!Ambities is het bureau voor beleids-en organisatie ontwikkeling voor bedrijven, instellingen en directies binnen Nederland die zich willen voorbereiden op een nieuwe economie en succesvol willen zijn door een high performance organisatie te zijn.

!Ambities is van mening dat een HPO interim-manager een organisatie professional is die op tijdelijke basis expertise levert in een organisatie. Hij of zij onderscheidt zich van andere externe organisatie professionals ( adviseurs) doordat hij over de bevoegdheden beschikt die nodig zijn om de (veranderingen in de) organisatie of het organisatieonderdeel aan te sturen. Daarmee is de interim-manager tevens deel van het geheel geworden en kan hij/zij verantwoordelijkheid dragen voor de effecten van zijn of haar handelen.
Ambities

!Ambities

  • is een bureau voor High Performance Organisation beleids- en organisatieontwikkeling.(HPO)
  • heeft zich gespecialiseerd in het inrichten van High Performance Organisaties.
  • is dé sparringpartner voor het strategische en operationele management van bedrijven, instellingen en directies binnen Nederland die een High Performance Organisatie nastreven.
  • wil de prevered supplier zijn van externe HPO professionals voor directie, managementteams en lijnmanagement.

Maximum Nederland

!Ambities maakt onderdeel uit van Maximum Nederland. Wij helpen bedrijven en ondernemers betere resultaten te behalen. Een breed aanbod management ondersteuning die de missende puzzelstukjes vormen van ondernemend Nederland.
Maximum Nederland
Daadkracht Voor het tot stand brengen van noodzakelijke inventie,creatie en innovatie rond de kerncompetenties van de onderneming.
Soms Tijdelijk management om de correcties/doorgroei tot stand te brengen, opvang van tijdelijke personeelslacunes.
Doen Levert de gewenste competentieontwikkeling om continu de juiste mensen op de juiste plaats te kunnen laten excelleren.