Bent u al conjunctuurbestendig?

Ook al zijn er hier en daar wat positieve geluiden te bespeuren. U als ondernemer in de groothandel en handelsbemiddeling, weet als geen ander dat er altijd regen volgt na genoten zonneschijn. Maximum Nederland helpt organisaties om crisisbestendig te worden.

Hoezo een crisis op komst?
We hanteren allemaal wel een andere definitie van wanneer iets een crisis is. Wij doelen in elk geval op factoren buiten uw onderneming om, die van invloed kunnen zijn op uw onderneming. U heeft toch echt een morele plicht om de continuïteit van uw onderneming veilig te stellen. Maximum Nederland helpt u een kast met toekomstscenario’s te bouwen. We halen ze uit de kast als ze nodig zijn.

We kijken naar een aantal relevante economische ontwikkelingen
We willen u absoluut niet bang maken. We moeten wel realist blijven en ons bedrijf crisisbestendig maken. Macro economische en bedrijfstak bedreigingen waar we nu rekening mee moeten gaan houden:

10 Economische aspecten
In ons eerdere Blog van oktober 2022 hebben we u al attent gemaakt op de meest relevante economische gevolgen van de genomen overheidsmaatregelen. Deze 10 hiernaast genoemde deelaspecten kunnen ook uw bedrijfsactiviteiten in onzekere tijden loodsen.
Lees hier het blog nogmaals! 

 

Risico agenda

Bovenstaande economische aspecten komen dan bovenop de  toch niet geringe uitdagingen van de groothandel voor de komende jaren:

  • Traditionele businessmodel groothandel onder druk
  • Innoveren om concurrerend te blijven en te groeien
  • De absolute noodzaak van geautomatiseerd voorraadbeheer
  • On demand warehousing
  • Logistieke outsourcing

 

Im- en exporting Nederland door groothandel en handelsbemiddeling
De concurrentiepositie van Nederland is nog steeds aan het tanen. We worden gewoon te duur voor het buitenland. Het directe gevolg is dat onze handelsbalans zich omdraait: we worden afhankelijk van import. Gevolg: hoge kosten voor levensonderhoud en de beschikbaarheid van arbeid (lees inkomen) in ons land. Dat terwijl juist nu de lonen weer stijgen. Dat is de basis voor een onbetaalbare BV Nederland.

Toch zit de groei zit er weer een klein beetje in bij de groothandel.
Het CBS publiceerde onlangs de actuele feiten en cijfers. Hiermee kan ook u uw koers ijken. Vergelijk de perspectieven met uw gevoel en feitelijke onderbouwing en match dit met uw ambities. Vervolgens besluit u of u uw koers wenst aan de houden of met ons in gesprek gaat om ook een Top Tien Performer te worden.

 

Risico reacties

Wellicht gaat u nu ook exporteren? Dan helpt Maximum u met uw doelen te realiseren.
Ondernemers in de groothandel waren aan het begin van het eerste kwartaal van 2023 optimistischer over de export dan in het vierde kwartaal van 2022. 

Risico reacties

De exportindicator komt uit op 4,5 tegenover 2,6 in het vorige kwartaal. Vooral het oordeel over de buitenlandse omzet en de verwachte buitenlandse orderontvangst verbeterde. Wellicht iets om nader te onderzoeken hoe u op de bagagedrager kunt springen?

Een zwaluw maakt nog geen zomer en een (bedrijfs) paraplu koopt u toch het beste vóór de storm!
Conjunctureel herstel betekent nog niet dat alles koek en ei is! Inmiddels leren we leven met het feit dat als er een herstel tastbaar is er ook weer signalen zijn voor een neerwaartse spiraal van onze economie. Dat wil niet zeggen dat we een recessie ingaan, maar een vooruitziende blik heeft elke ondernemer toch echt nodig! Een paraplu tijdens de storm kopen is ook een klein beetje nat onder een paraplu lopen. Vandaag een paraplu kopen is altijd overal droog aankomen.

In het vierde kwartaal van 2022 heeft de groothandel en handelsbemiddeling 13,8 procent meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzetgroei was daarmee lager dan die in de vorige zes kwartalen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers..

Heeft u ook voldoende vertrouwen? Of mogen we u helpen?
In het begin van het eerste kwartaal van 2023 kwam het ondernemersvertrouwen van ondernemers in de groothandel en handelsbemiddeling uit op 7,4 punten. 

Daarmee was het vertrouwen van ondernemers ruim 10 punten hoger dan een kwartaal eerder. Ondernemers in de groothandel waren in het vierde kwartaal van 2022 vooral minder negatief over het economisch klimaat dan een kwartaal eerder.

Wat moet u doen om ook conjunctuur ongevoelig te worden?
De uitdaging is om een businessmodel en verdienmodel op te stellen dat u door elke macro- en/of meso economische aanval of crisis heen sleept.

Dat vraagt om innovaties van die modellen maar vooral ook van u. U heeft op korte termijn voldoende winst nodig om u er bij tegenslag doorheen te loodsen. Daarnaast is het essentieel om conjunctuur stabiele activiteiten te realiseren.

In een omgeving die steeds sneller en ingrijpender verandert, is innovatie noodzakelijk. We ervaren iedere keer weer dat het moeilijk is voor ondernemers om het bestaande tijdig los te laten en het nieuwe in overtuiging te omarmen.

In vier stappen bent u klaar voor een stormachtige toekomst.
Een gestructureerd creatief proces is voorwaarde om te kunnen innoveren. Duurzame innovatie stelt ook andere eisen aan de organisatie en aan leiderschap. Wij helpen u graag de toekomstscenario’s te ontwikkelen en, als nodig is, deze met u uit te voeren. Dat doen we door het Top Tien Performer model te hanteren.

1. Diagnose: Op 54 kenmerken (verdeeld over de 6 Top Tien Performer succesfactoren) scannen we uw organisatie:

• Kwaliteit van Management
• Continue verbetering en vernieuwing
• Langetermijn gerichtheid
• Duurzaamheid
• Openheid en actiegerichtheid
• Kwaliteit van Medewerker

2. Een ROB (Raming Ongewijzigd Beleid) op te stellen: Wat zijn de resultaten als we op dezelfde voet doorgaan.

• Op basis van sectorale, regionale en lokale verwachtingen bouwen we de positieve GAP van uw bedrijf.
• Op basis van de mogelijke effecten van een op handen zijnde crisis brengen we uw negatieve GAP in kaart
• En op basis van bovenstaande aspecten brengen we de risico’s in kaart.

3. TTP Design
• Een bedrijfs DNA op te stellen: met onder andere kerncompetenties en mogelijke alternatieven.
• De mogelijke toekomstige businessmodellen/verdienmodel en strategieën worden ontwikkeld.

4. Ontwikkeling, invoering en uitvoering
We bouwen aan de gekozen oplossingsrichtingen en ontwikkelen de nieuwe klant gestuurde businessmodellen en verdienmodellen. Maar ook te koppelen aan een aantal mogelijke strategieën en de verbinding te maken met uw huidige waardenetwerk.
Download hier de Whitepaper van Ambities
Lees hier meer over het product Ambities 

Desgewenst vormen we een multidisciplinair projectteam om de ambities buiten zijn bedrijf te ontwikkelen tot winstgevende omzet/afzet te realiseren. Het MT wordt hiermee ontlast.

In vier stappen bent u klaar voor een stormachtige toekomst.
Meerdere businessmodellen, meerdere geldstromen uit meerdere sectoren die altijd relevant zijn, zorgen voor de mogelijkheid om schommelingen in de conjunctuur op te vangen. Maximum helpt uw ideale punt te realiseren. Nog mooier: hier kan een medewerker toch geen néén tegen zeggen?

Neem vandaag nog contact met ons op!

Weetjes:
• De Service Club van Maximum kan u helpen met de risico’s te detecteren, te elimineren of beheersbaar te maken. Klik hier en bestel uw succesvolle toekomst.
• Binnen de the Boardroom van Maximum helpen ondernemers elkaar met de bewustwording van kansen en bedreigingen en deze om te buigen naar belangen voor uw organisatie.
• Binnen de service Club kan Columbus 2.0 u helpen met de van nieuwe medewerkers (ook her- en omscholing)
• De interimmanagers SOMS lossen uw vraagstukken, knelpunten en personeel lacunes snel op.  Klik hier om een Superman-woman te bestellen.