Hoe overleeft u de aanstormende economische crises en nog eens 10 aanvallen in de rug?

“Een op de drie bedrijven heeft een achterhaald businessmodel. Met regelmaat ervaren we dat we om hulp gevraagd worden op een moment dat het lastig is om drastisch van koers te veranderen. Als we dan toch moeten veranderen wordt de nieuwe koers ervaren als een reorganisatie. Het woord reorganisatie brengt weer andere krachten tot leven binnen en buiten een organisatie. Een dergelijke situatie is te voorkomen met een actief issuebeleid”.   
Bart Mijnster.

Minister Kaag van Financiën heeft op Prinsjesdag, de 3e dinsdag van september, de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aangeboden. Alles wordt in het werk gesteld om de koopkracht van de consument in stand te houden. 

De effecten die de Miljoenennota kan hebben op uw bedrijfsvoering kan zich laten raden. De aanstaande economische crises, de huidige energiecrises en torenhoge inflatie hebben direct of indirect effect op uw bedrijfsvoering. De 10 deelaspecten hieronder kunnen ook uw bedrijfsactiviteiten naar onzekere tijden loodsen: 

E

De huidige personeel tekorten

E

Het niet beschikbaar zijn van grondstoffen

E

Stijgende vennootschapsbelasting

E

Woningmarkt nog steeds op slot

E

Samen met de vergrijzing dreigt de zorg onbetaalbaar te worden

E

De stijgende (minimum)lonen

E

Mogelijke afbetalingen van corona

E

De onzekerheden rondom voortbestaan klanten

E

De concurrentiepositie van Nederland is tanende

E

Gevolgen stikstof oplossingen

Wat betekent bovenstaande voor uw noodzakelijke geldstromen?

Of voor uw bedrijfsstructuur, uw strategieën en de daadwerkelijke uitvoering van uw bedrijfsactiviteiten?

Zijn dit issues waar u tijdig bij stil moet staan?

Maak dan gebruik van de onderstaande aanbieding en los het duurzaam op!

Aanbieding

De Service Club van Maximum 

Heeft u hulp nodig bij het realiseren van de organisatiedoelen, oplossen van issues, succesvol afronden van projecten die onder druk komen te staan of zich aandienende issues? Lees hier waarom het verstandig is om issuemanagement aan een externe partij over te laten.

De Service Club van Maximum lost het snel en vakkundig voor u op. Dit kan snel en veilig door te starten met een inventarisatie bij u aan huis en/of bedrijf, instelling of maatschap, maar natuurlijk ook op afstand via Google Meet. 

Voor € 1,50 excl. BTW per maand krijgen alle aandachtspunten een oplossingsrichting met als doel: creëren van voldoende perspectief voor uw bedrijfsactiviteiten.  

Succesmodel

E

Als we samenwerken kennen we uw bedrijf. Op dat moment inventariseren we samen alle relevante issues en we stellen een issuerapport op met risicoanalyse en mogelijke scenario’s t.b.v. uw besluitvorming. Op deze manier  kunt u anticiperen op uw toekomst.

E

In het laatste kwartaal van elk jaar inventariseren we alle te verwachten knelpunten, verbeter- en/of vernieuwpunten, projecten, issues, innovaties, kennis en vaardigheden vraagstukken, instroom, doorstroom en uitstroom vraagstukken, benodigde trainingen en opleidingen. We maken gezamenlijk een plan de campagne ( inclusief kostenraming) t.b.v. de jaarplannen en resultaten. 

E

In het eerste kwartaal van elk nieuw jaar maken we punt A en B concreet en plannen de beoogde resultaten. We voeren desgewenst alle activiteiten uit. 

E

Nog voor de vakantieperiode evalueren we de voortgang, de resultaten en sturen desgewenst bij, schalen op of af. 

Maatwerkmodel

E

Wij hanteren een eigen bedrijfscyclus en willen graag een maatwerkmodel bespreken.  

 

Dit is wat ik nodig heb, wat moet ik doen? 

We hanteren samenwerkingsafspraken voor minimaal één jaar, wat op elk gewenst moment aangegaan kan worden. Voor afspraken/uitvoeringen die tijdens de actieve abonnementsperiode plaatsvinden gelden de lagere tarieven. Het servicemodel heeft een basistarief van € 1,50 ex btw per maand (€ 18,- ex btw per jaar in een keer te voldoen).  


Werkvelden van de Maximum Service Club

 • Algemeen management,  
 • Risicomanagement en issuemanagement, 
 • Supply Chain management, inkoop & logistiek management, 
 • Marketing, sales en communicatie, 
 • Personeelsmanagement: werving, selectie, search, doorstroom en uitstroom, 
 • Trainingen, opleiding, coaching en intervisie,  
 • Accountancy, Financieel-, fiscaal- & administratiemanagement, 
 • Projectmanagement, 
 • Verandermanagement, 
 • Procesoptimalisatie: BPM, Lean Six Sigma, TTPO, 
 • Innovatiemanagement, 
 • Bedrijfsovernames, fusie en acquisities.