Voordat u verder leest: zeg eens eerlijk en hard op …

Wat zijn uw hart verlangens voor 2020 en 2021?

Heeft u er minimaal twee? … Heeft u die doelen gesteld, dan zal uw omgeving en het universum hun werk gaan doen.

Bent u klaar voor een woelig 2020?

Wat zijn uw organisatie en uw persoonlijke doelstellingen in 2020?

Waar liggen de risico’s? Heb ik mijn risicomanagement goed ingericht?

klik hier voor de eerdere blog beheers risicomanagement

Waar liggen voor u kansen om nieuwe geldstromen te verwezenlijken in het nieuwe jaar? Weet u al welke activiteiten & processen u hiervoor wilt gaan verbeteren? Waar verbindt u de medewerkers tot uw organisatie?

Vet op de botten

2019 stond vooral in het teken van ‘vet op de botten krijgen’ waardoor veel organisaties met de nieuwste werk- & denkwijzen aan de slag zijn gegaan om de winstgevendheid te vergroten en voldoende reserves aan te leggen. De nieuwste moderne snufjes en technologieën hebben zowel de digitale als de technische middelen binnen bedrijven sterk beïnvloed. Zo is de manier van werken, het management, de visie & de missie van veel bedrijven aan diverse invloeden onderhevig geweest. Dit is tweeledig: er zijn óf dieptepunten geweest óf successen behaald.
Maximum Nederland ziet met regelmaat dat bedrijven die de lange termijnvisie uit het oog zijn verloren, bijvoorbeeld door dagelijkse routine, niet de beoogde successen van 2019 hebben behaald.
Sterker nog, er zijn vaak meerdere uitdagingen bij gekomen waardoor die gedroomde nieuwe geldstromen zijn belemmerd. Het is noodzakelijk om de Business case te verversen of een nieuw verdienmodel te vermarkten maar dan wel goed voorbereid en zeker niet op eigen houtje. Dat is bijna vragen om problemen.

Natuurlijk wordt 2020 een bewogen jaar voor ons allen

Vele mensen zijn nog steeds op zoek naar een betere toekomst. Het Trump effect heeft de verhoudingen binnen Europa voorgoed veranderd, financiële zorgen in Italië, onrusten in Duitsland en Frankrijk, de effecten van de krapte op de Nederlandse woningmarkten en de tekorten bij onze zorgverleners.

De samenleving is dynamisch en verandert onomkeerbaar. Het thema ‘terugverdienen wat we de afgelopen jaren verloren hebben’ is bepalend geweest voor veel denkstijlen van ondernemers. De één wil nu juist doorpakken om zijn ambities waar te maken en de ander wil het liefst zijn bedrijf verkopen.

Blik op de toekomst

Vertalen we de lessen naar 2019 & verdere perspectieven dan zal het van cruciaal belang zijn om nu op de juiste manier naar het komend jaar te kijken. Organisaties die overeind willen blijven en willen excelleren staan in deze dynamische & bewegende tijden voor uitdagingen. Zij mogen de toekomst niet meer uit het oog verliezen en dienen tijdig te anticiperen op veranderingen. Dat maakt 2020 dan ook turbulent. (Vinger aan de pols en zorgen dat je optimaal wendbaar bent).

Tegenwind houdt je scherp!

Immers: “verandering is de enige constante”


In mijn eerder Blog “Bent u al crisisbestendig’ heb ik u het recept gegeven om conjunctuur ongevoelig te worden.
Immers, de dagelijkse activiteiten & processen moeten continu gevolgd worden en in goede banen worden geleid.
Daardoor is het verhogen van de kwaliteit van output noodzaak geworden. Is dit een feit dan zal dit resulteren in tijd-, geld- & energie besparingen.
De verbetering van de cashflow kan direct gebruikt worden om nieuwe uitdagingen en die gedroomde nieuwe geldstromen te gaan ontwikkelen.
Zo wordt de organisatie conjunctuur ongevoelig. Het vet op de botten wat u aangelegd heeft in 2019 zal mogelijk aangewend moeten worden om ongewenste effecten opvangen.
Als deze buffer nog niet aanwezig is neem dan snel contact met ons op want om dit te bereiken zullen wel alle ogen en zielen gericht moeten zijn op verbetering & innovatie.
Het is dan noodzaak om de toekomstige uitdagingen concreet te maken, te zorgen dat deze uitdagingen geaccepteerd worden door personeel en andere stakeholders en vervolgens supersnel te werken aan de stralende onderneming.

Laat het nou ons vak zijn om de hartverlangens van ondernemers te realiseren!

Maximum Nederland is u graag van dienst met de nodige inspiratie, innovatie & daadkracht. We zijn gewend om lastige issues te benoemen en op te ruimen.

HOE? Verzamel de juiste instrumenten om u heen.

Wij weten dat het klaarstomen van een organisatie voor de uitdagingen die het nieuwe jaar zal brengen niet zonder slag of stoot zullen gaan. Het is niet gemakkelijk om de kwaliteit van de huidige processen in kaart te brengen, knelpunten & verbeterpunten te constateren en deze door te voeren zonder dat de dagelijkse werkzaamheden er last van hebben. Hierdoor is het aan te raden om gebruik te maken van de expertise van een betrouwbare en kundig partner zoals Maximum Nederland.

Wij wensen u, uw organisatie en uw medewerkers een zeer effectief en succesvol 2020!

Neem gerust contact op om even te sparren en snel een aantal antwoorden te krijgen waar u vandaag nog mee aan de slag kunt. Wij zijn er om u te helpen en te beschermen.