Lees tijd:

Transport

De transport en logistieke sector is een belangrijke pijler waarop de Nederlandse economie steunt. Nu blijkt uit onderzoek van voorgaande instanties dat consumenten, opdrachtgevers, weggebruikers en onze toekomstige medewerkers dit niet altijd weten te waarderen. Sterker nog; het imago van onze sector is matig tot slecht te noemen. De uitstroom van chauffeurs is groter dan de instroom van kwalitatieve medewerkers en er dreigt een tekort. 

De transport- en logistieke sector heeft zich in 2021 redelijk goed kunnen herstellen met een omzetgroei van 9% en een volumegroei van 7,5%. Ook voor 2022 tot 2025 zijn de vooruitzichten goed.

De sector heeft te maken met een tweedeling. Zo is het goederenvervoer goed hersteld, terwijl het personenvervoer achterblijft. Voor het personenvervoer, zoals het OV en de luchtvaart, worden de komende periode de jaren van de waarheid.

De sector heeft nog steeds te maken met een toenemend tekort aan personeel. Hierdoor vinden een versnelde loonontwikkeling en hogere inschaling van instromers plaats. Ook de verstoring in de productie duurt voort en dit wordt heviger en complexer. Voorraden raken uitgeput en leveringen vertragen sterk. De schaarste zorgt ervoor dat de kosten voor de sector oplopen. Zo stijgen de kosten voor verpakkingsmaterialen en de aanschaf van materieel hard. Niet alleen de schaarste zorgt voor hogere prijzen. Ook de nieuwe cao, het tekort aan chauffeurs, onbalans in internationale containerstromen en duurdere brandstof dragen hieraan bij. De kosten stijgen naar verwachting met 3,5% tot 6%.

E-commerce
Tijdens de coronacrisis nam de e-commerce een enorme vlucht. In 2021 is deze groei doorgezet en de verwachting is dat dit structureel zal zijn. De post- en pakketsector profiteert hier sterk van, al dempt de structureel krimpende postmarkt de totale groei.

Belangrijke trends

  • De sector is zeer positief over 2022 door gunstige ontwikkelingen in de industrie en de groothandel.
  • Schaalvergroting en consolidatie. (voorwaartse en/of achterwaartse integratie)
  • Brandstof efficiency relevanter dan ooit
  • De e-commerce blijft een belangrijke groeipijler.
  • De automatisering van handmatige processen zet door.
  • De oplopende personeelstekorten blijven voor uitdaging zorgen.

Boardrooms

Dienstverlening voor het vervoer
Goederenvervoer
Personenvervoer