Crisisbestendig

Bent u al crisisbestendig?

Alle symtomen duiden er op dat een nieuwe crisis steeds dichterbij komt. Maximum Nederland helpt organisaties om crisisproof te worden.

Hoezo een crisis op komst?

We hanteren allemaal wel een andere definitie van wanneer iets een crisis is. Wij doelen in elk geval op factoren buiten uw onderneming om, die van invloed kunnen zijn op uw onderneming. U heeft toch echt een morele plicht om de continuïteit van uw onderneming veilig te stellen. Maximum Nederland helpt u een kast met toekomstscenario's te bouwen. We halen ze uit de kast als ze nodig zijn.

We kijken naar 6 macro economische bedreigingen

We willen u absoluut niet bang maken. We moeten wel realist blijven en ons bedrijf crisisbestendig maken. Macro economische bedreigingen waar we nu rekening mee moeten gaan houden:
Economische
In september waarschuwde oud bankieren zoals Nout Wellink en Hans Hoogervorst ons dat we niets geleerd hebben van de vorige crises. Ze schrijven dat de aanhoudend lagere rente de oorzaak is. We zijn weer als een gek gaan lenen. En dit terwijl de oorzaken van de crises van 2008 nog steeds aanwezig zijn en de globalisering een open economie zeer kwetsbaar maken.

Lees: Hans Hoogervorst en Nout Wellink slaan alarm
Woningmarkt
Volgens Nico Rietdijk is het code rood o de woningmarkt: almaar stijgende huizenprijzen, stagnerende bouwproces, bouwkosten stijgen, loonkosten stijgen en personeelstekorten. Tot 2017 was dit vooral het geval in de grote steden. Daar kan inmiddels geen woning meer gekocht worden met een modaal inkomen. Daarnaast heeft het zich als een olievlek door heel Nederland verspreid.

Lees: Nieuwe crisis dreigt op de woningmarkt
Italië
De nieuwe Italiaanse regering heeft een begroting met tekorten voorgesteld aan de EU. Ze willen dus meer uitgeven als dat er binnenkomt. Dat is tegen de Europese regels en heeft wat wenkbrauwen doen fronsen aldaar. De plannen zoals een basisinkomen voor de armen, een brede belastingverlaging en de invoering van een minimumloon zullen de staatsschuld alleen maar verder zal doen stijgen.

Beleggers hebben blijkbaar geen vertrouwen in de budgetplannen van de nieuwe regering. En als Italië een probleem heeft, dan heeft de EU dat ook: wij dus. De effecten zullen zijn dat meerdere landen meegetrokken worden in de problemen van lidstaten.

Lees: Italië stevent af op financiële crisis
Im- en exporting Nederland
De concurrentiepositie van Nederland is aan het tanen. We worden gewoon te duur voor het buitenland. Het directe gevolg is dat onze handelsbalans zich omdraait: we worden afhankelijk van import. Gevolg: hoge kosten voor levensonderhoud en de beschikbaarheid arbeid (lees inkomen) in ons land. Dat terwijl juist nu de lonen weer stijgen. Dat is de basis voor een onbetaalbare BV Nederland.
De verzorgingsstaat Nederland
Nederland staat hoog aangeschreven voor wat betreft de zorg. Het lijkt er echter wel op dat we in de afgelopen jaren het maximum hebben bereikt voor wat betreft kwaliteit en wat die mag kosten. Samen met de vergrijzing dreigt de zorg onbetaalbaar te worden. De eerste ziekenhuizen zijn vorige maand al omgevallen. Daarnaast zijn er volgens zorgverzekeraars 12 ziekenhuizen die eigenlijk ook al failliet moeten worden verklaart maar waarvan de maatschappelijke impact te groot zou zijn.
En wat als de consument stopt met uitgeven?
Een allesbepalende factor is hoeveel wij consumenten bereidt zijn uit te geven. Als we op ons geld gaan zitten loopt alles vast. Geen advies om nu naar de autodealer te rennen, het gaat om ons allemaal samen.

Een paraplu koopt u het beste vóór de storm

Conjuncturele neergang is een logisch gevolg van een oververhitte economie. En dat is die nu zeker! Dat wil niet zeggen dat we in 2019 een recessie ingaan maar een vooruitziende blik heeft elke ondernemer toch echt nodig! Een paraplu tijdens de storm kopen is ook een klein beetje nat onder een paraplu lopen. Vandaag een paraplu kopen is altijd overal droog aankomen.

Wat bedoelen wij met crisisbestendig?

We zullen een businessmodel en verdienmodel moeten opstellen dat u door een crisis heen sleept.

Dat vraagt om innovaties van die modellen maar vooral ook van u. U heeft op korte termijn voldoende winst nodig om u er bij tegenslag doorheen te loodsen. Daarnaast is het essentieel om conjunctuur stabiele activiteiten te realiseren.

Wat moet u doen om conjunctuur ongevoelig te worden?

In een omgeving die steeds sneller en ingrijpender verandert, is innovatie noodzakelijk. We ervaren iedere keer weer dat het moeilijk is voor ondernemers om het bestaande tijdig los te laten en het nieuwe in overtuiging te omarmen.

Een gestructureerd creatief proces is voorwaarde om te kunnen innoveren. Duurzame innovatie stelt ook andere eisen aan de organisatie en aan leiderschap. Wij helpen u graag de toekomstscenario’s te ontwikkelen en als nodig is met u uit te voeren. Dat doen we door;
  • Een bedrijfsDNA op te stellen: met onder andere kerncompetenties en mogelijke alternatieven.
  • Een ROB (Raming Ongewijzigd Beleid) op te stellen: Wat zijn de resultaten als we op dezelfde voet doorgaan.
  • Op basis van sectorale, regionale en lokale verwachtingen bouwen we de positieve Gap van uw bedrijf.
  • Op basis van de mogelijke effecten van een op handen zijnde crisis brengen we uw negatieve GAP in kaart
  • En op basis van bovenstaande aspecten brengen we de risico’s in kaart.
  • We bouwen aan oplossingsrichtingen en ontwikkelen nieuwe klantgestuurde businessmodellen en verdienmodellen. Maar ook te koppelen aan een aantal mogelijke strategieën en de verbinding te maken met uw huidige waardenetwerk.


Maximum is de laatste jaren succesvol door het innovatief vermogen van ondernemingen en instellingen daadkrachtig te ondersteunen. In een vroeg stadium onderzoeken we het DNA en de kerncompetenties van de onderneming en de ondernemer. We onderzoeken de klant en de marktwensen en kansen om vervolgens nieuwe/vernieuwde business cases en verdienmodellen tot nieuwe en meerdere geldstromen te verheffen.

Desgewenst vormen we een multidisciplinair projectteam om de ambities buiten zijn bedrijf te ontwikkelen tot winstgevende omzet/afzet te realiseren. Het MT wordt hiermee ontlast.

In zes stappen bent u klaar voor een stormachtige toekomst.

Meerdere businessmodellen, meerdere geldstromen uit meerdere sectoren die altijd relevant zijn, zorgen voor de mogelijkheid om schommelingen in de conjunctuur op te vangen. Maximum helpt u ideale punt te realiseren. Nog mooier: hier kan een medewerker toch geen néén tegen zeggen?
Geplaatst in maximum nederland, Uncategorized.