! Soms is dé interim-specialist in strategisch en operationeel organisatiemanagement. Door een zeer praktische en adequate ondersteuning stimuleren wij uw bedrijf door te groeien naar een nog succesvoller resultaat.

Uw vraagstelling is voor ons het vertrekpunt om te komen tot snelle en adequate oplossing. We presenteren een gedetailleerd plan van aanpak met een transparant kostenoverzicht. Daarna gaan we over tot zeer intensieve en creatieve samenwerking. Op basis van gedegen kennis van de meest actuele ontwikkelingen en brede praktijkervaring voeren we de overeengekomen taken efficiënt en effectief uit.
Tijdelijk personeel

Welkom bij !Soms

Herkent u het volgende? De organisatie draait, u hebt een mooi span van medewerkers aan boord, maar op bepaalde plekken mist u een stuk dynamiek, effectiviteit en flexibiliteit. Zo af en toe ontbreekt de noodzakelijke kennis en ervaring! Soms biedt u het tijdelijke management met de benodigde visie, lef en daadkracht om u in deze situaties te helpen.

Maximum Nederland

!Soms maakt onderdeel uit van Maximum Nederland. Wij helpen bedrijven en ondernemers betere resultaten te behalen. Een breed aanbod management ondersteuning die de missende puzzelstukjes vormen van ondernemend Nederland.
Maximum Nederland
Daadkracht Voor het tot stand brengen van noodzakelijke inventie,creatie en innovatie rond de kerncompetenties van de onderneming.
Ambities Scan voor het doorgroeien en/of corrigeren van de onderneming. (effectiviteit en efficiëntie symptomen)
Doen Levert de gewenste competentieontwikkeling om continu de juiste mensen op de juiste plaats te kunnen laten excelleren.