Traditioneel uw bedrijf verkoop-klaar maken

In vier stappen bent u klaar voor een succesvolle overdracht.

Door vergrijzing neemt het aantal ondernemers dat wil stoppen met werken
en het bedrijf wil verkopen toe.
Bedrijven om over te nemen zijn er genoeg.
Maar hoe draag je je bedrijf over aan iemand die je het echt gunt?
En iemand die in staat is het bedrijf succesvol voort te zetten?
Simpel: bel Bart van Maximum!

 

Bedrijf verkoop-klaar maken en succesvol overdragen
Maximum kan, onder leiding van een Multidisciplinair team, uw bedrijfsopvolging snel tot stand te brengen.
Hierbij houden we rekening met het veranderende kopers gedrag. Hierbij gaat de vergelijking het beste op met huizenkopers: het moet voor hen instap-klaar zijn. We krijgen dan ook steeds meer de vraag om te starten met het maximaliseren van de bedrijfswaarde, structuren, processen en systemen.

 Het verkoop-klaar maken van uw onderneming is een belangrijk proces om uw bedrijf aantrekkelijker te maken voor potentiële kopers en om een goede prijs te realiseren.

Door een gestructureerd creatief proces te hanteren realiseren we gezamenlijk de voorwaarden die uw toekomstige kopers zullen stellen: een instap gereed bedrijf met perspectief. Wij helpen u graag de toekomstscenario’s te ontwikkelen en, als nodig is, deze met u uit te voeren. Dat doen we door het Top Tien Performer model te hanteren:

1. Diagnose: Op 54 kenmerken (verdeeld over de 6 Top Tien Performer succesfactoren) scannen we uw organisatie:

 •  Kwaliteit van Management
 • Continue verbetering en vernieuwing
 • Lange termijn gerichtheid
 • Duurzaamheid
 • Openheid en actiegerichtheid
 • Kwaliteit van Medewerker

2. Een ROB (Raming Ongewijzigd Beleid) opstellen: Wat zijn de resultaten als we op dezelfde voet doorgaan.

 • Op basis van sectorale, regionale en lokale verwachtingen bouwen we de positieve GAP van uw bedrijf.
 • Op basis van de mogelijke effecten van een op handen zijnde crisis brengen we uw negatieve GAP in kaart.
 • En op basis van bovenstaande aspecten brengen we de risico’s in kaart. Desgewenst maken we een waardeanalyse waardoor alle verspillingen en faalkosten zichtbaar worden.

3. TTP Design: Top Tien Performer

 • Een bedrijfs-DNA opstellen: met onder andere kerncompetenties en mogelijke alternatieven.
 • De mogelijke toekomstige businessmodellen/verdienmodel en strategieën worden ontwikkeld.

4. Ontwikkeling, invoering en uitvoering

 • Optimaliseer de financiële prestaties: alle financiële prestaties in orde en u bent geheel op de hoogte van uw winst- en verliesrekening, balans en kasstroom.
 • Stel uw bedrijfsstrategie vast: Zichtbare en tastbare aspecten waarmee u laat zien hoe uw onderneming zich zal ontwikkelen in de toekomst.
 • Verbetering van processen: Geoptimaliseerde processen en systemen die tastbaar geborgd zijn waarmee uw bedrijfsproces efficiënter is.
 • Versterk uw merk: Uw merk is sterk en herkenbaar. U straalt de juiste boodschap uit naar uw doelgroep. (relevantie, reputatie en onderscheidend vermogen)
 • Maak uw onderneming aantrekkelijk voor kopers: Uw onderneming is een solide en winstgevende onderneming, wat aantoonbaar is waarom uw onderneming uniek en waardevol is.

We bouwen aan de gekozen oplossingsrichtingen en ontwikkelen de nieuwe klant gestuurde businessmodellen en verdienmodellen. Maar ook koppelen we een aantal mogelijke strategieën en maken we de verbinding met uw huidige waarde netwerk.
Download hier de Whitepaper van Ambities
Lees hier meer over het product Ambities

Interesse?
Bij Maximum staan wij klaar om u te helpen bij het verkoop-klaar maken van uw onderneming. Onze dienstverlening is op maat gemaakt om aan uw specifieke behoeften te voldoen en wij werken nauw samen met u om uw doelen te bereiken.
Als u vragen heeft naar aanleiding van kunt u ten alle tijden contact met Bart opnemen: 06-81882678 of plan een afspraak in via de volgende link: https://calendly.com/mijnsterbart/15min
Of vul hier het reactieformulier in.