Intervisie

Wat is intervisie?

Intervisie is een laagdrempelige en compacte methode die persoonlijke en professionele groei mogelijk maakt.

Tijdens een intervisie sessie bij de The BoardRoom Club kom je samen met een kleine groep gelijkgestemde ondernemers, managers of professionals.

Door tijdens de sessie vraagstukken in te brengen, te bevragen en te bespreken vind je inspiratie en motivatie om je rol als ondernemer, manager of professional bewuster in te vullen.
Intervisie is een effectieve methode om te reflecteren op zaken die raken aan leven & werk. En het draagt bij aan het ontwikkelen van kennis, zelfbewustzijn en oplossend vermogen van de deelnemers.

 

 

 

Het effect van intervisie

De setting van intervisie maakt het mogelijk om jezelf in en rond je organisatie en ook elkaar beter te leren kennen. Werkelijk te verbinden en daardoor authentieke oplossingen te vinden voor persoonlijke en zakelijke vraagstukken. Je gaat naar huis met een rugzak aan persoonlijke en zakelijke oplossingsrichtingen voor allerlei vraagstukken.

Hierdoor draagt intervisie bij aan het ontwikkelen van het kennis en bewustzijn van de deelnemers. Zij leren om beter te luisteren, goede vragen te stellen, een gevoel van empathie te ontwikkelen en creatief te denken.

 

 

Wat heb je nodig voor intervisie?

Wat je minimaal nodig hebt om aan een intervisie sessie mee te kunnen doen is de bereidheid om (zelf)kennis te vergaren. Daarnaast is er moed nodig om de zaak even los te durven laten.

Op het moment dat de datums van de intervisie in je agenda staan, hoef je alleen nog maar als een leeuw voor de afspraak te gaan liggen, zodat niets of niemand er meer aan kan komen.