Lees tijd:

Groothandel

Een groothandel is een onderneming die tussen de fabrikanten en eindgebruiker, de detailhandel of horeca een voorraad- en distributie functie vervult. Zij garanderen een snelle beschikbaarheid van producten en diensten. Het gaat hier altijd om de handel in grotere hoeveelheden goederen. De groothandel is in tien jaar tijd sterk veranderd. Waar het voorheen voornamelijk draaide om voorraadbeheer is daar een grote digitale en logistieke component bijgekomen. De groothandel bevindt zich daarnaast middenin een supply chain die flink aan verandering onderhevig is. Steeds meer fabrikanten vinden hun weg direct naar de consument en vice versa. Veel groothandels zijn gedwongen hun businessmodel aan te passen om concurrerend te blijven of  op die manier het hoofd boven water te houden. Logistiek en distributie gaat nog steeds over beschikbaarheid en bereikbaarheid van producten in een continue veranderende markt- en klantbehoefte vervulling.

  • Wat betekent dit voor het traditionele businessmodel?
  • Welke impact claimt de groothandel in de waardeketen?
  • Hoe ziet de (zeer nabije) toekomstige rol van de groothandel eruit?

Hieronder  de belangrijkste uitdagingen van de groothandel voor de komende jaren:

  • Traditionele businessmodel groothandel onder druk
  • Innoveren om concurrerend te blijven en te groeien
  • De absolute noodzaak van geautomatiseerd voorraadbeheer
  • On demand warehousing
  • Logistieke outsourcing

Boardrooms

Consument non-food
Gespecialiseerd
Handelsbemiddeling
ICT
Landbouw (groothandel)
Machines + apparaten
Overig (bedrijfsmeubels, horeca, emballage)
Voedings- en genotmiddelen (groothandel)