Beleids-en organisatie ontwikkeling voor bedrijven

Door middel van dé scan voor het doorgroeien en/of corrigeren van de onderneming.

Ambities is van mening dat een Top Tien Performer (TTP) interim-manager een organisatie professional is die op tijdelijke basis expertise levert in een organisatie. Hij of zij onderscheidt zich van andere externe organisatie professionals doordat hij over de bevoegdheden beschikt die nodig zijn om de (veranderingen in de) organisatie of het organisatieonderdeel aan te sturen. Daarmee is de interim-manager tevens deel van het geheel geworden en kan hij/zij verantwoordelijkheid dragen voor de effecten van zijn of haar handelen.

Onze werkwijze

Het bedrijf of de directie welke een opdracht verstrekt aan Ambities wordt gestimuleerd om door te groeien naar een nog succesvoller resultaat. De resultaten komen tot stand door de zeer praktische en adequate ondersteuning die Ambities te bieden heeft.

Bij onze aanpak en werkwijze komen alle bedrijfsonderdelen/aspecten, die uw organisatie tot een TTP organisatie zullen laten uitgroeien aan de orde, dus ook de planning van een bedrijfsvisie, strategie, processen, technologie, leiderschap, personeel, cultuur en financiën.

E

Diagnose, advies.

E

TTP Design

E

Ontwikkeling, Invoering, Uitvoering

E

Impactmeting & Aanpassingen

 

Deze stappen zijn maatwerk en zullen u gepresenteerd worden tijdens een van de werkafspraken.

Onze visie in hoofdlijnen

  1. Ambities is het bureau voor beleids- en organisatie ontwikkeling voor bedrijven, instellingen en directies binnen Nederland die zich willen voorbereiden op een nieuwe economie en succesvol willen zijn door een high performance organisatie te zijn.
  2. Ambities wil dé sparringpartner zijn voor directies, strategisch en operationeel management van bedrijven en/of instellingen binnen Nederland die volgens het TTP model werken.
  3. Ambities wil de preferred supplier zijn van externe TTP professionals voor topmanagement, managementteams en lijnmanagement.

Concreet

  1. Ambities zal het bedrijfsleven en haar medewerkers ondersteunen in het succesvol besturen & beheersen van de onderneming. Hierdoor zal de onderneming zich optimaal kunnen voorbereiden op een nieuwe economie.
  2. Ambities zal op basis van het nieuwe waarde- en besturingsmodel een aantal tijdelijke, authentieke en vaardige leiders aanbieden waardoor organisatie en medewerkers in staat worden gesteld om op een effectieve en efficiënte wijze de transitie te maken naar een excellerende organisatie binnen een nieuwe economie.