Lees tijd:

Adviesvaardigheden

Managers, staffunctionarissen en adviseurs besteden een groot deel van hun tijd aan het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen. De kunst van het adviseren is invloed uit te oefenen en de ander te helpen het gewenste doel te bereiken. Adviseren is een proces. Wil dit proces voor beide partijen tot resultaat leiden, dan vraagt dat van de adviseur dat hij vertrouwen opbouwt en een uitgebreid adviesrepertoire heeft.

Resultaten en competenties

De deelnemer kan zijn adviesrol afbakenen en zo sturing geven aan het adviesproces. Hij kan verschillende adviesstijlen op het juiste moment toepassen en hij kan omgaan met weerstanden.
Te ontwikkelen competenties: contactuele vaardigheden, rol- en stijlafwisseling en omgaan met weerstand.

Inhoud

  • Wat kenmerkt een advies?
  • Adviesrollen en de adviesrelatie
  • Wat is uw voorkeursstijl en welke stijlen wilt u ontwikkelen?
  • Het adviesproces
  • Struikelblokken en weerstand
  • Het adviesgesprek: een integratie van stijl en gesprek.

Werkwijze

Voorafgaand aan de training vullen deelnemers een vragenlijst in om hun adviesprofiel in kaart te brengen. Theorie en oefeningen wisselen elkaar af. Deelnemers werken met eigen cases. Daarbij maken we gebruik van video-opnames.

Doelgroep

Managers, Leidinggevenden en Staffunctionarissen die een adviestaak hebben.

Duur en tijden

2 x 2 dagen + tussenliggende avond
Dag 1 & 3: 10.00 – 21.30 uur
Dag 2 & 4: 9.00 – 16.30 uur

Plaats en data

Op aanvraag

Aantal deelnemers

Maximaal 10

Kosten

€ 800,- excl. btw en verblijf