Is er risicomanagement voor iedere organisatie?

Groot of klein, risicomanagement past bij iedere onderneming. Nederland is het meest verzekerde land ter wereld. Verzekeren is echter lang niet de beste optie en sterker nog, niet alles valt te verzekeren.
Continu in beeld brengen van risico’s en hun mogelijke impact maken ze beheersbaar. Gebeurt er iets, dan is het vallen, maar vooral heel snel weer opstaan en doorgaan.

Het doel van risicomanagement.

Risicomanagement hoeft geen doel op zich te zijn of bedoelt om de toezichthouder tevreden te houden.

In eerste instantie kunt u het gebruiken om processen zo in te richten dat er daarna geen risico meer is. Het leuke is dat als je het risico omdraait het ook kansen creëert. Het biedt u, uw medewerkers en leveranciers handvatten en zij kunnen hiernaar handelen.

Begin vandaag met een 6 stappenplan!

In eerste instantie is risicomanagement bedoelt om de continuïteit van bedrijfsvoering veilig te stellen. U kunt zelf in 6 stappen uw risico’s in kaart brengen.

 

Risico agenda

Stap 1 is het risico identificeren

Laten we beginnen met de risico’s in kaart te brengen. Uw onderneming loopt strategische, financiële en operationele risico’s. Denk na over omzet die wegvalt, ontwikkeling in automatisering en hoe gemakkelijk het is voor concurrenten om in uw markt in te treden (5 krachtenmodel van Porter). Kijk ook naar lange en korte termijn risico’s. Stel soms simpelweg de vraag: wat als?

Risico matrix

Stap 2 is de risicoanalyse

Zet in de volgende stap de risico’s af tegenover de impact op uw organisatie. Dit maakt urgentie inzichtelijk en kunt u middelen er tegenover zetten

Stap 3 is beheersing

U bepaalt zelf welke risico’s direct uw aandacht verdienen en welke minder urgent zijn. Nadat de risico’s zijn geïdentificeerd en geanalyseerd, kunt u als regel kiezen uit vier reacties:

 

Risico reacties

 

 1. Wat moet ik doen om dit risico te vermijden?
 2. Hoe kan ik het risico overdragen of delen?
 3. Hoe kan ik dit risico beperken, beheersen en/of verminderen?
 4. Moet ik het risico en de gevolgen eventueel accepteren?

Stap 4 is monitoring

Risicomanagement is een continu proces. Monitoring is daarom cruciaal. Marktomstandigheden veranderen, interne waarden en samenstelling veranderen, het is essentieel om de risico’s daarom blijvend te detecteren en maatregelen ervoor te nemen. Maak regelmatig een afspraak met uw adviseur om u in dit proces te begeleiden.

Stap 5 is rapportage

Bij gedegen risicomanagement is uw gehele organisatie betrokken. Ze behoren bij de interne waarde. Maak medewerkers en leveranciers betrokken door regelmatig te rapporteren. Zo kunnen zij zich mede inzetten om hun rol in risico in te vullen en bij te dragen aan het beperken ervan. Stel uw medewerkers vaker de vraag: Wat als…?

Stap 6 is resultaten integreren in de besluitvormingsprocessen.

Korte termijn risico’s direct aanpakken en oplossen is ons advies. Maar daar voorbij kan iedere ondernemer een extern oog op risico’s gebruiken. U draagt de belangrijkste risico’s over en bereid ze voor met een team van specialisten. Zo kunt u zich weer wat meer concentreren op uw ondernemerschap.

Risico besluitvormingsproces

Met Maximum Nederland boekt u maximaal resultaat voor uw inzet.

U heeft de beschikking over de juiste personen, producten en diensten om uw organisatie vanuit elk denkbare situatie te helpen en op het groeipad te houden. Wij nemen het “gedoe”voor u weg en plaveien de route voor een stalende onderneming. Daarbij zetten wij ons in om boven een vooraf vastgestelde financiële benchmark te presteren.

Wat is dan financieel risicomanagement?

Financieel risicomanagement is het herkennen en beoordelen van financiële risico’s en het vaststellen van beheersmaatregelen in een risicobeleid. Met een financieel risicobeleid wordt bepaald hoe de kans op financiële risico’s, en de gevolgen hiervan, beperkt worden.

Ondernemen is voor een deel risico nemen. Maar zou het niet prettig zijn om bestaande en toekomstige financiële risico’s beter in te kunnen schatten en tot een minimum te beperken? Dit is mogelijk door risicomanagement structureel te verankeren binnen de onderneming. Maximum helpt u graag bij het opstellen en voeren van een effectief financieel risicobeleid.

Risicomanagement verzekert uw bedrijfscontinuïteit 

De risicomanagers van Maximum stellen u in staat beter in te spelen op (mogelijke) financiële risico’s en bedreigingen en ondersteunen de organisatie bij het nemen van doeltreffende beheersmaatregelen. Zo komt de bedrijfscontinuïteit niet in het geding en kan het bedrijf betere resultaten boeken op een veilige manier.

Voordelen van financieel risicomanagement:

 • Verlaging van de faalkosten
 • Continuïteit van de organisatie waarborgen
 • Organisatie gecontroleerd kunnen (bij)sturen
 • Kwaliteit van de organisatie verbeteren
 • Optimaliseren van werkwijzen en -processen
 • Verbeteren houding, gedrag en betrokkenheid op de werkvloer
 • Slimmere investeringsbeslissingen kunnen nemen

Risicomanagement voor MKB-bedrijven vraagt om een aparte aanpak. Vraag er eens om bij Maximum Nederland.