De interim-specialist

Tijdelijk management om de correcties/doorgroei tot stand te brengen, opvang van tijdelijke personeelslacunes.

Herkent u het volgende? De organisatie draait, u hebt een mooi span medewerkers aan boord, maar op bepaalde plekken mist u een stuk dynamiek, effectiviteit en flexibiliteit. Zo af en toe ontbreekt de noodzakelijke kennis en ervaring.

!Soms biedt u het tijdelijke management met de benodigde visie, lef en daadkracht om u in deze situaties te helpen.

Uw vraagstelling is voor ons het vertrekpunt om te komen tot een snelle en adequate oplossing. We presenteren een gedetailleerd plan van aanpak met een transparant kostenoverzicht. Daarna gaan we over tot zeer intensieve en creatieve samenwerking.

E

Interim Management

Als ervaren interim-specialist biedt !Soms zeer adequate ondersteuning op de vitale bedrijfsonderdelen.

E

Organisatie Advies

Elke organisatie moet kunnen inspelen op veranderingen in de bedrijfsomgeving. Het is een kwestie van het continu bijstellen van de strategie.

!Soms biedt u de noodzakelijke impulsen, producten en diensten om uw organisatie op het juiste moment te ondersteunen.

E

Proces Optimalisatie

SomS heeft een brede ervaring op het gebied van bedrijfsprocessen- en concepten in diverse branches.

We bekijken vanuit uw nieuwe koers en met een industriële, zakelijke, juridische en/of financiële invalshoek. Met deze input werken wij de nieuwe koers uit in een gedegen optimalisatieplan voor alle aspecten van uw propositie, bussines contect, verdienmodel en bedrijfsprocessen.

E

Project Management

Uw omgeving- en interne analyse stelt u voor vele vraagstukken, knelpunten, uitdagingen en kansen. Klanten vragen om verbeterde producten en diensten ( kwaliteit).

Na een gedegen scan van uw bedrijf en de markt waarin deze zich bevindt, richten wij onze blik op haar toekomst en begeleiden of leiden uw projecten tot een succes.

Onze werkwijze

Uw vraagstelling is voor ons het vertrekpunt om te komen tot een snelle en adequate oplossing.

We presenteren een gedetailleerd plan van aanpak met een transparant kostenoverzicht.

Daarna gaan we over tot zeer intensieve en creatieve samenwerking.

Op basis van gedegen kennis van de meest actuele ontwikkelingen en brede praktijkervaring voeren we de overeengekomen taken efficiënt en effectief uit.