Lees tijd:

Selectiegesprekken

Het selecteren van nieuwe medewerkers is maar al te vaak iets dat we tussendoor wel even regelen. We weten dat dit niet de juiste instelling is, maar toch volharden we. Het maken van verkeerde keuzes kan, afgezien van wederzijdse teleurstellingen, torenhoge kosten met zich meebrengen. Een verkeerde keuze kost al snel € 40.000,-. Leren grondig te selecteren kan dus veel geld en ellende besparen.

Resultaten en competenties

Deelnemers hebben na afloop een goed zicht op realistische selectiecriteria en de wijze waarop ze daar vragen over stellen in een selectie-interview. Ze weten hoe ze de voorspellende waarde van hun uitspraken na afloop van het interview kunnen verhogen.

Te ontwikkelen competenties: luisteren, analytisch vermogen, besluitvaardigheid en klantgerichtheid.

Inhoud

  • Opstellen functieprofiel
  • Bepalen relevante competenties
  • Vertalen van competenties naar vragen
  • CV selectie
  • Voorbereiding van een selectiegesprek
  • Ervaringsgericht interviewen
  • Toepassen STARTmethodiek
  • Luisteren
  • Structuur aanbrengen in het interview
  • Het selectie-interview staat in de training centraal.

Werkwijze

De training is een mengeling van weinig theorie en veel vaardigheden (met behulp van video opnamen). Deelnemers ontvangen na afloop een gedetailleerd cursusboek als naslagwerk.

Doelgroep

Managers die frequent betrokken zijn bij de selectie van nieuwe medewerkers.

Duur en tijden

Een dag van 9.30 tot 21.30 uur

Plaats en data

Op aanvraag

Aantal deelnemers

8 - 12

Kosten

€ 700,- per dagdeel excl. btw