Lees tijd:

Makers

De makers zijn nog steeds onze bakermat van het geheel van economische activiteiten. Maatwerk productie, kleinschalige- serie- en grootschalige -productie zorgen onophoudend voor de transformatie van een specifieke soort van grondstoffen, materialen of goederen tot halffabricaat of eindproduct.  Nog altijd is bijna een vijfde van onze economie gerelateerd aan de industriële activiteiten. Het betreft niet alleen de toegevoegde waarde van de industrie zelf, maar ook die van andere bedrijfstakken zijn nauw betrokken bij het leveren aan de industrie. Ten behoeve van de finale afzet van de industrie creëren andere bedrijfstakken bijna 40 miljard aan toegevoegde waarde. Geen enkele andere bedrijfstak heeft zo’n groot uitstralingseffect. 

Omdat dilemma’s en vraagstukken sector gerelateerd kunnen zijn, heeft de The Boardroom Club een praktische indeling gemaakt in diverse Rooms.

Boardrooms

Afval
Bouwmaterialen
Chemische stoffen
Consumentenproducten
Delfstoffen, energie en water
Geneesmiddelen
Hout, papier en drukkerijen
Kleding, textiel en leer
Machines en apparaten
Metaalproducten
Transportmiddelen
Voedingsmiddelen, drank en tabak