Waarom is het verstandig om issuemanagement aan een externe partij over te laten? 

Structuur, strategie en executie 

Iedere organisatie heeft een strategie. Een visie en/of missie over hoe de uiteindelijke doelstellingen zullen worden behaald. In een goed opgestelde en realistische bedrijfsstrategie wordt al rekening gehouden met diverse situaties en mogelijke gebeurtenissen die de basisstrategie zouden kunnen beïnvloeden. Op die manier is er voor alle denkbare situaties al een voorbereiding in kaart gebracht. Omdat er nu een goed inzicht is kunnen directie en medewerkers direct actie ondernemen die passen binnen de uitgestippelde strategie. 

Vernieuwen, veranderen, verbeteren 

Binnen ieder gezond bedrijf zullen er altijd onverwachte situaties voorkomen die niet van tevoren zijn ingecalculeerd in de bedrijfsstrategie. Dat is ook niet zo gek omdat we ons nu eenmaal in een zeer beïnvloedbaar tijdperk bevinden. Veel invloeden als personeel, internet, financiële perikelen en technologische vooruitgang zijn nu eenmaal niet altijd van tevoren te bepalen. Die invloeden zorgen voor onverwachte situaties en komen bij iedere organisatie nu eenmaal voor.  

Wat zijn de issues bij U? 

Men spreekt hier dan over issues. Een issue is vaak een uitdaging voor het management van een organisatie en zal moeten worden behandeld en opgelost. Het kan gaan om een issue die door een bepaalde afdeling intern kan worden opgelost. Maar vaak is het een issue die een bepaalde expertise nodig heeft of dat het oplossen van de situatie een hoop veranderingen met zich mee zal brengen waardoor het verstandig is om externe hulp op het gebied van issuemanagement in te schakelen.  

Het succesproces 

Issuemanagement is een proces waarin bekeken wordt hoe de actuele issues wel of niet passen in de bestaande bedrijfsstrategie en waar uiteindelijk de knelpunten liggen. Er wordt in kaart gebracht wat de issue betekent voor de omgeving en hoe deze op de meest logische manier kan worden opgelost waarbij alle partijen worden betrokken zowel in- als extern. Na kort en gedegen onderzoek zal de issue in de strategie moeten worden geïmplementeerd waardoor deze zal veranderen. Natuurlijk behoort een uitgebreide evaluatie tot één van de meest belangrijke onderdelen van issuemanagement. 

Issuemanagement is een cruciaal proces wat een bedrijf doorloopt als er knelpunten ontstaan binnen een organisatie. Door Maximum Nederland in te schakelen wordt het proces van verbeteren en oplossen van deze knelpunten in goede banen geleid waarbij rekening wordt gehouden met de opinies van alle voor- en tegenstanders van de veranderingen die de oplossing van de betreffende issue met zich meebrengt. Er wordt gezocht naar een oplossing die het bedrijf behoedt voor eventuele herhalingen van de issue in de toekomst.