Lees tijd:

Inspirerend leiderschap

Inspirerend leiderschap is het vermogen eigen en andermans potentieel te bevrijden om buitengewone en nieuwe mogelijkheden te realiseren. Inspiratie begint bij het contact maken met je eigen essentie, de innerlijke vonk. Een inspirerend leider werkt vanuit de innerlijke vonk die steeds vanuit het hier en nu vernieuwend is.

Het allereerste wat je nodig hebt om Inspirerend leiderschap toe te kunnen passen is een goed ontwikkeld zelfbeeld, met focus voor de eigen fysieke, emotionele, mentale en spirituele intelligentie. Zie dit als de bron.

Inspirerend ben je als je in staat bent om anderen te overtuigen waardoor men vanuit zichzelf tot actie overgaat.

Inspirerend leiderschap wordt dan ook door anderen ervaren als de toon waarop je communiceert, de vaardigheid van luisteren , het vertrouwen wekken en de nadruk op een gezamenlijkheid.

Resultaten

Deelnemers hebben na afloop van de training een helder beeld van wat inspirerend leidinggeven voor impact zal hebben voor zichzelf en hun omgeving. Ze hebben een goed zelf inzicht ontwikkeld. Hebben een goed beeld van de mogelijkheden van hun team . Ze hebben een plan van aanpak om het team tot ontwikkeling te brengen. Ze stellen de belangen van anderen voorop, kijken vooruit en kunnen goed luisteren. Daardoor zorgen ze met de aangeleerde vaardigheden voor betrokken en gemotiveerd personeel.

Te ontwikkelen competenties:  Competentie (zelf)management, inspirerend leiderschap hanteren, motiverende communicatie, empowerment, plannen, evalueren, luisteren, kritiek leveren, coachen en adviseren, team ontwikkeling

3- daags Programma voor leidinggevenden

Inspirerend leiderschap is een kwalitatief hoogstaand en intensief 3 daags programma voor leidinggevenden.

Het is wel echt werken aan je zelf. In dit programma werken we gezamenlijk aan het ontwikkelen van een effectieve en inspirerende leiderschapsstijl.

De deelnemers starten iedere module met een aantal voorbereidingen op de bijeenkomst, die via email toegestuurd worden. Na iedere bijeenkomst wordt deze afgesloten met een aantal persoonlijk actiepunten.

Het is een training op maat met een intensieve persoonlijke en teambegeleiding en bestaat uit 3 modules van elk 2 dagdelen

Via email ontvangt u een aantal opdrachten waardoor u zich kunt voorbereiden op dag 1

Dag 1a Leiderschapscompetenties ontwikkelen. Mogelijke onderwerpen:

 • Onderzoeken en zo nodig bijstellen van het zelfbeeld
  • Zelfinzicht en het belang daarvan als leider.
  • Wat kunt u al en wat wilt u nog leren
 • De overgang van manager naar leider
 • Het tot authentieke expressie brengen van leiderschap
 • Vertrouwd raken met de verschillende leiderschapstijlen
 • Persoonlijkheidskenmerken en leerstijlen
 • De basisingrediënten van inspirerend leiderschap: creatieve energie, reflectie en breed perspectief, ervaren van diepe vreugde, focus en innerlijke wil, subtiele inzichten en onderscheidingsvermogen.
  • Bronnen van inspiratie
  • Herkennen van inspiratie
  • Inspiratie methode
 • Inzicht in de 4 componenten van emotionele intelligentie: zelfbeeld, zelfmanagement, sociaal bewustzijn, relatiemanagement.
 • Achterliggende kernovertuigingen herkennen
 • Emoties verstaan en omvormen tot vermogens voor communicatie en conflicthantering

Via email ontvangt u een aantal opdrachten voor de afronding van dag 1

Via email ontvangt u een aantal opdrachten waardoor zich kunt voorbereiden op dag 2

Dag 2 Motiveren en inspireren van anderen. Mogelijke onderwerpen.

 • Persoonlijke normen en waarden versus bedrijfscultuur
 • Kernkwaliteiten
 • Motivatie theorieën
 • Inlevingsvermogen, overtuigingskracht, anderen tot ontwikkeling aanzetten, vernieuwend zijn en risico durven nemen
 • Inspirerend communiceren, motiverende boodschap, motiveren van medewerkers
 • Sturen op resultaten en ontwikkeling

Via email ontvangt u een aantal opdrachten voor de afronding van dag 2

Via email ontvangt u een aantal opdrachten waardoor zich kunt voorbereiden op dag 3

Dag 3 Blijvend manifesteren van leiderschap en teamcompetenties

 • Empowerment
 • Competentiemanagement
 • Team rollen
 • Team fasen
 • Spiritualiteit in organisaties: het koppelen van zelfrealisatie aan de inspiratie van anderen en aan de bedrijfsdoelen
 • Formuleren van een visie met leiderschapdoelen en opstellen van een gewenst persoonlijk en bedrijfsstatuut
 • De uitdaging van voortdurende verdieping en inspiratie, communicatie en structurering van leiderschap in de bedrijfscultuur
 • Omgaan met werkdruk en stress

Bekijk product

Doelgroep

Leidinggevenden en managers in bedrijven en instellingen die het leiderschappotentieel in henzelf willen ontdekken en ontwikkelen tot een bezielde, effectieve en inspirerende leiderschapstijl.

Duur en tijden

3 dagen van 9.00 tot 16.30

Plaats en data

Op aanvraag

Aantal deelnemers

10 - 12

Kosten

€ 700,- per dagdeel excl. btw