak weer opvoeders, vrienden of andere informatiebronnen.

Als de ondermijners en de doelstellingen bekend zijn, dan is het een eenvoudige kwestie om de ondermijners te vervangen door doelstellingen en dromen. Het gevolg is een succesmodel waar de startende ondernemer op kan bouwen. De focus kan naar de kern. Het creeert rust, zelfvertrouwen en uiteindelijk succes.

Do’s en don'ts om dromen en doelstellingen om te zetten in realiteit

  Do's

 • Maak een lijst van ondermijners
 • Visualiseer de gewenste toekomst
 • Bouw in rust en ontspanning aan de toekomst
 • Vertrouw in eigen kracht
 • Ga ervoor en stap over die drempel

  Don'ts

 • Wachten bij de ondernemingsdrempel in angst
 • Vervallen in controle en stress
 • Geld oppotten uit angst voor investering
 • Overdreven focus op de concurrentie
 • Te snel opgeven
 • Blijven zitten met eigen angst en onzekerheid
E book

U wilt al snel aan de slag met het bouwen aan een stralende onderneming zonder faalangst?

Download dan het GRATIS E-book ‘8 tips voor een stralende organisatie’ van Maximum Nederland. Een stralende onderneming manoeuvreert zich tot resultaten die boven de benchmark uitkomen en vanuit zichtzelf nieuwe klanten aantrekt.

Het E-Book staat vol met praktische tips en inspirerende inzichten om uw onderneming weer optimaal te laten renderen. De kans dat u na het lezen van dit E-Book ook naar een “stralende” onderneming wil is groot. Begin dan ook met lezen en laat ons weten wat u nog nodig heeft om uw idealen te realiseren. 10 tegen 1 dat ik u op weg kan helpen met de realisatie en het elimineren van ‘gedoe’**

** “het gedoe” staat synoniem voor alle activiteiten die u afhouden van uw focus: uw kerntaken waaronder sturen/leiden projecten rompslomp, aandacht voor personeelsgedoe, optimalisatie van proces, structuur struggel, achterblijvende resultaten, laatbetalers en kwakkelende kwaliteit en zo meer.

Download hier het gratis E-book voor een stralende organisatie. Een doe het zelfpakket voor het aanleggen van een Duurzaam Rendement.

Vraag hier informatie aan over Maximum Nederland waardoor u verzekerd bent dat u de juiste personen om u heen heeft om snel en adequaat uw knelpunten op te lossen en de kansen tot succes in 2018-2021 vergroten tot 110%. (Geen dikke rapporten, geen theoretische adviezen of aanbevelingen. Wel adequate ondersteuning en blijvende verbeteringen doorvoeren tot de resultaten tastbaar worden)
Zelfoverschatting management

Zelfoverschatting!

Zelfoverschatting

zelfoverschatting

Doelen stellen en realiseren is geen peulenschil

Vorig jaar heeft de Rijksuniversiteit van Groningen een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het Europese management. Op de internationale ranglijst van goed management staat Nederland zesde. Zelfoverschatting is één van de gebreken. Bron Rabobank

De kwaliteit van het management in het Nederlandse bedrijfsleven is op internationaal niveau goed, maar zeker niet ‘subliem’. Met name op het gebied van HR-management en het behalen van doelstellingen kan het beslist beter bij bedrijven, waardoor Nederland zesde staat op de internationale ranglijst van goed management, op gepaste afstand van onder meer Duitsland en Zweden. Nederlandse managers hebben regelmatig last van zelfoverschatting.
zelfoverschatting

Top in organiseren

Volgens de onderzoekers is nu voor het eerst de kwaliteit van het management in het Nederlandse bedrijfsleven en het effect ervan op de bedrijfsprestaties concreet gemaakt. Het onderzoek beschrijft dat het Nederlandse management vooral goed is in het efficiënt laten verlopen van de operaties in het bedrijf. Op dat punt voert Nederland de lijst aan.

Flop in het realiseren van doelstellingen & HR

Aanzienlijk minder wordt gescoord op het formuleren en halen van de juiste doelstellingen (plek 9/30) en het personeelsmanagement (plek 8/30).

Dat personeelsmanagement gaat over het aantrekken, verbinden tot de organisatie en ontwikkelen van talent. Het tijdig ‘afscheid nemen’ van slecht presterende werknemers en het extra belonen van goede medewerkers levert daarbij ook punten op. “Dat is de Angelsaksische insteek van dit internationale onderzoek. Daarom komen de Verenigde Staten op dit punt vaak als beste uit de bus’, tekent hoogleraar Garretsen aan. ‘Hoe men het beste een fabriek of winkel laat draaien is wereldwijd zo’n beetje hetzelfde. Hoe u met uw werknemers omgaat niet. Men kan in Nederland niet zomaar mensen op straat zetten. Gelukkig maar.”

Volgens het onderzoek is de kwaliteit van het management in de Verenigde Staten, Duitsland, Zweden, Japan en Canada 'aanmerkelijk' beter dan in Nederland. Voor Duitsland en Zweden is dat ook in percentages uit te drukken. Duitse en Zweedse bedrijven hebben gemiddeld 4 procent meer omzet dan Nederlandse bedrijven en zijn 7 procent winstgevender per werknemer. Dat hangt samen met hun hogere scores op managementpraktijken. Het Nederlandse management scoort wel weer beter dan onder meer Frankrijk, Groot-Brittannië en Singapore.

Natuurlijk doet ú niet aan zelfoverschatting

Toch?! Wellicht ligt u 's nachts regelmatig wakker en vraagt u zich af hoe u de volgende dag het ‘gedoe’ weer moet doorstaan? Hoe zorgt u ervoor dat MT leden en medewerkers u niet ontvallen door disfunctioneren of weet u niet hoe de eindjes weer aan elkaar geknoopt moeten worden? Heeft u ‘gedoe’ met uw personeel? Betalen uw opdrachtgevers/klanten te traag of wordt u 'onder druk' gezet door uw crediteuren of andere schuldeisers?

Doelen stellen, plannen en daadwerkelijk realiseren is toch echt geen peulenschil.

Met regelmaat spreken we ondernemers die meerdere vestigingen hebben (franchise & filiaalbedrijven) die “had ik maar eerder…” uitspreken op het moment dat er zich ongewenste ontwikkelingen voor doen. Veel ondernemers, die met hun activiteiten in de problemen zijn geraakt, hebben verzuimd maatregelen te nemen om het ‘gedoe’ binnen hun organisatie weg te nemen. Door op tijd de juiste expertise in te schakelen, kunt u ook uw bedrijf weer ongeremd laten groeien. Door medeondernemers die hier ervaring in hebben én weten wat te doen in tijden dat het minder gaat.

Kans gemist

Los van de problemen ziet u ook kansen. Helaas kunt u die niet benutten, omdat u daarin op dit moment belemmerd wordt. Maar toch, er staat te veel op het spel en de klok tikt door!

Kortom: Hoe komt u af van het ‘gedoe’, dat u weer afhoudt van uw focus: het ondernemen? Voor de filiaalbedrijven en franchisenemers hebben we een unieke begeleidingsmethode ontwikkeld. Onze bedrijfsadviseurs staan u, uw MT en filiaalmanagement graag bij met raad en daad; nemen het ‘gedoe’ bij u weg. Niet alleen als sparringpartners, maar ook als ondernemers die zelf 'de handen uit de mouwen willen steken'. Het uiteindelijke doel: van uw onderneming weer de gestelde doelen realiseren en een gezond en goed winstgevend bedrijf te maken.

Hoe gaat dit precies in zijn werk?

Om precies te weten hoe dit in zijn werk gaat neem je contact op voor een vrijblijvend en vertrouwelijk gesprek. Nodig ons uit, we nemen onze PowerBank* mee om u van dienst te zijn met alle mogelijke resources die u nodig heeft. We bieden u het maatwerk dat nodig is voor een stralende toekomst.

Maak ondernemen weer leuk!

*PowerBank staat voor alles wat wij u kunnen bieden, waaronder onze kennis, ervaring, oplossingen, onze teamleden, etc.
doelen, ketenintegratie, sociale innovatie

Ontwaken en klaar voor 2019

sociale innovatie

Ontwaken en klaar voor 2019

Is uw organisatie klaar voor de doelen van 2019?

Het begin van 2019 is een prachtig moment om te ontwaken. Een nieuwe dimensie toe te voegen aan uw organisatie. Ondernemersschap 3.0 met innovatie en ketenintergratie is zo'n nieuwe dimensie. Door je eigen netwerken te koppelen aan andere ontstaat er een geheel nieuwe dynamiek. Sociale innovatie is de volgende in rij.
sociale innovatie

Mee in de ontwikkeling!

Het is bij onmogelijk om de nieuwste werk- en denkwijzen uit de weg te gaan. Moderne technologieën en communicatiemogelijkheden beïnvloeden digitale middelen binnen een bedrijf. Daarnaast zijn de visie op werken en denken constant aan diverse invloeden onderhevig. Toekomstgericht zullen ondernemingen ook mee moeten in de moderne trends van nu en morgen. Het beeld naar buiten kan al snel stoffig en onbetrouwbaar worden. Dat beeld kan een organisatie schade berokkenen die helemaal niet nodig is.
sociale innovatie

Aan de slag met Ondernemerschap 3.0 en sociale innovatie.

Laten we beginnen met doorgronden wat ondernemerschap en sociale innovatie uw organisatie kan brengen. Ze hebben op verschillende bedrijven en bij verschillende afdelingen een geheel andere uitwerking. Veel medewerkers zullen hun eigen visie hebben over verbeterpunten en hun eigen prestatievermogen. Breng een keer in kaart welke individuen meer zouden kunnen en willen. Kunnen werkwijze anders ingericht worden? Wellicht waarbij iedereen zich happy bij voelt. Een werkwijze die op de eerste plaats sneller is en een beter resultaat behaald.

In de waan van de dag gaan veel ideeën verloren. Het is ook geen eenvoudig proces. Het vraagt vaak om buiten gebaande paden te gaan. Als u ergens kan optimaliseren dan kost dat soms elders weer efficiency. Probeer trajecten zo kort, klein en meetbaar mogelijk te houden. Zo houdt u de regie en ziet u snel of het gewenste effect wordt bereikt, of dat alles opnieuw de tekentafel op moet.

Met de brede ervaring van Maximum Nederland helpen wij u om die complexe trajecten te ondersteunen. Specialisten in personeelsontwikkeling, interim- en procesmanagement helpen u naar een integrale oplossing. Zo werken we samen om duurzame resultaten te realiseren.
ware voorspoed

Ware voorspoed

zelfvertrouwen

Ware voorspoed

Voor u verder leest, zeg eens eerlijk tegen uzelf wat uw hart verlangens voor 2019 zijn? Als u minimaal 2 doelstellingen heeft en ze deelt met alles en iedereen dan zult u deze gemakkelijker realiseren als wanneer u dat niet doet. Een positieve "self fulfilling prophecy".

Bent u klaar voor nieuwe geldstromen in 2019?

Wat zijn uw organisatie en uw persoonlijke doelstellingen in 2019? Waar liggen voor u kansen om nieuwe geldstromen te verwezenlijken in het nieuwe jaar? Weet u al welke activiteiten en processen u hiervoor wilt gaan verbeteren? Waar verbindt u medewerkers met uw organisatie?

Nog even terugkijken

2018 stond vooral in het teken van ‘Eindelijk oogsten’. Hierdoor zijn veel organisaties met de nieuwste werk- en denkwijzen aan de slag gegaan. De nieuwste moderne snufjes en technologieën hebben zowel digitale als de technische middelen binnen bedrijven sterk beïnvloed. Zo is de manier van werken, het management, de visie en missie van veel bedrijven aan diverse invloeden onderhavig geweest. Dit is tweeledig, er zijn dieptepunten geweest maar ook successen behaalt.

Maximum Nederland ziet met regelmaat dat bedrijven die de lange termijnvisie uit het oog zijn verloren, bijvoorbeeld door dagelijkse routine, niet de beoogde successen van 2018 hebben behaald.

Sterker nog, er zijn vaak meerdere uitdagingen bijgekomen waardoor die gedroomde nieuwe geldstromen zijn belemmerd. Dan is het noodzakelijk om de Business case te verversen of een nieuw verdienmodel te vermarkten. Maar dan wel goed voorbereid en zeker niet op eigen houtje.

Natuurlijk was 2018 een bewogen jaar voor ons allen.

Veel mensen zijn nog steeds op zoek naar een betere toekomst. Het Trump effect hebben de verhoudingen binnen Europa voorgoed veranderd. Financiële zorgen in Italië, onrusten in Duitsland en Frankrijk, de effecten van de krapte op de Nederlandse woningmarkt en de tekorten bij onze zorgverleners.

De samenleving is dynamisch en ze veranderd onomkeerbaar. Het thema ‘terugverdienen wat we de afgelopen jaren verloren hebben’ is bepalend voor vele denkstijlen van ondernemers. De één wil nu juist doorpakken om zijn ambities waar te maken, de ander wil het liefst zijn bedrijf verkopen.

Blik op de toekomst

Vertalen we de lessen naar 2019 en verder dan zal het van cruciaal belang zijn om nu op de juiste manier naar het komend jaar te kijken en zal blijken of we de wake-up call ** van Dik Bijl niet uit het oog verloren zijn. **= Dik Bijl is een organisatiepsycholoog die de vierde industriële revolutie voorspelt in zijn boek ’alles wordt anders’. Hierin beschrijft hij de maatschappelijke trends waar je als ondernemer op korte en lange termijn op in moet kunnen spelen, vragen en ontwikkelingen. Zoals: Sociale innovatie en Entrepreneurship, robots in het MKB, zelfrijdend transport, 3D printen, Biotechnologie, Nanotechnologie, ondernemen zonder bank, multiculturele vraagstukken, etc. Organisaties die overeind willen blijven en willen excelleren staan in deze dynamische en bewegende tijden voor uitdagingen. Zij mogen de toekomst niet meer uit het oog verliezen en dienen tijdig voldoende vet op de botten te krijgen.   

Verandering de enige constante.

In mijn eerder Blog “Bent u al crises bestendig’ heb ik u het recept gegeven om conjunctuur ongevoeligheid te worden. Immers moeten de dagelijkse activiteiten & processen continu gevolgd worden en in goede banen worden geleid. Daardoor verhoogt de kwaliteit van output wat noodzaak is geworden. Is dit een feit dan zal dit dan resulteren in tijd, geld en energie besparingen. De verbetering van de cashflow kunnen direct gebruikt worden om nieuwe uitdagingen en die gedroomde nieuwe geldstromen te gaan ontwikkelen. Zo wordt de organisatie conjunctuur ongevoelig. Met vet op de botten kunnen weer wat stoten opvangen.

Om dit te bereiken zullen wel alle ogen en zielen gericht moeten zijn op verbetering & innovatie om zo toekomstige uitdagingen te zien, te accepteren en aan te kunnen (de stralende onderneming).

Om eindelijk aan de slag te kunnen gaan met voornoemde verbeteringen is het verstandig om externe professionals mee te laten kijken naar uw huidige situatie.   

Laat het nu ons vak zijn om de hartverlangens van ondernemers te realiseren.

Maximum Nederland is u graag van dienst met de nodige inspiratie, innovatie en daadkracht. We zijn gewend om lastige issues te benoemen en op te ruimen.

HOE? verzamel de juiste instrumenten om u heen.

 • !SOMS tijdelijk management geeft u direct toegang tot een ervaren, hooggekwalificeerde manager die u helpt bij het wegnemen van ‘gedoe’ waardoor u handen en tijd vrijhoudt om ongeremd te kunnen groeien.
 • Met Columbus 2.0 zorgen we dat u de juiste medewerkers selecteren om de toekomst effectief te zijn. Desgewenst leiden we ze vooraf op, scholen ze om tot specialist.Maximum Nederland helpt u ook graag met het groeien van de kennis en vaardigheden binnen uw organisatie.
 • !DOEN helpt u om uw medewerkers te ontwikkelen, te trainen, op te leiden of zelfs om te scholen waardoor toekomstplannen een betere fundering krijgen. Veranderingen succesvol implementeren begint met acceptatie van de verandering. Acceptatie realiseren is voor !Doen dagelijks werk.
 • Met onze businessunit !DAADKRACHT zult u een duidelijk inzicht krijgen van de mogelijkheden en nieuwe kansen voor nieuwe geldstromen binnen uw organisatie. ! Daadkracht ververst, vernieuwt bestaande verdienmodellen en realiseert creatieve bedrijfsconcepten met als doel nieuwe geldstromen te realiseren. Tevens helpen wij met een onderscheidende positie in de markt te realiseren. Het onderscheidende vermogen, ontwikkelen en implementeren we tot winstgevende businessconcepten binnen of buiten de bestaande organisatie.


 • Wij weten dat het klaarstomen van een organisatie voor de uitdagingen die het nieuwe jaar zullen brengen niet zonder slag of stoot zullen gaan. Het is niet gemakkelijk om de kwaliteit van de huidige processen in kaart te brengen, knelpunten en verbeterpunten te constateren en deze door te voeren zonder dat de dagelijkse werkzaamheden er last van hebben. Hierdoor is het aan te raden om gebruik te maken van de expertise van een betrouwbare en kundig partner zoals Maximum Nederland.

Als u de vorm beheerst bent u de inhoud meester.

zelfvertrouwen

Als u de vorm beheerst bent u de inhoud meesterNatuurlijk maken we het bovenstaande allemaal wel eens mee.Een door u genomen besluit pakt anders uit dan u had gehoopt. U heeft uw best gedaan om iedereen aan boord te krijgen. Immers draagvlak creeren voor besluiten neemt ook jouw onzekerheid weg.Nu dat de gevolgen de gehele organisatie treffen staat u er weer alleen voor en wijst iedereen naar u. Ú had dat besluit toch genomen.

U af en toe onzeker voelen is heel gewoon. Niemand is 100 procent zeker van zichzelf. Vervelend wordt het als u zo onzeker bent, dat u er dagelijks last van heeft. Waar komt die onzekerheid vandaan en hoe gaat u die te lijf.

Wat is onzekerheid?

Als u zich onzeker voelt, gaat u twijfelen aan wat er wel en niet kan.Onzekerheid heeft te maken met angst. Angst dat u niet goed genoeg bent, onvoldoende kennis heeft of de situatie niet kan overzien. Het zelfvertrouwen neemt af en kan uw eigen effectiviteit danig in de weg staan.

Er zijn grofweg drie gebieden van onzekerheid. Ze hebben betrekking tot personen, taken en/of situaties.

Zelfvertrouwen, zelfinzicht en zelfbeeld

Hoeveel zelfvertrouwen u heeft is gebaseerd op ervaringen uit je verleden. Hoe vaker u heeft gemerkt dat u iets goed kan, hoe makkelijker het is om te geloven dat u het deze keer ook wel zal lukken. Ook complimenten en steun van anderen hebben invloed op uw zelfvertrouwen.

Met veel vertrouwen
Als u veel zelfvertrouwen heeft, dan is het makkelijker om aan uw onzekerheid te werken. U durft te werken aan zaken waar u onzeker over bent.
Met weinig vertrouwen
Heeft u weinig zelfvertrouwen, dan is dat veel moeilijker. U ziet dan vooral wat u niet kan, in plaats van wat u wel kan.

Zelfinzicht

Het is de kunst om juist in te schatten wat u zelf kan. Het bewust worden van hoe u zelf bent en wat u kan is een belangrijk onderdeel van zelfinzicht.

Dat maakt het hebben van zelfinzicht een goed inzicht in uw stabiele persoonseigenschappen en de bepalende factoren van uw identiteit. Zelfinzicht begint naar onze mening bij het toelaten van bewustwording.

Zelfinzicht ontstaat/ontwikkelt zich dan ook als u goed in staat bent te reflecteren ten aanzien van je eigen handelen (zelfreflectie emotie en gedrag). Het bewust zijn van deze aspecten staat aan de basis van uw zelfbeeld.

Zelfinzicht; persoonlijk en identiteit geven dan ook de inzichten in werkelijke doelen (wat wel doen en wat niet doen). Voor een succesvol ondernemer is het belangrijk dat hij of zij goed weet wat hij of zij zelf moet doen of moet uitbesteden.

Wat bepaald de identiteit van mensen?

Persoonlijkheidseigenschappen blijven een leven lang stabiel. De eigenschappen liggen aan de basis van gedrag (wat u doet heeft te maken met wie u bent). Gedrag is te veranderen/beïnvloedbaar door de ingegeven situatie (tot op zekere hoogte/sociaal verkeer).
Identiteit is een optelsom van een veelheid van factoren;
 • Persoonlijkheid
 • Genoten opvoeding
 • Ervaringen als individu, ondernemer
 • Cultuur
 • Subcultuur
 • Huidige leeftijd
 • Je rol/taak/positie
 • Geslacht

Oordeelsvorming van de directie

Om een onderneming goed te kunnen leiden en issues te kunnen beslechten, is er naast het zelfvertrouwen van de ondernemer nog een belangrijk aspect: Oordeelsvorming.

Oordeelsvorming is het vermogen om gegevens en handelswijzen in het kader van relevante criteria tegen elkaar af te wegen en zo tot onderbouwende beoordelingen te komen. Kortom: overzien wat goede of slechte impact heeft op de organisatie.

De methode voor volledige oordeelsvorming

1:Probleemanalyse

Het analyseren van een probleem is de eerste stap op weg naar de oplossing ervan. Hoewel het verleidelijk is om bij problemen direct over mogelijke oplossingen na te denken, is het veel beter om eerst na te denken over het probleem op zich. Met andere woorden, waarom is de situatie anders dan wat u wilt of verwacht? Wat gebeurt er dat niet zou moeten gebeuren en andersom? Pas na een grondige probleemanalyse kunt u een passende oplossing bedenken.

2:Informatie verzamelen

Informatie verzamelen is een kunst op zich. Het is erg belangrijk dat u een plan maakt voor het verzamelen van informatie. Alle mogelijke invalshoeken van het vraagstuk zijn dan relevant. ( financieel, mens, organisatie, klant, leverancier, maatschappij etc.) pas als u zeker weet dat u alle informatie beschikbaar heeft kunt u zich voorbereiden op het nemen van een goed besluit.

3:Oordeel vormen

Oordeelsvorming is een competentie waarbij je gegevens en mogelijke alternatieven in het licht van relevante criteria tegen elkaar kan afwegen en tot een realistische beoordeling kan komen Je vermogen om een oordeel te vormen is van groot belang bij het oplossen van problemen en het nemen van besluiten. Dankzij dit vermogen kun je beter inschatten hoe groot het probleem werkelijk is, kun je duidelijker aangeven wat het doel is van je besluit en kun je de beste keuze maken uit de mogelijke oplossingen of besluiten.
Indicatoren van iemand die een goede oordeelsvorming hanteert:
 • Bekijkt situaties en vraagstukken vanuit verschillende gezichtspunten.
 • Weegt mogelijkheden en risico’s af alvorens te beslissen.
 • Komt met een goed afgewogen oordeel.
 • Gebruikt alle beschikbare informatie bij het trekken van de conclusie.
 • Benoemt al zijn eigen oplossingen, zowel de voor- als de nadelen.
 • Houdt rekening met een praktische haalbaarheid van een oplossing.
 • Schat capaciteiten en mogelijkheden van medewerkers en anderen goed in.
 • Neemt de juiste mensen aan (weinig verloop).
 • Kan duidelijk aangeven op basis waarvan hij tot een bepaald besluit is gekomen. Hierover een Youtube filmpje hieronder.

4:Concluderen

Een conclusie is een gevoelige beslissing, die u neemt op basis van details of feiten die u heeft gevonden. Bij het nemen van een besluit is concluderen de laatste stap. Nadat u; 1. het probleem heeft gedefinieerd, 2. informatie heeft verzameld en 3. een oordeel heeft gevormd over de ernst van het probleem, over de oorzaak en over de bruikbaarheid van oplossingen, kunt u een conclusie trekken en een goed besluit nemen.