Export is een oplossing om uw afzet te laten groeien en stagnerende productie vlot te trekken.

De afgelopen week lazen we het zoveelste bericht over de krimp van de Nederlandse productie.

Toch vreemd dat we dan toch nog schrikken, want al maandenlang is de productie in een neerwaartse spiraal beland.
Nu is het zo ver, de Nevi PMI geeft aan dat “Krimp” in aantocht is.

 

 

In het overzicht hiernaast kunt u zien dat dit al ingezet is in de laatste periode van 2018.

Bart Vos* publiceerde de afgelopen week dat de NEVI PMI index** na twee maanden van stabilisatie op 51.6 in oktober daalde naar 50.3 en dus nog net boven de “magische” grens van 50.0 blijft.
Echter, dit is wel het laagste groeicijfer in ruim zes jaar. Deze daling komt vooral op het conto van een dalende productieomvang in de Nederlandse industrie, de eerste daling sinds april 2013 (!).
De daling was overigens gering en werd door respondenten vooral toegeschreven aan moeilijke marktomstandigheden.

*prof. dr. ir. Bart Vos, Scientific Director Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI) en verbonden aan Maastricht University 

**Waar staat Purchasing Managers Index voor?

Purchasing managers index (PMI), wordt ook wel de inkopersindex genoemd. Het indexcijfer weergeeft het vertrouwen dat inkoopmanagers hebben in de economie. Het doel van de PMI is om informatie te verstrekken over huidige en toekomstige zakelijke voorwaarden aan inkoopmanagers, besluitvormers en investeerders van bedrijven. De ontwikkeling en beweging van de PMI wordt als een belangrijke factor gezien in de economie. 

Conjunctuurklok

Als we de PMI-index nu in een wat bredere context willen bekijken moeten we de Nederlandse conjunctuurklok en de indicatoren er even bijnemen.
De Conjunctuurklokindicator is het ongewogen gemiddelde van de indicatoren in de Conjunctuurklok (CK) van het CBS.
De indicator wordt elke maand aangevuld en bijgesteld met de nieuwste informatie (endtime).
De coördinaten van de Conjunctuurklok daarentegen worden eenmalig vastgesteld en daarna niet meer bijgesteld (realtime).

In de conjunctuurklok indicator kunnen we ook aflezen dat de kentering zich al aan het einde van 2018 ingezet heeft. Op zich dus geen nieuws van Bart Vos.

Maar als we nu kijken naar de conjunctuurklok dan zien we dat er iets meer aan de hand is. Aan de hand van diverse economische grootheden bepaalt het CBS voortdurend in welke fase de conjunctuur van Nederland zich bevindt. Door de golvende beweging van de bestedingen wisselen periodes van hoog- en laagconjunctuur elkaar af.

De economische groei is een  resultaat van heel veel macro-economische gebeurtenissen. Om de economische groei beter te kunnen voorspellen zet het CBS veel van deze ontwikkelingen in één grafiek. Je kunt aan zo’n conjunctuurklok heel duidelijk zien hoe de economie ervoor staat en waar hij waarschijnlijk naar toe gaat.

Wat kunnen we zien in de conjunctuurklok van oktober 2019

Drie indicatoren van de Conjunctuurklok staan in het groene, zes in het oranje en vier in het rode kwadrant.

Als u de indicator opzoekt en even terugkijkt in de tijd ziet u dat deze trend ingezet is in juni/juli 2019.
We zien dan ook de diverse sectoren langzaam wegvallen van groen naar geel en van geel naar rood.
Vanaf dit moment loopt alles wat stroever binnen onze economie. Consumenten houden hun geld vast en sparen.
Opdrachtgevers heroverwegen hun beleid, stellen doelen bij en aarzelen weer met investeren.

Wat betekent dit nu voor u als ondernemer?

Wat gaat u doen om de toekomst van uw organisatie en medewerkers veilig te stellen?

We gaan er even vanuit dat uw strategieën tot nu toe succesvol zijn geweest. U bent erin geslaagd om weer vet op de botten te realiseren met als doel mindere tijden te kunnen opvangen.

Tijd voor strategische opties:

  • U kunt meegaan met de aanstaande krimp; 
  • U kunt uw markt vergroten en hierdoor vanuit uw dominantie in uw huidige markt overleven; 
  • U kunt innoveren (differentiatie en diversificatie); 
  • U kunt internationaliseren en exporteren.

Het model van Ansoff is handig voor een eerste verkenning. In het schema hiernaast zijn de strategierichtingen in kaart gebracht.

Het Ansoff-model of de Ansoff product-marktmatrix is een strategisch hulpmiddel bij het formuleren van (groei)strategieën. Door twee belangrijke strategieën aan elkaar te relateren (product/portfolio en concurrentie/markt) kan er op een logische manier nagedacht worden over de strategische ontwikkeling van een bedrijf in een markt. Op deze manier kan Maximum optimaal nadenken over de kansen voor de onderneming en op basis hiervan het groeimodel bepalen.

Marktpenetratie als strategierichting
De bedoeling van marktpenetratie is het vergroten van het marktaandeel, terwijl producten onveranderd blijven. Slagingspercentage: 50%.
Marktontwikkeling als strategierichting
Het richten op nieuwe markten met huidige producten. Slagingspercentage: 20%
Productontwikkeling als strategierichting
Het ontwikkelen van nieuwe producten, op dezelfde markt. Slagingskans: 33%.
Diversificatie als strategierichting
Een onderneming gaat een nieuw product voor een nieuwe markt ontwikkelen. Slagingskans: 5%, omdat het een combinatie van markt – en productontwikkeling betreft.

In een van onze eerdere Blogs hebben we de mogelijkheden van het internationaliseren van uw organisatie al eens aangegeven. 

Hierin beschrijven we de positie van Nederland als exporterend land, waarbij Nederland zeer goed gewaardeerd wordt. Nederland behaalde een positie in de top 5 van innovatieve economieën van de wereld met concurrerende en open markten. We staan bekend dat we topklasse producten en diensten leveren. Wat uw ambitie en motivatie is voor de internationalisatie van uw bedrijf, we kunnen over het algemeen stellen dat hier een goede strategie te ontwikkelen is om de afzet van producten en diensten te garanderen.

Uw thuismarkt uitbouwen of kiezen voor export

Maak gebruik van ons internationaal (export)imago! Het is een uitgelezen kans om uw organisatie verder te ontwikkelen tot een conjunctuur ongevoelige machine. Het is ook een optie om uw (mogelijk) teruglopende thuismarkt te compenseren. Natuurlijk is het zaak dat u een solide businessmodel, verdienmodel en strategie voorbereid heeft wat afgestemd is op uw internationale doelmarkten.

Tja, we snappen het als geen ander. Hier zit dan ook vaak het probleem. Onderzoek heeft al meerdere keren aangetoond dat hét nummer één knelpunt voor ondernemers is: “tijd vrijmaken voor strategieontwikkelingen”. De waan van de dag wint het toch vaak van het tijd nemen om na te denken over de toekomst van de organisatie. Vaak wordt er daarom meer aandacht aan sales en marketing besteed, puur omdat dit direct resultaat oplevert.

Maar neem van ons aan dat het geen optie is om zo maar te beginnen met exporteren. De strategieën voor export van producten, diensten, kennis maar ook internationale samenwerking en buitenlandse investeringen zijn – echt waar – zeer verschillend.

Ondernemers die zich voorbereiden op internationalisering worden gedurende het uitwerken van de basisstrategieën geconfronteerd met het keuzes moeten maken van beproefde internationale businessmodellen. We noemen even de vier van de vele soorten:

  1. Het ‘op landen georiënteerde businessmodel’ wordt gekenmerkt door een hoge mate van decentralisatie. De organisatieonderdelen, actief in uiteenlopende landen, zijn verantwoordelijk voor het formuleren, uitvoeren en evalueren van hun eigen beleid. Een onderneming als Unilever maakt al sinds mensenheugenis gebruik van landenorganisaties waarin het overgrote deel van het beleid wordt vormgegeven.
  2. Het ‘mondiale niche businessmodel’ wordt door ondernemingen als Hilton International (vijfsterrenhotels) en McDonald’s (fast-food) gehanteerd. Beide ondernemingen hebben zich in een specifieke markt genesteld (i.e. een “niche”) en passen binnen die specifieke markt een vergaande mate van standaardisatie van hun dienstverlening toe.
  3. Het ‘op regio’s georiënteerde businessmodel’ wordt gehanteerd door een onderneming als Procter & Gamble. Procter & Gamble heeft de wijze van marktbewerking regionaal vormgegeven. Zo wordt bijvoorbeeld het “Europabeleid” vanuit Brussel vormgegeven. Het Azië-beleid wordt vanuit Singapore geformuleerd, uitgevoerd en aangestuurd. Het “Amerika-beleid” wordt in de Verenigde Staten (Cincinnati) ontwikkeld en uitgevoerd.
  4. Het ‘mondiaal geïntegreerde businessmodel’ wordt gehanteerd door ondernemingen als DSM en Akzo Nobel. Beide ondernemingen hebben hun internationaal verspreide werkterrein sterk geïntegreerd. Alle organisatieonderdelen hebben goed op elkaar afgestemde “rollen”. Het beleid wordt holistisch vormgegeven. Het belang van het geheel gaat altijd voor het belang van een specifiek onderdeel.

Oplossing gewenst? Maximum doet het voor U

  1. Download hier het gratis e-book voor een stralende organisatie. Een doe-het-zelf pakket voor het aanleggen van een duurzaam rendement.
  2. Vraag hier informatie aan over Maximum Nederland waardoor u de juiste personen om u heen verzamelt met als doel: snel en adequaat uw knelpunten oplossen en de kansen tot succes in 2020-2021 vergroten tot 110%. Geen dikke rapporten, geen theoretische adviezen of aanbevelingen. Wel adequate ondersteuning en blijvende verbeteringen doorvoeren tot de resultaten tastbaar worden.

Van strategie naar executie

De creatieve bedrijfsadviseurs van Maximum Nederland hebben dermate veel transferable skills dat ze zelfstandig of in teamverband 99,9% van alle issues kunnen wegnemen waardoor uw bedrijf ongeremd kan doen wat het moet doen; duurzaam rendement realiseren.