Ondernemingen en instellingen zijn net als bloemen!

Ondernemingen en instellingen zijn net als bloemen!
Als ze mooi bloeien kun je er als klant het meest van genieten.
Mooie bloemen zijn van binnenuit heel sterk, daarom kunnen ze ‘shinen’.
Dit lukt vooral als je bloemen goed behandelt.

Ondernemingen die shinen kenmerken zich door goede samenwerking en het optimaal gebruik van het potentieel van iedere medewerker.

Medewerkers die met volle bevlogenheid en betrokkenheid
bij u als ondernemer werken.
Met als resultaat dat continuïteit verzekerd is door het constante aandienen
van fijne klanten en de juiste medewerkers.

ENGAGEMENT

– Bart Mijnster –

Hoe versterkt u dit engagement?
Er is een tijd van krijgen en een tijd van geven.
Er is een tijd dat u zaadjes in de grond stopt
en een tijd dat u bloemen kunt plukken.
Gras groeit niet harder als je eraan trekt…

“Een op de drie bedrijven heeft een achterhaald businessmodel. Met regelmaat ervaren we dat we om hulp gevraagd worden op een moment dat het lastig is om drastisch van koers te veranderen. Als we dan toch moeten veranderen wordt de nieuwe koers ervaren als een reorganisatie. Het woord reorganisatie brengt weer andere krachten tot leven binnen en buiten een organisatie. Een dergelijke situatie is te voorkomen met een actief issuebeleid”.  

In de Coronatijd was de Belastingdienst soepel. Op dit moment is de dienst weer streng. Tijdens de Coronatijd vroegen 400.000 bedrijven uitstel van betaling aan en bouwden een belastingschuld op van 40 miljard euro. Het grootste gedeelte is inmiddels terugbetaald. 60.000 bedrijven moeten hun ontstane belastingschuld in één keer aflossen omdat ze hun betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen. De meerderheid heeft een relatief kleine schuld openstaan: bij 40.000 ondernemers gaat het om een schuld van 10.000 euro of minder. De verwachting is dat van het huidige openstaande bedrag van 14 miljard meer dan de helft nog zal binnenkomen. Uiteraard zal een klein deel niet meer te innen zijn omdat bedrijven failliet zijn of ondernemers zijn gestopt.

Bron: AD 08-02-24

Bent u ook in de situatie dat u nog Corona steun moet terugbetalen? Of ervaart u nog de naweeën van het terugbetalen van de Corona steun?
Dit heeft direct of indirect effect op uw bedrijfsvoering. De 10 deelaspecten hieronder kunnen ook uw bedrijfsactiviteiten naar onzekere tijden loodsen:

E

De huidige personeel tekorten

E

Het niet beschikbaar zijn van grondstoffen

E

Stijgende vennootschapsbelasting

E

Woningmarkt nog steeds op slot

E

Samen met de vergrijzing dreigt de zorg onbetaalbaar te worden

E

De stijgende (minimum)lonen

E

Mogelijke afbetalingen van corona steun

E

De onzekerheden rondom voortbestaan klanten

E

De concurrentiepositie van Nederland is tanende

E

Gevolgen stikstof oplossingen

Wat betekent bovenstaande voor uw noodzakelijke geldstromen?

Of voor uw bedrijfsstructuur, uw strategieën en de daadwerkelijke uitvoering van uw bedrijfsactiviteiten?

Zijn dit issues waar u tijdig bij stil moet staan?

Maak dan gebruik van de onderstaande aanbieding en los het duurzaam op!

Aanbieding

De Service Club van Maximum 

Heeft u hulp nodig bij het realiseren van de organisatiedoelen, oplossen van issues, succesvol afronden van projecten die onder druk komen te staan of zich aandienende issues? Lees hier waarom het verstandig is om issuemanagement aan een externe partij over te laten.

De Service Club van Maximum lost het snel en vakkundig voor u op. Dit kan snel en veilig door te starten met een inventarisatie bij u aan huis en/of bedrijf, instelling of maatschap, maar natuurlijk ook op afstand via Google Meet. 

Voor € 997,00 excl. BTW per jaar krijgen alle aandachtspunten een oplossingsrichting met als doel: creëren van voldoende perspectief voor uw bedrijfsactiviteiten.  

Succesmodel

E

Als we samenwerken kennen we uw bedrijf. Op dat moment inventariseren we samen alle relevante issues en we stellen een issuerapport op met risicoanalyse en mogelijke scenario’s t.b.v. uw besluitvorming. Op deze manier  kunt u anticiperen op uw toekomst.

E

In het laatste kwartaal van elk jaar inventariseren we alle te verwachten knelpunten, verbeter- en/of vernieuwpunten, projecten, issues, innovaties, kennis en vaardigheden vraagstukken, instroom, doorstroom en uitstroom vraagstukken, benodigde trainingen en opleidingen. We maken gezamenlijk een plan de campagne ( inclusief kostenraming) t.b.v. de jaarplannen en resultaten. 

E

In het eerste kwartaal van elk nieuw jaar maken we punt A en B concreet en plannen de beoogde resultaten. We voeren desgewenst alle activiteiten uit. 

E

Nog voor de vakantieperiode evalueren we de voortgang, de resultaten en sturen desgewenst bij, schalen op of af. 

Maatwerkmodel

E

Wij hanteren een eigen bedrijfscyclus en willen graag een maatwerkmodel bespreken.  

 

Dit is wat ik nodig heb, wat moet ik doen? 

We hanteren samenwerkingsafspraken voor minimaal één jaar, wat op elk gewenst moment aangegaan kan worden. Voor afspraken/uitvoeringen die tijdens de actieve abonnementsperiode plaatsvinden gelden de lagere tarieven. Het servicemodel heeft een basistarief van € 997,00 ex btw per jaar (in delen te voldoen).  


Werkvelden van de Maximum Service Club

 • Algemeen management,  
 • Risicomanagement en issuemanagement, 
 • Supply Chain management, inkoop & logistiek management, 
 • Marketing, sales en communicatie, 
 • Personeelsmanagement: werving, selectie, search, doorstroom en uitstroom, 
 • Trainingen, opleiding, coaching en intervisie,  
 • Accountancy, Financieel-, fiscaal- & administratiemanagement, 
 • Projectmanagement, 
 • Verandermanagement, 
 • Procesoptimalisatie: BPM, Lean Six Sigma, TTPO, 
 • Innovatiemanagement, 
 • Bedrijfsovernames, fusie en acquisities.