Lees tijd:

Leidinggeven tussen management en uitvoering

Leidinggeven aan de generaties X en vooral Y is volledig anders. Vrijheid, Vertrouwen en het (daarna) nemen van Verantwoordelijkheid kenmerken de jongste generaties. ‘Het nieuwe werken’ heeft dezelfde drie (V.V.V.) kenmerken en geeft daarmee een extra dimensie aan leidinggeven. Bovendien heeft de kredietcrisis ons geleerd dat het uitsluitend focussen op korte termijn gewin niet meer werkt. In deze vierdaagse training staat het geven van leiding in dit krachtenveld centraal.

Resultaten en competenties

Deelnemers hebben na afloop van de training een helder beeld van wat leidinggeven was en vandaag de dag is. Ze zijn overtuigd van het idee dat de performance management cyclus hét basisinstrument is waarmee ze hun taak als leidinggevende het beste kunnen vervullen en kunnen daar invulling aan geven. Ze stellen de belangen van anderen voorop, kijken vooruit en kunnen goed luisteren. Daardoor zorgen ze met de aangeleerde vaardigheden voor betrokken en gemotiveerd personeel.

Te ontwikkelen competenties: plannen, evalueren, luisteren, kritiek leveren, coachen en adviseren.

Inhoud

 • Wat was leidinggeven?
 • Wat is hedendaags leidinggeven?
 • De paradox van de kameleon of hoe de leidinggevende zich aanpast aan persoon en situatie
 • Oefeningen in het geven van leiding in uiteenlopende situaties
 • Beter luisteren, hoe doet u dat? (met oefeningen)
 • Effectief communiceren
 • Motivatie
 • De performance management cyclus
 • SMART afspraken maken
 • De voortgang bewaken
 • Een oordeel geven
 • De gesprekstechnische aanpak van de drie gesprekken
 • Het verband met Vrijheid, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid
 • Het geven van leiding aan de X en Y generatie
 • Voorwaarden voor succesvol werkoverleg
 • Hoe zit u het werkoverleg in uw afdeling voor?
 • Hoe krijgt u uw manager mee?
 • Maken van afspraken over door deelnemers te ondernemen acties.

Werkwijze

In de training wisselen discussies, opdrachten en rollenspelen elkaar in hoog tempo af.
Daarbij gebruiken we video opnames.

Doelgroep

Bedrijfsleiders en iedereen die leiding geeft tussen verschillende afdelingen.

Duur en tijden

1e & 3e dag: 10 tot 21.30 uur
2e & 4e dag: 9 tot 16.30 uur

Plaats en data

Op aanvraag

Aantal deelnemers

Kosten

€ 800,- per dagdeel excl. btw