April doet wat het wil & de Bouwsector schudt op haar grondvesten!
Bent u eigenlijk wel conjunctuurbestendig?

Natuurlijk innoveert u uw bedrijfsinitiatieven. De sector is dan ook flink aan het experimenteren (klik hier voor het sectorbericht).  Er zijn dan ook flink wat positieve geluiden te bespeuren. U, als ondernemer in de bouw en gerelateerde activiteiten, weet dat de eerste stralen zonneschijn niet betekent dat dat het al zomer is. Maximum Nederland helpt organisaties om crisisbestendig te worden.

Hoezo een crisis op komst?
We hanteren allemaal wel een andere definitie van wanneer iets een crisis is. Wij doelen in elk geval op factoren buiten uw onderneming om, die van invloed kunnen zijn op uw onderneming. U heeft een morele plicht om de continuïteit van uw onderneming veilig te stellen. Maximum Nederland helpt u een kast met toekomstscenario’s te bouwen. We halen ze uit de kast als ze nodig zijn.

We kijken naar een aantal relevante economische ontwikkelingen
We willen u absoluut niet bang maken. We moeten wel realist blijven en ons bedrijf crisisbestendig maken. Macro economische en bedrijfstak bedreigingen waar we nu rekening mee moeten gaan houden:

10 Economische aspecten
In ons eerdere Blog van oktober 2022 hebben we u al attent gemaakt op de meest relevante economische gevolgen van de genomen overheidsmaatregelen. Deze 10 hiernaast genoemde deelaspecten kunnen ook uw bedrijfsactiviteiten in onzekere tijden loodsen.
Lees hier het blog nogmaals! 

 

Risico agenda

Woningmarkt en de bouwnijverheid
Volgens Nico Rietdijk was het code rood op de woningmarkt: almaar stijgende huizenprijzen, stagnerende bouwprocessen, bouwkosten stijgen, loonkosten stijgen en personeelstekorten. Tot 2017 was dit vooral het geval in de grote steden. Daar kan inmiddels geen woning meer gekocht worden met een modaal inkomen. Daarnaast heeft het zich als een olievlek door heel Nederland verspreid. Inmiddels is de woningmarkt wat afgekoeld door stijgende hypotheekrente en inflatie.

Lees: Verwachting huizenmarkt en huizenprijzen in 2023

Onlangs heeft dhr. Volberda gesteld dat een veel groter aandeel, 75 procent, wordt bepaald door je leiderschapsstijl, je manier van organiseren, plannen en de inrichting van de werkzaamheden Lees: U weet toch dat het om meer gaat dan techniek?

Een(bedrijfs) paraplu koopt u toch het beste vóór de storm!
Innovaties leiden niet altijd tot een conjunctureel herstel. Inmiddels leren we leven met het feit dat wanneer een herstel tastbaar is er ook weer signalen zijn voor een neerwaartse spiraal van onze economie. Dat wil niet zeggen dat we een recessie ingaan, maar een vooruitziende blik heeft elke ondernemer toch echt nodig! Een paraplu tijdens de storm kopen is ook een klein beetje nat onder een paraplu lopen. Vandaag een paraplu kopen is altijd overal droog aankomen.

Wat moet u doen om ook conjunctuur ongevoelig te worden?
De uitdaging is om een businessmodel en verdienmodel op te stellen dat u door elke macro- en/of meso economische aanval of crisis heen sleept.
Dat vraagt om innovaties van die modellen maar vooral ook van u. U heeft op korte termijn voldoende winst nodig om u er bij tegenslag doorheen te loodsen. Daarnaast is het essentieel om conjunctuur stabiele activiteiten te realiseren.
In een omgeving die steeds sneller en ingrijpender verandert, is innovatie noodzakelijk. We ervaren iedere keer weer dat het moeilijk is voor ondernemers om het bestaande tijdig los te laten en het nieuwe in overtuiging te omarmen.

 

 

In vier stappen bent u klaar voor een stormachtige toekomst.

Een gestructureerd creatief proces is voorwaarde om te kunnen innoveren. Duurzame innovatie stelt ook andere eisen aan de organisatie en aan leiderschap. Wij helpen u graag de toekomstscenario’s te ontwikkelen en, zonodig, deze met u uit te voeren. Dat doen we door het Top Tien Performer model te hanteren:

 

 

 

Risico reacties

1. Diagnose:
Op 54 kenmerken (verdeeld over de 6 Top Tien Performer succesfactoren) scannen we uw organisatie:
• Kwaliteit van Management
• Continue verbetering en vernieuwing
• Lange termijn gerichtheid
• Duurzaamheid
• Openheid en actiegerichtheid
• Kwaliteit van Medewerker

2. Een ROB (Raming Ongewijzigd Beleid) opstellen: Wat zijn de resultaten als we op dezelfde voet doorgaan.
• Op basis van sectorale, regionale en lokale verwachtingen bouwen we de positieve GAP van uw bedrijf.
• Op basis van de mogelijke effecten van een op handen zijnde crisis brengen we uw negatieve GAP in kaart
• En op basis van bovenstaande aspecten brengen we de risico’s in kaart.
Desgewenst kan er een waardeanalyse uitgevoerd worden van uw Supply Chain. Hiermee kunnen vele verspillingen/ faalfactoren zichtbaar worden.

3. TTP Design
• Een bedrijfs DNA opstellen: met onder andere kerncompetenties en mogelijke alternatieven.
• De mogelijke toekomstige businessmodellen/verdienmodellen en strategieën worden ontwikkeld.

4. Ontwikkeling, invoering en uitvoering
We bouwen aan de gekozen oplossingsrichtingen en ontwikkelen de nieuwe klant gestuurde businessmodellen en verdienmodellen. Maar ook koppelen we een aantal mogelijke strategieën en maken we de verbinding met uw huidige waarde netwerk.
Download hier de Whitepaper van Ambities
Lees hier meer over het product Ambities

 

Maximum is de laatste jaren succesvol door het innovatief vermogen van ondernemingen en instellingen daadkrachtig te ondersteunen. In een vroeg stadium onderzoeken we het DNA en de kerncompetenties van de onderneming en de ondernemer. We onderzoeken de klant en de marktwensen en kansen om vervolgens nieuwe/vernieuwde business cases en verdienmodellen tot nieuwe en meerdere geldstromen te verheffen.

Desgewenst vormen we een multidisciplinair projectteam om de ambities buiten het bedrijf te ontwikkelen en om winstgevende omzet/afzet te realiseren. Het MT wordt hiermee ontlast.

In vier stappen bent u klaar voor een stormachtige toekomst.
Meerdere businessmodellen, meerdere geldstromen uit meerdere sectoren die altijd relevant zijn, zorgen voor de mogelijkheid om schommelingen in de conjunctuur op te vangen. Maximum helpt uw ideale punt te realiseren. Nog mooier: hier kan een medewerker toch geen néén tegen zeggen?

Neem vandaag nog contact met ons op!

Weetjes:
• De Service Club van Maximum kan u helpen met de risico’s te detecteren, te elimineren of beheersbaar te maken. Klik hier en bestel uw succesvolle toekomst.
• Binnen de the Boardroom van Maximum helpen ondernemers elkaar met de bewustwording van kansen en bedreigingen en deze om te buigen naar belangen voor uw organisatie.
• Binnen de service Club kan Columbus 2.0 u helpen met de van nieuwe medewerkers (ook her- en omscholing)
• De interimmanagers SOMS lossen uw vraagstukken, knelpunten en personeel lacunes snel op.  Klik hier om een Superman-woman te bestellen.