Lees tijd:

Conflicthantering als verbeterbron

Een organisatie is een verzameling mensen die samenwerken aan de realisatie van een doelstelling. De stelling geeft een bepaalde cohesie aan. Binnen de samenwerking bestaan alleen verschillende prioriteiten, interesses en belangen. Meningsverschillen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan verbeteringen in een organisatie.

Diepgaande conflicten kunnen een organisatie, zowel intern als extern, enorme schade berokkenen en zelfs hele afdelingen lam leggen. Conflicten kosten de betrokkenen heel veel tijd en negatieve energie. Een diepgaand conflict lang voort laten bestaan is dan ook onacceptabel. Om al die redenen is het van belang deskundig en zorgvuldig in te grijpen. Dat vraagt om professionele tools, daadkracht en visie.

Resultaten en competenties

Deelnemers zijn zich eerder bewust van de symptomen van een beginnend conflict. Na afloop van de training hebben ze een gereedschapsset in handen, waarmee ze in staat zijn conflicten tot werkbare verhoudingen terug te brengen. Ze hebben geoefend met het toepassen van het aangereikte instrumentarium. Te ontwikkelen competenties: analytisch vermogen, luisteren, inleven en bemiddelen.

Inhoud

 • Hoe ontstaat een conflict?
 • Herkennen van een conflict
 • Hoe reageren mensen in conflictsituaties?
 • De stadia van een conflict
 • De effecten van conflicten
 • Luisteren
 • Het bespreken van een conflict
 • De stappen bij bemiddeling
 • De gesprekstechnische aanpak
 • Omgaan met emoties
 • De structuur van een bemiddelingsgesprek
 • Afspraken maken, vastleggen en ondertekenen
 • De follow-up

Werkwijze

De training is een mixture van theorie en het opdoen van bemiddelingsvaardigheden. Daarbij gebruiken we video opnames.

Doelgroep

Managers, leidinggevenden, HR medewerkers en mediators die op een professionele en integere wijze bij het oplossen van conflicten als derde partij betrokken zijn.

Duur en tijden

Eén dag van 9.30 uur tot 21.30 uur

Plaats en data

Op aanvraag

Aantal deelnemers

8 - 12

Kosten

€ 700,- per dagdeel excl. btw