Hoe wordt u een Top 10 groeibedrijf?

U heeft het goed voor elkaar. Uw bedrijf loopt op rolletjes, u heeft genoeg klanten en eigenlijk voelt u dat er meer mogelijk is. U wilt groeien, zo ver als mogelijk. Hoe pak u zoiets aan en hoe voorkom u dat u misstappen maakt?

In deze Blog leggen we u uit welke knelpunten u als ondernemer tegenkomt bij de groei van je onderneming en geven we tips om groeipijntjes te voorkomen.

Wellicht kent u het principe van de levenscyclus van producten

Het leven van een bedrijf, haar producten en diensten bestaan uit vier fasen: ontwikkeling, groei, volwassenheid en uiteindelijk de neergang. In de groeifase verandert er veel binnen uw bedrijf. Om die groei goed te begeleiden heeft u structuur, geld en een goed plan nodig. Niet elke ondernemer wil dat. Uw bedrijf (snel) laten groeien heeft dan ook veel te maken met ambitie.

Product Life Cycle

Donderslag bij heldere hemel

Om de levenscyclus van uw bedrijf te verlengen bent u druk in de weer om een groter marktaandeel te verwerven, meer klanten te verbinden. De groei zit er al aardig in. Zonder tegenslag is the SKY the Limit.

En dan merkt u opeens dat u veel te veel werk hebt. Misschien moet u (extra) personeel aannemen om alles te kunnen bolwerken. U groeit en krijgt (meer) mensen onder uw hoede die aangestuurd moeten worden. Dat betekent dat uw rol als ondernemer verandert. U bent niet meer die pionier die aan niemand verantwoording hoeft af te leggen maar moet opeens dienend leider zijn. U wordt ervan bewust dat dat vraagt om een gestructureerde manier van werken. Daar is niet elke ondernemer even goed in. Bovendien is het moeilijk om ‘jouw kindje’ los te laten. Toch is dat noodzakelijk als u verder wilt groeien. U kunt nu eenmaal niet altijd alles in de hand blijven houden en u moet werknemers leren vertrouwen. Maar u moet ook de regie vasthouden.

U weet inmiddels dat uw organisatie zal moeten professionaliseren. De High Performance Organisatie* is wellicht iets om over na te denken.

High performance organisation

*High Performance Organisation (HPO of in het Nederlands: Hoog Presterende Organisatie):

HPO’s zijn organisaties die ten minste 5 tot 10 jaar betere financiële en niet-financiële resultaten bereikt dan andere organisaties in dezelfde branche.

5 jaar wetenschappelijk- en praktijkonderzoek laat zien dat HPO’s beter presteren t.o.v. niet HPO’s:

 • Omzet groeit 4 tot 16% harder
 • Winstgevendheid is 14 tot 44% hoger
 • ROA (Return on Assets) is 1 tot 12 % hoger
 • ROE (Return on Equity) 9 tot 25% hoger
 • ROI (Return on Investment) 15 tot 26% hoger
 • ROS (Return on Sales) 2 tot 18% hoger
 • TSR (Total Shareholder Return) 4 tot 42% hoger

Maar HPO-aanpak laat ook betere resultaten zien op het gebied van:

 • Klanttevredenheid en -loyaliteit
 • Medewerker tevredenheid
 • Kwaliteit en vernieuwing van diensten/producten (innovatie)
 • Klachtenafhandeling

Statement

Geen enkel bedrijf is groot geworden en gebleven door miljoenen verslindende campagnes en een enkele briljante ingeving.

Het werkelijke succes schuilt in het kernproces: verricht de dagelijkse dingen consequent, nauwgezet en met nimmer aflatende toewijding.

Beter is structureel een millimeter per maand te groeien en dit jaren vol te houden, dan ineens een sprong van een halve meter te maken en daarna niet meer vooruitkomen.

Mooi verhaal maar u staat er nu toch alleen voor

U kunt groeien door die opdrachten aan te nemen maar als dat betekent dat u direct aan het einde van uw persoonlijke “span of control” bent en uw bedrijfsprocessen overspoeld worden, worden het ineens risico’s. Wat u het beste kunt doen op dit moment is dat u Operational Excellence* blijft nastreven en langs deze weg stap voor stap een  HPO nastreeft.

*Operational Excellence  is de overtuiging van een organisatie om te willen excelleren in de dienstverlening naar haar klanten. Dit betekent dat alles binnen de organisatie in één keer goed moet, op tijd is en tegen een uitstekende prijs wordt geleverd. Tevens wilt u de voordelen van uw cultuur van kleinschaligheid behouden want de klant waardeert dit zeer goed. No nonsense, waarmaken wat u zegt tegen een gunstige prijs en bijzonder klantgericht werken.

Top 10 groeibedrijven

 1. Picnic
 2. Takeaway
 3. Rituals
 4. Action
 5. Young Capital
 6. Elastic
 7. Coolbleu
 8. Calco
 9. Adyen
 10. BasicFit

Kortom, hoe groei je met de wetenschap dat u tegen uw eigen grenzen zal aanlopen.

Natuurlijk is dit niet nieuw. Maar u moet wel even weten hoe u hier mee om kunt of moet gaan. Het kan niet zo zijn dat de hiernaast genoemde bedrijven zonder offers in de top van groeibedrijven* 2019 terecht zijn gekomen.

*Deze bedrijven realiseerden in de periode van december 2014 tot en met december 2018 jaarlijks een groei van minimaal 20% in FTE en/of omzet.

Bron: NLgroei-02-04-2019

Onderstaande thema’s die de top 10 groeibedrijven beslist tegengekomen zijn en ook u zult tegenkomen als de organisatie groeit;

 • Waar wil en kan ik groeien? Praat hierover met meegroeiers en/of  leveranciers.
 • Wil ik meer omzet, meer klanten of beide?
 • Welke strategieën/scenario’s passen hierbij? Focus op datgene wat echt werkt?
 • Welke structuur is dan de beste voor de kortere en langere termijn? (tijd voor Social Enterprise of niet?)
 • Hoe kom ik aan de juiste mensen? Personeel aannemen of flexibele (schil)personeel kiezen? Selecteer ik op de juiste transferabele skills?
 • Is mijn organisatiedoelstelling wel helder voor iedereen, zijn de doelstellingen acceptabel en realistisch?
 • Hebben we door het jaar heen voldoende meetpunten aangelegd en hebben we voldoende tijd voor strategie ingepland?
 • Delegeren van eigen activiteiten naar specialistische medewerkers? Werkt u in het bedrijf of aan het bedrijf?
 • Matchen de persoonlijke doelen van personeel bij de organisatiedoelstellingen? (sleutelwoorden: vertrouwen, samenwerken en communicatie)
 • Communicatie met team leden wat komt hierbij kijken? Wordt er voldoende gelachen, plezier gemaakt? Zorg voor een goede sfeer en diversiteit.
 • Opschalen van activiteiten hoe doet u dat? Zijn de processen lean?
 • Hebben we onze knelpunten, verbeterpunten en issues goed op het netvlies?
 • Betrekken van klanten en leveranciers bij mijn organisatie en organisatiedoelen, hoe doe je dat?
 • Sturen op prestaties en resultaat, wat betekent dat voor mij? Dienend leiderschap of niet?
 • Samenwerken of zelf blijven doen?
 • Wat komt er financieel op u af?

Het is dus zeer belangrijk dat u deze zaken op tijd in kaart brengt en de risico’s zoveel als mogelijk beperkt. Alleen op die manier kan de groei ook voor u succesvol worden. Voor iedere onderneming bestaat de kans op doorgroei, maar laat u er niet door overrompelen. Wees voorbereid en u zult de groei van de onderneming in de juiste banen gaan leiden. Natuurlijk zijn we beschikbaar om te helpen met het realiseren van uw High Performance Organisation. Bel ons en we gaan samen aan de slag!