Zes zeer acute aandachtspunten voor de bakermat van onze economie: de makers!  
Zorg dat het goed op de MT-agenda staat en vraag om hulp om ze op te lossen.

Het wordt nog wel eens vergeten dat “De makers” nog steeds onze bakermat van het geheel van economische activiteiten zijn. Maatwerk productie, kleinschalige/serie- en grootschalige -productie zorgen onophoudend voor de transformatie van een specifieke soort van grondstoffen, materialen of goederen tot halffabricaat of eindproduct. Nog altijd is bijna een vijfde van onze economie gerelateerd aan de industriële activiteiten. Het betreft niet alleen de toegevoegde waarde van de industrie zelf, maar ook die van andere bedrijfstakken zijn nauw betrokken bij het leveren aan de industrie. Ten behoeve van de finale afzet van de industrie creëren andere bedrijfstakken bijna 40 miljard aan toegevoegde waarde. Geen enkele andere bedrijfstak heeft zo’n groot uitstralingseffect.
Groeien en innovatie is voor bedrijven in de maakindustrie van levensbelang. Alleen zo kan geïnvesteerd worden in de toekomst. Tegen welke grote uitdagingen en risico’s lopen industriële bedrijven aan?
De aanstaande turbulentie veroorzaakt uiteraard een uitdaging voor industriële bedrijven. De impact ervan laat zich voelen op verschillende vlakken (het economisch klimaat, verstoringen in de waardeketen).
De volgende zes invalshoeken hieronder zijn overkoepelend van aard en bevatten elk weer subonderdelen waar bedrijven tegenaan lopen.

Het economisch klimaat
Economische groei of krimp is een belangrijke maatstaf voor bedrijven om te bepalen of ze willen investeren in groei. In een bloeiende economie is het aantrekkelijk om zelf te groeien. In mindere economische tijden is het echter een strategische zet om ook op groei in te zetten om zo concurrenten op achterstand te zetten. Om ervoor te zorgen dat de organisatie ook in deze tijd kan blijven groeien, is afdoende werkkapitaal en een goed zicht op de mogelijke risico’s die u kunnen treffen noodzakelijk.

Disruptie op de markt
De toetreding van een (nieuwe) partij, maar ook het gevolg van het wegvallen van marktdelers kan uw markt dusdanig veranderen dat er sprake is van disruptie. (positieve en negatieve R.O.B.)
Zijn er extra financiële middelen nodig om snel te investeren en zo de (nieuwe) concurrent bij te benen? Of wordt er bijvoorbeeld ingezet op innovatie om zelf met een tegenactie te komen die de impact van de disruptor verkleint? Het zijn situaties die in elk marktsegment voorkomen, maar zeker in de industrie voor grote impact zorgen. Natuurlijk brengen ook deze punten weer dilemma’s en risico’s met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat als eerste machines in 3D gaat printen, in plaats van te produceren. Nu wellicht nog toekomstmuziek, maar over een aantal jaar is dit misschien wel een snel en efficiënt productieproces dat andere bedrijven die niet of langzamer innoveren de nekslag toedient.

Verstoringen in de waardeketen
Industriële bedrijven zijn sterk afhankelijk van leveranciers die de producten leveren. Vaak zijn deze gevestigd in emerging markets in bijvoorbeeld Azië. Uw organisatie kan nog zo goed draaien, maar een verstoring bij een van deze leveranciers kan verregaande gevolgen hebben voor de continuïteit. Denk aan de recente coronacrisis, een natuurramp of politieke omwenteling die de levering van onderdelen belemmeren. Hoe gaat u deze risico’s in de toekomst elimineren?

Veranderingen in de financiële wereld
Na de financiële crisis in 2008 zijn banken minder snel geneigd om risicovolle leningen te verstrekken. Organisaties zoeken sindsdien naar andere vormen van financiering. Welke risico’s brengt dat met zich mee? Het is daarom belangrijk om goed na te denken welke financier (een bank, verzekeraar of andere partij) wordt benaderd. Welke past het beste bij de eigen organisatie en kan het optimale rendement verzorgen?

Digitalisering en cyberrisico’s
Steeds meer processen in de industrie zijn gedigitaliseerd, gekoppeld aan informatiesystemen om het bedrijf te kunnen besturen. Daardoor wordt er sneller, efficiënter en meer geproduceerd. Er zitten echter ook risico’s aan de toegenomen digitalisering. Het risico om gehackt te worden wordt groter. Dat geldt niet alleen voor de eigen organisatie, maar ook voor andere partners in de waardeketen. Ook digitale bedrijfsspionage of schending van privacywetgeving zijn risico’s waar organisaties zich bewust van moeten zijn. Dit vraagt om investeringen in beveiligings- én risicomanagementoplossingen.

Personeelstekort belangrijkste belemmering voor industriebedrijven
Economisch gezien is de industrie hersteld van de coronadip. De sector heeft een forse productiegroei achter de rug, 9,5% sinds januari 2020. Ondernemers hebben forse belemmeringen ervaren in de productie en groei, door gebrek aan materialen en componenten. Maar sinds het herstel is ingezet loopt het tekort aan arbeidskrachten steeds verder op en remt het de verdere groei.

De trend naar een steeds krapper wordende arbeidsmarkt is kort na de financiële crisis op gang gekomen. De industrie is, met een dip in 2012 en 2020, vanaf 2013 onafgebroken gegroeid. De benodigde instroom blijft achter én matcht steeds minder goed met de vraag. Hierdoor is de vacaturegraad in de industrie inmiddels tot recordhoogte gestegen. Daarbij is het aantal openstaande vacatures voor technische beroepen inmiddels tot boven de 100.000 gestegen. Er is een enorme krapte, ook in vergelijking met andere beroepsgroepen. Er is een structureel en snel toenemend probleem door personeelstekort in de industrie. In het vierde kwartaal van 2021 is dit verder opgelopen en geeft 27% van de ondernemers personeelstekort als grootste belemmering aan, zelfs boven het tekort aan materialen en productiemiddelen.

Kortom;
Doet u voldoende aan risicomanagement? Lees hier een methode om met uw huidige en toekomstige risico’s om te gaan.

Weetjes:
• De Service Club van Maximum kan u helpen met de risico’s te detecteren, te elimineren of beheersbaar te maken. Klik hier en bestel uw succesvolle toekomst.
• Binnen de the Boardroom van Maximum helpen ondernemers elkaar met de bewustwording van kansen en bedreigingen en deze om te buigen naar belangen voor uw organisatie. Maak nader kennis met de boardroom: www.maximumnederland.nl/the-boardroom/
• Binnen de service Club kan Columbus 2.0 u helpen met de van nieuwe medewerkers (ook her/ en omscholing) www.columbus20.nl
• De interimmanagers SOMS lossen uw vraagstukken, knelpunten en personeel lacunes snel op.  Klik hier om een Superman-woman te bestellen.