Alle symptomen duiden erop dat een nieuwe crisis steeds dichterbij komt. Maximum Nederland helpt organisaties en instellingen om crisis proof te worden.

Hoezo een crisis op komst?

We hanteren allemaal wel een andere definitie van wanneer iets een crisis is. Wij bedoelen in elk geval factoren buiten uw onderneming om, die van invloed kunnen zijn op uw onderneming. U heeft toch echt een morele plicht om de continuïteit van uw onderneming veilig te stellen. Maximum Nederland helpt u een kast met toekomstscenario’s te bouwen. We halen ze uit de kast als ze nodig zijn.

10 economische bedreigingen

Op 20 september 2022 was het Prinsjesdag. Op deze derde dinsdag in september begint het nieuwe werkjaar van de regering. Minister Kaag van Financiën heeft op dat moment de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aangeboden.

Alles wordt in het werk gesteld om de koopkracht van de consument in stand te houden. Prima denkt u, maar iemand gaat dat toch betalen……….

De effecten die de Miljoenennota, en de al bekende bedreigingen, kunnen hebben op uw bedrijfsvoering laat zich raden. De aanstaande economische crises, de huidige energiecrises en torenhoge inflatie hebben direct of indirect effect op uw bedrijfsvoering. We willen u absoluut niet bang maken. We moeten wel realist blijven en ons bedrijf crisisbestendig maken. De 10 hieronder genoemde deelaspecten kunnen ook uw bedrijfsactiviteiten door onzekere tijden loodsen;

De huidige personeel tekorten De stijgende (minimum)lonen
Het niet beschikbaar zijn van grondstoffen Mogelijke afbetalingen van corona
Stijgende vennootschapsbelasting De onzekerheden rondom voortbestaan klanten
Woningmarkt nog steeds op slot De concurrentiepositie van Nederland is tanende
Samen met de vergrijzing dreigt de zorg onbetaalbaar te worden.  De gevolgen van de stikstof maatregelen

Wat betekent bovenstaande voor uw noodzakelijke geldstromen? Of voor uw bedrijfsstructuur, uw strategieën en de daadwerkelijke uitvoering van uw bedrijfsactiviteiten?  Zijn dit issues waar u tijdig bij stil moet staan?                                       

En wat als de consument stopt met uitgeven?

Een allesbepalende factor is hoeveel wij, consumenten, bereidt zijn uit te geven. Als we op ons geld gaan zitten loopt alles vast. Geen advies om nu naar de autodealer te rennen, het gaat om ons allemaal samen.

Een paraplu koopt u het beste vóór de storm

De eerdergenoemde issues willen nog niet zeggen dat we in 2023 een recessie ingaan, maar een vooruitziende blik heeft elke ondernemer toch echt nodig! Een paraplu tijdens de storm kopen is ook een klein beetje nat onder een paraplu lopen. Vandaag een paraplu kopen is altijd overal droog aankomen.

Wat bedoelen wij met crisisbestendig?

We zullen een businessmodel en verdienmodel moeten opstellen dat u door een crisis heen sleept.
Dat vraagt om innovaties van die modellen maar vooral ook van u. U heeft op korte termijn voldoende winst nodig om u er bij tegenslag doorheen te loodsen. Daarnaast is het essentieel om conjunctuur stabiele activiteiten te realiseren. Wat moet u doen om conjunctuur ongevoelig te worden?

In een omgeving die steeds sneller en ingrijpender verandert, is innovatie noodzakelijk. We ervaren iedere keer weer dat het moeilijk is voor ondernemers om het bestaande tijdig los te laten en het nieuwe in overtuiging te omarmen.

Een gestructureerd creatief proces is een voorwaarde om te kunnen innoveren. Duurzame innovatie stelt ook andere eisen aan de organisatie en aan leiderschap. Wij helpen u graag de toekomstscenario’s te ontwikkelen en als nodig is met u uit te voeren. Dat doen we door:

  1. Een bedrijfsDNA op te stellen: met onder andere kerncompetenties en mogelijke alternatieven.
  2. Een ROB (Raming Ongewijzigd Beleid) op te stellen: Wat zijn de resultaten als we op dezelfde voet doorgaan.
  3. Op basis van sectorale, regionale en lokale verwachtingen bouwen we de positieve GAP van uw bedrijf.
  4. Op basis van de mogelijke effecten van een op handen zijnde crisis brengen we uw negatieve GAP in kaart.
  5. En op basis van bovenstaande aspecten brengen we de risico’s in kaart en ontwikkelen we mogelijke maatregelen.
  6. We bouwen aan oplossingsrichtingen en ontwikkelen nieuwe klant gestuurde businessmodellen en verdienmodellen. Maar ook te koppelen aan een aantal mogelijke strategieën en de verbinding te maken met uw huidige waarde-netwerk.

Maximum is de laatste jaren succesvol door het innovatief vermogen van ondernemingen en instellingen daadkrachtig te ondersteunen. In een vroeg stadium onderzoeken we het DNA en de kerncompetenties van de onderneming en de ondernemer. We onderzoeken de klant en de marktwensen en kansen om vervolgens nieuwe/vernieuwde business cases en verdienmodellen tot nieuwe en meerdere geldstromen te verheffen.
Desgewenst vormen we een multidisciplinair projectteam om de ambities buiten het bedrijf te ontwikkelen om een winstgevende omzet/afzet te realiseren. Het MT wordt hiermee ontlast.

In zes stappen bent u klaar voor een stormachtige toekomst.

Meerdere businessmodellen, meerdere geldstromen uit meerdere sectoren die altijd relevant zijn, zorgen voor de mogelijkheid om schommelingen in de conjunctuur op te vangen. Maximum helpt u uw ideale punt te realiseren. Nog mooier: hier kan een medewerker toch geen néén tegen zeggen?

Klik hier om uw (bel) afspraak in te plannen of bel 06-81882678 voor een snelle vraag en antwoord.