Realisatie van de hartverlangens van ondernemers,bedrijven en instellingen.

Voor het tot stand brengen van noodzakelijke inventie, creatie en innovatie rond de kerncompetenties van de onderneming.

Daadkracht realiseert creatieve bedrijfsconcepten die gaan leiden tot nieuwe geldstromen en helpt uw organisatie om een onderscheidende positie in de markt te realiseren door het ontwikkelen en implementeren van winstgevende business-concepten binnen de bestaande organisatie.

Onze visie

Wij ervaren met grote regelmaat dat elke directeur meerdere ideeën heeft om nieuwe geldstromen op gang te brengen met de al aanwezige bedrijfs-competenties. (Verborgen capaciteiten in het DNA.)

Het daadwerkelijk implementeren van vernieuwende ideeën stuit in de praktijk vaak op problemen en komen vanwege verschillende redenen niet van de grond. Echter, naar onze mening, is het doorzetten van dergelijke nieuwe impulsen in een onderneming zeer belangrijk. Hoe waarborgt u anders de toekomst van uw bedrijf?

 

Het is goed mogelijk om kennis, kunde en kunst te kneden tot transferable skills waarmee men in staat is om de toekomst van een onderneming te waarborgen.

Onze missie

Daadkracht zal ondernemers in Nederland en België actief bijstaan in het ontwikkelen en/of behouden van noodzakelijke bedrijfscreativiteit waardoor de competenties van mensen, processen en middelen volledig benut worden en de continuïteit van de onderneming gewaarborgd blijft.