De Doorbraak!

Om snel en efficiënt terug te treden als ondernemer/DGA!

Ontwikkelingen … en nog eens ontwikkelingen
We zijn echt wel wat gewend maar de afgelopen periode zijn de vragen van opdrachtgevers zeer uitdagend.
Groeien, krimpen, doorstarten. Nieuwe ideeën, innovaties, strategie- ontwikkelingen en aanpassingen. Trainen & ontwikkelen van ondernemers en medewerkers, nieuwe verdienmodellen. Ontwikkeling van producten en diensten, inkoopafdelingen opzetten en verbeteren, managers aantrekken en tot succes begeleiden, uitbreiden van bestaande activiteiten, verkoop van uw bedrijf etc. etc. ………….

Ook de maatschappelijke trends waar je als ondernemer op korte en lange termijn op in moet kunnen spelen vragen ontwikkelingen. De vierde industriële revolutie, Sociale Innovatie en Entrepreneurship, robots in het MKB, zelfrijdend transport, 3D printen, Biotechnologie, Nanotechnologie, ondernemen zonder bank, multiculturele vraagstukken, etc. etc. …………
Puff……En zo gaat het maar door.

Het maakt ondernemen toch echt wel interessant en dynamisch.
Maximum krijgt de vraag van bestaande en nieuwe klanten om onze visie, inzichten en expertise te tonen over veel van de genoemde vraagstukken. Het biedt ons dan wel de gelegenheid om anderen te laten profiteren van de opgedane kennis en ervaring.

Visie: 100.000 bedrijven kunnen nu gered worden van onnodige sluiting d.m.v.
Sociale innovatie maar dan moet het bedrijf wel op orde zijn.

Door vergrijzing neemt het aantal ondernemers dat wil stoppen met werken en het bedrijf wil verkopen toe. Bedrijven om over te nemen zijn er genoeg. Maar hoe draag je je bedrijf over aan iemand die je het echt gunt? En is het iemand die in staat is het bedrijf succesvol voort te zetten?
Simpel: bel Bart van Maximum!

Bedrijf verkoop-klaar maken en succesvol overdragen
Maximum kan, onder leiding van een Multidisciplinair team, uw bedrijfsopvolging snel tot stand te brengen.
We houden rekening met het veranderende kopers gedrag. Hierbij gaat de vergelijking het beste op met huizenkopers: het moet voor hen instap-klaar zijn. We krijgen dan ook steeds meer de vraag om te starten met het maximaliseren van de bedrijfswaarde, structuren, processen en systemen.

Lees hier hoe u uw bedrijf in 4 stappen verkoop-klaar maakt op de traditionele wijze.
Klik hier voor info over het TTP-model

Download hier de whitepaper over het TTP-model en vraag de tips even op voor de traditionele waarde creatie van uw bedrijf.
Bel even met Bart 06-81882678 of plan een afspraak in via de volgende link: https://calendly.com/mijnsterbart/15min

Kent u de opvolgers van uw bedrijf al?

  • Vroeger was het vanzelfsprekend dat een van de kinderen in de voetsporen van de ouders trad en het bedrijf overnam. De overdracht was eenvoudig en snel te regelen. Tegenwoordig is dat niet meer vanzelfsprekend. In steeds meer bedrijven is er geen sprake van opvolging. Kinderen gaan hun eigen weg en personeelsleden willen of kunnen het niet overnemen. Dan is de volgende stap het zoeken van overnamekandidaten buiten de deur. Dat begint met de juiste voorbereiding en het opstellen van het verkoopmemorandum. Het bedrijf is verkoop-klaar en kan in de etalage.
  • Als u de opvolger van het bedrijf al kent, kan dit een belangrijk voordeel zijn voor alle partijen. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de ondernemers een verkoop wil overwegen bij een goed bod, echter in werkelijkheid staan maar weinig bedrijven te koop. Ondernemers willen wel verkopen, maar niet ‘te koop’ staan. Ze zijn huiverig, omdat ze vrezen dat ‘te koop’ staan negatieve associaties oproept over het bedrijf.

 Een doorbraak is nu mogelijk!

Natuurlijk kunnen we u helpen met het traditionele proces van het opbouwen van een verkoopmemorandum en het zoeken van de juiste koper voor uw bedrijf. Doen we graag voor u! Zie hier hoe wij dat doen.

Echter, naast de traditionele methoden van verkopen hanteren we nu een werkmethode die past bij de huidige trends en de nieuwe ondernemers. Hierdoor kunnen 100.000 bedrijven gered worden van onnodige sluiting.

Hoe heet het: Sociaal Entrepreneurship en sociale innovatie.
Wat is het: Een vorm van ‘stille diplomatie’ binnen de bedrijfsovername wereld die ervoor zorgt dat uw organisatie geheel kantelt.

Wat kan het resultaat zijn:

  1. Uw huidige medewerkers nemen uw bedrijf over en u krijgt de welverdiende vrijheid terug.

Het bedrijf met ondernemende werknemers krijgt de potentie om 30% beter te renderen.  (Deze organisaties zijn beter in staat te ontwikkelen & innoveren en kansen te verzilveren). Desgewenst begeleiden de adviseurs van Maximum hen met het Top Tien Performer model.

Klik hier voor info over het TTP-model
Download hier de whitepaper over het TTP-model

  1. De medewerkers gaan met meer plezier naar hun werk als ze meer vertrouwen en verantwoordelijkheden krijgen. (Bij een gemiddelde organisatie gaat meer dan de helft van de mensen met tegenzin naar het werk).
  2. Talenten en competenties van medewerkers worden beter benut als medewerkers meer invloed krijgen op het vormgeven van hun eigen werkomgeving. (Meer dan de helft van de kwaliteiten van medewerkers worden niet benut).
  3. Klanten merken het verschil als een ondernemende medewerker met plezier voor de klant aan het werk is. (De medewerker straalt dit uit en bij oprechte betrokkenheid neemt de Gun factor substantieel toe).

Innovatie is de basis voor een toekomstbestendige organisatie. (Ontwikkeling en innovatie houdt de organisatie vrij van vastgeroeste patronen, overbodige franje & gedoe).

Hoe werkt het:

  • Bel ons even om de detail-informatie. We maken snel een afspraak om de mogelijkheden te bespreken voor uw klanten of voor uw eigen organisatie.
  • Wij onderzoeken de mogelijke subsidies voor uw plannen: sociale innovatie.
  • Het team, dat klaar staat, helpt u met het “nieuwe eigenaren” programma. Medewerkers voelen zich eigenaar van het bedrijf terwijl de eigendomsstructuur niet verandert. Het is mogelijk om medewerkers het bedrijf te laten overnemen van de baas in de vorm van een coöperatief verband.

Interesse?
Als u vragen heeft naar aanleiding van bovenstaande kunt u ten alle tijden contact met Bart opnemen: 06-81882678 of plan een afspraak in via de volgende link: https://calendly.com/mijnsterbart/15min
Of vul hier het reactieformulier in.

 

Weetjes:
• De Service Club van Maximum kan u helpen met de risico’s te detecteren, te elimineren of beheersbaar te maken. Klik hier en bestel uw succesvolle toekomst.
• Binnen de the Boardroom van Maximum helpen ondernemers elkaar met de bewustwording van kansen en bedreigingen en deze om te buigen naar belangen voor uw organisatie.
• Binnen de service Club kan Columbus 2.0 u helpen met de werving van nieuwe medewerkers (ook her- en omscholing)
• De interimmanagers SOMS lossen uw vraagstukken, knelpunten en personeel lacunes snel op.  Klik hier om een Superman-woman te bestellen.