Lees tijd:

Intervisie

Intervisie is een methodiek voor collegiale advisering bij werkproblemen in een groep die uit gelijken bestaat. Dit kan bijvoorbeeld een team zijn, een projectgroep, een beroepsgroep of een groep mensen met dezelfde functie. Hoe vaak wordt er aan uw team of in uw organisatie een vraagstuk voorgelegd, dat de moeite waard is om elkaar op te raadplegen en het op te lossen? Hoe vaak legt u zelf een vraagstuk voor? Ondanks welwillendheid van de betrokkenen draait het er nogal eens op uit dat men afhaakt tijdens het overleg of dat men teleurgesteld is over het uiteindelijke resultaat. Intervisie kan daar verandering in brengen, zeker als meer mensen binnen de organisatie zich deze vaardigheid eigen maken.

Resultaten en competenties

De teamleden zijn in staat om vraagstukken vanuit de eigen expertise te analyseren en relevante oplossingen aan te dragen. Daarnaast zijn ze, na de toepassing van de gekozen oplossing, in staat om de intervisieleden te rapporteren over het resultaat.

Te ontwikkelen competenties: analytisch vermogen, (zelf)reflectie, probleemoplossend vermogen, keuzes maken.

Inhoud

  • Theoretische achtergrond van het intervisiemodel
  • Het leren onderscheiden van probleemniveaus
  • Het leren onderscheiden van oplossingsniveaus
  • Valkuilen bij intervisie
  • Vaardigheden die van belang zijn voor intervisie
  • Rapportage over resultaten na toepassing van gekozen oplossing

Werkwijze

Voorafgaand aan de training vindt een intake plaats. Tijdens de training besteden we 25% van de tijd aan de methodiek en 75% aan casuïstiek aan de hand van door de deelnemers zelf ingebrachte cases. De werkwijze inspireert, men blijft geboeid en het tempo is dynamisch.

Doelgroep

Teamleden, Managers, Projectleiders of Leidinggevenden.

Duur en tijden

2 losse dagen 9.30 – 17.00 uur

Plaats en data

Op aanvraag

Aantal deelnemers

8-10

Kosten

€ 700,- per dagdeel excl. btw