Button to reset the world

4 redenen om nu te starten met Reshoren.

De ontwikkelingen in en rond China laten me niet los. Dat moge duidelijk zijn door de opmerkingen in mijn voorgaande Blog. China is als eerste geraakt door het Corona virus, maar laat nu ook als eerste haar mondiale invloed gelden. De industrie van China is vrijwel geheel weer op de been en de diensten komen er beslist achteraan. De Chinese staat heeft inmiddels meerdere armlastige landen in diverse regio’s geholpen (Afrika en Zuid-Amerika). Griekenland is een van de meest recente succesverhalen. Nadat Europa niet meer wilde helpen, keerde Griekenland zich tot China.

In ruil voor de haven van Piraeus zijn er enorme geldstromen op gang gekomen richting Griekenland. Is Italië de volgende? Volgen Spanje en Portugal dan ook maar? Kortom, dit kan wel eens de splijtzwam zijn voor Europa. Wat zou hier het effect van zijn op Nederland en haar ondernemers?

De hoogste tijd om uw bedrijf opnieuw uit te vinden!

Het is duidelijk dat het virus ondernemingen en het openbare leven rigoureus op z’n kop zet. Het laat ons nadenken over het algemene nut en welzijn van ons allen als ( diensten)samenleving.  En over het feit dat we ons wel erg afhankelijk hebben gemaakt van de productie capaciteit en lagere lonen die China te bieden had. Het perspectief is, volgens het CPB, dat onze economie met meer dan 10% geraakt wordt. Hierdoor zal er een enorme werkloosheid ontstaan (naar verwachting 10%).

 • Zaak dus voor ieder bedrijf om zichzelf opnieuw uit te vinden. Niet blijven doen wat je nu doet met als eindpunt: faillissement van uw onderneming.
 • Zaak dus om te onderzoeken waar (echte) behoefte aan is. Geen tijdverdrijf of vrijetijdsbesteding! Iets wat echt waarde creëert, zinvol is en waar men jou voor wilt betalen.

Laten we direct economische afhankelijkheid van China en Amerika verminderen, door Reshoring te promoten. Daarnaast vergaande robotisering, informatisering, digitalisering en 3D printing inzetten om kwaliteit en prijs in verhouding te houden met de eisen en wensen van lokale markten.

Wat is reshoring?

Reshoring is het terughalen van bedrijfsactiviteiten uit het buitenland; het tegenovergestelde van offshoring. Ton Wilthagen (hoogleraar arbeidsvraagstukken, verbonden aan de universiteit van Tilburg) heeft dit fenomeen onderzocht. Dhr. Wilthagen bespeurt een ‘opwaartse trend’ als het gaat om reshoring. Het is hem opgevallen dat de belangstelling onder bedrijven groeit als het gaat om het terughalen van productie uit lagelonenlanden.

Tja, ik kan zijn bevindingen geheel onderschrijven vanuit de praktijk. Hierover heb ik u in 2018 al eens wat laten weten: ‘blik op de toekomst’. In deze blog onderschrijf ik de wake-up call van Dik Bijl. Zoals: Sociale innovatie en Entrepeneurship, robots in het MKB, zelfrijdend transport, 3D printen, Biotechnologie, Nano technologie, ondernemen zonder bank, multiculturele vraagstukken, etc.

Organisaties die overeind willen blijven en willen excelleren staan in deze dynamische & bewegende tijden voor grote uitdagingen. Zij mogen de nabije toekomst niet uit het oog verliezen. Opletten dus!

Dhr. Wilthagen schets in zijn publicatie in MT een aantal steekhoudende argumenten voor Reshoring die vooral tot hun recht komen bij vergaande automatisering en robotisering van de productieprocessen. Klik hier voor publicatie

Redenen om te beginnen met Reshoring

1. Kwaliteit
Kwaliteit is voor maakbedrijven een belangrijke reden om het uitbesteden van de productie naar het buitenland te heroverwegen. Niet alleen ligt de productiekwaliteit hier overall hoger. Ook is het monitoren van kwaliteit een stuk eenvoudiger als de productie dichtbij huis plaatsvindt.

2. Nabijheid is ook een voordeel bij snelle omloopsnelheden
De daadwerkelijke nabijheid is een voordeel bij snelle omloopsnelheden. Zo kiest een modeketen als Zara er bewust voor om zijn productie in Europa te houden; met collecties die om de drie weken wisselen, is productie in China nauwelijks een reële optie, tenzij je het wilt laten invliegen. (hoge kosten). Voor inkopers die volumes onder zich hebben liggen er echt wel mogelijkheden in productie dicht bij huis.

3. Technologische ontwikkelingen
De kosten uiteraard een belangrijke rol. Qua loonkosten wordt het gat met lagelonenlanden steeds kleiner, terwijl de arbeidsproductiviteit hier hoger ligt. Het loonvoordeel van uitbesteding slinkt dus snel. Door vergaande Purchase oplossingen, logistieke oplossingen, vergaande robotisering, digitalisering, informatisering en 3Dprinting zijn de verschillen voor u waarschijnlijk te reduceren

4. Technologische ontwikkelingen
Verder spelen er overwegingen op het gebied van transport- en energiekosten mee bij de beslissing om al dan niet te reshoren. De energiekosten liggen in het buitenland vaak hoger dan hier, terwijl de leveringszekerheid daar vaak onvoorspelbaarder is. In China kan de stroom soms zomaar wegvallen, met alle continuïteitsproblemen van dien.

Starten met ReShoring

Voordelen zijn er dus genoeg. Toch is Reshoring niet iets dat je zomaar even doet. Het is vaak het startsein voor intensieve productinnovatie en loopt parallel aan technologische, sociale en organisatorische vernieuwing. Duurzaamheid van organisaties start bij de professionalisering van inkoop en productontwikkeling. Robots en automatisering kunnen veel werk uit handen nemen, maar een service en/of reparatieafdeling vergt toch nog veel mensenhanden. Je krijgt als ondernemer te maken met tal van dit soort grote en kleine beslissingen (van wens naar structuur, strategie en executie).

Onze tip: onderzoek nu eerst of deze denkwijze u past. Graag onderzoek ik met u hoe wij u kunnen helpen. Desgewenst in samenwerking met de UV Tilburg.

Business Development

Maximum is de laatste jaren succesvol door het innovatief vermogen van ondernemingen en instellingen daadkrachtig te ondersteunen. In een vroeg stadium onderzoeken we het (vernieuwde) DNA en de kerncompetenties van de onderneming en ondernemer. We onderzoeken de klant, de marktwensen en kansen om vervolgens nieuwe/vernieuwde business cases en verdienmodellen tot nieuwe geldstromen te verheffen. Desgewenst vormen we een multidisciplinair projectteam om ambities buiten het bedrijf te ontwikkelen tot winstgevende omzet/afzet. Het MT wordt dus niet belast. Pas als resultaten tastbaar zijn, presteren we de businesscases aan het MT.

U wilt ook werken aan uw broodnodige innovaties?
Onze bedrijfsadviseurs staan u graag bij met raad en daad; nemen het ‘gedoe’ bij u weg. Niet alleen als sparringpartners, maar ook als ondernemers die zelf ‘de handen uit de mouwen willen steken’. Het uiteindelijke doel: van uw onderneming weer een gezond en winstgevend bedrijf te maken.

Hoe gaat dit precies in zijn werk?
Om precies te weten hoe dit in zijn werk gaat neem je contact op voor een vrijblijvend en vertrouwelijk gesprek.

Oplossing? Dat doen we samen.
Vraag hier informatie aan over Maximum Nederland waardoor u verzekerd bent dat u de juiste personen om u heen heeft om snel en adequaat uw knelpunten op te lossen en de kansen tot succes, weerbaar voor het ergste, in 2020 – 2025 vergroten tot 110%. Geen dikke rapporten, geen theoretische adviezen of aanbevelingen. Wel adequate ondersteuning en blijvende verbeteringen doorvoeren tot de resultaten tastbaar worden!

Kom in contact door te mailen naar max-ned@live.nl of te bellen met 06-81882678.

Peinzend achter laptop

Hoe ga ik om met verruimende Corona maatregelen?

Nederland is in de greep van de verruimende Corona maatregelen die Rutte afgelopen dinsdag aankondigde. De maatregelen creëren een gevoel van ‘’het moet wel kunnen’’ en laten veel ruimte voor onverantwoord handelen van individuen en ondernemers. De behoefte aan informatie over ‘’hoe doen we dat dan?’’ neemt dan ook flink toe. Deze informatie moet betrouwbaar, toegankelijk, praktisch en helder verwoord zijn. Zodoende worden fictie en geruchten voorkomen.

Zo kan je toch geen bedrijf naar een nieuwe fase loodsen?

Uw besluiten gaan uw toekomst bepalen!

Stel, we hebben de Corona Crisis onder controle. Dat zijn we het er toch over eens dat deze opgevolgd wordt door een volgende crisis? Ondernemers zijn druk bezig om zichzelf opnieuw uit te vinden. Ze willen de crisissen overleven of als springplank gebruiken voor hun succes.

Iedereen zoekt nu een nieuw verdienmodel. U toch ook?

De verhalen van ondernemers zijn ongelofelijk inspirerend. Graag kom ik in gesprek met u om u in detail te informeren hoe u zich optimaal voorbereid op toekomstig succes. Met 40 innovatiemodellen, tientallen verdienmodellen en talloze successtories help ik u. Zo goed als mogelijk bespreken we de ontwikkelingen binnen en buiten uw branche, bedrijf en uzelf. Alleen dan kunt u de juiste beslissingsboom opstellen en keuzes maken voor de nabije toekomst.

Want weet u….

 1. Je zal maar Uber, KLM, AirBnB, Zalando of WeWork zijn. Deze organisaties zijn in crisisberaad, omdat de waarde van de ondernemingen flink daalt. Het zal u maar overkomen!
 2. Je zal als ondernemer maar afhankelijk zijn van de grillen in de Leisure branche* of Retail branche. Dan heb je nu echt wel kopzorgen over het innoveren van je markt door de ontstane logistieke hobbels, de op komst zijnde kunstmatige intelligentie en de vergaande robotisering/digitalisering.
 3. Je zal maar afhankelijk zijn van de productiefaciliteiten van China en vervolgens waarnemen dat je markt door Ali Express en Amazon wordt overgenomen. Denk hierbij aan de kledingindustrie, de farmaceutische industrie en de auto-industrie.

Nou zijn natuurlijk niet alle bedrijven vergelijkbaar met de bovenstaande bedrijven. Ook u gaat hobbels op de weg ervaren die moeten leiden tot een ‘’betere wereldorde’’.

Controleer hier of u de toekomst heeft bijgehouden.

Wanneer contact opnemen?

Als u één van de onderstaande overdenkingen herkent is het zinvol om met elkaar in contact te komen;

  • Wat gaat het voor uw bedrijf betekenen? Wat betekent dit voor mijn klanten en mijn relatie met hen? Zijn oude en nieuwe begrippen van klanten werven wel te verenigen in de 1,5m economie (straatvechter, customer journey en growth hacking)?
  • Heb ik de ballen om tegen de stroom in te roeien? Moet ik mijn koers en strategie herijken; Hoe doe ik dat? Hoe voorkom ik conflicten met stakeholders en leveranciers?
  • Heeft u het lef om versneld te innoveren? Is er noodzaak tot innovatie, diversificatie, differentiatie of het exporteren van uw producten/diensten?
  • Hoe kan ik effectiever en efficiënter worden? Hoe kan ik geld overhouden om tijdelijke uitval van omzet/winst op te vangen?
  • Heeft u de daadkracht om de juiste resources aan te trekken? Hoe kom ik aan geld, middelen en mensen om te innoveren?
  • Hoe hou ik de juiste mensen aan boord om door deze crisis heen te komen? Hoe ontwikkel ik ondernemerschap en wendbaarheid bij hen?
Ons advies?
Put kracht uit de bovenstaande informatie en bel ons even. We komen graag in contact met u met als doel u te helpen met het beperken van impact en het voorbereiden van succes van morgen. Vraag hier informatie aan over Maximum Nederland waardoor u verzekerd bent dat u de juiste personen om u heen heeft om snel en adequaat uw knelpunten op te lossen en de kansen tot succes, weerbaar voor het ergste, in 2020 – 2025 vergroten tot 110%. Geen dikke rapporten, geen theoretische adviezen of aanbevelingen. Wel adequate ondersteuning en blijvende verbeteringen doorvoeren tot de resultaten tastbaar worden!

Kom in contact door te mailen naar max-ned@live.nl of te bellen met 06-81882678.

Verrekijker

Hou je goed vast voor wat komen gaat

En toen was het stil

In het blog ”Turbulentie verwacht” heb ik aangegeven dat er enige tegenwind op komst is. Toch is Corona een kaakslag die niemand heeft zien aankomen. Uiteraard komen er complottheorieën om de hoek kijken bij deze crisis. 

9 impacts op een rijtje

De opzet om een economie te ontzetten ontgaat mij even, maar dat een recessie op de loer ligt is zeker niet ondenkbaar. Het toch al zwakke Italië wordt zeer hard geraakt en heeft de potentie om een tweede Griekenland te worden voor Europa. Al jaren loert Italië op hulp van geheel Europa. Het is al goed mis daar. De 1000 miljard die de EU nu beschikbaar stelt om Europa weerbaar te maken lijkt een goed begin. De 90 miljard die Nederland in kas heeft is ook aardig. Maar als we reëel zijn is dit ook pas echt het begin. Italië zal vrij snel aan de EU-deur kloppen en dan begint het dominospel. Europa gaat enorme hoeveelheden geld bij drukken wat zijn effect heeft op de inflatie en uiteindelijk de rente. Wat hier het effect is op de woningmarkt hebben we als eens ervaren.

Alles is anders! Internationaal verkeer, handel en wandel zullen een ommekeer maken.

In december 2018 waren de eerste voortekenen in aantocht. In de blogs ”bent u al crisisbestendig” en ”vet op de botten creëren” leest u hier meer over.  De lessen vanaf 2019 en verder zijn cruciaal belang om nu op de juiste manier te handelen. Uiteraard verliezen we in de komende drie jaren de ”wake-up call van Dik Bijl” niet uit het oog. Organisaties die overeind willen blijven en willen excelleren staan in deze dynamische en bewegende tijden voor uitdagingen. Zij mogen de toekomst niet meer uit het oog verliezen en dienen tijdig voldoende vet op de botten te krijgen en te houden.

Dichter bij huis: verwachtte gevolgen van de Coronacrisis.

⦁    Versnelde digitale innovatie studeren.
⦁    Biometrische monitoring zet de gezondheidszorg op z’n kop.
⦁    Werken; dichter bij huis. Swapp van banen komt van de grond.
⦁    Picnic en soortgelijke veroveren NL omdat we meer thuis zullen zijn.
⦁    3D printen komt versneld beschikbaar bij MKB en consumenten            (vergaande automatisering en robotisering).
⦁    Horeca shake-out: 50% van de jaaromzet blijft over.
⦁    Retail nekslag: overvloed van aanbod wordt genormaliseerd.
⦁    Logistiek komt tot stilstand: voorbereide innovaties ingevoerd.
⦁    Internet of Things: ondernemerschap 3.0 zal direct zijn intreden doen.

Controleer hier of u de toekomst heeft bijgehouden.

Wanneer contact opnemen?

Als u één van de onderstaande overdenkingen herkent is het zinvol om met elkaar in contact te komen;

  • Wat gaat het voor uw bedrijf betekenen? Wat betekent dit voor mijn klanten en mijn relatie met hen? Zijn oude en nieuwe begrippen van klanten werven wel te verenigen: straatvechter, customer journey en growth hacking.
  • Heb ik de ballen om tegen de stroom in te roeien? Moet ik mijn koers en strategie herijken; Hoe doe ik dat? Hoe voorkom ik conflicten met stakeholders en leveranciers?
  • Heeft u het lef om versneld te innoveren? Is er noodzaak tot innovatie, diversificatie, differentiatie of het exporteren van uw producten/diensten?
  • Hoe kan ik effectiever en efficiënter worden? Hoe kan ik geld overhouden om tijdelijke uitval van omzet/winst op te vangen?
  • Heeft u de daadkracht om de juiste resources aan te trekken? Hoe kom ik aan geld, middelen en mensen om te innoveren?
  • Hoe hou ik de juiste mensen aan boord om door deze crisis heen te komen? Hoe ontwikkel ik ondernemerschap, wendbaarheid bij hen?
Ons advies?
Put kracht uit de bovenstaande informatie en bel ons even. We komen graag in contact met u met als doel u te helpen met het beperken van impact en het voorbereiden van succes van morgen. Vraag hier informatie aan over Maximum Nederland waardoor u verzekerd bent dat u de juiste personen om u heen heeft om snel en adequaat uw knelpunten op te lossen en de kansen tot succes, weerbaar voor het ergste, in 2020 – 2025 vergroten tot 110%. Geen dikke rapporten, geen theoretische adviezen of aanbevelingen. Wel adequate ondersteuning en blijvende verbeteringen doorvoeren tot de resultaten tastbaar worden!
De coronacrisis raakt uw bedrijf echt wel

De Coronacrisis raakt u echt wel!

De coronacrisis raakt uw bedrijf echt wel

Hoe uw bedrijf last zal krijgen van het Corona virus.

De Coronacrisis houdt Nederland in zijn greep. Uiteraard heeft deze crisis verregaande gevolgen voor het bedrijfsleven. Mijn overtuiging is dat na de crisis alles echt anders is. Het zal enige tijd vergen alles weer op niveau te krijgen. De vraag is hoe ziet het er dan uit? Wat is er dan veranderd aan de vraag van klanten? Wat zal de klantenvraag zijn? Welke volumes gaan hier bij gepaard? En hoe moet ik hier dan op anticiperen?  Ben ik wendbaar genoeg om te anticiperen, te innoveren?

De Coronacrisis raakt de economie hard!

In plaats van een verwachte economische groei van 1,4% in februari gaf Brussel afgelopen vrijdag een krimp van minimaal 1% aan. Dit betekent dat veel bedrijven, van zeer klein tot zeer groot, hier op korte termijn grote problemen van kunnen gaan ondervinden. Overheden beseffen dat extra steun noodzakelijk is. Dit blijkt uit de imposante maatregelen die de Nederlands overheid gisteren aankondigde. Maar ook de EU stelt extra financiën beschikbaar. Hieronder een beknopt overzicht van de maatregelen die nu bekend zijn.

De coronacrisis raakt uw bedrijf echt wel

Extra maatregelen voor bedrijven in nood door Coronacrisis

Het kabinet trekt op korte termijn 10 tot 20 miljard euro uit voor noodmaatregelen voor bedrijven en zzp’ers die door de coronacrisis worden getroffen. Hoewel er ruimte is voor nog meer steun leidt dit eerste pakket al tot goedkeurende geluiden in de markt. De maatregelen hebben betrekking op (het waarborgen van) de continuïteit van bedrijven en zelfstandigen. Ze lopen uiteen van het verruimen en/of versoepelen van bestaande maatregelen tot en met het optuigen van een geheel nieuwe regeling. Zo werkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid momenteel hard aan de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoudregeling, opvolger  van de werktijdverkorting, waarop in korte tijd bijna 80.000 bedrijven een beroep hebben gedaan. Nog niet alle maatregelen kunnen dan ook per direct worden aangevraagd. Hieronder geven wij een bondig overzicht van de maatregelen die nu bekend zijn, inclusief de loketten waar ondernemers deze kunnen aanvragen.

1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

  • Wat? Een tegemoetkoming via het UWV in de loonkosten voor maximaal drie maanden om personeel te kunnen blijven doorbetalen. In deze periode mag geen personeel worden ontslagen als gevolg van bedrijfseconomische redenen. De tegemoetkoming bedraagt, afhankelijk van het omzetverlies, maximaal 90% van de loonsom.
  • Wanneer? Ondernemers kunnen de regeling vanaf 1 maart, dus met terugwerkende kracht, aanvragen. Let op: deze regeling is nu in de maak en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting, dus nieuwe aanvragen kunnen nog niet worden ingediend. Reeds ingediende aanvragen gaan mee in de nieuwe regeling.
  • Door? Uitvoering door UWV.

Kom ik aanmerking voor deze regeling?

2. Aanvullende inkomensondersteuning voor zelfstandige ondernemers

 • Wat? Aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud voor een periode van drie maanden. Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum van 1500,-  De regeling kan via een versnelde en soepele procedure worden aangevraagd en hoeft niet te worden terugbetaald. Ook kan er om een voorschot worden gevraagd.
 • Wanneer? Deze regeling wordt momenteel uitgewerkt; minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vraagt eenmansbedrijven om nog heel even geduld te hebben.
 • Door? Uitvoering door gemeenten.

3. Versoepeling uitstel van belasting en verlaging boetes

 • Wat? Deze ondernemers kunnen eenvoudig uitstel van belasting aanvragen. Invorderingen worden dan per direct gestopt en eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. De invorderingsrente op belastingschulden (na het verstrijken van de betalingstermijn) wordt tijdelijk verlaagd naar bijna 0%. Dit geldt ook voor de belastingrente, deze zal zo snel mogelijk naar bijna 0% worden verlaagd.
 • Wanneer? Invorderingen worden per direct stopgezet. Eventueel bewijsmateriaal hoeft pas later te worden overlegd.
 • Door? Uitvoering door de Belastingdienst.

4. Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering

 • Wat? De overheid staat voor 50% garant voor bankleningen en bankgaranties. Het huidige maximum wordt tijdelijk verruimd van 50 naar 150 miljoen euro per onderneming.
 • Wanneer? Per direct aan te vragen.
 • Door? Uitvoering door banken (ABN AMRO, Bank of Tokyo, Deutsche Bank AG Amsterdam branch, ING, NIBC Bank, Riverbank, Royal Bank of Scotland, Triodos bank en Société Générale)

5. Verruiming Borgstellingskrediet voor MKB (BMKB)

 • Wat? De overheid staat voor 75% garant (was 50%) voor bedrijven die een banklening willen afsluiten (ook voor overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten).
 • Wanneer? De tijdelijke verruiming is sinds 16 maart operationeel.
 • Door? Uitvoering door banken (ABN AMRO, ING-bank, Rabobank, Riverbank, Triodos bank en Deutsche Bank AG Amsterdam branch).

6. Compensatieregeling getroffen sectoren (noodloket)

 • Wat? Een eenmalige uitkering van een vast bedrag van 4.000 euro als compensatie voor gederfde inkomsten. Hiernaast zal er een versnelde procedure komen voor de aanvraag van bedrijfskapitaal tot 10.157,-  voorzien van lagere rente en aflossingsuitstel.
 • Wanneer? Deze regeling wordt nu uitgewerkt en zo snel mogelijk gepubliceerd.
 • Door? Nog niet bekend.

Europese maatregelen

Ook op Europees niveau wordt koortsachtig gewerkt aan extra ondersteuning voor het bedrijfsleven. De Europese Investeringsbank (EIB) maakt 40 miljard euro vrij voor bedrijven die worden getroffen door de maatregelen die vanwege het coronavirus overal in Europa worden genomen. Daarnaast stelt de EIB geld beschikbaar voor bedrijven in de zorg die noodinfrastructuur nodig hebben of werken aan de ontwikkeling van vaccins tegen corona of geneesmiddelen voor Covid-19. Het geld komt beschikbaar via banken, als garantstellingen, liquiditeit om werkkapitaal aan het mkb te kunnen verschaffen en om leningen met onderpand te kunnen opkopen.

Daarnaast publiceerde de EU vanmiddag een voorstel waarmee Europese lidstaten:
⦁    extra subsidie- of belastingmaatregelen kunnen treffen tot 500.000 euro per bedrijf
⦁    garanties op bankleningen kunnen afgeven (zie GO- en BMKB-regeling)
⦁    publieke en private kredieten met lage rentes kunnen afgeven.

De verwachting is dat dit nieuwe tijdelijke maatregelen binnen enkele dagen in werking kan worden gesteld. Zoals uit de tekst hierboven blijkt, spelen banken een centrale rol in de uitvoering.

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem gerust contact op voor persoonlijk advies. Klik hier.

Geraadpleegde bron; o.a. RVO Nederland

Boom sociale entrpreneurs

Het geheim van Social Entrepeneurship

Social Enterprises zijn flink in opmars. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Maximum over de ontwikkeling van de Social Enterprise in Nederland. Wat is het geheim van de Social Enterprise en hoe kan die het beste worden gerealiseerd?

We weten dat de economie continu in beweging is en permanent aan verandering onderhevig is. Een organisatie die niet tijdig wil of kan anticiperen op marktveranderingen, zal daarom eroderen of in verval geraken. Dat is immers de wet van de sterkste.

Als een onderneming eenmaal in verval raakt, is het de vraag of innovaties nog wel op hun plaats zijn: kunnen die de boedel dan nog wel redden? Vaak is dat niet het geval, zo bleek de afgelopen jaren uit de vele faillissementen van bedrijven. Veel ondernemers trokken gewoon de stekker eruit, begonnen iets nieuws en lieten anderen met de brokken zitten.

De urgentie om tijdig succesvol geïmplementeerde innovaties te realiseren, is dan ook zeer hoog.  Een organisatie staken kost immers veel geld en levert de nodige sociale onrust op. Bovendien: een moderne onderneming is continu bezig om zichzelf te verbeteren of opnieuw uit te vinden.

Natuurlijk is innoveren in een afkoelende economie risicovol. Vele ondernemers en medewerkers hebben de crisis van 2009 tot 2013 nog vers in het geheugen staan en weten dat er van alles kan misgaan. Wanneer niets doen echter geen optie meer is, weten ondernemers waar hun ondernemerschap zal stoppen. Op dat moment is het verval ingetreden en renderen traditionele organisaties  veelal niet meer.

Sociaalmaatschappelijke trend rendeert

De perspectieven voor Social Entrepeneurship en grenzeloze organisaties zijn daarentegen zeer goed, zoals het recente innovatieonderzoek van Maximum aantoont.

Volgens Schermerhorn (2016) is de grenzeloze organisatie de ondernemingsvorm van de toekomst. Het zijn professionele netwerkorganisaties, die zullen worden geleid door de Z-generatie. De evolutie van de medewerkers en de technologische ontwikkeling van het bedrijf heffen grenzen op tussen de verschillende delen van een bedrijf, evenals grenzen met de buitenwereld. Ze kunnen dan ook beschouwd worden als een combinatie tussen een team en een netwerkstructuur. Het teamwerk en de onderlinge communicatie zullen de formele gezichtslijnen vervangen. Maximum omarmt deze kerngedachte.

De onderzoekers rapporteren positieve ontwikkelingen voor zowel de maatschappelijke als bedrijfseconomische aspecten. Zo is aangetoond dat de winstgevendheid van meer dan vijfduizend bedrijven, zowel in MKB als grootbedrijf in vrijwel alle sectoren,  in de afgelopen twee jaar met 36% verbeterd is, terwijl ook de omzetverbetering 26% groei laat zien. Deze cijfers zijn opmerkelijk te noemen, omdat deze ontwikkelingen samengingen met een toename van de werkgelegenheid. Hieruit kan voorlopig geconcludeerd worden dat het model van Social Entrepreneurship voor iedere onderneming het onderzoeken waard is.

Wat is een Social Enterprise?

In het onderzoek is eerst op basis van vele verschillende (internationale) standpunten een definitie van een sociale onderneming opgesteld. Een sociale onderneming is een onderneming:

 • met de primaire doelstelling om maatschappelijke impact te realiseren, in plaats van winst te genereren voor eigenaren en aandeelhouders;
 • die in de markt opereert door goederen en diensten te produceren op een ondernemende en innovatieve manier;
 • die overschotten voornamelijk gebruikt om de maatschappelijke doelen te bereiken;
 • die op verantwoorde en transparante wijze beheerd wordt door sociale ondernemers, met name door werknemers, afnemers en belanghebbenden die verbonden zijn aan de bedrijfsactiviteit erbij te betrekken.

Zo hebben sociale ondernemingen een sociale, een ondernemende en een bestuurlijke dimensie. De onderzoekers beschrijven een combinatie van nieuwe manieren van managen, organiseren, werken en samenwerken om zo nieuwe technologische kennis succesvol aan te wenden. Hierdoor ontstaan (sociaal)innovatieve organisatievormen (zoals flexibel organiseren) en co-creatie, en worden nieuwe managementvaardigheden ontwikkeld (dynamisch managen), hoogwaardige arbeidsrelaties gerealiseerd (slimmer werken) en institutionele stakeholders gemanaged. Dit wordt sociale innovatie genoemd.

Voorwaarden voor Social Entrepeneurship

De kern van de verandering raakt de uitgangspunten van de organisatie als het gaat om missie, visie en doelstellingen.

Er ontstaat vaak een discrepantie tussen de huidige uitgangspunten van de onderneming en de uitgangspunten van de Social Enterprise die geïmplementeerd moet worden. Het businessmodel of verdienmodel van de sociale onderneming zal gebaseerd moeten zijn op de Knowledge base: een verzamelnaam voor individuele, technologische, administratieve en organisatiecompetenties. De traditionele distributiemodellen die gebruikt worden om de dienst of het product naar de klant te leveren, zullen dan zowel fysiek als virtueel beschikbaar moeten zijn, om klanten te voorzien van op kennis gebaseerde producten en diensten. Het verdienmodel (de wijze waarop de organisatie geld verdient) zal dan ook goed doordacht moeten zijn.

De bedrijfsstructuur van de organisatie zal veelal een transformatie moeten ondergaan, van een traditionele structuur naar de (sociaal)innovatieve organisatie. Deze innovatieweg zal gevolgen hebben voor de distributiemodellen en de verdienmodellen, omdat in de sociale onderneming de maatschappelijke bijdrage centraal staat, en niet het genereren van winst voor eigenaren en aandeelhouders.

Goed opletten, want het kan ook misgaan

De hierboven genoemde transformatie vraagt veel toewijding van management en medewerker. Zoals blijkt uit de diverse onderzoeken, kunnen er veel misverstanden ontstaan doordat er verkeerde interpretaties kunnen ontstaan. En ja, natuurlijk heeft iedereen een eigen agenda als er niet voldoende cohesie is. Waar moet men uitdrukkelijk op letten:

De directie van de onderneming doet er verstandig aan om de definities van Social Entrepeneurship, sociale innovatie en de grenzeloze organisatie voor de eigen organisatie vast te stellen. Deze definities moeten continu gecommuniceerd worden met management, medewerkers, klanten en stakeholders, om te voorkomen dat er eigen interpretaties ontstaan. De onderzoekers constateerden immers dat er meer dan tien verschillende definities van deze begrippen in omloop zijn; de definitie is tot op dit moment niet gestandaardiseerd en geenszins een algemeen aanvaard begrip.

De invoering van de grenzeloze organisatie en de mix van diverse generaties (babyboomers en de generaties X, Y en Z) op de werkvloer zullen het management nieuwe uitdagingen geven. Als de organisatie hier niet op voorbereid is, kan de ontwikkeling tot Social Enterprise wel eens niet datgene opleveren wat ervan verwacht wordt.

Het innovatieteam, wat beslist samengesteld moet worden, zal zorgvuldig moeten voorbereiden en een goed uitgewerkt interventieplan moeten hebben, om niet in de Valley of Death te belanden. Ondanks het feit dat de vooronderzoeken veelbelovend zijn en ondanks dat de perspectieven hoopvol zijn, ontstaat er een Impasse. Als er dan een evaluatie op losgelaten wordt zien we vaak dat er weldegelijk meerdere oorzaken zijn aan te wijzen. De onderzoeken geven deze goed weer. Van groot belang zijn daarnaast voldoende budget voor de innovatie, goed onderzoek en denken in het belang van de klant.

Wat vraagt het van bestuurders?

De transformatie naar Social Enterprise vergt een uitzonderlijk hoog niveau van innovatiebereidheid bij bestuurders; de echte wil om het anders en beter te doen is cruciaal om de transformatie te laten slagen. Deze ondernemersdrive vormt in combinatie met de urgentie tot innovatie een goed uitgangspunt voor succes. De bestuurders moeten hier dan ook echt denken als ondernemers, als het gaat om beheerst nemen van risico’s en de noodzaak tot interne en externe samenwerking (allianties). Daarbij zullen beslist offers gebracht moeten worden. De creativiteit en flexibiliteit om te komen tot TOP-innovaties heeft daarnaast alle aandacht nodig. In het rapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan om deze aspecten te kunnen ontwikkelen tot een kernwaarde, die ook blijft als de transformatie geheel afgerond is.  

Gevolgen competenties management en medewerkers

De sociale onderneming zal aan een aantal voorwaarden moeten voldoen om tot slagkracht te kunnen komen en die slagkracht te kunnen behouden. Anneloes Cordia geeft aan dat medewerkers een grote mate van vertrouwen moeten hebben om zich in te kunnen zetten voor de kanteling naar de nieuwe richting.  Zij noemt dit bevlogenheid. Ook vraagt het managen van innovaties een zodanige structuur dat er geen spanningsveld kan of mag ontstaan tussen stabiliteit en efficiëntie enerzijds en creativiteit anderzijds, en tussen exploitatie en exploratie.

De grenzeloze organisatie

In een grenzeloze organisatie zijn zowel de medewerker als de technologische ontwikkeling van het bedrijf geëvolueerd tot een organisatie die geen grenzen kent tussen de verschillende bedrijfsonderdelen en ook de grenzen met de buitenwereld heeft opgeheven. De organisatie kan dan beschouwd worden als een combinatie tussen een team en een netwerkstructuur, waarin teamwerk en onderlinge communicatie de formele gedragslijnen vervangen.

De voornaamste kenmerken van een grenzeloze organisatie zijn:

 1. afwezigheid van hiërarchie;
 2. volwaardig empowerment van teamleden;
 3. gebruik van technologie;
 4. acceptatie van tijdelijkheid.

PricewaterhouseCoopers heeft dit model in 2010 ingevoerd in 150 landen. Daarbij gaat het om 160.000 medewerkers.

Wat zijn dan nog de ‘grenzen’? Er zijn twee soorten grenzen: interne grenzen en externe grenzen. De interne grenzen zijn de horizontale grenzen die zijn opgelegd door functiespecialisatie en taakgroepering, en de verticale grenzen die medewerkers scheiden in organisatorische niveaus en hiërarchieën. De externe grenzen zijn de grenzen die de organisatie scheiden van haar klanten, leveranciers en andere stakeholders. Om deze grenzen te minimaliseren of elimineren, kunnen managers virtuele of netwerkontwerpen gebruiken.

De transformatie is eigenlijk een voorbereiding op de komst van de Z-generatie op de werkvloer. De kern van de (sociale) innovatie heeft gevolgen voor de competenties van businessunitmanagers en medewerkers. Daardoor komen de instroom, doorstroom en uitstroom van mensen, en hun opleiding en training, centraal te staan bij de implementatie van de veranderingen. De Z-generatie doet op korte termijn haar intrede in organisaties en zal een andere leiderschapsstijl opeisen. Leidinggeven aan deze a-typische groep kan leiden tot een nieuw leiderschapsformat. Het onderzoek beschrijft handvatten om de instroom van nieuwe medewerkers goed te begeleiden door middel van dienend leiderschap. Wanneer een onderneming een sociale onderneming wil worden, zullen de kenmerkende uitgangspunten voor de onderneming moeten bestaan uit slimmer werken, flexibel organiseren, dynamisch managen en optimale bevlogenheid realiseren door vergaande betrokkenheid.

Volharden om tot succes te komen

De transformatie van een traditioneel ingerichte organisatie naar Social Entrepeneurship en de grenzeloze organisatie is een kwestie van zeer zorgvuldig en planmatig voorbereid werken aan de toekomst. De vele innovatieaspecten zullen tot een werkbaar model gesmeed moeten worden, om te kunnen leiden tot een succesvolle (sociaal) duurzame organisatie met een sociale reputatie, een sociale relevantie en een sociaal onderscheidend vermogen. Ondanks dat de vooronderzoeken veelbelovend zijn en de perspectieven hoopvol, kan een impasse ontstaan. Wanneer die geëvalueerd wordt, zijn vaak wel degelijk oorzaken aan te wijzen. De onderzoekers beschrijven de faalfactoren van Paul Trott als oorzaken van een falende sociale innovatie tot Social Enterprise:

 1. De innovatie is niet vernieuwend genoeg.
 2. Er is beperkt budget beschikbaar.
 3. Er is sprake van slechte markt- en productonderzoeken.
 4. De innovatie is niet in het belang van de klanten.
 5. Wet- en regelgeving roept de innovatie een halt toe.
 6. De markt is te klein.
 7. Er vindt geen adoptie door ketenpartners plaats.
 8. De concurrentie is te sterk.
 9. De return on investment is te laag.
 10. Er is een abrupte verandering in de markt of in de eisen en wensen

Sociale kwaliteit

De concurrentievoorsprong van een onderneming herstellen of verbeteren, vraagt om offers. Het creëren van een sociale reputatie, sociale relevantie en een sociaal onderscheidend aanbod van producten en diensten voor de organisatie, vraagt een flinke inspanning van medewerkers en management. Het kernpunt is dat een nieuwe definitie van kwaliteit ontstaat: sociale kwaliteit. Deze vorm van kwaliteit blijkt namelijk door klanten gewaardeerd te worden. Om de gewenste kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie aan te leggen en te borgen in de onderneming, is dus lef en daadkracht nodig.

Bewustwording

Het rapport wil ondernemers bewustmaken van het fenomeen Social Enterprise. Dat kan leiden tot een actief beleid met betrekking tot innovaties in bedrijven of tot korte termijn inzichten voor noodzakelijke innovaties. Aan de hand van de feiten in het rapport, de uitgangspunten voor de Social Enterprise die geformuleerd zijn, en een aantal randvoorwaarden die in het rapport gesteld worden, kan iedere onderneming een goed innovatieplan formuleren.

Zowel op basis van resultaten als internationale onderkenning kan het proces van duurzaam ondernemen nu echt beginnen. Het hiernaast geplaatste krantenbericht is een publicatie in het AD van 19 augustus 2019. De Business Roundtable neemt het voortouw.